ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 5:40 μ.μ. | | | Best Blogger Tips

ΚΛΑΔΟΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

|
ΚΛΑΔΟΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Μετεωρολογία ονομάζεται ο κλάδος των φυσικών επιστημών που ασχολείται με τη μελέτη και περιγραφή των μετεωρολογικών φαινομένων,τα οποία συμβαίνουν στο κατώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας, την τροπόσφαιρα (ύψος μέχρι 11 χλμ.).
Μετεωρολογία ονομάζεται ο κλάδος των φυσικών επιστημών που ασχολείται με τη μελέτη και περιγραφή των μετεωρολογικών φαινομένων,τα οποία συμβαίνουν στο κατώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας,την τροπόσφαιρα (ύψος μέχρι 11 χλμ.) 
 Η μετεωρολογία συνδέεται άμεσα με πλήθος άλλων επιστημών π.χ. τη φυσική,τη χημεία,τη γεωλογία,τη φυσική γεωγραφία,τα μαθηματικά.
 Ονομάζεται και φυσική της κατώτερης ατμόσφαιρας,για να διακριθεί από τη φυσική της ανώτερης ατμόσφαιρας (ιονόσφαιρα).
 Διακρίνεται σε 
α) θεωρητική (καθαρά ερευνητική) και σε 
β) πρακτική (μέθοδοι παρατηρήσεων,συλλογή υλικού).
  Συνδέεται άμεσα με την κλιματολογία,γιατί παρέχει πληροφορίες και τα σταθερά μετεωρολογικά δεδομένα που συνθέτουν το κλίμα μιας περιοχής.

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

 Ιδιαίτεροι κλάδοι της  Μετεωρολογίας είναι:  
α) η Πρακτική Μετεωρολογία
β) η Δυναμική Μετεωρολογία
γ) η Αερολογία
δ) η Περιγραφική Μετεωρολογία
ε) η Ναυτική Μετεωρολογία
στ) η Κλιματολογία
ζ) η Γεωργική Μετεωρολογία
η) η Φαινομενολογία και 
θ) η Βιοκλιματολογία.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868