ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 8:19 μ.μ. | | | Best Blogger Tips

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

|
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:
α) Βλέπουμε ένα αντικείμενο όταν …………… το οποίο προέρχεται από αυτό εισέλθει στα ……………. μας.Τότε το φως διεγείρει τα …………. κύτταρα και η διέγερση αυτή μεταβιβάζεται στον ……………….. .Ένα αντικείμενο μπορεί να εκπέμπει το ίδιο φως οπότε ονομάζεται …………. ή να επανεκπέμπει το φως που φτάνει σε αυτό οπότε ονομάζεται …………………….
β) Το φως είναι μια μορφή ………………..Η φωτεινή ενέργεια μεταφέρεται από τα ..................Κάθε φωτόνιο μεταφέρει …………………… ποσότητα ενέργειας. Το …………….. του εκπεμπόμενου φωτός καθορίζεται από την ενέργεια των φωτονίων από τα οποία αποτελείται.
γ) Μέσα σε κάθε ομογενές υλικό το φως διαδίδεται ………………. Εκτός από την ύλη το φως διαδίδεται και στο ……….Τα σώματα μέσα στα οποία διαδίδεται το φως τα ονομάζουμε ……………...Αντιθέτως τα σώματα μέσα στα οποία δεν διαδίδεται το φως,τα ονομάζουμε …………...

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Σε ποιες ή σε ποια από τις επόμενες προτάσεις το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά ορθό.
Βλέπουμε ένα αντικείμενο όταν: 
α) το αντικείμενο εκπέμπει φως, 
β) το αντικείμενο φωτίζεται από φωτεινή πηγή, 
γ) φως από το αντικείμενο φτάνει στα μάτια μας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.
α) Ένα σώμα που εκπέμπει φως είναι φωτεινή πηγή.
β) Σε κάθε φωτεινή πηγή κάποια μορφή ενέργειας μετατρέπεται σε φωτεινή.
γ) Μόνο τα στερεά σώματα μπορούν να εκπέμπουν φως όταν αποκτήσουν υψηλή θερμοκρασία.
δ) Ένα σώμα, για να εκπέμψει φως,πρέπει να έχει υψηλή θερμοκρασία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Να περιγράψεις τις μετατροπές ενέργειας που συμβαίνουν: 
α) σ’ έναν ηλεκτρικό λαμπτήρα που φωτοβολεί, 
β) σε ένα αναμμένο κερί, 
γ) όταν το ηλιακό φως πέφτει πάνω στα φύλλα των δέντρων, 
δ) όταν το ηλιακό φως προσπίπτει στο συλλέκτη του ηλιακού θερμοσίφωνα, 
ε) όταν φως προσπίπτει σε ένα ακτινόμετρο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Ταξινόμησε τα παρακάτω σώματα σε αυτόφωτα και ετερόφωτα: 
α) Ήλιος, 
β) Σελήνη, 
γ) Αυγερινός (πλανήτης Αφροδίτη), 
δ) Πούλια (αστερισμός), 
ε) αναμμένο κερί.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Κατάταξε τα παρακάτω σώματα σε διαφανή, ημιδιαφανή, αδιαφανή: νερό, αέρας, γυαλί, ξύλο, γαλακτόχρωμο τζάμι, αλουμινόχαρτο, χαρτί, φωτογραφικό φιλμ, έγχρωμο τζάμι.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Πότε και γιατί σχηματίζεται η σκιά;

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Σε ποια φάση βρίσκεται η Σελήνη όταν έχουμε έκλειψη Ηλίου; Yποστήριξε την άποψή σου σχεδιάζοντας κατάλληλο σχήμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Στην εικόνα που παριστάνεται στο παρακάτω σχήμα να δείξεις τις περιοχές σκιάς-παρασκιάς.
Πού βρίσκεται ένας γήινος παρατηρητής όταν παρατηρεί μια ολική ή μια μερική έκλειψη Ηλίου αντίστοιχα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.
α) Η σκιά σχηματίζεται στην κατεύθυνση φωτεινής πηγής αντικειμένου προς την πλευρά του αντικειμένου.
β) Η παρασκιά οφείλεται στο γεγονός ότι το φως δεν διαδίδεται ευθύγραμμα μέσα στον αέρα.
γ) Εκδηλώνεται μια έκλειψη Σελήνης σε κάθε σεληνιακό κύκλο.
δ) Στη διάρκεια μιας έκλειψης η Γη,η Σελήνη και ο Ήλιος βρίσκονται στην ίδια ευθεία.

Εφάρμοσε τις γνώσεις σου και γράψε τεκμηριωμένες απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Η Σελήνη είναι αυτόφωτο ή ετερόφωτο σώμα; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Μπορείς να εξηγήσεις γιατί η λάβα ενός ηφαιστείου είναι ορατή ακόμη και τη νύχτα;

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Ποια είναι η κύρια φυσική φωτεινή πηγή για τη Γη;Να αναφέρεις τρεις τεχνητές φωτεινές πηγές που χρησιμοποιούμε συνήθως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Χρησιμοποιώντας το μοντέλο των φωτεινών ακτίνων απεικόνισε τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τη Σελήνη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Βλέπουμε ένα αναμμένο κερί στο σκοτάδι επειδή είναι μια φωτεινή πηγή.Πώς μπορούμε λοιπόν να δούμε ένα σβησμένο κερί;

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Πώς διαπιστώνουμε ότι το φως διαδίδεται στο κενό; Συμβαίνει το ίδιο και με τον ήχο;

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Να περιγράψεις ένα φαινόμενο με το οποίο να μπορείς να συμπεράνεις ότι η ταχύτητα διάδοσης του ήχου είναι πολύ μικρότερη από την ταχύτητα διάδοσης του φωτός.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Με βάση την αρχή του ελάχιστου χρόνου,προσπάθησε να εξηγήσεις γιατί σε ομογενή μέσα το φως διαδίδεται ευθύγραμμα.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868