ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 4:45 μ.μ. | | | | | Best Blogger Tips

ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

|
ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

 Στις άκρες ενός πηνίου συνδέσουμε  ένα  ευαίσθητο γαλβανόμετρο.Γνωρίζουμε ότι όταν υπάρχει μεταβολή της μαγνητικής ροής στο πηνίο αναπτύσσεται ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή.
Επαγωγικό ρεύμα ονομάζεται το ρεύμα που προκαλείται  από την ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή,η οποία δημιουργείται από την μεταβολή της μαγνητικής ροής στο πηνίο
 Αυτή η επαγωγική τάση θα προκαλέσει στο κύκλωμα τη δημιουργία κάποιου ρεύματος.Το ρεύμα αυτό ονομάζεται επαγωγικό ρεύμα.Άρα:
 Επαγωγικό ρεύμα ονομάζεται το ρεύμα που προκαλείται  από την ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή,η οποία δημιουργείται από την μεταβολή της μαγνητικής ροής στο πηνίο. 
 Το ρεύμα αυτό  θα διαρκεί όσο χρόνο διαρκεί και η μεταβολή  της μαγνητικής ροής.   
Για να δημιουργηθεί επαγωγικό ρεύμα πρέπει  το κύκλωμα στο οποίο συμβαίνει η μεταβολή  της μαγνητικής ροής θα  είναι κλειστό
 Η δημιουργία επαγωγικής  τάσης είναι αποτέλεσμα  της μεταβολής της ροής.Όμως για να δημιουργηθεί επαγωγικό ρεύμα πρέπει  το κύκλωμα στο οποίο συμβαίνει η μεταβολή  της μαγνητικής ροής θα  είναι κλειστό.
 Όταν συνδέσουμε μια αντίσταση R  στα άκρα του πηνίου,ώστε να σχηματιστεί κλειστό κύκλωμα,τότε η επαγωγική τάση προκαλεί στο κύκλωμα ηλεκτρικό ρεύμα,του οποίου η ένταση δίνεται από τον γνωστό νόμο του Ohm:

                                                                                       ΙΕΠΕΠ/R


ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ


 Θα περιγράψουμε ορισμένους τρόπους παραγωγής επαγωγικών ρευμάτων.

ΠΡΩΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ


 Όταν πλησιάζουμε το νότιο πόλο του μαγνήτη,το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα οπότε το δεξιό άκρο του σωληνοειδούς  γίνεται νότιος πόλος.
Πλησιάζοντας ή απομακρύνοντας το νότιο πόλο του μαγνήτη, το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα οπότε το δεξιό άκρο του σωληνοειδούς γίνεται αντίστοιχα νότιος ή βόρειος πόλος
 Αντίστοιχα όταν απομακρύνουμε το νότιο πόλο του μαγνήτη,το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα οπότε το δεξιό άκρο του σωληνοειδούς  γίνεται  βόρειος πόλος.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ


 Για όσο χρόνο μεταβάλλεται η ένταση στο πηνίο Π2 βλέπουμε το αμπερόμετρο να δείχνει ρεύμα στο πηνίο  Π1.
Αύξηση της έντασης στο Π2
 Παρατηρούμε επίσης ότι,όταν αυξάνουμε το ρεύμα στο πηνίο Π2,το δεξιό άκρο του πηνίου Π1 γίνεται βόρειος πόλος.
Μείωση της έντασης στο Π2
 Αντίθετα όταν το ελαττώνουμε,γίνεται νότιος πόλος.

ΤΡΙΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ


 Θεωρούμε ένα κύκλωμα που αποτελείται από ένα σωληνοειδές,ένα κυκλικό αγωγό πάνω στο σωληνοειδές,μια πηγή συνεχούς ρεύματος και από ένα διακόπτη.
Θεωρούμε ένα κύκλωμα που αποτελείται από ένα σωληνοειδές,ένα κυκλικό αγωγό πάνω στο σωληνοειδές,μια πηγή συνεχούς ρεύματος και από ένα διακόπτη.Η φορά του ρεύματος αλλάζει αν ανοίγουμε ή κλείνουμε το διακόπτη
 Όταν διακόπτουμε το ρεύμα στο σωληνοειδές παρατηρούμε  ότι ο κυκλικός αγωγός διαρρέεται από ρεύμα η ένταση του οποίου αλλάζει με την αποκατάσταση του ρεύματος στο σωληνοειδές.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ


 Τοποθετούμε ένα συρμάτινο πλαίσιο κάθετα σε ένα ισχυρό ηλεκτρομαγνήτη.Ύστερα μετακινούμε το πλαίσιο προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.
Τοποθετούμε  ένα συρμάτινο πλαίσιο κάθετα σε  ένα ισχυρό ηλεκτρομαγνήτη.Η φορά του ρεύματος αλλάζει αλλάζοντας τη φορά κίνησης του πλαισίου
 Παρατηρούμε με τη βοήθεια γαλβανόμετρου ρεύμα η φορά του οποίου αλλάζει ανάλογα με  την κίνηση  του πλαισίου.Το ρεύμα είναι μηδέν,όταν το πλαίσιο είναι ακίνητο ή είναι ολόκληρο μέσα στο πεδίο.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

 Από το νόμο του Ohm η ένταση του ρεύματος είναι:

                                                                                       ΙΕΠΕΠ/R


 Όμως η ηλεκτρεγερτική δύναμη ισούται:

                                                                                       ΕΕΠ=-ΔΦ/Δt

 Από τις δυο σχέσεις με απλή αντικατάσταση προκύπτει ότι το επαγωγικό ρεύμα ισούται:


                                                                                       ΙΕΠ=-ΔΦ/RΔt
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868