ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 8:23 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΦΩΤΟΣ

|
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΦΩΤΟΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΦΩΤΟΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποιο φαινόμενο ονομάζουμε ανάκλαση του φωτός; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ανάκλαση του φωτός ονομάζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο το φως αλλάζει διεύθυνση διάδοσης όταν συναντήσει την επιφάνεια ενός σώματος παραμένοντας μέσα στο ίδιο διαφανές μέσο.Λέμε, σ’ αυτήν την περίπτωση,και ότι το φως ανακλάται. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ποια γωνία ονομάζεται γωνία πρόσπτωσης και ποια γωνία ανάκλασης όταν μια ακτίνα φωτός ανακλάται σε έναν καθρέφτη;
Να υποδείξετε τις γωνίες σχεδιάζοντας  κατάλληλο σχέδιο.    

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γωνία πρόσπτωσης π ονομάζεται η γωνία που σχηματίζεται από την προσπίπτουσα στον καθρέφτη ακτίνα και από την κάθετη στον καθρέφτη στο σημείο προσπώσεως και γωνία ανάκλασης α η γωνία που σχηματίζεται από την ανακλώμενη από  τον καθρέφτη ακτίνα και από την κάθετη  στον καθρέφτη στο σημείο προσπτώσεως.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ποιοι είναι οι νόμοι της ανάκλασης του φωτός;   

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι νόμοι της ανάκλασης είναι: 
α) η προσπίπτουσα ακτίνα σε ένα καθρέφτη,η ανακλώμενη απ’ αυτόν και η κάθετη στο σημείο πρόσπτωσης βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο (το οποίο είναι κάθετο με τον καθρέφτη)   
β) η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης δηλαδή π=α.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1) Πότε έχουμε κανονική και πότε διάχυτη ανάκλαση;
2) Τι αναφέρουν οι νόμοι της ανάκλασης;
3) Πότε λέμε ότι το φως ανακλάται;Πόσων ειδών ανακλάσεις έχουμε και πότε συμβαίνει η καθεμία;
4) Τι αναφέρουν οι νόμοι της ανάκλασης;
5) Να διατυπώσετε τους νόμους που ακολουθεί η κανονική ανάκλαση του φωτός.
6) Τι ονομάζεται κάτοπτρο;
7) Ποια είδη κατόπτρων γνωρίζεται;
8) Τι γνωρίζετε για τα είδωλα που σχηματίζουν οι επίπεδοι καθρέφτες;
9) Τι είδωλα σχηματίζουν τα επίπεδα κάτοπτρα και τι σχέση έχουν μεταξύ τους οι αποστάσεις των αντικειμένων και ειδώλων από τα κάτοπτρα;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ

1) Η διάχυση του φωτός συμβαίνει σε λεία επιφάνεια.
2) Η (κανονική) ανάκλαση του φωτός συμβαίνει σε τραχιά επιφάνεια.
3) Η γωνία ανάκλασης είναι ίση με την γωνία πρόσπτωσης (σε επίπεδο καθρέφτη).
4) Η γωνία ανάκλασης σχηματίζεται από την ανακλώμενη ακτίνα και την προσπίπτουσα ακτίνα (σε επίπεδο καθρέφτη).
5) Το είδωλο ενός αντικειμένου,σε επίπεδο καθρέφτη είναι φανταστικό.
6) Το είδωλο ενός αντικειμένου,σε επίπεδο καθρέφτη είναι ίσο με το αντικείμενο.
7) Το είδωλο ενός αντικειμένου, σε κοίλο καθρέφτη είναι πάντα πραγματικό.
8) Το είδωλο ενός αντικειμένου,σε κυρτό καθρέφτη είναι πάντα φανταστικό.
9) Έτος φωτός είναι ο χρόνος που χρειάζεται το φως για να φτάσει στη γη.
10) Σε κάθε ομοιογενές υλικό το φως διαδίδεται τεθλασμένα.
11) Στους κυρτούς καθρέπτες μια παράλληλη δέσμη ακτίνων φωτός μετά την ανάκλασή της αποκλίνει.
12) Το φάσμα φωτός που παίρνουμε από πυρακτωμένο στερεό είναι συνεχές.
13) Η φαινομενική ανύψωση είναι φαινόμενο που οφείλεται στην ανάκλαση
του φωτός.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις:
Ένας κοίλος καθρέφτης μετατρέπει μια παράλληλη δέσμη ακτίνων σε …………………….
Το σημείο στο οποίο συναντιόνται οι ανακλώμενες ακτίνες λέγεται………………………
Οι επίπεδοι καθρέφτες σχηματίζουν …………………………. είδωλο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Παράλληλη δέσμη ακτίνων προσπίπτει:
α) σε κοίλο και 
β) σε κυρτό καθρέπτη.
Να σχεδιάσετε την πορεία των ακτίνων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Να σχεδιάσετε την πορεία των ακτίνων μετά την ανάκλασή τους στον κοίλο και στον κυρτό καθρέφτη:

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Γιατί στους προβολείς των αυτοκινήτων (οι οποίοι είναι κοίλοι καθρέφτες) τα λαμπάκια είναι τοποθετημένα στην εστία του καθρέφτη;

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Να σχηματίσετε προτάσεις χρησιμοποιώντας τις επόμενες έννοιες:
α) είδωλο,
β) εστία κυρτού καθρέφτη,
γ) γωνία ανάκλασης.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:
α) Όταν το φως συναντήσει την επιφάνεια ενός σώματος και αλλάξει κατεύθυνση διάδοσης παραμένοντας μέσα στο ίδιο διαφανές υλικό, λέμε ότι ……………………
β) Όταν μετά την ανάκλαση μια λεπτή φωτεινή δέσμη ακολουθεί μια εντελώς καθορισμένη διεύθυνση, αυτή η ανάκλαση λέγεται …………………………….Όταν το φως μετά την ανάκλασή του σε μια επιφάνεια διαδίδεται προς κάθε κατεύθυνση,λέμε ότι …………….. και το είδος αυτό της ανάκλασης το ονομάζουμε ………………..
γ) Γωνία πρόσπτωσης είναι η γωνία που σχηματίζεται από την …………….. και την …………….στο σημείο πρόσπτωσης.Γωνία ανάκλασης είναι η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ της …………… και της ……………………Η προσπίπτουσα φωτεινή ακτίνα,η ……………. και η κάθετη στο σημείο πρόπτωσης βρίσκονται στο ίδιο ……………. Η γωνία πρόσπτωσης είναι ……………με τη γωνία …………………….
δ) Τα είδωλα που σχηματίζουν οι επίπεδοι καθρέφτες είναι ……………………….Η απόσταση του ειδώλου από έναν επίπεδο καθρέφτη είναι …………. με την απόσταση του αντικειμένου από τον καθρέφτη.Επίσης το είδωλο είναι ……..σε μέγεθος με το αντικείμενο.Όμως η αριστερή πλευρά του αντικειμένου εικονίζεται στην …………… πλευρά του ………………….. και αντίστροφα.
ε) Φωτεινές ακτίνες παράλληλες μεταξύ τους, μετά την ανάκλασή τους επάνω σε κοίλο καθρέφτη,………………… σε ένα σημείο.Αντιθέτως φωτεινές ακτίνες παράλληλες μεταξύ τους, μετά την ανάκλασή τους επάνω σε κυρτό καθρέφτη, ………………….Οι προεκτάσεις τους …………………….. σε ένα σημείο πίσω από τον καθρέφτη.Το σημείο στο οποίο συγκλίνουν οι ανακλώμενες ακτίνες ή οι προεκτάσεις τους το ονομάζουμε ……………….του κοίλου ή του κυρτού καθρέφτη αντίστοιχα.Την απόσταση της κύριας εστίας από την κορυφή του καθρέφτη την ονομάζουμε ………………… απόσταση και συμβολίζεται με …….…………

Εφάρμοσε τις γνώσεις σου και γράψε τεκμηριωμένες απαντήσεις για τις ερωτήσεις που ακολουθούν:

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Γιατί τα γράμματα μπροστά σε ορισμένα ασθενοφόρα οχήματα είναι «ανάποδα»;


ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

To μάτι του παρατηρητή που βρίσκεται στη θέση Π κοιτάζει τον καθρέφτη.

Ποια ή ποιες από τις αριθμημένες κάρτες μπορεί να δει μέσα από τον καθρέφτη;

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Ο νόμος της ανάκλασης ισχύει στη διάχυση του φωτός;Ο νόμος της ανάκλασης ισχύει στους σφαιρικούς καθρέφτες;Μπορείς να αιτιολογήσεις την απάντησή σου κατασκευάζοντας το κατάλληλο σχήμα;

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Γιατί μπορείς να διαβάσεις ευκολότερα ένα βιβλίο του οποίου οι σελίδες είναι τραχιές και όχι λείες και στιλπνές;

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Σε ένα επιτραπέζιο ρολόι τοποθέτησε τους δείκτες του έτσι ώστε να δείχνουν εννιά ακριβώς.Τοποθέτησε το ρολόι μπροστά σε έναν επίπεδο καθρέφτη.Απεικόνισε με δύο απλά σχήματα πάνω σε μια σελίδα χαρτί το ρολόι και το είδωλό του.Κόψε με το ψαλίδι τις δύο εικόνες. Μπορείς να ταυτίσεις το είδωλο με το αντικείμενο μετατοπίζοντάς τα ή περιστρέφοντάς τα,χωρίς όμως να τα σηκώσεις από τη σελίδα; 
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868