ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 4:51 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΜΑΤΑ

|
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΜΑΤΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΜΑΤΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1) Οι μεταλλικές επιφάνειες παίζουν για τα ραδιοκύματα το ρόλο που παίζουν οι καθρέφτες για το φως. (Σ)
2) Η μεγάλη κρίσιμη γωνία είναι ο λόγος που ένα κατεργασμένο διαμάντι (με πολλές έδρες) λαμποκοπά στο φως. (Λ)
3) Τη νύχτα, ο στεγνός δρόμος φαίνεται καλά , λόγω της διάχυσης του φωτός των προβολέων του αυτοκινήτου(Σ)
4) Όταν το μονοχρωματικό φως διέρχεται από ένα υλικό σε κάποιο άλλο, η συχνότητά του(), δεν αλλάζει διότι ο αριθμός των μέγιστων που φτάνουν στη διαχωριστική επιφάνεια στη μονάδα του χρόνου πρέπει να είναι ίσος με τον αριθμό των μέγιστων που στον ίδιο χρόνο την εγκαταλείπουν.(Σ)
5)Το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος έχουν την ίδια φάση , και την ίδια συχνότητα μεταβολής , σε οποιαδήποτε απόσταση από την κεραία,(Λ)
6) για την δημιουργία ενός μηχανικού κύματος χρειάζονται η πηγή του κύματος και το ελαστικό μέσο(Σ)
7) Το μήκος κύματος ενός φωτονίου είναι ανεξάρτητο από το μέσο στο οποίο κινείται το φωτόνιο.(Λ) 
8) Η ταχύτητα του φωτός είναι σταθερή και ίση με c=3 108 m/s ανεξάρτητα από το μέσο διάδοσης .(Λ)
9) Όταν το φως διέρχεται από οπτικά πυκνότερο σε οπτικά αραιότερο μέσο η ταχύτητα διάδοσής του αυξάνεται (Σ)
10) Όταν το φως διέρχεται από οπτικά πυκνότερο σε οπτικά αραιότερο μέσο η ταχύτητα διάδοσής του μειώνεται και η συχνότητά του παραμένει σταθερή . (Λ)
11) Οπτικά πυκνότερο ονομάζουμε το μέσο στο οποίο το φως διαδίδεται με μεγαλύτερη ταχύτητα. (Σ)
12) Όταν το φως διέρχεται από οπτικά αραιότερο σε οπτικά πυκνότερο μέσο η ταχύτητα διάδοσής του μειώνεται και το μήκος κύματος μειώνεται .(Σ)
13) Ο δείκτης διάθλασης όλων των υλικών είναι αριθμός θετικός και μικρότερος της μονάδος (Λ) 
14) Ο δείκτης διάθλασης του κενού είναι εξ’ ορισμού ίσος με μηδέν.(Λ)
15) Το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος έχουν την ίδια φάση και την ίδια συχνότητα μεταβολής σε οποιαδήποτε απόσταση από την κεραία .(Λ)
16) Το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος έχουν την ίδια φάση και διαφορετικές συχνότητες.(Λ)
17) Η ταχύτητα ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος στο κενό εξαρτάται από την συχνότητά του (Λ)
18) Το στάσιμο κύμα δεν είναι κύμα αλλά μια ιδιόμορφη ταλάντωση του μέσου(Σ)
19) Σύγχρονες πηγές είναι αυτές που δημιουργούν ταυτόχρονα μέγιστα αλλά ελάχιστα έχουν διαφορετικά.(Λ) 
20) Οποιαδήποτε κυματική διαταραχή όσο περίπλοκη και να είναι μπορεί να θεωρηθεί ότι προέρχεται από το άθροισμα ενός αριθμού αρμονικών κυμάτων.(Σ)
21) Για τη δημιουργία ενός μηχανικού κύματος χρειάζεται μόνο να έχουμε μια πηγή η οποία θα δημιουργήσει τη διαταραχή.(Λ)
22) Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται σε στερεά, αέρια και κατά προσέγγιση στην επιφάνεια των υγρών.(Λ)
23) Τα κύματα στη θάλασσα μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες μάζας και γι αυτό συχνά προκαλούν καταστροφές στις ακτές.(Λ)
24) Τα σημεία ενός ελαστικού μέσου τα ίδια χρονική στιγμή έχουν διαφορετικές φάσεις, γιατί η φάση εξαρτάται από την απόσταση.(Σ)
25) Τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται στα στερεά και κατά προσέγγιση στην επιφάνεια των υγρών.(Σ)
26) Η ταχύτητα του κύματος είναι σταθερή, ενώ η ταχύτητα με την οποία κινούνται τα σημεία του μέσου γύρω από τη θέση ισορροπίας τους, δεν είναι σταθερή.(Σ)
27) Στα εγκάρσια κύματα, όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου, ταλαντώνονται κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος.(Σ) 
28) Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαδίδονται στο κενό με την ταχύτητα του φωτός. Σε όλα τα υλικά διαδίδονται με μεγαλύτερη ταχύτητα.(Λ)
29) Τα ακίνητα φορτία, τα φορτία που κινούνται με σταθερή ταχύτητα (σταθερά ρεύματα) δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικό κύμα.(Λ)
30) Ο δείκτης διάθλασης του κενού είναι εξ ορισμού ίσος με την μονάδα, επομένως όταν μια ακτίνα διέρχεται από το κενό σε ένα υλικό, πλησιάζει την κάθετη πάντα.(Σ)
31) Η μετάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στις οπτικές ίνες στηρίζεται στο φαινόμενο της διάθλασης.(Λ)
32) Η κρίσιμη γωνία είναι γενικά μικρή, όταν ένα μέσο έχει μεγάλο δείκτη διάθλασης και το άλλο είναι αέρας.(Σ)
33) Η μικρή κρίσιμη γωνία είναι ο λόγος που ένα κατεργασμένο διαμάντι (με πολλές έδρες) λαμποκοπά στο φως.(Λ)
34) Κατοπτρική ανάκλαση έχουμε, όταν οι ανακλώμενες ακτίνες είναι παράλληλες μετά την πρόσπτωση μιας φωτεινής παράλληλης δέσμης πάνω σε λεία και στιλπνή επιφάνεια.(Σ)
35) Τα μικροκύματα χρησιμοποιούνται στα ραντάρ και στη Τ.V.(Λ)
36) Η υπέρυθρη ακτινοβολία που απορροφάτε από ένα σώμα αυξάνει το πλάτος της ταλάντωσης των σωματιδίων από τα οποία αποτελείται, διατηρώντας έτσι σταθερή τη θερμοκρασία του.(Λ)
37) Στάσιμο κύμα ονομάζεται το αποτέλεσμα της συμβολής δύο κυμάτων της ίδιας συχνότητας και διαφορετικού πλάτους που διαδίδονται στο ίδιο μέσο με αντίθετες κατευθύνσεις.(Λ) 
38) Η συχνότητα του κύματος δείχνει τον αριθμό των κορυφών (αν πρόκειται για εγκάρσιο κύμα) ή των πυκνωμάτων (αν πρόκειται για διάμηκες) που φτάνουν σε κάποιο σημείο του μέσου στη μονάδα του χρόνου κατά τη διάδοση του κύματος.(Σ)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1


Φωτεινή πηγή βρίσκεται στο οπτικό μέσο 2 και εκπέμπει μονοχρωματική ακτινοβολία.Στο σχήμα φαίνεται η πορεία 4 ακτίνων μέχρι τη διαχωριστική επιφάνεια των 2 μέσων.
Να σχεδιάσετε την συνέχεια της πορείας για κάθε ακτίνα και να δικαιολογήσετε.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Το μέσο 2 είναι οπτικά πυκνότερο από το 1 επομένως πρέπει να βρούμε την κρίσιμη γωνία εύκολα προκύπτει ότι: 

θcr=6 

αφού ημθcr=√3/2 

Επομένως η πορεία των ακτίνων φαίνεται στο παρακάτω σχήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1) Τι ονομάζεται αρμονικό κύμα; Σε ποιες βασικές κατηγορίες διακρίνονται τα κύματα;
2) Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα μηχανικά κύματα;Ποια είναι τα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας;
3) Να αποδείξετε τη θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής.
4) Να αποδείξετε την εξίσωση του αρμονικού κύματος.
5) Τι ονομάζεται στιγμιότυπο του κύματος;Σχεδιάστε το στιγμιότυπο του κύματος όταν t = t1 και όταν x=x1.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ


ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Το παρακάτω σχήμα παριστάνει τμήμα από στιγμιότυπο τρέχοντος κύματος.Το σημείο Δ του ελαστικού μέσου έχει εκείνη την στιγμή θετική ταχύτητα ταλάντωσης όπως φαίνεται και στο σχήμα 
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές ή λάθος 
α) Το σημείο Β έχει την μέγιστη θετική του ταχύτητα. 
β) Η απόσταση των Α και Ε είναι ίση με λ. 
γ) Η διαφορά φάσης των Β και Ε είναι 3π/2. 
δ) Η φάση του σημείου Δ είναι μεγαλύτερη από την φάση του Ε. 
ε) Η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης του Β είναι μεγαλύτερη από την μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης του Α. 
ζ) Η ταχύτητα ταλάντωσης του Β εκείνη τη στιγμή,είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα ταλάντωσης του Δ. 
η) η επιτάχυνση του Β εκείνη την στιγμή είναι μηδέν.


ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Σε δύο χορδές ίδιου πάχους που είναι κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό ξεκίνησαν την ίδια χρονική στιγμή να διαδίδονται δύο εγκάρσια κύματα ,την χρονική στιγμή t1 τα στιγμιότυπα των δύο κυμάτων φαίνονται στα παρακάτω διαγράμματα. 


Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές ή λάθος.
α) Οι ταχύτητες διάδοσης των κυμάτων είναι ίσες.
β) Η συχνότητα ταλάντωσης των σημείων της χορδής 1 είναι διπλάσια της συχνότητας ταλάντωσης της χορδής 2. 
γ) Αν θεωρήσουμε την ίδια στοιχειώδη μάζα και στις δύο χορδές η σταθερά επαναφοράς D της ταλάντωσης που κάνει η μάζα της χορδής 2 είναι τετραπλάσια από την σταθερά επαναφοράς που κάνει η ίδια μάζα της χορδής 1.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Γραμμικό κύμα διαδίδεται κατά μήκος ελαστικού μέσου κατά τη θετική φορά.Η εξίσωση της απομάκρυνσης της πηγής είναι της μορφής y=Aημωt.Για δύο σημεία Κ και Λ του μέσου γνωρίζουμε ότι τη χρονική στιγμή t έχουν φάσεις φ=13π/2 και φ'=9π/2 αντίστοιχα.Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
α) η εξίσωση του κύματος είναι y=Aημ2π(t/T + x/λ).
β) το κύμα διαδίδεται από το Κ προς το Λ.
γ) τα σημεία Κ και Λ απέχουν μεταξύ τους περιττό πολλαπλάσιο του λ/2.
δ) ένα σημείο Μ, που τη χρονική στιγμή έχει φάση φ''=(φ+φ΄)/2, βρίσκεται στο μέσο της απόστασης (ΚΛ).

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ


ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται το στιγμιότυπο στάσιμου κύματος που έχει δημιουργηθεί σε χορδή της οποίας το ένα άκρο είναι στερεωμένο ενώ το άλλο είναι ελεύθερο το μήκος κύματος είναι λ=0,4m 
Να συμπληρωθούν τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν 
α) Τα σημεία ………. , …………. και …………. είναι κοιλίες 
β) Η διαφορά φάσης των Α και Γ είναι ……………. 
γ) Η διαφορά φάσης των Ζ και Ε είναι ……………. 
δ) Το μήκος της χορδής είναι ……………. 
ε)Η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης του Ζ είναι …………….. ……. τη μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης του Γ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Η ταχύτητα ενός ηχητικού κύματος εξαρτάται:
α) από τη συχνότητα του ήχου
β) από την ένταση του ήχου
γ) από το μέσο διάδοσης του κύματος
δ) από το μήκος κύματος του κύματος

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Οι παρακάτω εξισώσεις (S.I.) περιγράφουν τρία εγκάρσια αρμονικά κύματα που διαδίδονται σε διαφορετικά μέσα. Ποιο από τα κύματα διαδίδεται με μεγαλύτερη ταχύτητα;
α) y=0,01ημ2π(2t-4x)
β) y=0,005ημ2π(4t - 2x)
γ) y=0,02ημ2π(2t -3x)

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Όταν ένα εγκάρσιο αρμονικό κύμα αλλάζει μέσο διάδοσης, παραμένει σταθερή:
α) η ταχύτητά του
β) η συχνότητά του
γ) το μήκος κύματος
δ) τίποτα από τα παραπάνω

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Ένα γραμμικό αρμονικό κύμα αρχίζει να διαδίδεται τη χρονική στιγμή t = 0, από τη θέση x=0 ενός γραμμικού ελαστικού μέσου,προς την θετική κατεύθυνση του άξονα x'x.Η φάση της ταλάντωσης ενός σημείου του ελαστικού μέσου είναι κάποια χρονική στιγμή 8 rad.Επομένως το πλήθος των ταλαντώσεων που έχει εκτελέσει το σημείο είναι:
α) 2
β) 8
γ) 4
δ) καμία

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Σε ένα γραμμικό ελαστικό μέσο διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα.Δύο σημεία Α και Β του ελαστικού μέσου έχουν κάποια χρονική στιγμή φάσεις 9π/2 rad και 5π rad αντίστοιχα.Συνεπώς το κύμα διαδίδεται από το σημείο Α προς το σημείο Β.
α) Σωστό
β) Λάθος

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Τα δύο επόμενα στιγμιότυπα ελήφθησαν μετά από λίγο, σε χρόνο μικρότερο της περιόδου.

α) Ποιο στιγμιότυπο προηγείται χρονικά το (2) ή το (3);
β) Μπορείτε να βρείτε τις χρονικές στιγμές t1 και t2 σε συνάρτηση με τη περίοδο;
γ) Σχεδιάστε πάνω στο σχήμα τις ταχύτητες του σημείου Κ και στις τρεις θέσεις.
δ) Να σημειώστε πάνω στο σχήμα ένα σημείο Λ το οποίο απέχει κατά ένα μήκος κύματος από το Κ.
ε) Σημειώστε τώρα πάνω στο σχήμα ένα άλλο σημείο Μ το οποίο έχει φάση μικρότερη κατά π από τη φάση του σημείου Κ.

ΕΠΑΛΛΗΛΙΑ-ΣΥΜΒΟΛΗ-ΣΤΑΣΙΜΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1) Τι ονομάζουμε επαλληλία κυμάτων;
2) Δύο κύματα διαδίδονται στην επιφάνεια ενός υγρού.Αποδείξτε την εξίσωση με την οποία ταλαντώνεται ένα σημείο του υγρού που απέχει xκαι x2 από τις σύγχρονες πηγές των κυμάτων. Τι ονομάζουμε πλάτος της ταλάντωσης του παραπάνω σημείου; Πότε το παραπάνω σημείο ταλαντώνεται με το μέγιστο πλάτος και πότε παραμένει ακίνητο;
3) Τι ονομάζεται στάσιμο κύμα;
4) Να αποδείξετε την εξίσωση του στάσιμου κύματος. Ποια σημεία του στάσιμου κύματος ονομάζονται δεσμοί και ποια κοιλίες; Ποια συνθήκη ισχύει για την απόσταση των παραπάνω σημείων από την αρχή του κύματος;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ


1) Το στάσιμο κύμα δεν είναι κύμα αλλά μια ιδιόμορφη ταλάντωση του μέσου.
2) Σύγχρονες πηγές είναι αυτές που δημιουργούν ταυτόχρονα μέγιστα αλλά ελάχιστα έχουν διαφορετικά.
3) Οποιαδήποτε κυματική διαταραχή όσο περίπλοκη και να είναι μπορεί να θεωρηθεί ότι προέρχεται από το άθροισμα ενός αριθμού αρμονικών κυμάτων.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Δύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 παράγουν στο ίδιο μέσο αρμονικά κύματα ίδιας συχνότητας,ίδιου πλάτους και ίδιου μήκους κύματος λ = 2m.Ένα σημείο Μ του μέσου διάδοσης των κυμάτων παρουσιάζει ενίσχυση λόγω συμβολής όταν οι αποστάσεις του από τις πηγές είναι:
α) (Π1Μ)=17m και (Π2Μ)=4m
β) (Π1Μ)=7m και (Π2Μ)=2m
γ) 1Μ)=10m και (Π2Μ)=7m
δ) (Π1Μ)=12m και (Π2Μ)=4m

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Στην επιφάνεια ενός υγρού δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Ο1 και Ο2 εκτελούν κατακόρυφη αρμονική ταλάντωση, οπότε παράγονται πανομοιότυπα κύματα με μήκος κύματος λ.Ένα σημείο Κ της επιφάνειας του υγρού, στο οποίο έχουν φτάσει τα δύο κύματα, θα παραμένει διαρκώς ακίνητο, όταν η διαφορά των αποστάσεων (Ο1Κ) - (Ο2Κ) είναι ίση με:
α) 3λ
β) 3λ/4
γ) 11λ/2
δ) 0 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Στην επιφάνεια υγρού δύο σύγχρονες πηγές παράγουν αρμονικά κύματα µε πλάτος Α = 10cm και ίδια περίοδο Τ=6s.Σε ένα σημείο Ρ της επιφάνειας του υγρού τα δύο κύματα φτάνουν τις χρονικές στιγμές t1=2s και t2=7s αντίστοιχα.Το πλάτος ταλάντωσης του Ρ μετά τη συμβολή είναι: 
α) 10cm 
β) 10 cm 
γ) 20cm 
δ) 5cm

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Σε μία χορδή της οποίας τα άκρα είναι και τα δύο ακλόνητα έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα.Τα σημεία της χορδής που ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος είναι συνολικά τρία.Αν θέλουμε να διπλασιαστεί ο αριθμός των σημείων που ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος στη χορδή,θα πρέπει το μήκος κύματος των κυμάτων που συμβάλλουν:
α) να μειωθεί κατά 50%
β) να αυξηθεί κατά 50%
γ) να αυξηθεί κατά 25%
δ) να μειωθεί κατά 100%

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Δύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 παράγουν στο ίδιο μέσο αρμονικά κύματα ίδιας συχνότητας, ίδιου πλάτους και ίδιου μήκους κύματος λ = 2m.Ένα σημείο Μ του μέσου διάδοσης των κυμάτων παρουσιάζει ενίσχυση λόγω συμβολής όταν οι αποστάσεις του από τις πηγές είναι:
α) 1Μ)=17m και (Π2Μ)=4m
β) 1Μ)=7m και (Π2Μ)=2m
γ) (Π1Μ)=10m και (Π2Μ)=7m
δ) (Π1Μ)=12m και (Π2Μ)=4m

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Σε μία χορδή της οποίας τα άκρα είναι και τα δύο ακλόνητα έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα. Τα σημεία της χορδής που ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος είναι συνολικά τρία. Αν θέλουμε να διπλασιαστεί ο αριθμός των σημείων που ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος στη χορδή, θα πρέπει το μήκος κύματος των κυμάτων που συμβάλλουν:
α) να μειωθεί κατά 50%
β) να αυξηθεί κατά 50%
γ) να αυξηθεί κατά 25%
δ) να μειωθεί κατά 100%

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Σε ομογενές ελαστικό μέσο έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα.
α) Όλα τα σημεία του μέσου εκτελούν διαδοχικά την ίδια κίνηση.
β) Όλα τα σημεία του μέσου εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση του ίδιου πλάτους.
γ) Όλα τα σημεία του μέσου διέρχονται ταυτόχρονα από τη θέση ισορροπίας τους.
δ) Όλα τα σημεία του μέσου διέρχονται ταυτόχρονα από τη θέση ισορροπίας τους με ίδιου μέτρου ταχύτητα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Στην επιφάνεια υγρού δύο σύγχρονες πηγές παράγουν αρμονικά κύματα µε πλάτος Α = 1cm και ίδια περίοδο Τ=6s. 
Η ταχύτητα διάδοσης είναι 0,5cm/s.Ποια από τα σημεία Α,Β,Γ,Δ θα είναι ακίνητα και ποια θα ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος;

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1) Τι ονομάζεται ηλεκτρομαγνητικό κύμα; Από ποιες εξισώσεις περιγράφεται;
2) Πως δημιουργείται το ηλεκτρομαγνητικό κύμα;
3) Ποιο είναι το φάσμα των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων;

ΑΝΑΚΛΑΣΗ-ΔΙΑΘΛΑΣΗ-ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΜΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1) Τι είναι ανάκλαση του φωτός;Ποιος είναι ο νόμος της ανάκλασης;
2) Τι είναι διάθλαση του φωτός;
3) Πως ορίζεται ο δείκτης διάθλασης ενός οπτικού μέσου;
4) Ποιος είναι ο νόμος του Snell;
5) Τι ονομάζεται ολική εσωτερική ανάκλαση;
6) Τι είναι η κρίσιμη ή οριακή γωνία;
7) Τι είναι ο διασκεδασμός του φωτός;
8) Τι ονομάζεται ανάλυση του λευκού φωτός; 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Η ταχύτητα ενός ηχητικού κύματος εξαρτάται:
α) από τη συχνότητα του ήχου.
β) από την ένταση του ήχου.
γ) από το μήκος κύματος.
δ) από το υλικό το οποίο διαδίδεται το κύμα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1


Στο πρίσμα του σχήματος η μονοχρωματική ακτινοβολία προσπίπτει κάθετα στη µία έδρα του. Αν στο σημείο Β η ακτίνα εξέρχεται εφαπτόμενη της άλλης έδρας. Ο δείκτης διάθλασης του πρίσματος είναι ίσος:


Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Η ταχύτητα ενός ηχητικού κύματος εξαρτάται
α) από τη συχνότητα του ήχου.
β) από την ένταση του ήχου.
γ) από το υλικό στο οποίο διαδίδεται το κύμα.δ) από το μήκος κύματος. 
Επιλέξτε τη σωστή πρόταση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Τρεις πηγές Α,Β και Γ δημιουργούν ηχητικά κύματα στον αέρα. Το παρακάτω σχήμα παριστάνει γραφικά την ταλάντωση των τριών πηγών σε συνάρτηση με το χρόνο.

α) Ποιο κύμα έχει μεγαλύτερο πλάτος; 
β) Ποιο κύμα έχει μεγαλύτερο μήκος κύματος;

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Το παρακάτω σχήμα παριστάνει το στιγμιότυπο ενός αρμονικού κύματος τη χρονική στιγμή t1

1) Ποιο από τα σημεία Α, Β, Γ έχει αυτή τη στιγμή
α)μεγαλύτερη ταχύτητα κατά την ταλάντωση του; 
β) μεγαλύτερη επιτάχυνση;
2) Επιλέξτε από τα Α, Β, Γ, Δ και Ε δύο σημεία
α) που οι φάσεις τους διαφέρουν κατά π. 
β) που οι φάσεις τους διαφέρουν κατά 2π. 
γ) που απέχουν απόσταση λ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Κατά μήκος δύο ομοίων χορδών 1 και 2, διαδίδονται δύο εγκάρσια αρμονικά κύματα. Το κύμα στη χορδή 1 έχει διπλάσια συχνότητα και το μισό πλάτος από το κύμα στη χορδή 2.Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές;
α)  Η ταχύτητα διάδοσης των δύο κυμάτων στις δύο χορδές είναι ίδια. 
β) Το μήκος κύματος στη χορδή 2 είναι διπλάσιο από το μήκος κύματος στη χορδή 1.
γ) Η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης είναι μεγαλύτερη στα σωματίδια της χορδής 1.
δ) Η μέγιστη επιτάχυνση ταλάντωσης είναι μεγαλύτερη στα σωματίδια της χορδής 1. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Οι εξισώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τρία εγκάρσια αρμονικά κύματα που διαδίδονται σε διαφορετικά μέσα.
α) y=10-2 ημ2π(2t -4x)
β) y=5x10-3 ημ2π (4t -2x)
γ) y=2x10-2 ημ2π (2t -3x)
Τα μεγέθη είναι μετρημένα στο SI.
1) Ποιο κύμα διαδίδεται με μεγαλύτερη ταχύτητα;
2) Σε ποια περίπτωση τα μόρια του μέσου ταλαντώνονται με μεγαλύτερη μέγιστη ταχύτητα;

ΣΥΜΒΟΛΗ - ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι κυματικοί παλμοί Α,Β,Γ και Δ που διαδίδονται στο ίδιο υλικό κατά τη διεύθυνση x'x. 
Με ποιον από τους παλμούς Β, Γ και Δ πρέπει να συναντηθεί ο παλμός Α ώστε να έχουμε απόσβεση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Ποιες πηγές ονομάζονται σύγχρονες; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Συμπληρώστε τα κενά:Στάσιμο κύμα ονομάζεται το αποτέλεσμα της συμβολής δύο κυμάτων με ίδιο πλάτος και ίδια συχνότητα που διαδίδονται στο ελαστικό μέσο σε…………………………….. κατευθύνσεις. Το στάσιμο κύμα δεν είναι κύμα αλλά μια ιδιόμορφη ταλάντωση του μέσου. Κατά τη δημιουργία ενός στάσιμου κύματος σε ένα υλικό υπάρχουν σημεία που………………………..και ονομάζονται δεσμοί και σημεία που ταλαντώνονται με……………………………..και ονομάζονται…………………………………Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών είναι……………………….

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Οι εξισώσεις
α) y = 5συν4xημ10t
β) y = 2συν2xημ20t
γ) y = 1συν8xημ5tπεριγράφουν στάσιμα κύματα. Τα x και y είναι μετρημένα σε cm και το t σε s.
1) Σε ποιο από τα τρία, η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών είναι μεγαλύτερη;
2) Σε ποια από τις περιπτώσεις αυτές η μέγιστη ταχύτητα των σωματιδίων που βρίσκονται στις κοιλίες έχει μεγαλύτερη τιμή; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Δύο σύγχρονες σημειακές πηγές 1 και 2 δημιουργούν στο ίδιο υλικό εγκάρσια κύματα με μήκος κύματος λ=3cm.Τα σημεία Α, Β και Γ απέχουν από τις δύο πηγές: Το Α, d1=18cm,  και d2=16cm.Το Α, r1=19,5cm και r2=16,2 cm και το Γ, l1=20cm και l2=15,5cm.Με το δείκτη 1 συμβολίζονται   οι αποστάσεις τους από την πηγή 1 και με το δείκτη 2 οι αποστάσεις από την πηγή 2.
α) Εκτελεί κάποιο από τα σημεία ταλάντωση με μέγιστο πλάτος; 
β) Παραμένει κάποιο από αυτά διαρκώς ακίνητο;

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Το παρακάτω σχήμα παριστάνει ένα στιγμιότυπο ενός στάσιμου κύματος που έχει δημιουργηθεί σε μια χορδή. 
                                              
α) Ποια σημεία στο σχήμα αντιστοιχούν σε δεσμούς και ποια σε κοιλίες;
β) Πόσο διαφέρουν οι φάσεις των σημείων Α και Γ;                        
γ) Πόσο διαφέρουν οι φάσεις των σημείων Α και Ε;                        
δ) Αν το μήκος κύματος των κυμάτων από τα οποία δημιουργήθηκε το στάσιμο είναι λ, ποια η οριζόντια απόσταση των σημείων Α και Β; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Σε ένα στάσιμο κύμα, τα σημεία που βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών έχουν
α) την ίδια φάση.
β) φάσεις που διαφέρουν κατά π/2.
γ) φάσεις που διαφέρουν κατά π.
δ) φάσεις που διαφέρουν κατά 2π. 
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Το φως κάνει να φτάσει από τον Ήλιο στη Γη περίπου 8,5 min. Πόσο περίπου απέχει η Γη από τον Ήλιο; 
(c=3x108m/s)

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Πόσες φορές το δευτερόλεπτο θα μπορούσε να κάνει το γύρο της Γης ένα σώμα αν είχε ταχύτητα ίση με την ταχύτητα του φωτός; 
(R1=6400km, c=3x108m/s)

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας έχουμε όταν 
α) ένα σώμα είναι φορτισμένο.
β) ένας πυκνωτής είναι φορτισμένος.                                                    
γ) φορτία κινούνται με σταθερή ταχύτητα όπως συμβαίνει στους αγωγούς που διαρρέονται από σταθερό ρεύμα.                                                 
δ) φορτία επιταχύνονται ή επιβραδύνονται, όπως συμβαίνει στους αγωγούς που διαρρέονται από μεταβαλλόμενα ρεύματα. 
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Η συχνότητα ενός αρμονικού ηλεκτρομαγνητικού κύματος που διαδίδεται στο κενό είναι 6x106.Το μήκος κύματος του κύματος αυτου είναι
α) 5x106
β) 2x102
γ) 5x10m ή 
δ) 2x109m
( c=3x108m/s)

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Χωρίς να συμβουλευτείτε τον πίνακα με το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αντιστοιχίστε τους διαφόρους τύπους των κυμάτων που βρίσκονται στην αριστερή στήλη με συχνότητες που βρίσκονται στη δεξιά.

Ραδιοκύματα                            1013Hz
Μικροκύματα                            1017Hz
Ακτίνες Χ                                 108Hz
Υπέρυθρο                                1010Hz
Υπεριώδες                                1015Hz
Ακτίνες γ                                  1019Hz

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Ποιος τύπος ηλεκτρομαγνητικού κύματος έχει μήκος κύματος συγκρίσιμο με
α) το μέγεθος ενός αυτοκινήτου;
β) με τη διάμετρο μιας μπάλας;
γ) με τη διάμετρο του ατόμου;
δ) με τη  διάμετρο του πυρήνα;
(Συμβουλευτείτε τον πίνακα με το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας) 
(c=3x108m/s)

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Η ταχύτητα με την οποία διαδίδονται τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι
α) μεγαλύτερη στο κενό. 
β) μεγαλύτερη όταν διαδίδονται στην ύλη.
γ) παντού ίδια.
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Ποια από τις εξισώσεις που ακολουθούν δεν μπορεί να περιγράφει το ηλεκτρικό πεδίο ενός αρμονικού ηλεκτρομαγνητικού κύματος που διαδίδεται στο κενό;
α) E=100ημ2π(6x10-10t - 2x102x)
β) E=50ημ2π(12x1012t - 4x104x)
γ) E=100ημ2π(9x10-13t - 3x106x)
Όλα τα μεγέθη εκφράζονται στο SI. 
(c=3x108m/s)

ΑΝΑΚΛΑΣΗ - ΔΙΑΘΛΑΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Είναι δυνατό μια φωτεινή ακτίνα να μη διαδίδεται ευθύγραμμα;Αναφέρατε τέτοιες περιπτώσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι διαδοχικές ανακλάσεις που υφίσταται μια φωτεινή ακτίνα στις επιφάνειες Α,Β και Γ. 

Αν η γωνία πρόσπτωσης στο σημείο Α είναι 30° πόσες μοίρες είναι οι γωνίες ανάκλασης στις επιφάνειες Β και Γ;

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Σε ποιο από τα επόμενα σχήματα έχει σχεδιαστεί σωστά η διαθλώμενη ακτίνα; 


ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Μονοχρωματικό φως μεταβαίνει από τον αέρα στο γυαλί. Να συγκρίνετε το μήκος κύματος, τη συχνότητα και την ταχύτητα διάδοσης στα δύο μέσα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η πορεία μιας ακτίνας μονοχρωματικού φωτός η οποία διέρχεται από τρία διαφανή υλικά. 

Σε ποιο υλικό το φως διαδίδεται με μικρότερη ταχύτητα;

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Δέσμη λευκού φωτός εκτρέπεται από ένα πρίσμα. Ποιο χρώμα εκτρέπεται περισσότερο,το κόκκινο ή το μπλε;

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Στο σχήμα φαίνονται τρεις διαφανείς οριζόντιες πλάκες πολύ μεγάλων διαστάσεων.Οι πλάκες είναι τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη και το σύστημα περιβάλλεται από αέρα.Ακτίνες μονοχρωματικού φωτός εισέρχονται πλάγια στις πλάκες όπως στο σχήμα. 
Σε ποια από τις πλάκες είναι δυνατό το φως, μετά από διαδοχικές ολικές ανακλάσεις,να βγει από τη δεξιά πλευρά;

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται δύο ακτίνες μονοχρωματικού φωτός, οι οποίες στο κενό έχουν το ίδιο μήκος κύματος.Οι ακτίνες στην πορεία τους συναντούν και διέρχονται από δύο πλακίδια Α και Β, του ίδιου πάχους d και διαφορετικού δείκτη διάθλασης.Το πάχος d αντιστοιχεί σε 3x10μήκη κύματος της ακτινοβολίας στο υλικό Α ή σε 2,2x104 μήκη κύματος της ακτινοβολίας στο υλικό Β.
α) Ποιο υλικό έχει μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης; 
β) Σε ποιο υλικό, το φως θέλει μεγαλύτερο χρόνο για να καλύψει  την απόσταση d; 
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868