ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 7:16 μ.μ. | | | | | Best Blogger Tips

ΜΗΚΟΣ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

|
ΜΗΚΟΣ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΗΚΟΣ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας,οι οδηγοί πρέπει να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα.
Σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας,οι οδηγοί πρέπει να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα
 H απόσταση αυτή εξαρτάται από την ταχύτητα με την οποία κινούνται τα οχήματα.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 H απόσταση ασφαλείας είναι το άθροισμα δύο διαδοχικών διαστημάτων: 
α) αυτού που διανύει το όχημα στο χρονικό διάστημα μεταξύ της αισθητοποίησης του εμποδίου και της έναρξης της πέδησης (φρεναρίσματος) και 
β) του διαστήματος το οποίο διανύει έως ότου ακινητοποιηθεί.
 To πρώτο ονομάζεται διάστημα αντίδρασης και το άλλο διάστημα πέδησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

 To διάστημα αντίδρασης δεν οφείλεται στην αργοπορία του οδηγού να ενεργοποιήσει αλλά στο βιολογικό χαρακτηριστικό του χρόνου αντίδρασης,δηλαδή το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να επεξεργαστεί ο εγκέφαλος το οπτικό ή το ακουστικό ερέθισμα,να σταλεί το νευρικό ερέθισμα στους αντίστοιχους μύες και αυτοί με τη σειρά τους να ολοκληρώσουν την αντίδρασή τους.
To διάστημα αντίδρασης δεν οφείλεται στην αργοπορία του οδηγού να ενεργοποιήσει τα φρένα πατώντας το αντίστοιχο πεντάλ,αλλά στο βιολογικό χαρακτηριστικό του χρόνου αντίδρασης
 O χρόνος αντίδρασης εξαρτάται από την καλή φυσική κατάσταση του οργανισμού και αυξάνεται σε περιπτώσεις κατανάλωσης αλκοόλ,λήψης φαρμάκων και υπνηλίας.Στο διάστημα αντίδρασης το όχημα κινείται με την ταχύτητα την οποία είχε τη στιγμή που δημιουργήθηκε το ερέθισμα στο νευρικό σύστημα του οδηγού,δηλαδή την αρχική ταχύτητα υ0. 
Τυπική απόσταση που απαιτείται για το σταμάτημα αυτοκινήτων που κινούνται με διάφορες ταχύτητες.Σημειώστε ότι οι αποστάσεις θα είναι ακόμα μεγαλύτερες,αν ληφθεί υπόψη ο χρόνος αντίδρασης του οδηγού.Οι οδηγοί και μελλοντικοί οδηγοί θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι ώστε να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις 
 Έτσι για το διάστημα αυτό ισχύει η σχέση:

                                                                                   sα0·tα

όπου: 
tα ο χρόνος αντίδρασης.

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

 To διάστημα πέδησης (φρεναρίσματος) διανύεται από το όχημα με σταθερή επιβράδυνση,εφόσον ο οδηγός ασκεί σταθερή δύναμη στο πεντάλ.Για το διάστημα αυτό,όπως μπορεί να αποδειχθεί από τις εξισώσεις της επιβραδυνόμενης κίνησης,ισχύει η σχέση:

                                                                                   s=υ02/2α

όπου:
α η επιβράδυνση του οχήματος.
 To διάστημα πέδησης είναι:
α) Αντιστρόφως ανάλογο προς την τιμή της επιβράδυνσης α η οποία εξαρτάται από την κατάσταση του οδοστρώματος (στεγνό ή βρεγμένο),την κατάσταση των ελαστικών (βαθμός φθοράς της επιφάνειας που εφάπτεται με το οδόστρωμα) και την αποτελεσματικότητα του συστήματος πέδησης, 
β) ανάλογο του τετραγώνου της αρχικής ταχύτητας υ0.
To διάστημα πέδησης είναι αντιστρόφως ανάλογο προς την τιμή της επιβράδυνσης α η οποία εξαρτάται από την κατάσταση του οδοστρώματος,την κατάσταση των ελαστικών και την αποτελεσματικότητα του συστήματος πέδησης.Είναι ανάλογο του τετραγώνου της αρχικής ταχύτητας υ0
 Συνεπώς ένα όχημα που κινείται με αρχική ταχύτητα υ0 θα ακινητοποιηθεί σε απόσταση:

                                                                                   s=υ0·t+υ02/2α


 Επειδή οι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν το διάστημα ακινητοποίησης ενός οχήματος μεταβάλλονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες,την κατάσταση του οχήματος, τη φυσική κατάσταση του οδηγού,κ.α. η απόσταση ασφαλείας που προτείνεται από την Τροχαία είναι μεγαλύτερη από την  απόσταση ακινητοποίησης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ

 O χρόνος αντίδρασης για έναν οδηγό σε καλή φυσική κατάσταση είναι περίπου 1 s και έστω ότι η επιβράδυνση είναι α=5 m/s2.Με τη βοήθεια της προηγούμενης σχέσης μπορούμε να υπολογίσουμε την απόσταση ακινητοποίησης ενός οχήματος που κινείται με ταχύτητα υ0=72 km/h.
O χρόνος αντίδρασης για έναν οδηγό σε καλή φυσική κατάσταση είναι περίπου 1s και έστω ότι η επιβράδυνση είναι α=5 m/s2
 Av μετατρέψουμε την ταχύτητα αυτή σε μονάδες του συστήματος S.I.,δηλαδή σε m/s έχουμε:

υ0=72 km/h

υ0=72·1000 m/3600 s=20 m/s

 Αντικαθιστώντας στη σχέση προκύπτει ότι:

s=20 m+40 m=60 m

 Από τα αριθμητικά αυτά αποτελέσματα προκύπτει ότι το διάστημα της πέδησης ήταν διπλάσιο από το διάστημα αντίδρασης.To συμπέρασμα αυτό δεν ισχύει για άλλες ταχύτητες.Av επαναλάβουμε τη διαδικασία για άλλες τιμές ταχύτητας η σχέση μεταξύ των διαστημάτων αλλάζουν. 
Στην εικόνα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις των αποστάσεων αντίδρασης και των αποστάσεων πέδησης για οδηγό με φυσιολογικά αντανακλαστικά και στεγνό οδόστρωμα
 Στην εικόνα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις των αποστάσεων αντίδρασης και των αποστάσεων πέδησης για οδηγό με φυσιολογικά αντανακλαστικά και στεγνό οδόστρωμα (επιβράδυνση 6,75 m/s2).Από τη γραφική παράσταση προκύπτει ότι η απόσταση πέδησης είναι ανάλογη του τετραγώνου της αρχικής ταχύτητας του οχήματος.
Στην εικόνα έχουν παρασταθεί τα διαστήματα αντίδρασης και πέδησης για τρεις τιμές ταχύτητας
 Στην εικόνα έχουν παρασταθεί τα διαστήματα αντίδρασης και πέδησης για τρεις τιμές ταχύτητας,με δεδομένο ότι ο οδηγός έχει φυσιολογικά αντανακλαστικά,ο δρόμος είναι στεγνός,το σύστημα πέδησης και τα λάστιχα του αυτοκινήτου είναι εντός των προδιαγραφών του κατασκευαστή ενός οχήματος.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868