ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 5:39 μ.μ. | | | Best Blogger Tips

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

|
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1

Το όριο ταχύτητας σ' έναν αυτοκινητόδρομο της εθνικής οδού είναι 120 km/h.Να εκφράσετε την ταχύτητα αυτή σε μονάδες SI.

ΛΥΣΗ

Γνωρίζουμε ότι:

km=103 και 

h=3600 s

Άρα το όριο της ταχύτητας είναι:

120 km/h=120·103 m/3600 s=33,3 m/s

Άρα το όριο ταχύτητας στον αυτοκινητόδρομο της εθνικής οδού είναι 33,3 m/s.

ΑΣΚΗΣΗ 2

Η διάμετρος του ατόμου του υδρογόνου (Η) είναι 0,212 nm.
Να υπολογίσετε τη διάμετρο του ατόμου σε m και σε Å. 

ΛΥΣΗ

Αφού το 1 nm=10−9 m,η διάμετρος θα είναι: 

0,212·10−9m


και καθώς


1Å=10−10 m, 

δηλαδή 1m=1010Å, 


θα έχουμε: 


0,212·10−9m=0,212·10−9·1010Å, δηλαδή 0,212·10 Å=2,12 Å


Άρα η διάμετρος του ατόμου του υδρογόνου (Η) είναι 0,212·10−9m ή  2,12 Å.

ΑΣΚΗΣΗ 3

Πότε ένα κινητό κινείται πιο γρήγορα;Όταν έχει ταχύτητα μέτρου 1m/s ή όταν έχει ταχύτητα μέτρου 1km/h;

ΛΥΣΗ

Πρέπει να συγκρίνουμε τις δύο ταχύτητες.Άρα θα πρέπει αρχικά να βρίσκονται στο ίδιο σύστημα μονάδων,δηλαδή να έχουν ίδια μονάδα μέτρησης.Συνεπώς θα πρέπει να μετατρέψουμε την ταχύτητα μέτρου 1m/s σε km/h.Έτσι πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι:

1m=1/1000km

και

1s=1/3600h

Με βάση τις παραπάνω σχέσεις, η ταχύτητα μέτρου 1m/s είναι σε km/h:

1m/s=1·1/1000 km/1/3600 h=1·1000 km/1000 km=3,6km/h

Άρα ένα κινητό κινείται πιο γρήγορα όταν έχει ταχύτητα μέτρου 1m/s.

ΑΣΚΗΣΗ 4

Το «ύψος» της βροχής μιας μέρας ήταν σ' ένα τόπο 10 mm.Να υπολογίσετε τον όγκο του νερού που κάλυψε επιφάνεια 1 km2.

ΛΥΣΗ

Ο όγκος του νερού ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας επί το ύψος.Δηλαδή:

V=s·h

s=1 km2=1·106m2=106m2

h=10mm=10·10-3m=10-2m

Άρα:

V=sh=106m2·10-2m         ή

V=104m3=10000 m3

Άρα o όγκος του νερού που κάλυψε επιφάνεια 1 kmείναι V=10000 m3.

ΑΣΚΗΣΗ 5

Το αργίλιο (Αl) είναι ένα πολύ εύχρηστο μέταλλο.Ένας κύβος από αργίλιο έχει ακμή 2 cm.Με τη βοήθεια του ζυγού η μάζα του βρέθηκε 21,6 g.Ποια είναι η πυκνότητα του Αl;

ΛΥΣΗ

V=(2 cm)3               ή

V=8 cm3

ρ=m/V=21,6 g / 8 cm3=2,7g/cm3.

Άρα η πυκνότητα του Αl είναι ρ=2,7g/cm3.

ΑΣΚΗΣΗ 6

Η πυκνότητα του νερού στη θερμοκρασία δωματίου θεωρείται περίπου ίση με 1 g/mL.Να εκφράσετε την πυκνότητα αυτή σε kg/m3 και σε g/L.

ΛΥΣΗ

Είναι:

ρ=1 g/mL=10-3kg/10-6m3=103 kg/m3=1000 kg/m3

Δηλαδή 1m3 νερού ζυγίζει 1 (μετρικό) τόνο.

Άρα η πυκνότητα του νερού στη θερμοκρασία δωματίου είναι ρ=1 g/mL=1000 kg/m3.

Επίσης έχουμε:

ρ=1 g /mL=1 g/10-3L=1000 g/L.

Δηλαδή 1L νερού ζυγίζει 1 kg.
Άρα η πυκνότητα του νερού στη θερμοκρασία δωματίου είναι ρ=1 g/mL=1000 g/L.

ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1

Να μετατραπούν σε m τα:
α) 9,5mm
β) 270cm
γ) 3400mm

ΑΣΚΗΣΗ 2

Να μετατραπούν σε kg τα:
α) 0,47tn
β) 0,87gr

ΑΣΚΗΣΗ 3

Η ακτίνα της γης είναι 6400 km.Να υπολογίσετε το μήκος της ακτίνας αυτής σε m και σε cm.

ΑΣΚΗΣΗ 4

Η διάμετρος ενός μορίου είναι 8 Å .Να βρείτε το μήκος της διαμέτρου αυτής σε μm,σε cm και σε m.

ΑΣΚΗΣΗ 5

H Σελήνη χρειάζεται 28 ημέρες για να συμπληρώσει μια περιφορά γύρω από τη γη.Να μετατρέψετε τον χρόνο αυτό σε h ,σε min και σε sec.

ΑΣΚΗΣΗ 6

H Μάζα της γης είναι 6×1024 kg.Να υπολογίσετε την μάζα αυτή σε tn και σε gr.

ΑΣΚΗΣΗ 7

Ένα οικόπεδο έχει εμβαδόν 6 στρέμματα.Να υπολογίσετε το εμβαδόν αυτό του οικοπέδου σε m2

ΑΣΚΗΣΗ 8

Μια φιάλη εμφιαλωμένου νερού έχει όγκο V=1,5l.Να εκφράσετε τον όγκο αυτό σε:   
α) m3  και  
β) ml.

ΑΣΚΗΣΗ 9

Ένα κουτί μπύρα έχει όγκο 500ml.Να εκφράσετε τον όγκο του κουτιού σε l και m3.

ΑΣΚΗΣΗ 10

Να μετατραπούν σε m τα: 
α) 9,8mm 
β) 530cm 
γ) 8600mm 
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868