ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 4:46 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ

|
ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ
ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Το Ψυχρόμετρο είναι ένα μετεωρολογικό όργανο εδάφους,τύπου υγρόμετρου με το οποίο μετριέται η σχετική και η απόλυτη υγρασία του αέρα.
 Ο Button παρατήρησε για πρώτη φορά,περίπου 1793,ότι αν το δοχείο ενός κοινού θερμομέτρου είναι υγρό,τότε η θερμοκρασία του μειώνεται λόγω εξάτμισης του νερού από την επιφάνεια του θερμομετρικού δοχείου της λεκάνης του θερμομέτρου.
 Ένα ψυχρόμετρο αποτελείται βασικά από δύο όμοια θερμόμετρα που είναι εξίσου
Το Ψυχρόμετρο είναι ένα μετεωρολογικό όργανο εδάφους,τύπου υγρόμετρου με το οποίο μετριέται η σχετική και η απόλυτη υγρασία του αέρα
ευαίσθητα στις θερμοκρασιακές μεταβολές.Το δοχείο του ενός των δύο θερμομέτρων είναι εντελώς ξηρό και καθαρό (το οποίο ονομάζεται ξηρό θερμόμετρο του ψυχρομέτρου) ενώ το δοχείο του άλλου θερμομέτρου (το οποίο και ονομάζεται υγρό) περιβάλλεται από λεπτό μεταξωτό ύφασμα.
 Το ξηρό θερμόμετρο θα δείχνει τη θερμοκρασία του αέρα (εφόσον το όργανο βρίσκεται μέσα στο μετεωρολογικό κλωβό),ενώ το υγρό θα δείχνει τιμή χαμηλότερη από αυτήν του ξηρού,εφόσον ο αέρας δεν είναι κορεσμένος από υδρατμούς και αυτό εξαιτίας της εξάτμισης που συμβαίνει στο δοχείο του υγρού θερμομέτρου. Όσο ξηρότερος είναι ο αέρας τόσο μεγαλύτερη είναι η εξάτμιση οπότε και η διαφορά των δύο θερμομέτρων.
 Το ψυχρόμετρο θεωρείται γενικά ως το ακριβέστερο όργανο μετρήσεων στο είδος του.Το εφεύρε το 1825 ο Γερμανός R. Assman,εξ ου και το όνομά του «απορροφητικό ψυχρόμετρο Άσμαν».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟΥ

 Αποτελείται από ένα ζεύγος υδραργυρικών θερμομέτρων όπου μόνο η κάτω άκρη του ενός,(δηλαδή το δοχείο του υδραργύρου του) σκεπάζεται από ύφασμα μουσελίνας που φέρει φυτίλι,η άκρη του οποίου καταλήγει βυθισμένη σε δοχείο με απεσταγμένο νερό.Έτσι το θερμόμετρο αυτό υγραίνεται συνεχώς σε αντίθεση με το άλλο του ζεύγους,που παραμένει ξηρό.
Αποτελείται από ένα ζεύγος υδραργυρικών θερμομέτρων όπου μόνο η κάτω άκρη του ενός σκεπάζεται από ύφασμα μουσελίνας που φέρει φυτίλι,η άκρη του οποίου καταλήγει βυθισμένη σε δοχείο με απεσταγμένο νερό
 Όταν η ατμόσφαιρα είναι υγρή δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο θερμομέτρων του ψυχρόμετρου.Αν όμως είναι ξηρή τότε η εξάτμιση στο υγρό θερμόμετρο είναι μεγάλη με συνέπεια η θερμοκρασία μεταξύ υγρού και ξηρού θερμομέτρου να παρουσιάζει μεγαλύτερη διαφορά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟΥ

  Η λειτουργία αυτής της διάταξης στηρίζεται στο ότι υπό την ίδια θερμοκρασία το νερό εξατμίζεται με ταχύτητα που εξαρτάται από την υγρομετρική κατάσταση του αέρα με τον οποίο έρχεται σε επαφή.
 Το ψυχρόμετρο του Άουγκουστ αποτελείται από δύο όμοια υδραργυρικά θερμόμετρα τα οποία είναι τοποθετημένα παράλληλα και κατακόρυφα πάνω σ' ένα ξύλινο ή μεταλλικό υποστήριγμα κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα δοχεία τους να απέχουν μεταξύ τους 5-10 εκατοστά.
Η λειτουργία αυτής της διάταξης στηρίζεται στο ότι υπό την ίδια θερμοκρασία το νερό εξατμίζεται με ταχύτητα που εξαρτάται από την υγρομετρική κατάσταση του αέρα με τον οποίο έρχεται σε επαφή
 Το δοχείο του υδραργύρου του ενός θερμομέτρου είναι περιβεβλημένο με λεπτό ύφασμα,το οποίο είναι υγρό λόγω μιας θρυαλλίδας που είναι εμβαπτισμένη σε αποσταγμένο νερό,ενώ το δοχείο του υδραργύρου από το άλλο θερμόμετρο μένει ελεύθερο.Το πρώτο ονομάζεται υγρό θερμόμετρο και το δεύτερο ξηρό θερμόμετρο.Όταν το νερό εξατμίζεται αφαιρείται θερμότητα.Τότε το υγρό θερμόμετρο δείχνει χαμηλότερη θερμοκρασία από αυτή που δείχνει το ξηρό θερμόμετρο,που μετρά τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
 Επειδή η ποσότητα της αφαιρούμενης θερμότητας εξαρτάται από την ταχύτητα με την οποία εξατμίζεται και αυτή μικραίνει όσο μεγαλώνει η υγρασία του περιβάλλοντος,η μείωση της θερμοκρασίας που παρουσιάζεται στο υγρό θερμόμετρο προσφέρει ένα μέτρο της υγρασίας αυτής.Από τη διαφορά των ενδείξεων των δύο θερμομέτρων μπορούμε να υπολογίσουμε τη σχετική και απόλυτη υγρασία.Το ψυχρόμετρο χρησιμοποιείται κυρίως στους μετεωρολογικούς σταθμούς.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

 Η διαφορά αυτή της θερμοκρασίας μεταξύ των δύο θερμομέτρων και η ενδεικτική θερμοκρασία του υγρού θερμομέτρου μας δίνουν την τιμή της σχετικής υγρασίας έτοιμη από σχετικούς πίνακες που ονομάζονται πίνακες σχετικής υγρασίας.
 Η γνώση της σχετικής υγρασίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι είναι εκείνη που πληροφορεί για τα υδάτινα ή ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα καθώς και για τις συνθήκες πάγου που κρίνονται επικίνδυνες στις αερομεταφορές.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ τομέαs ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868