ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 4:38 μ.μ. | | | Best Blogger Tips

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

|
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ


1) Τι ονομάζεται σκέδαση;
2) Τι ονομάζεται κρούση;
3) Τι ονομάζεται κεντρική κρούση;
4) Τι ονομάζεται έκκεντρη κρούση;
5) Τι ονομάζεται πλάγια κρούση;
6) Ποια είναι η αρχή διατήρησης της ορμής; Πότε ισχύει;
7) Γιατί στις κρούσεις ισχύει η αρχή διατήρησης της ορμής;
8) Ποια κρούση ονομάζεται ελαστική;
9) Ποια κρούση ονομάζεται ανελαστική;
10) Ποια κρούση ονομάζεται πλαστική;


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Όταν δύο σώματα συγκρούονται πλαστικά, τότε:
α) η κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων διατηρείται σταθερή.
β) η ορμή του συστήματος διατηρείται σταθερή.
γ) τα σώματα ενώνονται μεταξύ τους.
δ) η συνολική μηχανική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων διατηρείται σταθερή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2


Κατά την πλαστική κρούση δύο σωμάτων:

α) η ορμή και η ενέργεια του συστήματος διατηρείται.
β) η ορμή και η κινητική ενέργεια κάθε σώματος μεταβάλλονται.
γ) η κινητική ενέργεια διατηρείται αλλά η ορμή μεταβάλλεται.
δ) ούτε η ορμή ούτε η κινητική ενέργεια του συστήματος διατηρούνται.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1


Η ορμή του συστήματος δύο σωμάτων διατηρείται:
α) µόνο σε ελαστικές κρούσεις.
β) µόνο σε πλαστικές κρούσεις.
γ) σε όλα τα είδη κρούσεων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Η ορμή του συστήματος δύο σωμάτων διατηρείται:

α) µόνο σε ελαστικές κρούσεις.
β) µόνο σε πλαστικές κρούσεις.
γ) σε όλα τα είδη κρούσεων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Σε μια κεντρική κρούση διατηρείται:
α) η ορμή.
β) η κινητική ενέργεια.
γ) η ορμή και η κινητική ενέργεια.
δ) η μηχανική ενέργεια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Η αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας ισχύει:
α) σε ελαστικές κρούσεις.
β) σε πλαστικές κρούσεις.
γ) σε όλα τα είδη κρούσεων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Η αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας ισχύει:
α) σε ελαστικές κρούσεις.
β) σε πλαστικές κρούσεις.
γ) σε όλα τα είδη κρούσεων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Δύο σώματα συγκρούονται και η κρούση τους είναι ανελαστική. Οπότε:
α) η ορμή διατηρείται αλλά όχι και η κινητική ενέργεια.
β) δεν διατηρείται ούτε η ορμή ούτε η κινητική ενέργεια.
γ) η κινητική ενέργεια και η ορμή διατηρούνται.
δ) η κινητική ενέργεια διατηρείται όχι όμως και η ορμή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Κατά την πλαστική κρούση δύο σωμάτων διατηρείται:
α) η ορμή του συστήματος των δύο σωμάτων.
β) η κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων.
γ) η ορμή και η κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων.
δ) η ταχύτητα του κάθε σώματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Κατά την πλαστική κρούση δύο σωμάτων:
α) η ορμή και η ενέργεια του συστήματος διατηρείται.
β) η ορμή και η κινητική ενέργεια κάθε σώματος μεταβάλλονται.
γ) η κινητική ενέργεια διατηρείται αλλά η ορμή μεταβάλλεται.
δ) ούτε η ορμή ούτε η κινητική ενέργεια του συστήματος διατηρούνται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Όταν δύο σώματα συγκρούονται πλαστικά, τότε:
α) η κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων διατηρείται σταθερή.
β) η ορμή του συστήματος διατηρείται σταθερή.
γ) τα σώματα ενώνονται μεταξύ τους.
δ) η συνολική μηχανική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων διατηρείται σταθερή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Για να χαρακτηρίσουμε ως ελαστική μια κρούση δύο σωμάτων, πρέπει:
α) να διατηρείται σταθερή η συνολική κινητική ενέργεια των σωμάτων που συγκρούονται.
β) να διατηρείται σταθερή η συνολική ορμή των σωμάτων που συγκρούονται.
γ) να παραμένει ακίνητο το ένα από τα δύο σώματα μετά την κρούση.
δ) να είναι ίσες οι μάζες των δύο σωμάτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11


Κατά την ελαστική κρούση δύο σωμάτων:
α) η ολική κινητική ενέργεια των σωμάτων παραμένει σταθερή.
β) η κινητική ενέργεια κάθε σώματος παραμένει σταθερή.
γ) η ολική κινητική ενέργεια των σωμάτων αυξάνεται.
δ) η ολική κινητική ενέργεια των σωμάτων ελαττώνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Κατά την πλαστική κρούση δύο σωμάτων:
α) η κινητική ενέργεια του συστήματος των σωμάτων παραμένει σταθερή.
β) η κινητική ενέργεια του συστήματος των σωμάτων αυξάνεται.
γ) η κινητική ενέργεια του συστήματος των σωμάτων ελαττώνεται.
δ) η κινητική ενέργεια και η ορμή του συστήματος των σωμάτων ελαττώνεται.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ

1) Η κινητική ενέργεια ενός σώματος σταθερής μάζας είναι ανάλογη του τετραγώνου της ορμής του.
2) Η αρχή διατήρησης της ορμής ισχύει μόνον όταν δύο ή περισσότερα σώματα, που αποτελούν μονωμένο σύστημα, συγκρούονται μεταξύ τους.
3) Κατά τη μετωπική ελαστική κρούση δύο σωμάτων η διαφορά των ταχυτήτων τους πριν την κρούση είναι αντίθετη της διαφοράς των ταχυτήτων μετά την κρούση.
4) Κατά την κρούση δύο σωμάτων η μεταβολή της ορμής του ενός σώματος είναι αντίθετη της μεταβολής της ορμής του άλλου σώματος.
5) Στις μετωπικές κρούσεις οι ταχύτητες των σωμάτων πριν και μετά την κρούση,έχουν την ίδια διεύθυνση.
6) Στην ανελαστική κρούση η ολική κινητική ενέργεια των σωμάτων πριν την κρούση είναι μεγαλύτερη από την ολική κινητική τους ενέργεια μετά την κρούση.
7) Κατά τη μετωπική ελαστική κρούση δύο σωμάτων ίσων μαζών, παρατηρείται ανταλλαγή ταχυτήτων μεταξύ των σωμάτων.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ ΔΥΟ ΣΦΑΙΡΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ


1) Δυο σφαίρες μάζας m1 και m2 κινούνται με ταχύτητες υκαι υ2 ίδιας φοράς.Οι σφαίρες συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά και μετά την κρούση έχουν ταχύτητες υ1΄ και υ2.Να αποδείξετε τι σχέσεις που δίνουν τις υ1΄ και υ2'.
2)Στην προηγούμενη ερώτηση πως γίνονται οι υ1΄και υ2΄αν 
α) m1= m2,
β) υ2 =0;


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Δύο σφαίρες συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά:
α) Η ορμή κάθε σώματος μεταβάλλεται.
β) Η ορμή του συστήματος διατηρείται σταθερή.
γ) Η κινητική ενέργεια κάθε σώματος διατηρείται σταθερή.
δ) Η κινητική ενέργεια του συστήματος των σφαιρών διατηρείται σταθερή.
ε) όταν όλη η κινητική τους ενέργεια γίνεται θερμότητα τότε τα σώματα κινούνται µε αντίθετες ορμές.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


ΕΡΩΤΗΣΗ 1


Δύο σώματα συγκρούονται κεντρικά και πλαστικά. Το συσσωμάτωμα μετά την κρούση παραμένει ακίνητο. Τα σώματα πριν την κρούση είχαν:

α) ίσες κινητικές ενέργειες.
β) ίσες κατά μέτρο ταχύτητες µε αντίθετες φορές.
γ) ίσες κατά μέτρο ορμές µε ίδιες φορές.
δ) ταχύτητες αντιστρόφως ανάλογες των μαζών τους µε αντίθετες φορές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Δύο σώματα συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά. Αν τα σώματα έχουν ίσες μάζες τότε αυτά ανταλλάσσουν:
α) µόνο ταχύτητες.
β) µόνο ορμές.
γ) µόνο κινητικές ενέργειες.
δ) όλα τα προηγούμενα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Σε μια κεντρική κρούση διατηρείται:
α) η ορμή.
β) η κινητική ενέργεια.
γ) η ορμή και η κινητική ενέργεια.
δ) η μηχανική ενέργεια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Δυο σώματα συγκρούονται κεντρικά και πλαστικά.Το συσσωμάτωμα μετά την κρούση παραμένει ακίνητο. Τα σώματα πριν την κρούση είχαν:
α) ίσες κινητικές ενέργειες.
β) ίσες κατά μέτρο ταχύτητες µε αντίθετες φορές.
γ) ίσες κατά μέτρο ορμές µε αντίθετες φορές.
δ) ταχύτητες αντιστρόφως ανάλογες των μαζών τους µε ίδιες φορές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Δύο σφαίρες συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά
α) Η ορμή κάθε σώματος μεταβάλλεται.
β) Η ορμή του συστήματος διατηρείται σταθερή.
γ) Η κινητική ενέργεια κάθε σώματος διατηρείται σταθερή.
δ) Η κινητική ενέργεια του συστήματος των σφαιρών διατηρείται σταθερή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Δύο σώματα συγκρούονται μετωπικά και πλαστικά και το σύστημα των σωμάτων μετά την κρούση μένει ακίνητο:Τα σώματα πριν την κρούση είχαν:
α) ίσες κινητικές ενέργειες.
β) ίσες ταχύτητες.
γ) αντίθετες ορμές.
δ) ίσες μάζες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

α) Κατά την κεντρική ελαστική κρούση δύο σωμάτων µε ίσες μάζες τα σώματα ανταλλάσσουν ταχύτητες.
β) Κατά την ανελαστική κρούση δύο σωμάτων η ορμή κάθε σώματος μεταβάλλεται.
γ) Δύο σώματα συγκρούονται κεντρικά και πλαστικά και όλη η κινητική τους ενέργεια γίνεται θερμότητα τότε τα σώματα κινούνται µε αντίθετες ορμές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Δύο σώματα συγκρούονται μετωπικά και πλαστικά και το σύστημα των σωμάτων μετά την κρούση μένει ακίνητο:
Τα σώματα πριν την κρούση είχαν:
α) ίσες κινητικές ενέργειες.
β) ίσες ταχύτητες.
γ) αντίθετες ορμές.
δ) ίσες μάζες.

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΑΖΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ


1) Αν κατά την προηγούμενη κρούση η δεύτερη σφαίρα έχει πολύ μεγαλύτερη μάζα από την πρώτη και είναι ακίνητη, τι μορφή παίρνουν οι υ1΄ και υ2΄;
2) Να αποδείξετε ότι αν μια σφαίρα προσκρούει ελαστικά και πλάγια σε ένα τοίχο, η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

1) Σώμα πέφτει πλάγια σε λείο τοίχο.Μετά την κρούση το σώμα κινείται µε ταχύτητα μικρότερου μέτρου από το αρχικό.


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


ΕΡΩΤΗΣΗ 1


Κατά την πλάγια ελαστική κρούση μιας σφαίρας µε οριζόντιο δάπεδο δε μεταβάλλονται:
α) η ταχύτητά της.
β) η ορμή της.
γ) η κινητική της ενέργεια.
δ) το μέτρο της ορμής της.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Αν ένα κινούμενο σώμα συγκρουστεί μετωπικά και ελαστικά με άλλο ακίνητο ίσης μάζας, τότε η ταχύτητά του
α) θα διπλασιαστεί.
β) θα διατηρηθεί σταθερή.
γ) θα μηδενιστεί.
δ) θα αναστραφεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Στην πλάγια κρούση:
α) δεν διατηρείται η μηχανική ενέργεια.
β) διατηρείται πάντα η μηχανική ενέργεια.
γ) τα σώματα κινούνται σε κάθετες διευθύνσεις.
δ) οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των σωμάτων που συγκρούονται βρίσκονται σε τυχαίες διευθύνσεις.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ


1) Τι είναι το φαινόμενο Doppler;
2) Να δείξετε ποια είναι η συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο ακροατής στις παρακάτω περιπτώσεις.
α) Ακίνητη πηγή - ακίνητος ακροατής.
β) Ακίνητη πηγή - κινούμενος ακροατής.
γ) Κινούμενη πηγή - κινούμενος ακροατής.
3) Για τι είδους κύματα ισχύει το φαινόμενο Doppler.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1Δύο σφαίρες κινούνται κατά μήκος μιας ευθείας με αντίθετες ορμές και συγκρούονται πλαστικά. 

Άρα:
α) Μετά την κρούση οι δύο σφαίρες θα έχουν αντίθετες ορμές.
β) Η ολική κινητική ενέργεια του συστήματος μηδενίζεται. 
γ) Πριν από την κρούση μεγαλύτερη κινητική ενέργεια είχε η σφαίρα με τη μεγαλύτερη μάζα.
δ) Περισσότερο μεταβλήθηκε το μέτρο της ορμής της σφαίρας με τη μεγαλύ­τερη μάζα.
ε) Η σφαίρα με τη μικρότερη μάζα θα χάσει, κατά την κρούση, περισσότερη κινητική ενέργεια.Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις παραπάνω προτάσεις ως σωστή ή λάθος.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1


Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή;Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος;

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Συμπληρώστε τα κενά:

Δύο σφαίρες με μάζες m1=2 kg και m2=3 kg, που κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις και συγκρούονται πλαστικά, έχουν πριν τη σύγκρουσή τους ταχύτητες υ1=3 m/s και υ2=3 m/s. Η ορμή της πρώτης σφαίρας πριν τη σύγκρουση έχει μέτρο ……..kg m/s και της δεύτερης …………………kg m/s. Η ορμή του συστήματος των δύο σφαιρών πριν την κρούση έχει μέτρο…….kg m/s και μετά την κρούση…….kg m/s.


ΕΡΩΤΗΣΗ 3Ποιο από τα παρακάτω μεγέθη διατηρείται σε κάθε κρούση;

α) Η κινητική ενέργεια συστήματος.

β) Η μηχανική ενέργεια.

γ) Η ορμή του.

Επιλέξτε το σωστό.


ΕΡΩΤΗΣΗ 4Κατά την ελαστική κρούση δύο σωμάτων:

α) η ολική κινητική ενέργεια του συστήματος παραμένει σταθερή,

β) η κινητική ενέργεια κάθε σώματος παραμένει σταθερή,

γ) η κινητική ενέργεια του συστήματος αυξάνεται,

δ) η κινητική ενέργεια του συστήματος μειώνεται.

Επιλέξτε τη σωστή πρόταση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5Κατά την πλαστική κρούση δύο σωμάτων η μηχανική ενέργεια του συστήματος:

α) παραμένει σταθερή, 

β) αυξάνεται, 

γ) μειώνεται. 

Επιλέξτε το σωστό. 


ΕΡΩΤΗΣΗ 6Δύο σφαίρες ίσων μαζών κινούνται πάνω στην ίδια ευθεία και κατά την ίδια φορά με ταχύτητες υ1 = 10m/s και υ2 = 20m/s. Αν μετά την κρούση η σφαίρα 1 έχει ταχύτητα υ1' = 16m/s, Tι συμπέρασμα βγάζεται για την κρούση; Είναι ελαστική ή όχι;


ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Μια σφαίρα Α συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Β, ίσης μάζας.Η ταχύτητα της σφαίρας Α μετά την κρούση: 
α) θα είναι ίση με την ταχύτητα που είχε πριν την κρούση, 
β) θα είναι αντίθετη της ταχύτητας που είχε πριν την κρούση, 
γ) θα είναι ίση με την ταχύτητα που θα αποκτήσει η σφαίρα Β. 
δ) θα μηδενιστεί. 
Επιλέξτε τη σωστή πρόταση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές;
α) Στις μετωπικές κρούσεις δύο σφαιρών οι ταχύτητες των σωμάτων πριν και μετά την κρούση έχουν την ίδια διεύθυνση.
β) Κατά την ελαστική κρούση δύο σφαιρών η μηχανική ενέργεια του συστήματος διατηρείται σταθερή.
γ) Κατά την πλαστική κρούση δύο σωμάτων η ενέργεια του συστήματος μεταβάλλεται.
δ) Αν η μετωπική κρούση δύο σφαιρών με ίσες μάζες είναι ελαστική, οι σφαίρες ανταλλάσσουν ταχύτητες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Σώμα μάζας m κινείται οριζόντια με ταχύτητα ν. Στην πορεία του συγκρούεται ελαστικά με κατακόρυφο τοίχο. Η μεταβολή στην ορμή του σώματος έχει μέτρο:
α) 0;   
β) mυ/2;   
γ) mυ;   
δ) 2mυ; 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Ένας άνθρωπος που είναι ακίνητος μέσα σε τρένο το οποίο κινείται με σταθερή οριζόντια ταχύτητα, ρίχνει κατακόρυφα προς τα πάνω ένα μικρό αντικείμενο. Περιγράψτε την τροχιά του σώματος όπως την αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος που το έριξε και όπως την αντιλαμβάνεται ένας ακίνητος παρατηρητής που βρίσκεται στο σταθμό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Εάν θεωρήσουμε τη Γη αδρανειακό σύστημα ποια από τα παρακάτω συστήματα αναφοράς είναι επίσης αδρανειακά;
α) Ένα τρένο που κινείται ευθύγραμμα ομαλά.
β) Ένας δίσκος που περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα γύρω από άξονα που περνάει από το κέντρο του.
γ) Ένας ανελκυστήρας που κάνει ελεύθερη πτώση.
δ) Η Σελήνη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Αδρανειακό σύστημα ονομάζεται το σύστημα αναφοράς στο οποίο:
α) ένα σώμα φαίνεται ακίνητο.
β) η κίνηση του σώματος περιγράφεται με τον πιο απλό τρόπο.
γ) κάθε σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο σύστημα αναφοράς.
δ) ισχύει ο πρώτος νόμος του Newton.
Επιλέξτε το σωστό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Ένα τρένο κινείται με ταχύτητα υ.Ένας επιβάτης κινείται από το πρώτο προς το τελευταίο βαγόνι του τρένου με ταχύτητα u, ως προς το τρένο. Τι ταχύτητα έχει ο επιβάτης ως προς το έδαφος;

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Πλοίο Α κινείται με ταχύτητα u. Από το ραντάρ του πλοίου γίνεται αντιληπτό άλλο πλοίο (Β) που κινείται ως προς το πρώτο με ταχύτητα υ, σε κάθετη διεύθυνση. Ποιο το μέτρο της ταχύτητας του πλοίου Β ως προς την ακτή;

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Ένας παρατηρητής, ακίνητος στο αδρανειακό σύστημα Σ, παρατηρεί σώμα μάζας m που επιταχύνεται. Από αδρανειακό σύστημα Σ' που κινείται ως προς το πρώτο με ταχύτητα u δεύτερος παρατηρητής, ακίνητο ως προς το Σ', παρατηρεί επίσης το σώμα m. Για ποια από τα παρακάτω μεγέθη συμφωνούν οι δύο αδρανειακοί παρατηρητές:  
α) για τη θέση του σώματος;  
β) για την ταχύτητα του;  
γ) για την επιτάχυνσή του;  
δ) για τη δύναμη που δέχεται το σώμα;  
ε) για την ορμή του;  
στ) για το ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλεται η ορμή του;  
ζ) για την κινητική του ενέργεια;

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Αν η ορμή συστήματος σωμάτων διατηρείται ως προς το αδρανειακό σύστημα Σ, θα διατηρείται και ως προς κάθε άλλο αδρανειακό σύστημα; Αιτιολογήστε την απάντηση σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Το σύστημα αναφοράς του κέντρου μάζας ενός συστήματος σωμάτων είναι πάντα αδρανειακό σύστημα; Αιτιολογήστε την απάντηση σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Η προώθηση του πυραύλου στηρίζεται:
α) στην αρχή διατήρησης της ενέργειας.
β) στο νόμο δράσης - αντίδρασης.
γ) στην αρχή διατήρησης της ορμής.
δ) στην αρχή διατήρησης της στροφορμής.
Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Στις σχέσεις που περιγράφουν το φαινόμενο Doppler οι ταχύτητες αναφέρονται:
α) στο σύστημα αναφοράς της πηγής.
β) στο σύστημα αναφοράς του παρατηρητή.
γ) στο σύστημα αναφοράς του μέσου διάδοσης.
Επιλέξτε το σωστό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Στο σχήμα το γράμμα Π αναφέρεται σε μια πηγή αρμονικού ήχου και το γράμμα Α στον παρατηρητή. 

Να συγκρίνετε σε κάθε περίπτωση τη συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής με τη συχνότητα του ήχου που εκπέμπει η πηγή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Ένα τρένο εκπέμπει ήχο και κατευθύνεται προς τούνελ που βρίσκεται σε κατακόρυφο βράχο. Ο ήχος που εκπέμπεται από το τρένο ανακλάται στο βράχο.
α) Ο μηχανοδηγός του τρένου ακούει τον ήχο που προέρχεται από ανάκλαση με συχνότητα μεγαλύτερη μικρότερη ή ίση με τη συχνότητα του ήχου που εκπέμπει το τρένο;
β) Ένας παρατηρητής που βρίσκεται μεταξύ του τρένου και του εμποδίου ακούει τον ήχο που προέρχεται από το τρένο και τον ήχο που φτάνει από ανάκλαση. Οι συχνότητες των δύο ήχων όπως τους αντιλαμβάνεται είναι ίσες; Αν όχι, ποιος από τους ήχους που ακούει έχει μεγαλύτερη συχνότητα;
γ) Ένας παρατηρητής που βρίσκεται κοντά στις γραμμές και πίσω από το τρένο ακούει και αυτός δύο ήχους. Οι συχνότητες των δύο ήχων που ακούει είναι ίσες; Αν όχι, ποιος από τους ήχους έχει μεγαλύτερη συχνότητα.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868