ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 6:26 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

|
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

1) Τι είναι η ελαστική παραμόρφωση των σωμάτων. Από ποιόν νόμο διέπονται; Διατυπώστε τον, και γράψτε την μαθηματική του έκφραση για την περίπτωση ενός ελατηρίου. Από τι εξαρτάται η σταθερά ενός ελατηρίου;
2) Τι καλείται δύναμη, σε τι μετρείται στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.) και πού στηρίζεται η αρχή μέτρησή της;
3) Εξηγείστε τις έννοιες «σύνθεση συγγραμικών δυνάμεων», «συνισταμένη», «συνιστώσες» και «ανάλυση δυνάμεως»;Με τι ισούται η συνισταμένη δύο δυνάμεων παραλλήλων και ομορρόπων και με τι η συνισταμένη δύο δυνάμεων παραλλήλων και αντιρρόπων;
4) Πώς βρίσκουμε την συνισταμένη πολλών ομοεπιπέδων και συγγραμικών δυνάμεων πού δρουν σε ένα σώμα;
5) Ποια είναι η φυσική κατάσταση των σωμάτων κατά τον Αριστοτέλη; Τι είναι η αδράνεια της ύλης; Πώς εξηγείτε δι’ αυτής  το στέγνωμα βρεγμένων χεριών με το τίναγμα τους;
6) Διατυπώστε τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα και αναφέρετε ένα παράδειγμα εφαρμογής του στην σύγχρονη διαστημική.
7) Διατυπώστε τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα (Θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής), γράψτε την μαθηματική του έκφραση και εξηγείστε τα σύμβολα. Πώς με την βοήθεια του νόμου αυτού ορίζεται η μονάδα της δύναμης 1 Nt;
8) Να διερευνηθεί η μαθηματική έκφραση του δεύτερου νόμου του Νεύτωνα.
9) Γιατί τα αυτοκίνητα σχεδιάζονται ώστε το εμπρόσθιο τμήμα τους να θραύεται κατά την πρόσκρουση;Πώς προστατεύουν οι αερόσακοι τους επιβάτες κατ’ αυτήν.
10) Τι είναι το βάρος ενός σώματος και από τι εξαρτάται;Τι είναι το kp, πώς ορίζεται και πώς σχετίζεται με το Nt;Γιατί δεν έχει νόημα να μιλάμε για το βάρος της Γης;
11) Τι είναι η αδρανειακή μάζα, πώς υπολογίζεται και πώς μετρείται; Τι είναι η βαρυτική μάζα και πώς σχετίζεται με την αδρανειακή;Δείξτε ότι ο λόγος των βαρών δύο σωμάτων στον ίδιο τόπο ισούται με τον λόγο των μαζών τους.
12) Τι πίστευε ο Αριστοτέλης για την πτώση των σωμάτων και μέχρι πότε η αντίληψη αυτή ήταν αποδεκτή; Τι είναι η ελεύθερη πτώση των σωμάτων και πού μπορεί να πραγματοποιηθεί;
13) Τι είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας και τι λέγεται οριακή ταχύτητα πού αποκτά ένα σώμα κατά την πτώση του σε αέρα ή νερό; Πώς ο Boyle απέδειξε πειραματικά ότι όλα τα σώματα στο κενό πέφτουν ταυτόχρονα;
14) Γράψτε τις εξισώσεις της ελεύθερης πτώσης. Τι συμπεράσματα προκύπτουν για το διάστημα και την ταχύτητα;
15) Τι είναι η χρονοφωτογράφηση και πού χρησιμοποιείται;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

α) Ένα σώμα επιταχύνεται ομαλά όταν η δύναμη αυξάνεται σταθερά.
β) Ένα σώμα επιταχύνεται ομαλά όταν η συνισταμένη δύναμη είναι σταθερή.
γ) Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ομαλά όταν η συνισταμένη δύναμη είναι σταθερή και διάφορη του μηδενός.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

α) Αδράνεια είναι η δύναμη η οποία διατηρεί την κίνηση των σωμάτων.
β) 1N = 1 kg m/s2.
γ)  Ένα σώμα σταματά όταν δεν ασκούνται πάνω του δυνάμεις.
δ) Στην ελεύθερη πτώση η μετατόπιση που διανύει ένα σώμα είναι ανάλογη του χρόνου πτώσης του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

α) Η μάζα ενός σώματος είναι μικρότερη από το βάρος του.
β) Το βάρος είναι διανυσματικό μέγεθος, ενώ η μάζα μονόμετρο.
γ) Το βάρος είναι δύναμη, ενώ η μάζα δεν είναι.
δ) Το βάρος ενός σώματος δεν είναι σε κάθε τόπο σταθερό,ενώ η μάζα του είναι.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Σε δύο σώματα με μάζες m1=4m2, εφαρμόζεται η ίδια συνολική δύναμη. Για τις επιταχύνσεις που αποκτούν τα σώματα ισχύουν οι σχέσεις:
α) α12            
β) α1=4α2       
γ) α2=4α1

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Δύο δυνάμεις 6Ν και 2Ν ασκούνται στο ίδιο σώμα; Πόση είναι η συνισταμένη δύναμη;
α)
β)
γ) 12Ν
δ)
ε) Τα στοιχεία δεν επαρκούν για να απαντήσω.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ο θεμελιώδης νόμος της μηχανικής F = m α δεν ισχύει:
α) στην περίπτωση της κυκλικής κίνησης.
β) στην περίπτωση της κίνησης των πλανητών.
γ) όταν η ταχύτητα του σώματος είναι πολύ μεγάλη.
δ) όταν το σώμα είναι ακίνητο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Ο θεμελιώδης νόμος της μηχανικής F = m .α δεν ισχύει:
α) όταν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα είναι μηδέν.
β) όταν η κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη ομαλή.
γ) όταν υπάρχουν τριβές.
δ) σε περιπτώσεις υποατομικών σωματιδίων στο άτομο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Η αδρανειακή μάζα ορίζεται από:
α) το νόμο της αδράνειας.
β) το θεμελιώδη νόμο της μηχανικής.
γ) την ποσότητα της ύλης ενός σώματος.
δ) τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Σώμα αφήνεται να πέσει από μικρό ύψος.Οι αντιστάσεις του αέρα θεωρηθούν αμελητέες.
α) H κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.
β) H ταχύτητα αυξάνεται ανάλογα με τον χρόνο.
γ) Η κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη επιταχυνόμενη με μεταβλητή επιτάχυνση.
δ) Η μετατόπιση του σώματος αυξάνεται ανάλογα με τον χρόνο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Αν μεταφέρουμε ένα σώμα από την επιφάνεια της Γης σε ύψος 500m τότε:
α) θα μεταβληθεί η μάζα του.
β) θα μεταβληθεί το βάρος του.
γ) θα μεταβληθούν και τα δύο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Όταν μια δύναμη F ασκείται σε ένα σώμα, τότε το σώμα επιταχύνεται με επιτάχυνση α.Αν διπλασιάσουμε το μέτρο της δύναμης που ασκείται πάνω στο σώμα,τότε:
α) Διπλασιάζεται και η αδράνεια του σώματος.
β) Διπλασιάζεται και το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος.
γ) Διπλασιάζεται και η μάζα του σώματος.
δ) Διπλασιάζεται και η ταχύτητα του σώματος.
ε) Διπλασιάζεται και η μάζα και το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Ίσες δυνάμεις ασκούνται πάνω σε δύο απομονωμένα σώματα.Το πρώτο σώμα έχει τριπλάσια μάζα από το δεύτερο.Η επιτάχυνση του πρώτου σώματος είναι:
α) Τρεις φορές μεγαλύτερη από την επιτάχυνση του δεύτερου σώματος.
β) Τρεις φορές μικρότερη από την επιτάχυνση του δεύτερου σώματος.
γ) Ίση με την επιτάχυνση του δεύτερου σώματος.
δ) Έξι φορές μεγαλύτερη από την επιτάχυνση του δεύτερου σώματος.
ε) Έξι φορές μικρότερη από την επιτάχυνση του δεύτερου σώματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Μία συγκεκριμένη δύναμη όταν ασκείται πάνω σε ένα σώμα μάζας 1Kg τοεπιταχύνει με επιτάχυνση 5m/s2.Όταν η ίδια δύναμη ασκηθεί σε ένα άλλο σώμα,η επιτάχυνση του σώματος αυτού είναι η μισή της προηγούμενης.Η μάζα του δεύτερου σώματος είναι ίση με:
α) 0,2 Kg
β) 5 Kg
γ) 2 Kg
δ) 1 Kg
ε) 0,5 Kg

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Ένα σώμα μάζας 3Kg κινείται προς το βορρά.Συνισταμένη δύναμη 6Ν με νότια κατεύθυνση προσδίδει στο σώμα επιτάχυνση:
α) 2m/sπρος βορρά.
β) 4m/sπρος βορρά.
γ) 2m/sπρος νότο.
δ) 15m/sπρος βορρά.
ε) 15m/sπρος νότο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Δύο σώματα της ίδιας μάζας βρίσκονται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο.Τη χρονική στιγμή t0=0 το πρώτο σώμα είναι ακίνητο, ενώ το δεύτερο κινείται με ταχύτητα υ0 και δέχονται ίσες οριζόντιες δυνάμεις.Τότε:
α) το πρώτο σώμα θα αποκτήσει μεγαλύτερη επιτάχυνση από το δεύτερο.
β) το πρώτο σώμα θα αποκτήσει μικρότερη επιτάχυνση από το δεύτερο.
γ) τα δύο σώματα θα αποκτήσουν ίσες επιταχύνσεις.

ΑΣΚΗΣΗ 13

Σε ένα σώμα ασκείται μόνο μία σταθερή δύναμη F.
α) Το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα.
β) Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας του σώματος είναι σταθερός.
γ) Ο ρυθμός μεταβολής της μετατόπισης του σώματος είναι σταθερός

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ένα σώμα κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο δρόμο.

Αν η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας του σώματος μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα,ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα δείχνει πως μεταβάλλεται η αλγεβρική τιμή της οριζόντιας δύναμης που ασκείται στο σώμα σε συνάρτηση με το χρόνο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Σε ακίνητο σώμα ασκείται δύναμη με τις ιδιότητες της αριστερής στήλης. Αντιστοιχίστε με τη δεξιά στήλη τοποθετώντας στο διάστικτο το αντίστοιχο γράμμα.
Δυνάμεις................................................             Αποτελέσματα
α) δύναμη ίση με το μηδέν ...............................    ομαλά επιταχυνόμενη
β) δύναμη σταθερή .............................................ακίνητο σώμα
γ) το μέτρο της δύναμης αυξάνεται ................        επιταχυνόμενη
........................................................................ομαλή

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Να αντιστοιχίσετε τις τιμές της συνισταμένης δύναμης (αριστερή στήλη) που ασκείται σ’ ένα σώμα μάζας 5kg με τις τιμές της επιτάχυνσης (δεξιά στήλη).
............Δύναμη (N).............Επιτάχυνση (m/s2)
α............. 5..........................................2
β. ...........10 .........................................4
γ............. 20 ........................................1
..............................................................5

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Να αντιστοιχίσετε τα φυσικά μεγέθη με τις μονάδες.
Φυσικά μεγέθη................. Μονάδες
α) ορμή ..................................kg.m/s
β) μάζα .....................................m/s
γ) ταχύτητα .............................kg
δ) δύναμη .................................cm
......................................................N

ΕΡΩΤΗΣΗ 5


Να αντιστοιχίσετε τα φαινόμενα με τις δυνάμεις:
Φαινόμενα............................................................Δυνάμεις
α) Σώμα ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο ........................Τριβή ολίσθησης
β) Σώμα ακίνητο σε κεκλιμένο επίπεδο ........................Στατική τριβή
γ) Αυτοκίνητο που κινείται με μπλοκαρισμένους τροχούς

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Να αναφέρετε παραδείγματα από τα οποία να φαίνεται ότι η δύναμη είναι διανυσματικό φυσικό μέγεθος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Περιγράψτε απλό πείραμα από το οποίο να φαίνεται ότι η συνισταμένη δύο ομόρροπων δυνάμεων έχει τιμή που είναι ίση με το άθροισμα των τιμών των δυνάμεων αυτών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Περιγράψτε απλό πείραμα από το οποίο να φαίνεται ότι η συνισταμένη δύο αντίρροπων δυνάμεων έχει τιμή που είναι ίση με τη διαφορά των τιμών των δυνά­μεων αυτών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Ποια είναι η φορά της συνισταμένης δύο αντίρροπων δυνάμεων;

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Ένα αυτοκίνητο κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα προσκρούει σε ένα τοίχο.Οι επιβάτες του αυτοκινήτου κινούνται προς τα εμπρός.Δώστε μια εξήγηση για το φαινόμενο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Να εξηγήσετε τι εννοούμε με την έκ­φραση "ένα σώμα ισορροπεί".

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Ποια σχέση εκφράζει τον 2ο νόμο του Νεύτωνα; Να εξηγήσετε τα μεγέθη και να γράψετε τις μονάδες τους στο S.I.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Ένα σώμα που αρχικά ηρεμεί δέχεται σταθερή δύναμη (συνισταμένη). Συμφωνείτε με την άποψη ότι το σώμα αυτό κινεί­ται ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενα;Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Ένα σώμα κάνει ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.Τι συμπεραίνετε για την συνισταμένη δύναμη που δέχεται;

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Μέσα στην τάξη ένας μαθητής αφή­νει να πέσουν από το ίδιο ύψος ταυτόχρο­να ένα φύλλο χαρτί και ένα μολύβι.Το μολύβι θα φτάσει πιο γρήγορα στο πάτωμα της τάξης. Ποια εξήγηση δίνετε για το φαινόμενο αυτό;

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Πότε ένα σώμα λέμε ότι κάνει ελεύ­θερη πτώση; Με ποια προϋπόθεση θεωρού­με την κίνηση που κάνει ένα μπαλάκι που αφήνουμε να πέσει από κάποιο ύψος, ως ελεύθερη πτώση;

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Να γράψετε τις σχέσεις που δίνουν την ταχύτητα και το διάστημα σε συνάρτη­ση με το χρόνο, στην ελεύθερη πτώση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Ένα σώμα κάνει ελεύθερη πτώση. Να συμπληρώσετε τον πίνακα τιμών. (g=10m/s2).

t(s)   υ(m/s)    s(m) 


0       0             0 

1         

                            20
   
          40  

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Να συμπληρώσετε με τους όρους:δύναμη,πλαστική,ελαστική,διανυσματικό μέγεθος,τα κενά στις επόμενες προτάσεις.
α) Η δύναμη για να ορισθεί πλήρως χρειάζεται τιμή, διεύθυνση και φορά, δηλαδή είναι .....................
β) Η παραμόρφωση ενός ελατηρίου χαρακτηρίζεται ως ..................
γ) Η παραμόρφωση μιας πλαστελίνης χαρακτηρίζεται ως .……
δ) Η ................. προκαλεί την πα­ραμόρφωση ή τη μεταβολή της κινη­τικής κατάστασης του σώματος στο οποίο ασκείται

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Να συμπληρώσετε τα κενά στις πα­ρακάτω προτάσεις.
α) Ένα σώμα το οποίο αρχικά ηρεμούσε εξακολουθεί να ηρεμεί αν η συνισταμένη των δυνάμεων που δέχεται είναι …………………
β) Αδράνεια είναι η ιδιότητα των σωμάτων να τείνουν να διατηρήσουν την ....................... τους κατάσταση.
γ) Το βάρος ενός σώματος  ....................... από τόπο σε τόπο ενώ η μάζα του παραμένει ..................................................

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Να συμπληρώσετε τα κενά στις επό­μενες προτάσεις.
α) Μια δύναμη F που επενεργεί σε ένα σώμα, μπορεί να αναλυθεί σε συνιστώσες οι οποίες επιφέρουν το ίδιο ..........… με τη δύναμη F.
β) Η ελεύθερη πτώση ενός σώματος εί­ναι κίνηση ......................... ομαλά επιταχυνόμενη χωρίς .............................. ταχύτητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Μια μπάλα που αρχικά ηρεμούσε σε λείο οριζόντιο δάπεδο δέχεται οριζόντια δύναμη F.Στο διάγραμμα της εικόνας, φαίνεται πώς μεταβάλλεται η τιμή της δύναμης με το χρόνο.

Να δικαιολογήσετε την ορθότητα των προτάσεων.
α) Μέχρι τη στιγμή t1 η μπάλα κάνει επιταχυνόμενη κίνηση. 
β) Από τη στιγμή t1 μέχρι τη στιγμή t2 η μπάλα κάνει κίνηση ομαλά επιταχυνόμενη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Ένα σώμα που αρχικά ηρεμούσε σε λείο οριζόντιο δάπεδο δέχεται οριζόντια δύναμη F.Στο διάγραμμα της εικόνας,φαίνεται πώς μεταβάλλεται η τιμή της δύναμης με το χρόνο.

Να χαρακτηρίσετε με το γράμμα (Σ) τις σωστές προτάσεις και με το γράμμα (Λ) τις λανθασμένες.
α) Η κίνηση του σώματος είναι:0s → 1s ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.1s → 2s ευθύγραμμη ομαλή.2s → 3s ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη.
β) Η κίνηση του σώματος είναι:0s → 1s ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.1s → 2s το σώμα ηρεμεί. 2s → 3s το σώμα αρχίζει να κινείται προς τα πίσω.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Ένα σώμα πέφτει ελεύθερα από ύψος Η πάνω από το έδαφος. Να χαρακτηρίσετε με το γράμμα (Σ) και με το γράμμα (Λ), τις σωστές και τις λάθος αντίστοιχα, προτάσεις.(Αντιστάσεις από τον αέρα παραλείπονται).
α) Το σώμα κάνει ομαλή κίνηση.
β) Το σώμα στην αρχή έχει επιτάχυνση μηδέν και ταχύτητα μηδέν.
γ) Το σώμα κάνει κίνηση ευθύγραμμη με σταθερή επιτάχυνση ίση με g.
δ) Το σώμα κάθε στιγμή βρίσκεται σε ύψος  πάνω από το έδαφος.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προ­τάσεις με το γράμμα (Σ) αν είναι σωστές και με το γράμμα (Λ) αν είναι λάθος.
α) Η αδράνεια είναι ιδιότητα χαρακτη­ριστική των στερεών σωμάτων.
β) Ένα σώμα θα κινηθεί ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενα, αν η συνισταμένη των δυνάμεων που θα επενεργήσουν σ’ αυτό είναι μηδέν.
γ) Αν η συνισταμένη δύναμη που επε­νεργεί σ’ ένα σώμα είναι σταθερή, τότε το σώμα θα κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δάπεδο και επιταχύνεται για κάποιο χρονικό διάστημα. Μετά αρχίζει να επι­βραδύνεται.
Να χαρακτηρίσετε με το γράμμα (Σ) τις σωστές προτάσεις και με το γράμμα (Λ) τις λανθασμένες.
α) Το σώμα αποκτά τη μέγιστη ταχύτητά του τη στιγμή που αρχίζει να επιβραδύνεται.
β) Το σώμα δέχεται συνισταμένη δύναμη που είναι αρχικά ομόρροπη της κίνη­σης και μετά είναι αντίρροπη της κίνησης.
γ) Η συνισταμένη δύναμη που δέχεται το σώμα είναι μηδέν όταν αποκτά τη μέγιστη ταχύτητά του.
δ) Η συνισταμένη των δυνάμεων που δέχεται το σώμα είναι σταθερή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προ­τάσεις με το γράμμα (Σ) αν είναι σωστές και με το γράμμα (Λ) αν είναι λάθος.
α) Το βάρος ενός σώματος είναι διανυ­σματικό μέγεθος
β) Το βάρος ενός σώματος μεταβάλλεται από τόπο σε τόπο πάνω στην επιφά­νεια της Γης.
γ) Το βάρος ενός σώματος στον ίδιο τόπο μεταβάλλεται με το ύψος που βρίσκεται αυτό από την επιφάνεια της Γης.
δ) Το βάρος ενός σώματος έχει μέτρο mg. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Ένα βαρύτερο σώμα έλκεται από τη Γη με δύναμη μεγαλύτερη από ένα ελαφρύτερο.Όταν τα αφήνουμε από το ίδιο ύψος φτάνουν ταυτόχρονα στην επιφάνεια της Γης (οι κινήσεις θεωρούμε ότι γίνονται μόνο υπό την επίδραση του βάρους των σωμάτων).Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτά­σεις με το γράμμα (Σ) αν είναι σωστές και με το γράμμα (Λ) τις λανθασμένες.
α) Τα δύο σώματα έχουν κάθε στιγμή την ίδια επιτάχυνση (επιτάχυνση βαρύτητας).
β) Τα δύο σώματα δέχονται διαφορετικές δυνάμεις,όμως έχουν κάθε στιγμή την ίδια ταχύτητα.
γ) Τα δύο σώματα έχουν κάθε στιγμή την ίδια επιτάχυνση και ίσες ορμές και βρίσκονται στο ίδιο ύψος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ομαλά. Ποια από τις πιο κάτω σχέσεις είναι σωστή;
α) Fολ = m α              
β) Fολ = 0
γ) α = σταθερό          
δ) υ = 0

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Η επιτάχυνση που αποκτά ένα σώμα υπό την επίδραση μίας δύναμης F, είναι:
α) Ανάλογη του τετραγώνου της δύνα­μης F.
β) Ανάλογη της δύναμης F.
γ) Δεν εξαρτάται από τη δύναμη F.
δ) Αντίστροφα ανάλογη της δύναμης F.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Η μονάδα 1 Ν ισούται με:
α) 1 Kgm/s                 
β) 1 Kgm/s2              
γ) 1 Kg m             
δ) 1 Kg s2/m       

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Η ταχύτητα ενός σώματος είναι στα­θερή σε τιμή και κατεύθυνση όταν η συνο­λική δύναμη που ενεργεί σ’ αυτό:
α) Είναι σταθερή σε τιμή και κατεύθυνση.
β) Είναι μηδενική.Μεγαλώνει γραμμικά με το χρόνο.
γ) Μικραίνει γραμμικά με το χρόνο.
δ) Είναι ανάλογη του διαστήματος που διανύει το σώμα.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Ένα σώμα επιταχύνεται ομαλά όταν η δύναμη που το επιταχύνει είναι:
α) Mηδενική.
β) Σταθερή κατά μέτρο και κατεύθυνση.
γ) Ανάλογη του διαστήματος που δια­νύει.
δ) Αντιστρόφως ανάλογη του διαστήμα­τος που διανύει.
ε) Η τιμή της μεγαλώνει με σταθερό ρυθμό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Ένα σώμα παύει να επιταχύνεται όταν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σ’ αυτό:
α) Γίνει μηδέν.
β) Πάρει την πιο μικρή τιμή της.
γ) Πάρει την πιο μεγάλη τιμή της
δ) Γίνει κάθετη στη διεύθυνση της κίνησής του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Η ταχύτητα ενός σώματος που το αφήνουμε να πέσει από σχετικά μικρό ύψος μεταβάλλεται με το χρόνο, όπως φαίνεται στην εικόνα.
Η κίνηση που κάνει το σώμα είναι:
α) Ελεύθερη πτώση.
β) Κινείται υπό την επίδραση του βά­ρους του,και μίας ακόμη δύναμης ομόρροπης με το βάρος του.
γ) Κινείται υπό την επίδραση του βά­ρους του και της αντίστασης του αέρα.
δ) Το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, μέχρι τη στιγμή t1.   

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Σε ποιο από τα παρακάτω διαγράμ­ματα,του διαστήματος σε συνάρτηση με το χρόνο, φαίνεται ότι το σώμα εκτελεί ελεύ­θερη πτώση από μικρό ύψος;

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Ένα σώμα μάζας m κινείται σε ορι­ζόντιο δάπεδο με ταχύτητα υ και τη στιγμή t=0 ασκείται σταθερή δύναμη F, αντίρροπη της ταχύτητας, μέχρι να σταματήσει το σώμα.  

Ποια από τα διαγράμματα, δείχνει πως μεταβάλλεται η τιμή της ταχύτητας του σώματος με το χρόνο;


ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Το αποτέλεσμα μιας δύναμης εξαρτάται:
α) Από το σημείο εφαρμογής της.
β) Από την κατεύθυνσή της.
γ) Από την τιμή της.
δ) Από όλα τα παραπάνω.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Να αντιστοιχίσετε σχέσεις με φαινό­μενα στο διάγραμμα της επόμενης σελίδας.


ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Πετάμε ένα σώμα κατακόρυφα προς τα πάνω.Να σχεδιάσετε τα διανύσματα της επιτάχυνσης και της ταχύτητας του σώματος:
α) Σε μια τυχαία χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της ανόδου του.
β) Τη χρονική στιγμή που βρίσκεται στο ανώτατο σημείο της τροχιάς του.
γ) Σε μια τυχαία χρονική στιγμή κατά την διάρκεια της καθόδου του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Ένας μαθητής πιστεύει ότι αδράνεια έχουν μόνο τα σώματα που βρίσκονται σε κίνηση, ενώ τα ακίνητα σώματα δεν έχουν.Ποια είναι η δική σας άποψη;

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Ρίχνουμε μια μπάλα κατακόρυφα προς τα πάνω. Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω στη μπάλα σε ένα τυχαίο σημείο της τροχιάς της όταν:
α) Ανεβαίνει.
β) Κατεβαίνει.
γ) Τη χρονική στιγμή που βρίσκεται στο ανώτατο σημείο της τροχιάς της.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Αφήνουμε να πέσουν ταυτόχρονα δύο κέρματα, ένα των δέκα και ένα των εκατό δραχμών. Ποιες από τις παρακάτω προτά­σεις είναι σωστές;  
α) Τα δύο κέρματα πέφτουν ταυτόχρονα, διότι η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.
β) Το κέρμα των εκατό δραχμών πέφτει πρώτο, διότι είναι βαρύτερο.
γ) Τα δύο κέρματα πέφτουν ταυτόχρονα, διότι στο βαρύτερο ασκείται μεγαλύ­τερη δύναμη, αλλά αυτό έχει μεγαλύ­τερη μάζα και η επιτάχυνση α = F/m = B/m = g = σταθ
δ) Το κέρμα των δέκα δραχμών έχει μεγαλύτερη επιτάχυνση, διότι είναι ελαφρύτερο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Στην ελεύθερη πτώση ενός σώματος:
α) Η επιτάχυνση είναι σταθερή.
β) Η ταχύτητα είναι σταθερή.
γ) Η επιτάχυνση και η ταχύτητα είναι ίσες.
δ) Η επιτάχυνση εξαρτάται από τη μάζα του.
Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις εί­ναι σωστές;

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Μέσα σε αερόκενο σωλήνα αφήνου­με μια σφαίρα. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις εί­ναι σωστές;

α) Δεν υπάρχει βαρύτητα μέσα στον αερόκενο σωλήνα.
β) Στη σφαίρα ασκείται μόνο το βάρος της, το οποίο την επιταχύνει.
γ) Η αντίσταση του αέρα εμποδίζει τη σφαίρα να πέσει ελεύθερα.
δ) Το βάρος ασκείται στη σφαίρα μόνο όταν την αφήσουμε να πέσει.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
α) Για να κινείται ένα σώμα με σταθερή ταχύτητα πρέπει να ασκούνται πάνω του δυνάμεις, που έχουν συνισταμένη ίση με μηδέν.
β) Όλα τα σώματα σταματούν να κινούνται όταν παύσουν να ασκού-νται πάνω τους δυνάμεις.
γ) Η αδράνεια είναι η δύναμη που δια­τηρεί την κίνηση των σωμάτων.
δ) Δύο σώματα διαφορετικής μάζας που ηρεμούν, έχουν την ίδια αδράνεια.
ε) Η μάζα των σωμάτων είναι το μέτρο της αδράνειάς τους.
στ) Τα σώματα έχουν αδράνεια μόνο όταν κινούνται. 
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868