ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 5:55 μ.μ. | | | Best Blogger Tips

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

|
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Για την προφύλαξη των κυκλωμάτων από υπέρμετρη αύξηση της έντασης του ρεύματος,που μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο κύκλωμα ή ακόμα και πυρκαγιά χρησιμοποιούνται οι ασφάλειες,που παρεμβάλλονται στο κύκλωμα σε σειρά.
Κύκλωμα με ασφάλεια
 Οι ηλεκτρικές ασφάλειες είναι  το σύστημα προστασίας από βραχυκύκλωμα ενός ηλεκτρικού κυκλώματος.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

 Η ηλεκτρική ασφάλεια είναι ένας ηλεκτρικός διακόπτης,ο οποίος παρεμβάλλεται σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα με σκοπό να το προστατεύσει από τις ζημίες που θα προκληθούν από την υπερφόρτωση του ή κάποιο βραχυκύκλωμα.
Η ηλεκτρική ασφάλεια είναι ένας ηλεκτρικός διακόπτης,ο οποίος παρεμβάλλεται σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα με σκοπό να το προστατεύσει από τις ζημίες που θα προκληθούν από την υπερφόρτωση του ή κάποιο βραχυκύκλωμα
 Κάθε ασφάλεια χαρακτηρίζεται από μια τιμή έντασης ρεύματος,πάνω από την οποία προκαλείται διακοπή της λειτουργίας του κυκλώματος.Για την εκλογή της κατάλληλης ασφάλειας σ' ένα κύκλωμα λαμβάνουμε υπόψη την ένταση του ρεύματος Ικ της κανονικής λειτουργίας των συσκευών που τροφοδοτούμε (π.χ. 14 Α),την οποία βρίσκουμε από τις ενδείξεις των συσκευών.

Κάθε ασφάλεια χαρακτηρίζεται από μια τιμή έντασης ρεύματος,πάνω από την οποία προκαλείται διακοπή της λειτουργίας του κυκλώματος
 Επειδή στο εμπόριο κυκλοφορούν ορισμένοι τύποι ασφαλειών (π.χ. 6 Α,10 Α,15 Α,20 Α,25 Α) επιλέγουμε την ασφάλεια,που αναγράφει την αμέσως μεγαλύτερη ένδειξη από αυτή που είχαμε υπολογίσει.Στο παράδειγμα μας επιλέγουμε την ασφάλεια των 15 Α.

ΑΠΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

 Στην πιο απλή μορφή της είναι ένα μικρό κομμάτι από λεπτό σύρμα που λιώνει εύκολα και διακόπτει τη ροή του ρεύματος μέσα στο κύκλωμα,όταν περάσει από αυτό ρεύμα μεγαλύτερης έντασης από την προβλεπόμενη.Οι απλές ασφάλειες οικιακής χρήσης αποτελούνται από ένα πορσελάνινο «φυσίγγιο»,το οποίο στη θέση του άξονα έχει το λεπτό σύρμα,ενώ το διάκενο εσωτερικό του γεμίζεται με κόκκους πορσελάνης. 
Οι απλές ασφάλειες οικιακής χρήσης
 Η ασφάλεια στην εξωτερική της επιφάνεια γράφει τη μέγιστη ένταση ρεύματος,για την οποία το σύρμα δε λιώνει (π.χ. 20 Α ή 30 Α κτλ.).Με το βραχυκύκλωμα ο μικρός χρωματιστός ενδεικτικός δίσκος που βρίσκεται στη βάση του φυσιγγίου πέφτει,δείχνοντας έτσι ότι η ασφάλεια καταστράφηκε και χρειάζεται αντικατάσταση.

ΤΗΚΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

 Ένας τύπος είναι η τηκόμενη ασφάλεια,που αποτελείται από ένα εύτηκτο μέταλλο.
Ασφάλεια τήξεως σε γυάλινο περίβλημα
 Μόλις η ένταση του ρεύματος γίνει μεγαλύτερη από μία καθορισμένη τιμή,αμέσως συμβαίνει τήξη του μετάλλου και διακοπή του ρεύματος.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

 Η ανάγκη αντικατάστασης της ασφάλειας αποφεύγεται με τη χρησιμοποίηση των αυτόματων ασφαλειών.Η αυτόματη ασφάλεια,που ουσιαστικά είναι αυτόματος διακόπτης και αποτελείται κυρίως από ένα διμεταλλικό έλασμα.Μόλις η ένταση του ρεύματος γίνει μεγαλύτερη από μια καθορισμένη τιμή,αμέσως το διμεταλλικό έλασμα λυγίζει και προκαλεί διακοπή του ρεύματος.
Αυτόματη ασφάλεια
  Υπάρχουν δύο τύποι αυτόματων ασφαλειών: 
α) ο ηλεκτρομαγνητικός και
β) ο θερμικός.
 Στον πρώτο τύπο η αύξηση της έντασης του ρεύματος προκαλεί αύξηση του μαγνητικού πεδίου,έλξη του μεταλλικού οπλισμού και διακοπή του κυκλώματος.Στο δεύτερο τύπο η διακοπή του κυκλώματος γίνεται δυνατή με τη χρήση ενός διμεταλλικού ελάσματος.Και στους δύο τύπους με το πάτημα ενός κουμπιού ή τη χρήση διακόπτη οι ασφάλειες μπαίνουν σε λειτουργία και κλείνουν το κύκλωμα. 

ΑΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

 Στην ηλεκτρονική και την ηλεκτρολογία χρησιμοποιείται ένα άλλο είδος ασφαλειών,που αποτελούνται από γυάλινο κύλινδρο,ο οποίος φέρει στα άκρα του μεταλλικές επαφές.Μεταξύ των επαφών συνδέεται αγωγός,η διατομή του οποίου καθορίζει το μέγεθος του διερχόμενου ρεύματος.Οι ασφάλειες αυτές είτε τοποθετούνται σε ασφαλειοθήκες είτε κολλώνται απευθείας στα κυκλώματα.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868