ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 6:38 μ.μ. | | | | | Best Blogger Tips

ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙΡΟΥ

|
ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙΡΟΥ
ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙΡΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Ο μετεωρολόγος φέρνοντας τις καμπύλες που συνδέουν τόπους με ίδια τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης φέρνει τις ισοβαρικές καμπύλες και προσδιορίζει τα βαρομετρικά χαμηλά (L) και βαρομετρικά υψηλά (H),ως και τις περιοχές με ομαλό βαρομετρικό πεδίο.

Χάρτης καιρού
 Στη συνέχεια τοποθετεί τα μέτωπα και εξετάζει τις περιοχές που θα επηρεασθούν από τα βαρομετρικά χαμηλά και τα μέτωπα.

ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

 Ο μετεωρολόγος φέρνοντας τις καμπύλες που συνδέουν τόπους με ίδια τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης φέρνει τις ισοβαρικές καμπύλες και προσδιορίζει τα βαρομετρικά χαμηλά (L) και βαρομετρικά υψηλά (H),ως και τις περιοχές με ομαλό βαρομετρικό πεδίο.

Χάρτης καιρού επιφάνειας
 Στη συνέχεια τοποθετεί τα μέτωπα και εξετάζει τις περιοχές που θα επηρεασθούν από τα βαρομετρικά χαμηλά και τα μέτωπα.

ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

 Οι χάρτες αυτοί αναφέρονται σε μετεωρολογικά δεδομένα που καταχωρούνται επί ισοβαρικών επιφανειών 1000 hPa,850 hPa,700 hPa,500 hPa,300 hPa,200 hPa και του χάρτη τροπόπαυσης και μεγίστων ανέμων.
 Ισοβαρείς Καμπύλες
 Σε ένα τέτοιο χάρτη π.χ. ισοβαρικής επιφάνειας 850 hPa,ο μετεωρολόγος μετά την ανάλυση του χάρτου με τις ισοϋψείς (καμπύλες που συνδέουν τόπους με ίσο ύψος των 500 hPa) προσδιορίζει τα βαρομετρικά χαμηλά (L),βαρομετρικά υψηλά,τους αυλώνες χαμηλών πιέσεων και τα Ridge των υψηλών πιέσεων,τις περιοχές ισχυρών ανέμων και τις περιοχές με μεγάλη βαθμίδα στη θερμοκρασία.




Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ τομέαs ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 ------------ Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού 117/946964-81

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού 117/946964-81