ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 5:20 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

|
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 1

Ένα εκκρεμές εκτελεί 60 πλήρεις ταλαντώσεις σε 2 λεπτά.
Να βρείτε την περίοδο και τη συχνότητα του εκκρεμούς.

ΛΥΣΗ

Από τα δεδομένα της άσκησης έχουμε Ν=60 και Δt=2 min και θέλουμε να βρούμε την περίοδο Τ και την συχνότητα f του εκκρεμούς.Πρέπει πρώτα να μετατρέψουμε τα 2 λεπτά min σε δευτερόλεπτα sec.Γνωρίζουμε ότι 1 λεπτό έχει 60 s.
Άρα τα 2 λεπτά είναι:

2×60=120 s

δηλαδή 

Δt=120 s

Η συχνότητα του εκκρεμούς δίνεται από τον τύπο: 

f=Ν/Δt                     \Rightarrow

f=60/120                  \Rightarrow

f=0,5 Hz

Η περίοδος του εκκρεμούς δίνεται από τον τύπο: 

Τ=1/ f                      \Rightarrow

Τ=1/0,5                    \Rightarrow

Τ=2 s

Άρα το εκκρεμές έχει περίοδο Τ=2 s και συχνότητα f=0,5 Hz.

ΑΣΚΗΣΗ 2

Τα φτερά της μέλισσας,όταν αυτή πετάει,εκτελούν ταλάντωση με συχνότητα 225 Ηz.
Να υπολογίσεις πόσες φορές ανεβοκατεβαίνουν τα φτερά της στο 1 s καθώς και τη περίοδο ταλάντωσης.

ΛΥΣΗ

Από τα δεδομένα της άσκησης έχουμε f=225 Ηz και Δt=1 s και θέλουμε να βρούμε τον αριθμό Ν και την περίοδο ταλάντωσης Τ.
Η συχνότητα της ταλάντωσης δίνεται από τον τύπο: 

f=Ν/Δt                   \Rightarrow

Ν=f×Δt                          \Rightarrow


N=225×1                      \Rightarrow


N=225

Η περίοδος της ταλάντωσης δίνεται από τον τύπο:

Τ=1/f                     \Rightarrow

Τ=1/225                  \Rightarrow

Τ=0,0044 s

Άρα τα φτερά της μέλισσας ανεβοκατεβαίνουν Ν=225 φορές σε χρόνο 1 s και η περίοδο ταλάντωσης είναι Τ=0,0044 s.

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1

Ένα εκκρεμές ρολόι εκτελεί 30 πλήρεις αιωρήσεις το λεπτό.
Να βρείτε την περίοδο και τη συχνότητά του;

ΛΥΣΗ

Από τα δεδομένα της άσκησης έχουμε Ν=30 και Δt=1 min και θέλουμε να βρούμε την περίοδο Τ και την συχνότητα f του εκκρεμούς.Πρέπει πρώτα να μετατρέψουμε τo 1 λεπτό min σε δευτερόλεπτα sec.Γνωρίζουμε ότι 1 λεπτό έχει 60 s.
Άρα το 1 λεπτό είναι:

1×60=60 s

δηλαδή 

Δt=60 s

Η συχνότητα του εκκρεμούς δίνεται από τον τύπο: 

f=Ν/Δt                    \Rightarrow

f=30/60                   \Rightarrow

f=0,5 Hz

Η περίοδος του εκκρεμούς δίνεται από τον τύπο: 

Τ=1/ f                      \Rightarrow

Τ=1/0,5                    \Rightarrow

Τ=2 s

Άρα το εκκρεμές ρολόι έχει περίοδο Τ=2 s και συχνότητα f=0,5 Hz.

ΑΣΚΗΣΗ 2

Σώμα εκτελεί 15 πλήρεις ταλαντώσεις σε χρονικό διάστημα 1 min.

Nα υπολογίσετε τη συχνότητα της ταλάντωσης καθώς και την περίοδο της ταλάντωσης του παραπάνω σώματος.

ΛΥΣΗ

Από τα δεδομένα της άσκησης έχουμε Ν=15 και Δt=1 min και θέλουμε να βρούμε την περίοδο Τ και την συχνότητα f του σώματος.Πρέπει πρώτα να μετατρέψουμε τo 1 λεπτό min σε δευτερόλεπτα sec.Γνωρίζουμε ότι 1 λεπτό έχει 60 s.
Άρα το 1 λεπτό είναι:

1×60=60 s

δηλαδή 

Δt=60 s

Η συχνότητα του σώματος δίνεται από τον τύπο: 

f=Ν/Δt                     \Rightarrow

f=15/60                    \Rightarrow

f=0,25 Hz

Η περίοδος του σώματος δίνεται από τον τύπο: 

Τ=1/f                       \Rightarrow

Τ=1/0,25                  \Rightarrow

Τ=4 s

Άρα το εκκρεμές ρολόι έχει περίοδο Τ=4 s και συχνότητα f=0,25 Hz.

ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1

Να βρείτε ποια είναι η συχνότητα περιστροφής του δευτερολεπτοδείκτη του ρολογιού και ποια η περίοδός.

ΑΣΚΗΣΗ 2

Ένα ελατήριο στο οποίο έχουμε κρεμάσει ένα σώμα μάζας m=0,2 Kg εκτελεί ταλάντωση.Πραγματοποιεί 6 πλήρεις ταλαντώσεις σε χρόνο t=1 min.
α) Να υπολογίσετε την συχνότητα ταλάντωσης του.
β) Να υπολογίσετε την περίοδο της ταλάντωσης του.

ΑΣΚΗΣΗ 3

Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με συχνότητα f=10 Hz.
α) Πόση είναι η περίοδος της ταλάντωσης;
β) Πόσες πλήρεις ταλαντώσεις κάνει το σώμα σε χρόνο Δt=1 s;
γ) Πόσο χρόνο κάνει το σώμα για να πάει από τη μία ακραία θέση της ταλάντωσης του στην άλλη ακραία θέση;

ΑΣΚΗΣΗ 4

Ένα σώμα Σδεμένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου έχει μάζα 1 kg και ταλαντώνεται,χωρίς τριβές.Το σώμα έχει πλάτος πλάτος 0,5 m και περνάει από τη θέση ισορροπίας του 40 φορές σε χρόνο 4 s,με ταχύτητα 10 m/s.
Nα υπολογιστούν: 
α) η απόσταση των δύο ακραίων θέσεων της τροχιάς του, 
β) η περίοδος της ταλάντωσης,
γ) η συχνότητα της ταλάντωσης,
δ) η μέγιστη κινητική του ενέργεια, 
ε) η μέγιστη δυναμική του ενέργεια,
στ) η μηχανική του ενέργεια.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868