ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 4:52 μ.μ. | | | | | Best Blogger Tips

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ KIRCHHOFF

|
ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ KIRCHHOFF
ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ KIRCHHOFF
ΑMΠΕΡΟΜΕΤΡΟ

 Το αμπερόμετρο είναι όργανο που μετράει την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος.Το αμπερόμετρο λειτουργεί με βάση τα θερμικά ή τα μαγνητικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος.Έχει δύο ακροδέκτες Κ και Λ,που αντιστοιχούν στα σημεία εισόδου και εξόδου του ηλεκτρικού ρεύματος.

Το αμπερόμετρο είναι όργανο που μετράει την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος
 Για να μετρήσουμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος σ' ένα κύκλωμα,παρεμβάλλουμε το αμπερόμετρο στο σημείο ακριβώς που θέλουμε να τη μετρήσουμε.Δηλαδή,κόβουμε τον αγωγό του κυκλώματος στο σημείο Μ και στα δύο άκρα που δημιουργούνται,συνδέουμε τους δύο ακροδέκτες του αμπερομέτρου.Η σύνδεση αυτή του αμπερομέτρου λέγεται σύνδεση σε σειρά.
Το αμπερόμετρο έχει δύο ακροδέκτες Κ και Λ,που αντιστοιχούν στα σημεία εισόδου και εξόδου του ηλεκτρικού ρεύματος
 Αν το αμπερόμετρο θεωρηθεί ιδανικό (μηδενική εσωτερική αντίσταση),η σύνδεση του δεν επηρεάζει το κύκλωμα, οπότε το αμπερόμετρο δείχνει την ένταση του ρεύματος,που διέρρεε το κύκλωμα,πριν τη σύνδεση του.
 Αν στο κύκλωμα παρεμβάλλουμε το αμπερόμετρο στο σημείο Ν,τότε παίρνουμε το κύκλωμα και παρατηρούμε ότι η ένδειξη του αμπερομέτρου είναι ίδια με την προηγούμενη.
 Αυτό σημαίνει ότι η στιγμιαία ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ίδια σε όλα τα σημεία ενός αγωγού.Αυτό είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου.Όσο φορτίο διέρχεται από κάποια διατομή του αγωγού ανά μονάδα χρόνου,τόσο φορτίο διέρχεται από οποιαδήποτε άλλη διατομή ενός αγωγού ανά μονάδα χρόνου.
Σύνδεση αμπερομέτρου σε κύκλωμα
 Επομένως,κατά μήκος ενός ρευματοφόρου αγωγού δεν υπάρχουν ούτε «πηγές»,ούτε«καταβόθρες» ηλεκτρικών φορτίων.

1ΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ KIRCHHOFF (ΚΙΡΧΟΦ)

 Ας αναφερθούμε στο κύκλωμα που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:
 Κόμβος λέγεται το σημείο ενός κυκλώματος, στο οποίο συναντιούνται τουλάχιστον τρεις ρευματοφόροι αγωγοί.Τα σημεία Β και Γ είναι κόμβοι του κυκλώματος. 
Πειραματική επαλήθευση 1ου κανόνα Kirchhoff
 Κλάδος λέγεται το τμήμα του κυκλώματος που βρίσκεται μεταξύ δύο κόμβων.Οι αγωγοί ΒΖΓ,ΒΗΓ και ΓΔΒ είναι κλάδοι του κυκλώματος.Όλα τα στοιχεία ενός κλάδου διαρρέονται από την ίδια ένταση ηλεκτρικού ρεύματος.
 Το αμπερόμετρο Α δείχνει την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον κλάδο ΓΔΒ.Είναι I=20 mA.Το αμπερόμετρο Α1 δείχνει την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον κλάδο ΒΖΓ.Είναι Ι1=8 mA.Το αμπερόμετρο Α2 δείχνει την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον κλάδο ΒΗΓ.
 Είναι Ι2=12 mA.Παρατηρούμε ότι:

                                                                                       I = I1+I2

 Δηλαδή,το άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων,που «εισέρχονται» σ' ένα κόμβο, ισούται με το άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων,που «εξέρχονται» απ' αυτόν.

                                                                                         Σ(Iεισ) = Σ(Iεξ)

 Η προηγούμενη πρόταση είναι η διατύπωση του 1ου κανόνα του Kirchhoff,οποίος είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου.
Κόμβος ηλεκτρικού κυκλώματος με επισήμανση των εντάσεων του ηλεκτρικού ρεύματος.Με βάση τον πρώτο κανόνα του Κίρχοφ μπορούμε να υπολογίσουμε τη φορά και το μέγεθος της έντασης Ι3,αν γνωρίζουμε τις άλλες δύο εντάσεις
 Όσο φορτίο «φτάνει» στον κόμβο ανά μονάδα χρόνου,τόσο φορτίο «φεύγει» απ' αυτόν ανά μονάδα χρόνου.Οι κόμβοι δεν είναι ούτε «πηγές»,ούτε «καταβόθρες» φορτίων.
Ο Γκούσταβ Ρόμπερτ Κίρχοφ (Gustav Robert Kirchhoff,12 Μαρτίου 182417 Οκτωβρίου 1887) ήταν Γερμανός φυσικός,ο οποίος έχει συνεισφέρει σε διάφορα πεδία της φυσικής και της χημείας όπως η μηχανική,ο ηλεκτρισμός,η φασματογραφία,η θερμική ακτινοβολία και η αστροφυσική.Γύρω στο 1845 μελέτησε τους νόμους που διέπουν τα ηλεκτρικά κυκλώματα,και στη συνέχεια έδειξε ότι η ταχύτητα αποστολής ενός ηλεκτρικού σήματος είναι ίση με την ταχύτητα του φωτός
  Αν αυθαίρετα θεωρήσουμε τις εντάσεις των ρευμάτων,που φτάνουν στον κόμβο ως θετικές και τις εντάσεις των ρευμάτων,που φεύγουν από τον κόμβο ως αρνητικές,η σχέση  I=I1+I2 γράφεται:

                                                                                 I-I1-I2=0


οπότε ο 1ος κανόνας του Kirchhoff διατυπώνεται και ως εξής:

 Σ' ένα κόμβο το αλγεβρικό άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων ισούται με μηδέν,δηλαδή:

                                                                                   ΣI=0

ΒOΛΤΟΜΕΤΡΟ

  Βολτόμετρο είναι το όργανο που χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε τη διαφορά δυναμικού (τάση) μεταξύ δύο σημείων ενός κυκλώματος.Το βολτόμετρο λειτουργεί με βάση τα θερμικά ή τα μαγνητικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος.Το βολτόμετρο έχει δύο ακροδέκτες Κ και Λ,που συνδέονται με τα σημεία του κυκλώματος,μεταξύ των οποίων θέλουμε να μετρήσουμε τη διαφορά δυναμικού (τάση).
Βολτόμετρο είναι το όργανο που χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε τη διαφορά δυναμικού (τάση) μεταξύ δύο σημείων ενός κυκλώματος
  Για να μετρήσουμε τη διαφορά δυναμικού (τάση) μεταξύ δύο σημείων Α και Β ενός κυκλώματος,συνδέουμε αγώγιμα τους ακροδέκτες του βολτομέτρου με τα σημεία αυτά.
Το βολτόμετρο έχει δύο ακροδέκτες Κ και Λ,που συνδέονται με τα σημεία του κυκλώματος,μεταξύ των οποίων θέλουμε να μετρήσουμε τη διαφορά δυναμικού (τάση)
  Το βολτόμετρο συνδέεται χωρίς να διακοπεί το κύκλωμα.Η σύνδεση αυτή του βολτομέτρου λέγεται σύνδεση σε διακλάδωση ή παράλληλη σύνδεση.
Σύνδεση βολτομέτρου σε κύκλωμα
 Αν το βολτόμετρο θεωρηθεί ιδανικό (άπειρη εσωτερική αντίσταση),η σύνδεσή του δεν επηρεάζει το κύκλωμα,οπότε το βολτόμετρο δείχνει την τάση μεταξύ των σημείων Α και Β,πριν τη σύνδεσή του.

2ΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ KIRCHHOFF (ΚΙΡΧΟΦ)

 Ας αναφερθούμε στο κύκλωμα που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.Το βολτόμετρο V δείχνει την τάση V,που είναι και η τάση στους πόλους της πηγής.Είναι V=12 V.Το βολτόμετρο V1 δείχνει την τάση VAB.Είναι VAB=9 V.Το βολτόμετρο V2 δείχνει την τάση V.Είναι V=3 V. 
Πειραματική επαλήθευση 2ου κανόνα Kirchhoff
 Παρατηρούμε ότι:

                                                                                      VAΓ=VΑΒ+VΒΓ

                                                                                       VΑΒ+VΒΓ-V=0

                                                                                       VΑΒ+VΒΓ+VΓΑ=0

 Δηλαδή,κατά μήκος μιας κλειστής διαδρομής σ' ένα κύκλωμα το αλγεβρικό άθροισμα των διαφορών δυναμικού ισούται με μηδέν.

                                                                                       Σ(ΔV)=0

 Η προηγούμενη πρόταση είναι η διατύπωση του 2ου κανόνα του Kirchhoff,ο οποίος είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης της ενέργειας.
Απλό κύκλωμα με επισήμανση των κόμβων. Με βάση το δεύτερο κανόνα του Κίρχοφ ισχύει ότι VΑΕ+VΕΔ+VΔΒ+VΒΑ=0
 Κάθε κλειστή διαδρομή σ' ένα κύκλωμα λέγεται βρόχος.

ΔΙΠΟΛΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΔΙΠΟΛΟΥ

 Ένα κύκλωμα μπορεί να περιέχει λαμπτήρες,αντιστάτες,πυκνωτές,πηνία, ηλεκτρικές πηγές και άλλα στοιχεία.Το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι ότι καθένα έχει δύο άκρα,που λέγονται πόλοι.Γι' αυτό τα στοιχεία αυτά λέγονται δίπολα.
 Η λειτουργία ενός διπόλου εξαρτάται από τις τιμές της τάσης που υπάρχει στα άκρατου.Αυτή καθορίζει τις τιμές της έντασης του ρεύματος που το διαρρέει.Γενικά,για κάθε δίπολο υπάρχει μια συνάρτηση I=f(V).
 Η γραφική της παράσταση λέγεται χαρακτηριστική καμπύλη του διπόλου.Η γνώση της μας βοηθάει στη διάκριση των δίπολων μεταξύ τους και στην πρόβλεψη της λειτουργίας τους,όταν τα συνδέσουμε σε κάποιο κύκλωμα.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868