ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 2:53 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

|
ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Ραδιοαστρονομία ονομάζεται ο κλάδος της αστρονομίας,που ασχολείται με την μελέτη των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών,που εκπέμπονται στις συχνότητες των ραδιοκυμάτων.Οι  συχνότητες αυτών των ραδιοκυμάτων προέρχεται από τον Ήλιο,τους αστέρες και την διαστρική ύλη,ενώ γίνονται αντιληπτές με ραδιοφωνικούς δέκτες.
Ραδιοαστρονομία ονομάζεται ο κλάδος της αστρονομίας,που ασχολείται με την μελέτη των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών,που εκπέμπονται στις συχνότητες των ραδιοκυμάτων
  Οι επιστήμονες της Ραδιοαστρονομίας χρησιμοποιούν μεγάλες κεραίες που ονομάζονται ραδιοτηλεσκόπια.
 Τα ραδιοτηλεσκόπια χρησιμοποιούνται μεμονωμένα ή με πολλά συνδεδεμένα τηλεσκόπια χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές συμβολομετρίας.Η χρήση της συμβολομετρίας επιτρέπει στην ραδιοαστρονομία για την επίτευξη υψηλών γωνιακών αναλύσεων,όπως την αναλυτική ικανότητα ενός συμβολόμετρου που καθορίζεται από την απόσταση μεταξύ των συνιστωσών του,παρά από το μέγεθος των συστατικών του.
Η Ραδιοαστρονομία είναι διαφορετική από τις περισσότερες άλλες μορφές παρατήρησης αστρονομίας στο ότι η παρατηρούμενη τα ραδιοκύματα μπορούν να αντιμετωπίζονται ως κύματα και όχι ως διακριτά φωτόνια
  Η Ραδιοαστρονομία είναι διαφορετική από τις περισσότερες άλλες μορφές παρατήρησης αστρονομίας στο ότι η παρατηρούμενη τα ραδιοκύματα μπορούν να αντιμετωπίζονται ως κύματα και όχι ως διακριτά φωτόνια.Ως εκ τούτου, είναι σχετικά πιο εύκολο να μετρηθεί τόσο το πλάτος και τη φάση των ραδιοκυμάτων,ενώ αυτό δεν είναι τόσο εύκολα να γίνει σε μικρότερα μήκη κύματος.
Τα ραδιοτηλεσκόπια χρησιμοποιούνται μεμονωμένα ή με πολλά συνδεδεμένα τηλεσκόπια χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές συμβολομετρίας
  Αν και ορισμένα ραδιοκύματα που παράγονται από αστρονομικά αντικείμενα με τη μορφή θερμικής εκπομπής, οι περισσότερες από τις εκπομπές ραδιοφώνου που παρατηρείται από τη Γη φαίνεται,με τη μορφή της ακτινοβολίας σύγχροτρον,η οποία παράγεται όταν τα ηλεκτρόνια ταλαντώνονται γύρω από μαγνητικά πεδία.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

 Η ραδιοαστρονομία οφείλει την γέννηση της στις έρευνες του αμερικανού μηχανικού Κάρλ Τζάνσκυ,που το 1932 προσπαθούσε να ανακαλύψει τα αίτια του θορύβου που περιόριζε την έκταση των δεκαμετρικών κυμάτων.
O Karl Jansky (22 Οκτωβρίου 1905-14,Φεβρουαρίου, 1950) ήταν  Αμερικανός φυσικός και μηχανικός  που τον Αύγουστος 1931 ανακάλυψε για πρώτη φορά τα ραδιοκύματα που προέρχονται από τον Γαλαξία μας. Θεωρείται ένα από τα ιδρυτής της ραδιοαστρονομίας
  Μελετώντας με μια απλή κεραία την κατανομή στον χώρο των ραδιοκυμάτων υψηλής συχνότητας,ο Τζάνσκυ ανακάλυψε ένα σταθερό τομές προτίμησης εκπομπής μετρικών κυμάτων στον Τοξότη, στο ύψος του κέντρου του δικού μας Γαλαξία,σε μια ζώνη που κρύβεται απο μικρές οθόνες αδιαφανών αερίων.
O Grote Reber (22η Δεκεμβρίου 1911-20, Δεκεμβρίου 2002) ήταν  φυσικός  πρωτοπόρος της ραδιοαστρονομίας.Συνέβαλε στη διερεύνηση και την επέκταση του πρωτοποριακού έργου του Karl Jansky,και πραγματοποίησε την πρώτη έρευνα του ουρανού στις ραδιοσυχνότητες
 Το 1940 ο Αμερικανός μηχανικός Γκράιτ Ρέμπερ κατόρθωσε να παρουσιάσει ένα ραδιοχάρτη του ουρανού,που πέτυχε στα 460ΜΗΖ.Οι τελειοποιήσεις των συσκευών ραντάρ κατα τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο,οι τυχαίες ανακαλύψεις των εκπομπών του ραδιοήλιου των πάλσαρ και των κβάσαρ καθώς και άλλες επιτυχίες στον επιστημονικό αυτό τομέα,εδραίωσαν την σημασία του κλάδου αυτού της αστρονομίας.
Το ραδιοτηλεσκόπιο του Grote Reber
  Οι επόμενες παρατηρήσεις εντόπισαν πολλές διαφορετικές πηγές εκπομπής ραδιοκυμάτων.Αυτές περιλαμβάνουν αστέρια και οι γαλαξίες, καθώς και εντελώς νέες κατηγορίες αντικειμένων,όπως είναι οι ραδιογαλαξίες,τα κβάζαρ,τα πάλσαρ και τα μέιζερ.Η ανακάλυψη της κοσμικής ακτινοβολίας μικροκυμάτων υποβάθρου, η οποία αποτέλεσε αδιάσειστο στοιχείο για τη Μεγάλη Έκρηξη,έγινε μέσω της ραδιοαστρονομίας.

ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ

  Το παράθυρο των ραδιοκυμάτων είναι πολύ ευρύτερο από το οπτικό και περιλαμβάνει όλες τις ακτινοβολίες υψηλής συχνότητας,που κατορθώνουν να διαπεράσουν την ιονισμένη στοιβάδα και την ατμόσφαιρα της γης,πρακτικά δηλαδή,περιλαμβάνει τα ραδιοκύματα μεταξύ των 30 μέτρων περίπου και μερικών χιλιοστομέτρων.

  Το παράθυρο των ραδιοκυμάτων είναι πολύ ευρύτερο από το οπτικό και περιλαμβάνει όλες τις ακτινοβολίες υψηλής συχνότητας,που κατορθώνουν να διαπεράσουν την ιονισμένη στοιβάδα και την ατμόσφαιρα της γης
   Τα ουράνια σώματα, εκτός των οπτικών κυμάτων, εκπέμπουν στο διάστημα σε μήκη κύματος από 8 χιλιοστά έως 30 μέτρα.Υπάρχουν και άλλα μήκη κύματος, αλλά δε μελετούνται στη Γη,γιατί ή απορροφούνται από τα μόρια αέρα ή δεν μπορούν να περάσουν την ιονόσφαιρα.

Τα ραδιοκύματα δεν εμποδίζονται από την ατμόσφαιρα, το φως της ημέρας, τα νέφη ή τη μεσοαστρική ύλη
 Τα ραδιοκύματα δεν εμποδίζονται από την ατμόσφαιρα, το φως της ημέρας,τα νέφη ή τη μεσοαστρική ύλη.Τα κύματα αυτά ή έρχονται από το διάστημα και συλλέγονται με τα ραδιοτηλεσκόπια ή εκπέμπονται από τη Γη στη Σελήνη ή σε άλλο πλανήτη και επιστρέφουν στη Γη,όπου και γίνεται η μελέτη τους.Τα κύματα αυτά είναι συνεχή,εκτός από το ουδέτερο υδρογόνο σε μήκος κύματος 21 εκ.
Τα ραδιοκύματα, αντίθετα επειδή προέρχονται από τον κοσμικό χώρο,οφείλονται κυρίως στις μακροσκοπικές κινήσεις των ηλεκτρικώς φορτισμένων σωματιδίων
 Επειδή η παρουσία νεφών δεν παρεμποδίζει την κανονική μετάδοση των δεκατομετρικών και εκατοσταμετρικών κυμάτων,οι παρατηρήσεις μπορούν να εκτελούνται τόσο όταν η ημέρα είναι καθαρή όσο και με νεφοσκεπή ουρανό.
 Ενώ τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα του οπτικού τομέα έχουν θερμική προέλευση,εξαρτώμενη από τις ατομικές και μοριακές αντιδράσεις, τα ραδιοκύματα,αντίθετα επειδή προέρχονται από τον κοσμικό χώρο,οφείλονται κυρίως στις μακροσκοπικές κινήσεις των ηλεκτρικώς φορτισμένων σωματιδίων.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

 Το παράθυρο των ραδιοκυμάτων είναι πολύ ευρύτερο από το οπτικό και περιλαμβάνει όλες τις ακτινοβολίες υψηλής συχνότητας,που κατορθώνουν να διαπεράσουν την ιονισμένη στοιβάδα και την ατμόσφαιρα της Γης , πρακτικά δηλαδή , περιλαμβάνει τα ραδιοκύματα μεταξύ των 30 μέτρων περίπου και μερικών χιλιοστομέτρων.Επειδή η παρουσία νεφών δεν παρεμποδίζει την κανονική μετάδοση των δεκατομετρικών και εκατοσταμετρικών κυμάτων,οι παρατηρήσεις μπορούν να εκτελούνται τόσο όταν η ημέρα είναι καθαρή όσο και με νεφοσκεπή ουρανό.Ενώ τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα του οπτικού τομέα έχουν θερμική προέλευση,εξαρτώμενη από τις ατομικές και μοριακές αντιδράσεις,τα ραδιοκύματα,αντίθετα επειδή προέρχονται από τον κοσμικό χώρο,οφείλονται κυρίως στις μακροσκοπικές κινήσεις των ηλεκτρικώς φορτισμένων σωματιδίων .
Το παράθυρο των ραδιοκυμάτων είναι πολύ ευρύτερο από το οπτικό και περιλαμβάνει όλες τις ακτινοβολίες υψηλής συχνότητας
 Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται από το διάστημα εκτείνεται σε ένα τεράστιο εύρος μήκους κύματος.Το ραδιοφωνικό μέρος του φάσματος αντιστοιχεί σε μήκη κύματος μεγαλύτερα από αυτά των μικροκυμάτων,ενίοτε τα μικροκύματα,με μήκος κύματος της τάξεως των χιλιοστών συμπεριλαμβάνονται στα ραδιοκύματα, και εκτείνεται θεωρητικά μέχρι το άπειρο, στην πράξη όμως τίθενται περιορισμοί λόγω των οργάνων.Η ατμόσφαιρα είναι διαφανής στις ακτινοβολίες με μήκος κύματος από κλάσματα του χιλιοστόμετρου έως μερικές εκατοντάδες μέτρα.Πρόκειται για το ραδιοφωνικό παράθυρο,δηλαδή τις συχνότητες που κατορθώνουν να φτάσουν μέχρι την επιφάνεια της Γης όπου και συλλέγονται από τα ραδιοτηλεσκόπια για περαιτέρω ανάλυση και μελέτη.
 Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται από το διάστημα εκτείνεται σε ένα τεράστιο εύρος μήκους κύματος
 Η κατανομή και η μορφή των ουρανίων σωμάτων εμφανίζονται διαφορετικές,ανάλογα με την μέθοδο,οπτική η ραδιοαστρονομική,που χρησιμοποιείται για την μελέτη η τον διαχωρισμό τους.Ενώ ο Ήλιος στον οπτικό τομέα μας αποστέλλει ένα ποσό ενέργειας κατά ένα δισεκατομμύριο φορές μεγαλύτερο από εκείνο που μας στέλνουν όλα τα άλλα ουράνια σώματα μαζί,στον τομέα των ραδιοκυμάτων η μεγαλύτερη ακτινοβολία προέρχεται από τον Γαλαξία και είναι χίλιες φορές περίπου μεγαλύτερη από εκείνη που μας έρχεται από τον Ήλιο.
Με την αύξηση της γωνίας των ραδιοτηλεσκοπίων ανακαλύφθηκε ότι,εκτός από την κύρια ακτινοβολία που φθάνει στην Γη από όλα τα σημεία του διαστήματος,υπάρχουν και πηγές ραδιοκυμάτων , αρκετά σαφώς προσδιορισμένες στο διάστημα , με ένταση ακτινοβολίας μεγαλύτερη από την μέση τιμή
  Με την αύξηση της γωνίας των ραδιοτηλεσκοπίων ανακαλύφθηκε ότι,εκτός από την κύρια ακτινοβολία που φθάνει στην Γη από όλα τα σημεία του διαστήματος,υπάρχουν και πηγές ραδιοκυμάτων,αρκετά σαφώς προσδιορισμένες στο διάστημα,με ένταση ακτινοβολίας μεγαλύτερη από την μέση τιμή.Ονομάζονται ραδιοαστέρες οι πηγές εκείνες ραδιοκυμάτων του ουρανού,που δεν αντιστοιχούν σε ένα ουράνιο σώμα,που  μπορεί να προσδιοριστεί οπτικά η φωτογραφικά.
Η βασική ακτινοβολία οφείλεται σε δύο αίτια,το πρώτο αντιστοιχεί στην οπτική κατανομή της λαμπρότητας του γαλαξία (ακτινοβολία η γαλαξιακός θόρυβος ),το δεύτερο είναι κατανεμημένο αρκετά ομοιόμορφα σε ολόκληρο τον ουράνιο θόλο (ακτινοβολία ισότροπος)
  Η βασική ακτινοβολία οφείλεται σε δύο αίτια,το πρώτο αντιστοιχεί στην οπτική κατανομή της λαμπρότητας του γαλαξία (ακτινοβολία η γαλαξιακός θόρυβος ),το δεύτερο είναι κατανεμημένο αρκετά ομοιόμορφα σε ολόκληρο τον ουράνιο θόλο (ακτινοβολία ισότροπος).Κατά τον Τζίνμπερυ και τον Σλόβσκι,ο γαλαξιακός θόρυβος έχει προφανώς την προέλευση του στο διαστρικό διάστημα και οφείλεται σε απλή θερμική εκπομπή των διαφόρων αερίων .Αντίθετα,κατά τον Ουένσελντ προέρχεται απο την ατμόσφαιρα των ψυχρών αστέρων.Ο μηχανισμός της εκπομπής της ισότροπης ακτινοβολίας,αν και ως τώρα είναι ελλιπέστατες οι γνώσεις σχετικά με την φύση του,είναι σχεδόν βέβαιο ότι είναι συγχροτρονικός.     

ΠΗΓΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ

 Η ραδιοαστρονομία έχει βοηθήσει στην σημαντική αύξηση των αστρονομικών γνώσεων,ιδίως στην ανακάλυψη αρκετών κατηγοριών με νέα αντικείμενα,συμπεριλαμβανομένων των πάλσαρ,των κβάζαρ και των ραδιογαλαξιών. Αυτό συμβαίνει επειδή η ραδιοαστρονομία μας επιτρέπει να δούμε πράγματα που δεν είναι ανιχνεύσιμα στην οπτική αστρονομία.Τα εν λόγω αντικείμενα αποτελούν μερικές από τις πιο ακραίες και ενεργητικές φυσικές διεργασίες στο σύμπαν.
Η ραδιοαστρονομία έχει βοηθήσει στην σημαντική αύξηση των αστρονομικών γνώσεων, ιδίως στην ανακάλυψη αρκετών κατηγοριών με νέα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των πάλσαρ, των κβάζαρ και των ραδιογαλαξιών.
  Η κοσμική ακτινοβολία μικροκυμάτων υποβάθρου ήταν επίσης ανιχνεύτηκε πρώτα με τη χρήση ραδιοτηλεσκοπίων. Ωστόσο, τα ραδιοτηλεσκόπια έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση αντικείμενων πολύ πιο κοντά στη γη, συμπεριλαμβανομένων των παρατηρήσεων του Ήλιου και της ηλιακής δραστηριότητας, και τη χαρτογράφηση με ραντάρ των πλανητών.
Η κοσμική ακτινοβολία μικροκυμάτων υποβάθρου ήταν επίσης ανιχνεύτηκε πρώτα με τη χρήση ραδιοτηλεσκοπίων
 Οι εκπομπές αυτές των ραδιοκυμάτων , άν είναι συνεχείς προέρχονται μόνο 
α) από τον τρόπο με τον οποίο ανακόπτεται η εκτρέπεται η πορεία των ηλεκτρονίων σε ένα ιονισμένο αέριο 
β) από τις αιωρήσεις του πλάσματος (ιονισμένο αέριο ) που προέρχεται απο την σύγκρουση των στροβιλοειδώς κινουμένων με πάρα πολύ υψηλές ταχύτητες μαζών , αιρήσεις που προκαλούν απώλειες ταχύτητας και συνεπώς εκπομπή με μια χαρακτηριστική συχνότητα 
γ) από την γυρομαγνητική και συγχροτρονική ακτινοβολία , που αναπτύσσονται ως συνέπεια της απώλειας ενέργειας , την οποία υφίστανται τα ηλεκτρόνια όταν βρεθούν μέσα σε μαγνητικό πεδίο 
δ) από την ακτινοβολία που προέρχεται από την συγκράτηση των ηλεκτρονίων κατά την διείσδυση τους σε ένα μέσο με ταχύτητα μεγαλύτερη απο εκείνη που έχει το φως μέσα στο μέσο αυτό (ακτινοβολία Τσερένκοφ).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

 Οι ραδιοαστρονόμοι χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές για να παρατηρήσουν αντικείμενα στο φάσμα των ραδιοκυμάτων. Τα όργανα μπορεί απλά να είναι στραμμένα προς μια ενεργητική πηγή ραδιοκυμάτων για να αναλύσουν τις εκπομπές της.
Οι ραδιοαστρονόμοι χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές για να παρατηρήσουν αντικείμενα στο φάσμα των ραδιοκυμάτων
 Για να απεικονισθεί μια περιοχή του ουρανού με περισσότερες λεπτομέρειες, πραγματοποιούμε πολλαπλές επικαλυπτόμενες σαρώσεις που μπορούν να καταγραφούν και να κολληθούν μαζί σε ένα μωσαϊκό εικόνων. Το είδος των μέσων που χρησιμοποιούνται εξαρτάται από την ισχύ του σήματος και το βαθμό λεπτομέρειας που απαιτείται.
Οι παρατηρήσεις από την επιφάνεια της Γης περιορίζονται σε μήκη κύματος που μπορούν να περάσουν μέσα από την ατμόσφαιρα
  Οι παρατηρήσεις από την επιφάνεια της Γης περιορίζονται σε μήκη κύματος που μπορούν να περάσουν μέσα από την ατμόσφαιρα. Σε χαμηλές συχνότητες, ή μεγάλα μήκη κύματος, η μετάδοση περιορίζεται από την ιονόσφαιρα, η οποία αντικατοπτρίζει τα κύματα με συχνότητες κάτω από τη χαρακτηριστική συχνότητα του πλάσματος. Οι υδρατμοί παρεμβαίνουν στη ραδιοαστρονομία σε υψηλότερες συχνότητες.
Ένα ραδιοτηλεσκόπιο στο Φεγγάρι
 Έτσι έχουμε ως λύση τη δημιουργία ραδιοπαρατηρητηρίων που διενεργούν παρατηρήσεις σε μήκη κύματος χιλιοστού, σε πολύ υψηλά επίπεδα και ξηρούς τόπους, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση των υδρατμών στην οπτική επαφή.

ΓΡΑΜΜΗ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ 21 ΕΚΑΤΟΣΤΟΜΕΤΡΩΝ

  Στην ραδιοαστρονομία απόκτησε ιδιαίτερη σημασία η γραμμή μήκους κύματος των 21 εκατοστομέτρων  ( ακριβέστερα 21,05 cm =1420,4 MHZ )που αντιστοιχεί στο ουδέτερο υδρογόνο , το περισσότερο διαδεδομένο στοιχείο στο γαλαξία και ταυτόχρονα εκείνο που λιγότερο μπορεί να διαπιστωθεί οπτικα και φασματογραφικά.
Στην ραδιοαστρονομία απόκτησε ιδιαίτερη σημασία η γραμμή μήκους κύματος των 21 εκατοστομέτρων  ( ακριβέστερα 21,05 cm =1420,4 MHZ )που αντιστοιχεί στο ουδέτερο υδρογόνο
  Μεγάλες πρόοδοι στην μελέτη των γαλαξιακών περιοχών έγιναν δυνατές μόνο απο 1951 , όταν οι Ολλανδοί επιστήμονες κάτω απο την δ/νση του Όορτ, αμερικανοί επιστήμονες του αστεροσκοπείου του Χάρβαρντ Κόλετζ και αυστραλοί του αστεροσκοπείου του Σύνδευ επεσήμαναν ταυτόχρονα την ακτινοβολία των 21cm  του ουδέτερου υδρογόνου.Η γραμμή αυτή διαπερνά χωρίς εμπόδια τα νέφη της διαστρικής ύλης και επιτρέπει δια του φαινομένου Doppler , να συνάγουμε την ακτινική ταχύτητα των ατόμων , επιτρέπει δηλαδή να εντοπίσουμε τις περιοχές όπου υπάρχει διαστρικό ουδέτερο υδρογόνο και με την βοήθεια της θεωρίας της περιφοράς του Γαλαξία , να προσδιορίσουμε την απόσταση του .
Με την μελέτη της γραμμής των 21cm  , η ραδιοαστρονομία πέτυχε να προσδιορίσει ότι ο γαλαξίας έχει σπειροειδή δομή , που περιστρέφεται γύρω απο ένα πολυσύνθετο πυρήνα , που αποτελείται απο χωριστές πηγές ενέργειας και διέπεται απο ταχύτατη κίνηση επέκτασης και περιφοράς
  Με την μελέτη της γραμμής των 21cm  , η ραδιοαστρονομία πέτυχε να προσδιορίσει ότι ο γαλαξίας έχει σπειροειδή δομή , που περιστρέφεται γύρω απο ένα πολυσύνθετο πυρήνα , που αποτελείται απο χωριστές πηγές ενέργειας και διέπεται απο ταχύτατη κίνηση επέκτασης και περιφοράς .Πολλοί εξάλλου σπειροεδείς γαλαξίες όπως το νεφέλωμα της Ανδρομέδας , εμφανίζονται ραδιοηλεκτρικά κατα πολύ ευρύτεροι από όσο εμφανίζονται στις οπτικές παρατηρήσεις , γιατί περιβάλλονται απο ένα εκτεταμένο στέμμα υδρογόνου.

ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΟΣ

 Ο Ήλιος είναι το πρώτο ουράνιο σώμα που μελετήθηκε ραδιοηλεκτρικά.Ήδη από το 1942 οι Άγγλοι παρατηρητές είχαν διαπιστώσει ότι η λειτουργία των ραντάρ επηρεάζονταν από τις χρωμοσφαιρικές εκρήξεις.Το 1945 ο Έντουαρντ Άπλετον δημοσίευσε μια σύντομη έκθεση,στην οποία υποστήριζε ότι οι ισχυρότερες ακτινοβολίες σε συχνότητες ραδιοκυμάτων του Ήλιου έπρεπε να θεωρούνται ως προιόν της δράσης των ακτίνων του.
Η μεταβολή της συχνότητας μπορεί να μας οδηγήσει στην εξερεύνηση της ηλιακής ατμόσφαιρας σε διάφορα βάθη,η χρωμόσφαιρα(θερμοκρασία 10000 Κ) παράγει κύματα 1,2 έως 10 cm και το στέμμα (1 000 000 Κ ) μέσα μετρικά κύματα,ενώ στην μεταβατική στιβάδα συναντιούνται κύματα δεκατομετρικά
  Από τότε έγιναν συντονισμένες και συστηματικές παρατηρήσεις των ηλιακών ραδιοθορύβων , που οδήγησαν στις ακόλουθες ανακαλύψεις.
α) η μεταβολή της συχνότητας μπορεί να μας οδηγήσει στην εξερεύνηση της ηλιακής ατμόσφαιρας σε διάφορα βάθη,η χρωμόσφαιρα (θερμοκρασία 10000 Κ ) παράγει κύματα 1,2 έως 10 cm και το στέμμα (1 000 000 Κ ) μέσα μετρικά κύματα,ενώ στην μεταβατική στιβάδα συναντιούνται κύματα δεκατομετρικά. 
β) ο ραδιοηλεκτρικός Ήλιος η ραδιοήλιος εμφανίζεται με την παρατήρηση των ακτινοβολιών του στέματος,σε αντίθεση με την οπτική του σφαιρική εικόνα,που μας παρέχει η χρωμόσφαιρα,ο ραδιοήλιος έχει σχήμα ελλειψοειδές πεπλατυσμένο στους πόλους και με διαστάσεις που μεταβάλλονται με τον τυπικό ενδεκαετή κύκλο της κηλίδας,η σχέση εξάλλου μεταξύ της ισημερινής και πολικής διαμέτρου του ραδιοήλιου ανέρχεται σε 1.3 για τις ακτινοβολίες των 21 cm  και σε 1,6 για τις ακτινοβολίες μήκους κύματος 2 m .
Ο ραδιοηλεκτρικός Ήλιος εμφανίζεται με την παρατήρηση των ακτινοβολιών του στέμματος,σε αντίθεση με την οπτική του σφαιρική εικόνα,που μας παρέχει η χρωμόσφαιρα
  Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ήρεμο Ήλιο.Όταν ο Ήλιος βρίσκεται σε δράση,παρατηρούνται χαρακτηριστικές εκπομπές ραδιοκυμάτων,που σχετίζονται με τα κέντρα δράσης και με τις κηλίδες.Μεταξύ των άλλων σωμάτων του ηλιακού συστήματος διαπιστώθηκε ότι η Σελήνη,στην ακτινοβολία των 20 cm μήκους κύματος,παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά ενός μαύρου σώματος πολύ ψυχρού,ότι ο Ζεύς παρουσιάζει στην ατμόσφαιρα του καταιγίδες σύντομης διάρκειας (εκπομπές στα 70 cm ).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

  Τα αντικείμενα μελέτης της Ραδιοαστρονομίας είναι:
Το ραδιοτηλεσκόπιο είναι ειδικό όργανο δέκτης ραδιοκυμάτων σε μορφή κατευθυντικής ραδιοφωνικής κεραίας που χρησιμοποιείται στη Ραδιοαστρονομία,αλλά και στην παρακολούθηση τεχνητών δορυφόρων ή διαστημικών σκαφών και στη συλλογή των δεδομένων που μεταδίδουν στη Γη. Στον αστρονομικό τους ρόλο,διαφέρουν από τα συνηθισμένα (οπτικά) τηλεσκόπια στο ότι ανιχνεύουνραδιοκύματα αντί φως
α) Ραδιοτηλεσκόπια
β) Πολωσιμετρία ραδιοπηγών
γ) Ραδιοεκπομπή από το Ηλιακό Σύστημα
δ) Ο ουρανός σε ραδιοφωνικά μήκη κύματος
ε) Το κέντρο του Γαλαξία
στ) Υπολείμματα Υπερκαινοφανών
ζ) Περιοχές ιονισμένου υδρογόνου
η) Ουδέτερο υδρογόνο στο Γαλαξία
θ) Μοριακές ενώσεις στο Μεσοαστρικό χώρο
ι) Αστέρες νετρονίων (pulsars)
κ) Ραδιογαλαξίες και ημιαστέρες (quasars)
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868