ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 10:59 π.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

|
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1) Τι ονομάζεται φαινόμενα γενικά;Μπορείς να δώσεις λίγα παραδείγματα;
2) Να αναφέρεις μερικές φυσικές επιστήμες.Με τι ασχολούνται γενικά αυτές;
3) Γιατί νομίζεις πως οι φυσικές επιστήμες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ανθρώπινου πολιτισμού;Εξυπηρετούν τις ανάγκες της ανθρώπινης κοινωνίας;Επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης;
4) Γιατί είναι χρήσιμη η μελέτη της φυσικής και των νόμων της;Είναι χρήσιμη η φυσική σε άλλες επιστήμες;
5)Πως θα μπορούσες να περιγράψεις γενικά τον «τρόπο εργασίας» των φυσικών;Μπορείς να αναφέρεις δύο πολύ βασικές έννοιες της φυσικής;Η σύγχρονη αντίληψη για τη μικροσκοπική δομή της ύλης είναι βασική για την επιστήμη της φυσικής;
6) Μπορείτε να δώσετε μια γενική περιγραφή της χρήσης της έννοιας ‘ενέργεια’ στη φυσική;
7) Όσον αφορά γενικά τη μικροσκοπική δομή της ύλης ποια είναι τα κύρια ερωτήματα στα οποία οι ερευνητές φυσικοί προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις;
8) Πως θα ορίζατε γενικά την επιστήμη της φυσικής;
9) Τα πειράματα είναι σημαντικά για τη μεθοδολογία της φυσικής;Γιατί;Τι έχετε να πείτε για τη σημασία των μαθηματικών (εξισώσεις,γραφικές παραστάσεις κλπ);
10) Ποια είναι η σχέση μεταξύ των βασικών εννοιών της φυσικής και τω νόμων της φυσικής;
11) Μπορείτε να σχολιάσετε τη σχέση μεταξύ τεχνολογίας και φυσικών επιστημών;

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1) Τι θα ονομάζουμε επιστημονική μέθοδο;Μπορείς να δώσει μια σύντομη περιγραφή της;
2) Η επιστημονική μέθοδος είναι δημιούργημα ενός ανθρώπου;Ποιος θεωρείται πατέρας της επιστημονικής μεθόδου και γιατί;
3) Ποια είναι τα «βασικά βήματα (στάδια)(στοιχεία)» της επιστημονικής μεθόδου;
4) Μπορείτε να περιγράψετε τη μέθοδο που εφάρμοσε ο Γαλιλαίος για τη μελέτη της πτώσης των σωμάτων;Κατάφερε να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει αντίστοιχους ισχυρισμούς του Αριστοτέλη;Μπορείτε να διαπιστώσετε τα σημαντικότερα στοιχεία της επιστημονικής μεθόδου στη μελέτη του Γαλιλαίου για την πτώση των σωμάτων;
5) Ο τρόπος που εργάζονται οι επιστήμονες εμπεριέχει πάντοτε όλα τα βήματα της επιστημονικής μεθόδου (με τη γνωστή συγκεκριμένη σειρά);
6) Μια επιστημονική θεωρία εξελίσσεται;Ελέγχεται;Αν ναι,πως;
7) Η αυθεντία και ο δογματισμός υιοθετούνται γενικά στις επιστήμες;Σχολιάστε;
8) Η διαίσθηση,η φαντασία,η έμπνευση,έχουν θέση στις φυσικές επιστήμες; 
9) Τι εννοούμε λέγοντας πως η φυσική είναι πειραματική επιστήμη;

ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1) Τι ονομάζουμε μέγεθος;Τι ονομάζουμε μέτρηση ενός μεγέθους;Τι ονομάζουμε γενικά φυσικά μεγέθη;Μπορείτε να δώσετε παραδείγματα;
2) Τι ονομάζουμε μονάδα μέτρησης;Να δώσετε παραδείγματα.
3) Η διαδικασία της μέτρησης ενός μεγέθους είναι πάντοτε απλή διαδικασία; 
4) Ποια φυσικά μεγέθη ονομάζονται θεμελιώδη και γιατί;Να αναφέρεις τρία από αυτά.
5) Τι είναι οι θεμελιώδεις μονάδες μέτρησης;Ποιες είναι οι θεμελιώδεις μονάδες της Μηχανικής;
6) Ποιες μονάδες γνωρίζεις για τη μέτρηση του μήκους και ποια είναι η σχέση μεταξύ τους;
7) Ποιες μονάδες γνωρίζεις για τη μέτρηση του χρόνου και ποια είναι η σχέση μεταξύ τους;
8) Με τι συνδέεται η μάζα ενός σώματος;Τι θα ονομάζατε μάζα ενός σώματος και τι μπορεί να μας «δείξει» για το σώμα;Ποιες μονάδες γνωρίζεις για τη μέτρηση της μάζας και ποια είναι η σχέση μεταξύ τους;
9) Ποια μεγέθη ονομάζονται παράγωγα και ποιες μονάδες μέτρησης ονομάζονται παράγωγες;Δώσε παραδείγματα παράγωγων μεγεθών και παράγωγων μονάδων.
10) Τι ονομάζουμε εμβαδόν μιας επιφάνειας;Ποιες μονάδες μέτρησης του εμβαδού γνωρίζεις και ποια είναι η σχέση μεταξύ τους;
11) Τι ονομάζουμε όγκο ενός στερεού;Ποιες μονάδες γνωρίζεις για τη μέτρηση του όγκου και ποια είναι η σχέση μεταξύ τους;
12) Τι ονομάζουμε (μέση) πυκνότητα ενός σώματος;Τι εκφράζει αυτή;Χαρακτηρίζει το σώμα ή το υλικό από το οποίο αποτελείται το σώμα;Ποιες μονάδες γνωρίζεις για τη μέτρηση της πυκνότητας και ποια είναι η σχέση μεταξύ τους;
13) Η μονάδα μέτρησης ενός παράγωγου μεγέθους μπορεί να εκφραστεί ως συνάρτηση των μονάδων μέτρησης των θεμελιωδών μεγεθών;
14) Τι είναι το Διεθνές Σύστημα Μονάδων;(S.I.)Μπορείτε να αναφέρετε τα βασικά θεμελιώδη και παράγωγα μεγέθη του S.I. και τις αντίστοιχες μονάδες τους;
15) Να μελετήσετε την κλίμακα μηκών,χρονικών διαστημάτων και μαζών (του κόσμου μας) καθώς και των αντίστοιχων οργάνων με τα οποία αντιλαμβανόμαστε τα μεγέθη αυτά στις κλίμακες τους.
16) Τι είναι οι πρότυπες μονάδες μέτρησης και ποια είναι η ανάγκη της ύπαρξής τους;
17) Ποια είναι τα προθέματα που χρησιμοποιούμε για τη δήλωση των πολλαπλάσιων και των υποπολλαπλάσιων των μονάδων μέτρησης και τι σημαίνει το κάθε ένα από αυτά;
18) Φροντίστε να επαναλάβετε και να χρησιμοποιείτε σωστά τις ιδιότητες των δυνάμεων και ιδιαιτέρως των δυνάμεων του 10 οι οποίες χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στη φυσική.
19) Πότε δύο ποσά θα λέγονται ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα;Φροντίσετε να επαναλάβετε τις βασικές αυτές έννοιες των μαθηματικών.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ανάφερε μερικούς λόγους για τους οποίους νομίζεις ότι είναι χρήσιμη η μελέτη της φυσικής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ανάφερε τα βασικά στοιχεία της επιστημονικής μεθόδου.Τι είναι το πείραμα;

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Τι είναι μέτρηση;Να αναφέρεις τρία παραδείγματα μεγεθών και τις μονάδες μέτρησής τους στο SI.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Να συμπληρωθούν οι προτάσεις έτσι ώστε να είναι επιστημονικά ορθές: Η πυκνότητα ενός υλικού ορίζεται ως το ....................... που έχει ................... την ................. του σώματος από αυτό το υλικό και
.....................τον ..................του. 
Δηλαδή ρ=

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα με τη σωστή απάντηση:

Α) Ένα κομμάτι φελλού κόβεται σε δυο ίσα κομμάτια.
Η πυκνότητα του κάθε κομματιού είναι: 
α) Η μισή εκείνης του αρχικού κομματιού, 
β) Διπλάσια εκείνης του αρχικού κομματιού, 
γ) Η ίδια με εκείνη του αρχικού κομματιού.

Β) Η διάμετρος του ματιού σου είναι περίπου
α) 5x10-10 m, 
β) 2,5x102 mm, 
γ) 2,5 cm 
δ) 2,5x102cm, 
ε) καμία από τις παραπάνω.

Γ) Ένα 24ωρο έχει περίπου: 
α) 864x102 s, 
β) 8640 s,
γ) 1,44x103 s, 
δ) 9x104 s, 
ε) καμία από τις παραπάνω.

Εφάρμοσε τις γνώσεις σου και γράψε τεκμηριωμένες απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Πόσο μήκος νομίζεις ότι έχει το χέρι σου;Έλεγξε την απάντησή σου μετρώντας το.Ποιο νομίζεις ότι έχει μεγαλύτερο μήκος,το άνοιγμα των χεριών σου ή το σώμα σου;Μέτρησε τα για να ελέγξεις την απάντησή σου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Πόσο μήκος νομίζεις ότι έχει η διάμετρος ενός κέρματος δύο ευρώ;Έλεγξε την απάντησή σου μετρώντας τη.Κατόπιν,υπολόγισε το μήκος της περιμέτρου του κέρματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Πόσο νομίζεις ότι είναι το εμβαδόν του δωματίου σου;Να ελέγξεις την απάντησή σου μετρώντας τις διαστάσεις του και υπολογίζοντας το.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Διαθέτεις έναν ογκομετρικό σωλήνα βαθμονομημένο σε cm3 (mL) και ένα κουτί με σκάγια.Πώς μπορείς με αυτόν τον ογκομετρικό σωλήνα να προσδιορίσεις τον όγκο κάθε σκαγιού;
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ τομέαs ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 ------------ Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού 117/946964-81

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού 117/946964-81