ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 2:33 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΜΟΕΠΙΠΕΔΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

|
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΜΟΕΠΙΠΕΔΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΜΟΕΠΙΠΕΔΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

 Αν σε ένα σώμα ασκούνται πολλές δυνάμεις,που διέρχονται από το ίδιο σημείο,αυτό ισορροπεί,όταν η συνισταμένη των δυνάμεων είναι μηδέν.
  Κατά την εφαρμογή της συνθήκης ισορροπίας είναι πιο εύκολο να αναλύσουμε κάποιες δυνάμεις σε δυο κάθετες συνιστώσες κατά τις διευθύνσεις x,y.
Κατά την εφαρμογή της συνθήκης ισορροπίας είναι πιο εύκολο να αναλύσουμε κάποιες δυνάμεις σε δυο κάθετες συνιστώσες κατά τις διευθύνσεις x,y
 Τότε,η συνθήκη ισορροπίας ισχύει χωριστά για κάθε διεύθυνση.Άρα σ'αυτήν την περίπτωση μπορούμε να γράψουμε:

                                                                                        ΣFx=0  
                                                                     ΣFολ=0   \Rightarrow      
                                                                                        ΣFy=0

  Τα αθροίσματα αυτά είναι αλγεβρικά και οι δυνάμεις είναι ομοεπίπεδες.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

α) Ισορροπία σώματος υπό την επίδραση δύο δυνάμεων.

 Θεωρούμε ένα βιβλίο που ηρεμεί πάνω σε οριζόντιο επίπεδο.Στο βιβλίο ασκούνται δυο δυνάμεις.Το βάρος του Β και η δύναμη Ν του επιπέδου.
Θεωρούμε ένα βιβλίο που ηρεμεί πάνω σε οριζόντιο επίπεδο.Στο βιβλίο ασκούνται δυο δυνάμεις.Το βάρος του Β και η δύναμη Ν του επιπέδου
   Αφού το βιβλίο ισορροπεί θα ισχύει:

                                                                       ΣF=0                       ή
                                         
                                                                       Β-Ν=0                     ή
                                         
                                                                       Ν=Β

 Άρα η δύναμη από το επίπεδο και το βάρος του βιβλίου είναι δυνάμεις αντίθετες.

β) Ισορροπία σώματος υπό την επίδραση τριών δυνάμεων (ομοεπιπέδων).

  Θεωρούμε τρεις ομοεπίπεδες δυνάμεις σε ισορροπία.
Θεωρούμε τρεις ομοεπίπεδες δυνάμεις σε ισορροπία.Θα πρέπει η συνισταμένη των τριών δυνάμεων να είναι ίση με μηδέν. Δηλαδή η συνισταμένη των δυo να είναι αντίθετη της τρίτης
  Θα πρέπει η συνισταμένη των τριών δυνάμεων να είναι ίση με μηδέν.Δηλαδή η συνισταμένη των δυo να είναι αντίθετη της τρίτης.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868