ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 6:24 μ.μ. | | | | | Best Blogger Tips

ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

|
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Υγρομετρία ονομάζεται το σύνολο των μέσων και των ενεργειών που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της περιεκτικότητας της ατμόσφαιρας σε υδρατμούς.
Υγρομετρία ονομάζεται το σύνολο των μέσων και των ενεργειών που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της περιεκτικότητας της ατμόσφαιρας σε υδρατμούς
 Η υγρομετρία είναι αντικείμενο της μετεωρολογίας.Η εξάτμιση λόγω θερμότητας των νερών των θαλασσών,των λιμνών,των ελών κτλ. έχει ως αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό του ατμοσφαιρικού αέρα με υδρατμούς,των οποίων η ποσότητα είναι συνάρτηση ορισμένων παραγόντων.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

 Η ποσότητα των υδρατμών δεν μπορεί μόνη της να είναι κριτήριο της υγρομετρικής κατάστασης του ατμοσφαιρικού αέρα.Ως σημείο αναφοράς χρησιμοποιείται η ποσότητα των υδρατμών,η οποία είναι απαραίτητη,ώστε ο αέρας να κορεστεί από υδρατμούς.Αυτό φυσικά εξαρτάται κυρίως από τη θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού αέρα και από την ύπαρξη ή όχι ανέμου.Έτσι για τη θερμοκρασία 15°C ο κορεσμένος αέρας περιέχει 12,78 γραμμάρια υδρατμών σε κάθε κυβικό μέτρο.Αν στην ίδια θερμοκρασία ο αέρας περιέχει 6,39 γραμμάρια στο κυβικό μέτρο,τότε ο λόγος αν εκφραστεί σε % θα δώσει τη σχετική υγρασία του αέρα,δηλαδή αυτή θα είναι 50%.
Σχετική υγρασία του αέρα ονομάζεται ο λόγος της μάζας των υδρατμών που υπάρχουν σε ορισμένο όγκο αέρα προς τη μάζα των υδρατμών που χρειάζονται,ώστε ο αέρας να γίνει κορεσμένος στην ίδια θερμοκρασία
 Σχετική υγρασία του αέρα ονομάζεται ο λόγος της μάζας των υδρατμών που υπάρχουν σε ορισμένο όγκο αέρα προς τη μάζα των υδρατμών που χρειάζονται,ώστε ο αέρας να γίνει κορεσμένος στην ίδια θερμοκρασία. 
 Η σχετική υγρασία εκφράζεται επί τοις %.
 Έτσι έχουμε το τύπο: 

                                                                           Συ=Β΄/Β Χ100 

όπου:
Β΄η ποσότητα υπαρχόντων υδρατμών και
Β η ποσότητα που καθιστά τον αέρα κεκορεσμένο ή μέγιστη τάση υδρατμών.
 Ο κεκορεσμένος αέρας έχει σχετική υγρασία 100%,ενώ ο τελείως ξηρός αέρας έχει υγρασία 0%.
 Η σχετική υγρασία παρουσιάζει τόσο ημερήσια όσο και ετήσια κύμανση,ενώ μεταβάλλεται ανάλογα με το ύψος και το γεωγραφικό πλάτος.
  Η γνώση της σχετικής υγρασίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι είναι εκείνη που πληροφορεί για τα υδάτινα ή ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα καθώς και για τις συνθήκες πάγου που κρίνονται επικίνδυνες στις αερομεταφορές.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ τομέαs ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868