ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 3:58 μ.μ. | | | | | Best Blogger Tips

ΚΕΝΤΡΟΜΟΛΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

|
ΚΕΝΤΡΟΜΟΛΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
ΚΕΝΤΡΟΜΟΛΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Σε κάθε σώμα που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση το μέτρο της ταχύτητας είναι σταθερό,όμως η διεύθυνση και η φορά αλλάζουν συνεχώς.Συνεπώς αφού το διάνυσμα της ταχύτητας αλλάζει εμφανίζεται επιτάχυνση.
Η  κεντρομόλος επιτάχυνση έχει διεύθυνση της ακτίνας της κυκλικής τροχιάς του κινητού και φορά προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς
 Η  επιτάχυνση αυτή έχει διεύθυνση της ακτίνας της κυκλικής τροχιάς του κινητού και φορά προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς και λέγεται κεντρομόλος επιτάχυνση ακ.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΜΟΛΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ

 Έχει αποδειχτεί ότι το μέτρο της κεντρομόλου επιτάχυνσης δίνεται από τη σχέση:

                                                                            ακ2/R

                                                               (μέτρο της κεντρομόλου επιτάχυνσης)

  Κεντρομόλος επιτάχυνση ονομάζεται το διανυσματικό μέγεθος με:
α) μέτρο:  ακ2/R,
β) διεύθυνση: Τη διεύθυνση της ακτίνας της κυκλικής τροχιάς του κινητού,
γ) φορά: Προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς.
Κεντρομόλος επιτάχυνση ονομάζεται το διανυσματικό μέγεθος με:
α) μέτρο: ακ=υ2/R
β) διεύθυνση:Τη διεύθυνση της ακτίνας της κυκλικής τροχιάς του κινητού
γ) φορά:Προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς
    Μονάδα μέτρησης της κεντρομόλου επιτάχυνσης στο S.I. είναι το: 

                                                                            1 m/s2

ΣΧΕΣΗ ΚΕΝΤΡΟΜΟΛΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  

 Αν αντικαταστήσουμε στον τύπο ακ2/R την σχέση μεταξύ της γραμμικής και γωνιακής ταχύτητας υ=ω·R έχουμε:

ακ2/R                              ή 

ακ=(ω
·R)2/R                       ή  

ακ=ω2
·R2/R                         ή  

                                                                            ακ=ω2·R

 Στην ομαλή κυκλική κίνηση η τιμή της ταχύτητας είναι σταθερή,όμως η διεύθυνση και η φορά αλλάζουν συνεχώς.Άρα το διάνυσμα της ταχύτητας αλλάζει με αποτέλεσμα να εμφανίζεται επιτάχυνση που έχει κατεύθυνση προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς και λέγεται κεντρομόλος επιτάχυνση ακ.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868