ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 12:15 μ.μ. | | | Best Blogger Tips

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ

|
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΣ

1) Οι ηλεκτρικές δυνάμεις ασκούνται από επαφή και από απόσταση.(Λ)
2) Οι ηλεκτρικές δυνάμεις είναι άλλοτε ελκτικές και άλλοτε απωστικές.(Σ)
3) Η ηλεκτρική δύναμη είναι διαφορετική από τη μαγνητική.(Σ)
4) Οι ηλεκτρικές δυνάμεις δρουν από απόσταση.(Σ)
5) Οι μαγνήτες έλκουν τα ηλεκτρισμένα σώματα.(Λ)
6) Δύο ηλεκτρισμένα σώματα έλκονται πάντα μεταξύ τους.(Λ)
7) Δύο ηλεκτρισμένα σώματα αλληλεπιδρούν χωρίς να βρίσκονται απαραίτητα σε επαφή μεταξύ τους.(Σ)

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ

1) Υπάρχουν περισσότερα από δύο διαφορετικά είδη φορτίου.(Λ)
2) Αν δύο ηλεκτρικά φορτισμένα σώματα έλκονται μεταξύ τους,τότε το ένα είναι σίγουρα αρνητικά φορτισμένο.(Σ)
3) Αν μια γυάλινη ράβδος τριφτεί με μεταξωτό ύφασμα,ηλεκτρίζεται θετικά.(Σ)
4) Η ηλεκτρική δύναμη που ασκεί ένα σώμα είναι αντιστρόφως ανάλογη του ηλεκτρικού του φορτίου.(Λ)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Στη φύση υπάρχουν …………..(δύο) διαφορετικές καταστάσεις ηλεκτρισμένων σωμάτων,η …………(θετική) και η …………(αρνητική).Αν δύο ηλεκτρισμένα σώματα …………(απωθούνται) μεταξύ τους,τότε έχουν το ίδιο είδος ηλέκτρισης,ενώ αν ……………(έλκονται) διαφορετικό .

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα και μια πλαστική ράβδο με μάλλινο ύφασμα.Αν πλησιάσουμε τη μία ράβδο στην άλλη,τότε:
α) θα έλκονται,            
β) θα απωθούνται,       
γ) τίποτε από τα παραπάνω.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Όταν δύο σώματα έχουν ηλεκτρικά φορτία q1=+μC και q2=-4 μC,το συνολικό τους φορτίο είναι:
α) qολ=+8 μC 
β) qολ=-8 μC 
γ) qολ=0

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
α) Υπάρχουν 3 είδη ηλεκτρικών φορτίων:το θετικό,το αρνητικό και το ουδέτερο,
β) Τα θετικά ηλεκτρικά φορτία είναι πιο ισχυρά από τα αρνητικά,
γ) Τα σώματα που έχουν ηλεκτρικό φορτίο δεν αλληλεπιδρούν με μαγνήτες,
δ) Μονάδα ηλεκτρικού φορτίου είναι το 1C.

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ

1) το πρωτόνιο έλκει το νετρόνιο.(Λ)
2) Το νετρόνιο απωθεί το ηλεκτρόνιο.(Λ)
3) Το πρωτόνιο έλκει το ηλεκτρόνιο.(Σ)

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΥΛΟΜΠ


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Δύο ακίνητα σημειακά ηλεκτρικά φορτία απωθούνται με δύναμη F=4N.
Αν διπλασιάσουμε τα δύο φορτία ταυτόχρονα τότε η δύναμη είναι:
α) F=16 N 
β) F=8 N 
γ) F=32 N 
δ) F=4 N

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Δύο σωματίδια Α και Β με θετικά φορτία qA και qB αντίστοιχα απωθούνται με δύναμη μέτρου F όταν βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους ίση με r.Αν η απόσταση r των σωματιδίων διπλασιασθεί και αν επίσης διπλασιασθεί το φορτίο του σωματιδίου Α,για να απωθούνται τα δύο σωματίδια με την ίδια πάλι δύναμη μέτρου F,πρέπει το φορτίο του σωματιδίου Β:
α) να μείνει αμετάβλητο
β) να μηδενιστεί
γ) να τετραπλασιαστεί
δ) να διπλασιαστεί
ε) τίποτα από τα παραπάνω.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Δυο φορτία Q1 και Q2 βρίσκονται σε απόσταση r και μεταξύ τους ασκείται δύναμη F1=16 N.
Αν διπλασιάσουμε την απόσταση και το φορτίο Q1 τότε η μεταξύ τους δύναμη γίνεται:
α) 8 Ν 
β) 32 Ν 
γ) 16 Ν

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

∆ύο σώματα έλκονται με ηλεκτρική δύναμη όταν:  
α) το πρώτο είναι φορτισμένο θετικά και το δεύτερο αρνητικά,   
β) το πρώτο είναι φορτισμένο θετικά και το δεύτερο είναι αφόρτιστο, 
γ) το πρώτο είναι φορτισμένο αρνητικά και το δεύτερο αρνητικά, 
δ) το πρώτο είναι φορτισμένο αρνητικά και το δεύτερο είναι αφόρτιστο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Οι ηλεκτρικές δυνάμεις με τις οποίες αλληλεπιδρούν δύο σώματα:  
α) είναι (ίσες και) αντίθετες,  
β) έχουν σχέση δράσης-αντίδρασης, 
γ) έχουν συνισταμένη ίση με μηδέν, 
δ) έχουν συνισταμένη διάφορη του μηδενός.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Δύο σημειακά φορτία αλληλεπιδρούν με μια δύναμη F.Αν η απόσταση τους διπλασιαστεί,η ηλεκτρική δύναμη θα:
α) διπλασιαστεί                                  
β) υποδιπλασιαστεί                                                       
γ) τετραπλασιαστεί                            
δ) υποτετραπλασιαστεί

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Δύο φορτία Α και Β βρίσκονται σε σταθερή απόσταση μεταξύ τους.Αν το φορτίο κάθε σώματος διπλασιαστεί,τότε η ηλεκτρική δύναμη ανάμεσα στα φορτία θα:
α) διπλασιαστεί,                          
β) τετραπλασιαστεί,
γ) υποδιπλασιαστεί,                     
δ) παραμείνει ίδια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Αν διπλασιάσουμε τα φορτία των δύο σωμάτων Α και Β καθώς και τη μεταξύ τους απόσταση,τότε η ηλεκτρική δύναμη ανάμεσα στα φορτία θα:
α) διπλασιαστεί,                          
β) τετραπλασιαστεί,
γ) υποδιπλασιαστεί,
δ) παραμείνει ίδια.

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ

1) Η πυκνότητα των δυναμικών γραμμών δείχνει πόσο ισχυρό είναι το πεδίο.(Σ)
2) Οι ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές είναι παράλληλες μεταξύ τους.(Λ)
3) Στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο,οι ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές είναι ακτινικές προς τα έξω.(Λ)
4) Γύρω από σημειακό θετικό φορτίο οι ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές είναι ακτινικές προς τα έξω.(Σ)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Τρίβουμε την άκρη του ηλεκτροστατικού κυλίνδρου με νάιλον γάντι και το πλησιάζουμε σε μικρά  κομματάκια από χαρτί.Τι παρατηρούμε;Τι συμπεραίνουμε για τον ηλεκτροστατικό κύλινδρο;

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Τρίβουμε δύο σώματα,πχ. μια γυάλινη ράβδο με ένα μεταξωτό ύφασμα.Τι είδους αλληλεπίδραση θα αναπτυχθεί μετά ανάμεσα στα δύο σώματα;Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1) Τι είναι το ηλεκτρικό φορτίο;
2) Ποιες ιδιότητες του ηλεκτρικού φορτίου γνωρίζετε και ποια είναι η μονάδα μέτρησης του;

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Τρεις σφαίρες Α,Β,Γ είναι φορτισμένες.Διαπιστώνουμε ότι η Α έλκει την Γ,η Β απωθεί την Α και η Γ είναι αρνητικά φορτισμένη.
Τι φορτίο έχει η σφαίρα Α και Β ;

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Διαθέτουμε τέσσερα φορτισμένα σώματα, Α,Β,Γ και Δ.Το Α έλκει το Β,το οποίο απωθείται από το Δ και έλκεται από το Γ.Αν το Γ είναι θετικά φορτισμένο να βρείτε το είδος του φορτίου κάθε σώματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Τα σώματα Α,Β,Γ και Δ,είναι ηλεκτρισμένα.Το Α έλκεται με το Β,το Β έλκεται με το Γ,ενώ τα Γ και Δ απωθούνται μεταξύ τους.Αν γνωρίζουμε ότι το Δ είναι θετικά ηλεκτρισμένο,να βρείτε το είδος της ηλέκτρισης των υπολοίπων σωμάτων. Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1) Να περιγράψετε τη δομή του ατόμου.Ποια υποατομικά σωματίδια έχουν  ηλεκτρικό φορτίο και πόσο είναι αυτό ;
2) Ποια είναι τα σωματίδια ενός ατόμου;Τι γνωρίζετε για το φορτίο τους;
3) Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ατόμου και ιόντος;
4) Να διατυπώσετε την αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ένα αρνητικά φορτισμένο αντικείμενο έχει φορτίο -2·10−6 C.Πόσα Κουλόμπ θετικού φορτίου απαιτούνται για να γίνει το αντικείμενο αυτό ηλεκτρικά ουδέτερο;

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ένα ιόν Α,με 11 πρωτόνια στον πυρήνα του και 10 ηλεκτρόνια γύρω από αυτόν,βρίσκεται κοντά σ’ ένα ιόν Β,με 17 πρωτόνια στον πυρήνα του και 18 ηλεκτρόνια γύρω από αυτόν,
α) Γιατί μεταξύ των ιόντων Α και Β θα αναπτυχθούν ηλεκτρικές δυνάμεις;
β) Οι ηλεκτρικές δυνάμεις μεταξύ των ιόντων Α και Β θα είναι ελκτικές ή απωστικές ;

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα.Η γυάλινη ράβδος αποκτά φορτίο q1=+64·10−12 μC.
α) Πόσο φορτίο αποκτά το μεταξωτό ύφασμα;
β) Πόσα ηλεκτρόνια φύγαν από τη γυάλινη ράβδο και πόσα πήγαν στο ύφασμα;
Δίνεται: qe=–1.6·10−19 C .

ΤΡΟΠΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1) Με ποιους τρόπους γίνεται η ηλέκτριση ενός σώματος;
2) Ποια ηλεκτρόνια ονομάζονται ελεύθερα;
3) Ποια σώματα ονομάζονται ηλεκτρικοί αγωγοί και ποια ηλεκτρικοί μονωτές;
4) Τι είναι τα ηλεκτροσκόπια;Να σχεδιάσετε ένα ηλεκτροσκόπιο με κινητά φύλλα. 
5) Να περιγράψετε πώς ανιχνεύουμε και πώς μετράμε ηλεκτρικό φορτίο με τη βοήθεια του ηλεκτροσκοπίου.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΑΠΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια των μετάλλων είναι:
α) ηλεκτρόνια που βρίσκονται μέσα στους πυρήνες των ατόμων,
β) ηλεκτρόνια που βρίσκονται πολύ κοντά στους πυρήνες των ατόμων και κινούνται άτακτα γύρω από αυτούς με μεγάλη ταχύτητα,
γ) ηλεκτρόνια που έχουν εγκαταλείψει τα άτομα και κινούνται άτακτα σε όλη την
έκταση του μετάλλου,
δ) ηλεκτρόνια χωρίς ηλεκτρικό φορτίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Πλησιάζουμε ένα σώμα στο σφαιρίδιο του ηλεκτρικού εκκρεμούς και διαπιστώνουμε ότι το σώμα έλκει το σφαιρίδιο.
Το σώμα είναι:            
α) μαγνητισμένο,         
β) ηλεκτρισμένο,         
γ) είτε ηλεκτρισμένο είτε μαγνητισμένο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Κατά την ηλέκτριση με τριβή:
α) τα σώματα ανταλλάσσουν πρωτόνια
β) τα σώματα ανταλλάσσουν ηλεκτρόνια
γ) παράγονται ηλεκτρόνια στο σώμα που φορτίζεται αρνητικά
δ) καταστρέφονται ηλεκτρόνια στο σώμα που φορτίζεται θετικά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Όταν το ένα σώμα, κατά την ηλέκτριση με τριβή, αποκτά φορτίο -5 nC: 
α) το άλλο σώμα αποκτά φορτίο -5 nC 
β) το άλλο σώμα αποκτά φορτίο +5 nC 
γ) το ολικό φορτίο των δύο σωμάτων +5 nC 
δ) το ολικό φορτίο των δύο σωμάτων 0 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Το σφαιρίδιο ενός ηλεκτρικού εκκρεμούς δέχεται ηλεκτρική δύναμη από μια σφαίρα όταν αυτή είναι:  
α) φορτισμένη θετικά   
β) φορτισμένη αρνητικά 
γ) φορτισμένη  
δ) αφόρτιστη 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Με τη βοήθεια σώματος φορτισμένου με φορτίο +10 nC φορτίζουμε ένα άλλο σώμα με επαφή.Αν μετά τη φόρτιση το φορτίο του πρώτου σώματος είναι +4 nC τότε το φορτίο του δεύτερου είναι:  
α) +4 nC 
β) -4 nC   
γ) +6 nC 
δ) -6 nC

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Όταν τρίβουμε μια γυάλινη ράβδος σε ένα μάλλινο ύφασμα τότε :
α) η γυάλινη ράβδος φορτίζεται θετικά
β) το μάλλινο ύφασμα φορτίζεται θετικά
γ) μεταφέρονται ηλεκτρόνια από το ύφασμα στη γυάλινη ράβδο
δ) μεταφέρονται πρωτόνια από το ύφασμα στη γυάλινη ράβδο

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ;
α) δύο σώματα που τρίβονται μεταξύ τους αποκτούν ίσα κατά μέτρο αλλά αντίθετα φορτία
β) κατά την ηλέκτριση με τριβή,τα σώματα αποκτούν το ίδιο είδους φορτίο
γ) κατά την ηλέκτριση με τριβή,τα σώματα ηλεκτρίζονται με μεταφορά ηλεκτρονίων
δ) όταν τρίβουμε δύο σώματα και ηλεκτρίζονται με μεταφορά θετικών και αρνητικών φορτίων

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Κατά την ηλέκτριση με επαφή :
α) το αρχικά αφόρτιστο σώμα αποκτά ίδιο είδους φορτίο με το φορτισμένο
β) το αρχικά αφόρτιστο σώμα αποκτά αντίθετο είδους φορτίο με το φορτισμένο
γ) τα σώματα αποκτούν αντίθετο αλλά ίσο φορτίο
δ) το φορτισμένο σώμα δίνει ηλεκτρόνια στο αρχικά αφόρτιστο σώμα

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Όταν μια γυάλινη ράβδος τρίβεται με μάλλινο ύφασμα,τότε :
α) Ηλεκτρίζεται μόνο η ράβδος
β) Ηλεκτρίζεται μόνο το ύφασμα
γ) Ηλεκτρίζονται και τα δύο σώματα
δ) Δεν ηλεκτρίζονται κανένα από τα δύο

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Μια ράβδος ηλεκτρίστηκε θετικά.Αυτό σημαίνει ότι:
α) κέρδισε θετικά φορτία
β) έχασε θετικά φορτία
γ) κέρδισε αρνητικά φορτία
δ) δημιούργησε στο εσωτερικό της θετικά φορτία

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Όταν λέμε ότι ένα σώμα είναι θετικά φορτισμένο αυτό σημαίνει ότι :
α) έχει περισσότερα θετικά φορτία από ότι αρνητικά
β) έχει μόνο θετικά φορτία και έχει χάσει όλα τα αρνητικά
γ) δημιουργήθηκαν θετικά φορτία στο εσωτερικό του
δ) τίποτα από τα παραπάνω

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ

1) Αν φορτίσουμε ένα μεταλλικό σώμα σε μία περιοχή του,το φορτίο παραμένει εντοπισμένο σε αυτή τη περιοχή μόνο.
2) Αν φορτίσουμε έναν μονωτή σε μία περιοχή του,το φορτίο παραμένει εντοπισμένο σε αυτή την περιοχή. 
3) Όταν φορτίσουμε ένα μεταλλικό σώμα στο ένα του άκρο,φορτίζεται σε ολόκληρη την έκτασή του.
4) Οι μονωτές περιέχουν ελεύθερα ηλεκτρόνια που μετακινούνται όταν πλησιάσουμε ένα φορτισμένο σώμα στο ένα άκρο τους.
5) Κατά την ηλέκτριση με επαγωγή,τα σώματα αποκτούν ίδιο είδους φορτίου.
6) Κατά την ηλέκτριση με τριβή,δεν ισχύει η αρχή διατήρησης του φορτίου.
7) Όταν ένα ηλεκτρικά ουδέτερο σώμα έρθει σε επαφή με ένα φορτισμένο,τα σώματα αποκτούν φορτίο ίδιου είδους.
8) Κατά την ηλέκτριση με επαφή,τα μόρια των σωμάτων πολώνονται.
9) Τα μεταλλικά σώματα όταν φορτιστούν αποκτούν αρνητικό φορτίο λόγω των ελεύθερων ηλεκτρονίων τους.
10) Μια γυάλινη ράβδος όταν φορτίζεται με τριβή αποκτά θετικό φορτίο.
11) Τα σώματα που ηλεκτρίζονται με επαγωγή συνολικά δεν έχουν ηλεκτρικό φορτίο.
12) Όλα τα μεταλλικά σώματα μπορούν να ηλεκτριστούν με επαγωγή. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Να κατατάξετε τα παρακάτω σώματα σε αγωγούς και μονωτές:
Ξύλο,χαλκός,γυαλί,χαρτί,πλαστικό,νερό,ξηρός αέρας,υγρός αέρας,σίδηρος

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Διαθέτουμε δύο μεταλλικές σφαίρες.Η μία είναι αρνητικά ηλεκτρισμένη και η άλλη όχι.Τις φέρνουμε σε επαφή μεταξύ τους και μετά τις απομακρύνουμε.Ποια είναι η κατάσταση της ηλέκτρισης κάθε σφαίρας μετά την επαφή τους;Πως εξηγείται το φαινόμενο αυτό ;

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Μεταλλικό σώμα Α έχει φορτίο qA=+32·10−14 μC και το φέρνουμε σε επαφή με αρχικά αφόρτιστο  μεταλλικό σώμα Β  qΒ=0.Μετά την επαφή το σώμα Β αποκτά φορτίο q’Β=+16·10−14 μC . 
α) Κατά την επαφή ελεύθερα ηλεκτρόνια μετακινήθηκαν από το Α στο Β ή αντίστροφα;’
β) Πόσο είναι το φορτίο του σώματος Α μετά την επαφή;
γ) Πόσα ελεύθερα ηλεκτρόνια πήγαν από το ένα σώμα στο άλλο;
Δίνεται: qe=–1,6·10−19 C.

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΥΛΟΜΠ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1) Να διατυπώσετε τον νόμο του Κουλόμπ και να γράψετε τη μαθηματική του σχέση.
2) Για ποια φορτισμένα σώματα ισχύει ο νόμος του Κουλόμπ;
3) Η σταθερά αναλογίας Κ στον νόμο του Κουλόμπ από τι εξαρτάται και ποιες είναι οι  μονάδες της στο S.I.;
4) Μπορεί ένα φορτισμένο σώμα να ασκεί δύναμη σ’ ένα αφόρτιστο;Αν ναι να αναφέρετε ένα παράδειγμα αν όχι εξηγήστε γιατί.
5) Mε τη βοήθεια του νόμου του Coulomb εξηγήστε γιατί ένα ηλεκτρισμένο σώμα έλκει ένα μη ηλεκτρισμένο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Δύο μικρές σφαίρες με φορτία q1=–1 μC και q2=+100 nC βρίσκονται σε απόσταση r=3 m μεταξύ τους μέσα στον αέρα.
α) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που δέχεται κάθε σφαίρα από την άλλη.Γιατί αυτές οι δυνάμεις έχουν ίσα μέτρα;
β) Να υπολογίσετε το μέτρο κάθε δύναμης. 
Δίνεται:ΚC= K=1019 Ν·m2/C2.
Δίνεται:qe=–1,6·10−19 .

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1)Ποια  περιοχή του χώρου ονομάζουμε ηλεκτρικό πεδίο;Τι μας δείχνουν οι δυναμικές γραμμές.
2)Να σχεδιάσετε τις δυναμικές γραμμές αρνητικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q.
3)Ποιο πεδίο ονομάζεται ομογενές;Να σχεδιάσετε ένα ομογενές ηλεκτρικό πεδίο.
4)Σ’έναν μεταλλικό φορτισμένο αγωγό υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο στο εσωτερικό του;Τι ονομάζουμε ηλεκτρική θωράκιση;
5) Να σχεδιάσετε το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται γύρω από ένα σημειακό 
α) θετικό φορτίο                  
β) αρνητικό φορτίο

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Η ένταση Ε σ’ ένα σημείο Σ ηλεκτρικού πεδίου, που οφείλεται σε ηλεκτρικού φορτίο Q1 έχει μέτρο που είναι ……………………………….. του φορτίου Q κ ………………………………….ανάλογο της απόστασης του Σ από το ……………………….. πηγή.Η κατεύθυνση της έντασης στο Σ εξαρτάται από το ……………………………..του φορτίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ο πυκνωτής είναι μια συσκευή που χρησιμεύει στην αποθήκη ηλεκτρικού
……………………………… και επομένως …………………………………………… ενέργειας. Αποτελείται από δύο …………………………………………… που διαχωρίζονται από ένα ……………………………………. υλικό.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Σημειακό ηλεκτρικό φορτίο q αφήνεται μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο.Η δύναμη που δέχεται το φορτίο αυτό έχει:
α) σταθερό μέτρο,                                     
β) σταθερή διεύθυνση,
γ) φορά που εξαρτάται από το είδος του φορτίου, 
δ) φορά πάντοτε ίδια με τη φορά των δυναμικών γραμμών. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Μια ιδιότητα των δυναμικών γραμμών ηλεκτρικού πεδίου είναι ότι:
α) τέμνονται,
β) απομακρύνονται από τα αρνητικά φορτία και κατευθύνονται προς τα θετικά
γ) είναι κλειστές,
δ) είναι πιο πυκνές στις περιοχές όπου η δύναμη του πεδίου σ’ ένα φορτίο q
μεγαλύτερο μέτρο. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Στην απεικόνιση ενός ηλεκτρικού πεδίου,εκεί όπου οι γραμμές είναι πολύ πυκνές
α) το ηλεκτρικό πεδίο είναι ασθενές, 
β) το ηλεκτρικό πεδίο δεν είναι τόσο ισχυρό, 
γ) το ηλεκτρικό πεδίο είναι πολύ ισχυρό, 
δ) ασκούνται σχετικά ασθενείς δυνάμεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Οι δυναμικές γραμμές ενός ηλεκτρικού πεδίου:
α) τέμνονται.
β) είναι κλειστές.
γ) απομακρύνονται από τα αρνητικά φορτία και κατευθύνονται προς τα θετικά.
δ) είναι πιο πυκνές στις περιοχές που η ένταση του πεδίου έχει μεγαλύτερο μέτρο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Ένα φορτίο αφήνεται σε ένα σημείο ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου:
α) αν το φορτίο είναι αρνητικό κινείται αντίθετα από τη φορά της έντασης του πεδίου,
β) η δύναμη που δέχεται το φορτίο εξαρτάται από τη θέση του μέσα στο πεδίο,
γ) η δύναμη που δέχεται το φορτίο έχει διεύθυνση κάθετη στις δυναμικές γραμμές,
δ) η δύναμη που δέχεται το φορτίο έχει σταθερό μέτρο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Ένα σημειακό φορτίο q,βρίσκεται στη θέση Γ ενός ηλεκτρικού πεδίου.Το έργο της δύναμης του πεδίου κατά τη μεταφορά του φορτίου q από το Γ στο άπειρο:
α) εξαρτάται από τη διαδρομή που θα ακολουθήσουμε,
β) είναι ανάλογο του φορτίου q,
γ) είναι ίσο με τη δυναμική ενέργεια του φορτίου q στη θέση Γ,
δ) είναι πάντοτε θετικό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο:
α) το δυναμικό είναι παντού μηδέν,
β) το δυναμικό είναι παντού το ίδιο,
γ) η ένταση του πεδίου είναι παντού η ίδια,
δ) η ένταση του πεδίου είναι παντού μηδέν.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Ένα ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ομογενές όταν η ένταση του σε κάθε σημείο:
α) παραμένει σταθερή, 
β) μεταβάλλεται μειώνεται,
γ) αυξάνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Οι δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου δυο αντιθέτων φορτίων +Q και -Q
α) τέμνονται, 
β) είναι παράλληλες, 
γ) ξεκινούν από το +Q και καταλήγουν στο –Q,
δ) ξεκινούν από το -Q και καταλήγουν στο +Q.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Σημειακό ηλεκτρικό φορτίο q αφήνεται μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο.Η δύναμη που δέχεται το φορτίο αυτό έχει:
α) σταθερό μέτρο,                                     
β) σταθερή διεύθυνση,
γ) φορά που εξαρτάται από το είδος του φορτίου, 
δ) φορά πάντοτε ίδια με τη φορά των δυναμικών γραμμών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Μια ιδιότητα των δυναμικών γραμμών ηλεκτρικού πεδίου είναι ότι:
α)  τέμνονται,
β) απομακρύνονται από τα αρνητικά φορτία και κατευθύνονται προς τα θετικά
γ) είναι κλειστές,
δ) είναι πιο πυκνές στις περιοχές όπου η δύναμη του πεδίου σ’ ένα φορτίο q μεγαλύτερο μέτρο.
Ποια είναι η σωστή απάντηση;

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Στην απεικόνιση ενός ηλεκτρικού πεδίου,εκεί όπου οι γραμμές είναι πολύ πυκνό
α) το ηλεκτρικό πεδίο είναι ασθενές, 
β) το ηλεκτρικό πεδίο δεν είναι τόσο ισχυρό, 
γ) το ηλεκτρικό πεδίο είναι πολύ ισχυρό,
δ) ασκούνται σχετικά ασθενείς δυνάμεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Στις περιοχές που οι ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές απέχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους,το ηλεκτρικό πεδίο είναι :
α) πιο ισχυρό,                 
β) λιγότερο ισχυρό,         
γ) σταθερό. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

Ηλεκτρική δύναμη και ηλεκτρικό φορτίο

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Να σχηματίσεις προτάσεις χρησιμοποιώντας τις έννοιες:ηλεκτρισμένο σώμα,ηλεκτρική δύναμη,ηλεκτρικό εκκρεμές,ηλεκτρικό φορτίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Να περιγράψεις δύο φαινόμενα που προκαλούνται από ηλεκτρισμένα σώματα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Να συμπληρώσεις τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:
α) Μεταξύ δύο φορτισμένων σωμάτων ασκείται είτε ……..δύναμη είτε ……….. δύναμη.Δύο φορτισμένα σώματα αλληλεπιδρούν χωρίς να βρίσκονται απαραίτητα σε ……….. μεταξύ τους.Η ηλεκτρική δύναμη δρα από .................
β) Στη φύση εμφανίζονται δύο είδη φορτισμένων σωμάτων,τα …………………. και τα ………. φορτισμένα.Δύο ……………… φορτισμένα σώματα απωθούνται,ενώ δύο ……….. φορτισμένα σώματα έλκονται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:
Α) Τα άτομα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα γιατί αποτελούνται από ίσους αριθμούς πρωτονίων και ηλεκτρονίων που:
α) δεν έχουν ηλεκτρικό φορτίο, 
β) έχουν το ίδιο ηλεκτρικό φορτίο, 
γ) έχουν αντίθετα ηλεκτρικά φορτία,
δ) είναι λιγότερα από τα νετρόνια,
Β) Η φόρτιση με τριβή επιτυγχάνεται με μεταφορά,
α) μόνο πρωτονίων, 
β) μόνο ηλεκτρονίων, 
γ) και πρωτονίων και ηλεκτρονίων,
δ) μόνο νετρονίων,
Γ) Τρίβουμε ισχυρά μια ράβδο από εβονίτη με ένα μεταξωτό ή μάλλινο ύφασμα. Το φορτίο που θα αποκτήσει η ράβδος είναι:
α) μερικά Κουλόμπ (C), 
β) μερικά χιλιοστά του Κουλόμπ (C), 
γ) μερικά εκατομμυριοστά του Κουλόμπ (C),
δ) μερικά δισεκατομμυριοστά του Κουλόμπ (C).

Τρόποι ηλέκτρισης και η μικροσκοπική ερμηνεία τους

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Να περιγράψεις δύο ηλεκτρικά φαινόμενα και να τα συνδέσεις με τους τρόπους ηλέκτρισης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Ποια όργανα ονομάζονται ηλεκτροσκόπια;Να περιγράψεις τα κύρια μέρη από τα οποία αποτελείται ένα ηλεκτροσκόπιο με κινητά φύλλα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Να συμπληρώσεις τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:
α) Όταν τρίβουμε δύο ………… ουδέτερα σώματα μετακινούνται …………………........ από το ένα στο άλλο και τα σώματα φορτίζονται …………………......... Όταν αγγίξουμε με ένα …………………........ σώμα ένα ηλεκτρικά ουδέτερο σώμα, τότε αυτό φορτίζεται με …………………........ είδος φορτίου.
β) Όταν ένα υλικό φορτίζεται με επαφή σε όλη του την έκταση το ονομάζουμε …………………........,ενώ όταν φορτίζεται μόνο τοπικά το ονομάζουμε ………………….........Το πλαστικό και το γυαλί είναι ………………….........., ενώ τα μέταλλα είναι …………………..........Οι ………………….......... επιτρέπουν την κίνηση των φορτισμένων σωματιδίων στο εσωτερικό τους,ενώ οι ………………….......... όχι.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:
Α) Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα.
Η ράβδος φορτίζεται θετικά διότι:
α) πήρε φορτισμένα σωματίδια από την ατμόσφαιρα
β) μεταφέρθηκαν πρωτόνια από το ύφασμα στη ράβδο
γ) μεταφέρθηκαν ηλεκτρόνια από τη ράβδο στο ύφασμα
δ) τα ηλεκτρόνια της ράβδου μετατράπηκαν λόγω της τριβής σε πρωτόνια.
Β) Δύο μονωμένες μεταλλικές σφαίρες έχουν φορτία 2 μC και 3 μC αντίστοιχα. 
Τις φέρνουμε σε επαφή και τις απομακρύνουμε,προσέχοντας να παραμένουν ηλεκτρικά απομονωμένες από το περιβάλλον τους.Με βάση την αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου μετά την επαφή τους οι σφαίρες έχουν φορτία αντίστοιχα:
α) 2 μC και 2 μC, 
β) 1 μC και 4 μC, 
γ) 5 μC και 1 μC, 
δ) 3 μC και 3 μC.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Τι εννοούμε με τη φράση:«Το συνολικό φορτίο διατηρείται σταθερό»;Να χρησιμοποιήσεις σχετικά παραδείγματα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Τι εννοούμε με τη φράση:«Το ηλεκτρικό φορτίο εμφανίζεται σε κβάντα»;Να χρησιμοποιήσεις σχετικά παραδείγματα.

Ο Νόμος του Κουλόμπ και το ηλεκτρικό πεδίο

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Να συμπληρώσεις τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:
α) Σύμφωνα με το νόμο του Κουλόμπ το μέτρο της ………………… δύναμης που προκύπτει από την αλληλεπίδραση δύο σημειακών φορτίων είναι ………………… του γινομένου των φορτίων και αντιστρόφως ανάλογο του ………………… της μεταξύ τους απόστασης.Τα διανύσματα που παριστάνουν τις δυνάμεις βρίσκονται στην ………………… που τα συνδέει.
β) Όταν σ’ ένα χώρο ασκούνται ………………… λέμε ότι στο χώρο υπάρχει ένα ………………… δυνάμεων.Γύρω από ένα σώμα που έχει ηλεκτρικό φορτίο υπάρχει ………………… πεδίο.
γ) Όταν σ’ ένα πεδίο οι δυναμικές γραμμές είναι ευθείες παράλληλες και ισαπέχουσες το πεδίο έχει ………………… ένταση και λέμε ότι είναι …………………. Στο εσωτερικό των αγωγών δεν υπάρχει ………………… πεδίο.Λέμε ότι οι αγωγοί ………………… τον εσωτερικό τους χώρο από τα ηλεκτρικά πεδία που υπάρχουν στον εξωτερικό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Δύο θετικά φορτισμένες σφαίρες τοποθετούνται σε μια ορισμένη απόσταση μεταξύ τους.Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.
α) Οι ηλεκτρικές δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ των σφαιρών είναι απωστικές.
β) Το μέτρο της δύναμης που ασκεί η πρώτη σφαίρα στη δεύτερη είναι ίσο με το μέτρο της δύναμης που ασκεί η δεύτερη στην πρώτη.
γ) Όταν αυξήσουμε την απόσταση μεταξύ των σφαιρών,οι δυνάμεις αυξάνονται.
δ) Όταν μειώσουμε την απόσταση των σφαιρών στο μισό,οι δυνάμεις τετραπλασιάζονται.
ε) Όταν διπλασιάσουμε τις αποστάσεις των σφαιρών,οι δυνάμεις παραμένουν σταθερές.
στ) Όταν διπλασιάσουμε το φορτίο της μιας σφαίρας, οι δυνάμεις διπλασιάζονται.
ζ) Όταν διπλασιάσουμε το φορτίο και των δύο σφαιρών,οι δυνάμεις τετραπλασιάζονται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Πλησίασε μια φορτισμένη ράβδο σε μικρά σφαιρίδια από φελιζόλ που είναι αφόρτιστα. Τα σφαιρίδια έλκονται από τη ράβδο.Προσπάθησε να ερμηνεύσεις το φαινόμενο αυτό συνδυάζοντας: 
α) τις ιδιότητες του ηλεκτρικού φορτίου, 
β) το μηχανισμό ηλέκτρισης με επαγωγή και 
γ) το νόμο του Κουλόμπ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Με ποιους τρόπους μπορούμε να περιγράψουμε το φαινόμενο της αλληλεπίδρασης δύο φορτισμένων σωμάτων;

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Ποιες πληροφορίες μπορείς να πάρεις για ένα ηλεκτρικό πεδίο αν γνωρίζεις τη μορφή των δυναμικών του γραμμών;Με ποιο τρόπο μπορείς να αντλήσεις αυτές τις πληροφορίες;

Εφάρμοσε τις γνώσεις σου και γράψε τεκμηριωμένες απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

Ηλεκτρική δύναμη και ηλεκτρικό φορτίο

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Πώς μπορείς να κατασκευάσεις ένα ηλεκτρικό εκκρεμές;Σε τι θα σου χρησιμεύσει;

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Πώς μπορείς να διαπιστώσεις αν η ηλεκτρική δύναμη είναι ίδια ή διαφορετική από τη μαγνητική;Ποιο είναι το αποτέλεσμα της έρευνας;

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Πόσα είδη ηλεκτρικών φορτίων υπάρχουν στη φύση;Με ποια επιχειρήματα θα μπορούσες να πείσεις κάποιον για την ορθότητα της απάντησής σου;

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Σε μια εφημερίδα διαβάζεις ότι ένας επιστήμονας ανακάλυψε κάποιο υλικό το οποίο μετά από τριβή έλκει και τις δύο διαφορετικές ράβδους τις εικόνας 1.5.Πώς θα σχολίαζες αυτή την ανακοίνωση;

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Πού βασίζεται η μέτρηση του ηλεκτρικού φορτίου που έχει ένα φορτισμένο σώμα;

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Πώς ονομάζονται τα διαφορετικά είδη ηλεκτρικών φορτίων;Η ονομασία εκφράζει κάποιο χαρακτηριστικό του ηλεκτρικού φορτίου;

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στο ηλεκτρικό φορτίο των πρωτονίων και των ηλεκτρονίων;Γιατί τα άτομα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα;

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Διαθέτεις μια γυάλινη ράβδο που την έχεις φορτίσει με μεταξωτό ύφασμα. Πώς θα βρεις αν ένα άγνωστο φορτισμένο σώμα είναι θετικά ή αρνητικά φορτισμένο;

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Ποια είναι η μονάδα φορτίου στο S.I.;Πώς συνδέεται με το φορτίο ενός ηλεκτρονίου;

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Πώς σχετίζεται το ηλεκτρικό φορτίο ενός σώματος με τον αριθμό των ηλεκτρονίων που μετακινήθηκαν από ή προς αυτό;

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Τα σώματα Α,Β,Γ και Δ είναι φορτισμένα.Το Α έλκεται από το Β, το Β έλκεται από το Γ,ενώ τα Γ και Δ απωθούνται μεταξύ τους.Αν γνωρίζουμε ότι το Δ είναι θετικά φορτισμένο,να βρεις το είδος ηλεκτρικού φορτίου των υπολοίπων σωμάτων.

Τρόποι ηλέκτρισης και η μικροσκοπική ερμηνεία τους

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Οι έννοιες ηλέκτριση και φόρτιση είναι ταυτόσημες ή διαφορετικές;Να δικαιολογήσεις την απάντησή σου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Ένα αντικείμενο φορτίζεται αρνητικά.Προσπάθησε να ερμηνεύσεις αυτό το φαινόμενο θεωρώντας ότι η φόρτιση οφείλεται σε μετακίνηση ηλεκτρονίων.Με ανάλογο τρόπο ερμήνευσε τη διαδικασία με την οποία αποκτά θετικό φορτίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Τρίβεις μεταξύ τους δύο σώματα Α και Β οπότε τα σώματα φορτίζονται.Τι θα έπρεπε να γνωρίζεις για να προβλέψεις ποιο σώμα θα αποκτήσει θετικό και ποιο αρνητικό φορτίο;

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Χρησιμοποίησε τον πίνακα 1.2 της σελίδας 17 και προσδιόρισε το είδος του φορτίου που αποκτά μια γυάλινη ράβδος αν την τρίψεις με ύφασμα από 
α) αμίαντο και 
β) μετάξι; 
Να εξηγήσεις το συμπέρασμά σου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Με μια πλαστική σακούλα τρίβεις μια μεταλλική σφαίρα.Διαπιστώνεις ότι η σφαίρα φορτίστηκε θετικά.Ποιο είναι το είδος του ηλεκτρικού φορτίου που απέκτησε η σακούλα μετά την τριβή;Πώς ερμηνεύεις το φαινόμενο αυτό;

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Διαθέτεις δύο ίδιες μεταλλικές σφαίρες.Η μία έχει θετικό φορτίο +10 μC και η άλλη είναι ουδέτερη.Τις φέρνεις σε επαφή μεταξύ τους και στη συνέχεια τις απομακρύνεις. 
α) Ποιο είναι το είδος και η ποσότητα ηλεκτρικού φορτίου κάθε σφαίρας μετά την επαφή τους; 
β) Να δικαιολογήσεις την απάντησή σου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Με ένα αρνητικά φορτισμένο αντικείμενο αγγίζεις το δίσκο ενός ηλεκτροσκοπίου.Τι θα παρατηρήσεις στα φύλλα του ηλεκτροσκοπίου;Πώς εξηγείς αυτό που συμβαίνει;

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Πλησιάζεις στο στέλεχος ενός ηλεκτροσκοπίου, χωρίς να το ακουμπήσεις,μια θετικά φορτισμένη ράβδο.Παρατηρείς ότι τα φύλλα του ηλεκτροσκοπίου ανοίγουν.Προσπάθησε να ερμηνεύσεις αυτό το φαινόμενο.Τι θα παρατηρούσες στην περίπτωση που η ράβδος ήταν αρνητικά φορτισμένη;Εξήγησέ το.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Σύνδεσε το μεταλλικό δίσκο ενός ηλεκτροσκοπίου με το έδαφος μέσω ενός σύρματος και πλησίασε στο δίσκο μια αρνητικά φορτισμένη σφαίρα.Τι θα παρατηρήσεις και πώς το εξηγείς;Τι θα συμβεί αν απομακρύνεις τη σφαίρα 
α) με το σύρμα συνδεδεμένο; 
β) αφού αποσυνδέσεις το σύρμα από το ηλεκτροσκόπιο;Εξήγησέ το.Με βάση το παραπάνω πείραμα μπορείς να συμπεράνεις αν ένας αγωγός είναι δυνατόν να φορτιστεί με επαγωγή ή όχι;

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Μια φορτισμένη χτένα έλκει μικρά κομμάτια χαρτί ή μια λεπτή φλέβα νερού. Να ερμηνεύσεις τα δύο φαινόμενα επισημαίνοντας τις ομοιότητές τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Τρίβεις ένα μπαλόνι με μάλλινο ύφασμα και το πλησιάζεις σε ένα τοίχο.Παρατηρείς ότι το μπαλόνι αρχικά κολλάει στον τοίχο,αλλά μετά από λίγο πέφτει.Εξήγησε με βάση τους τρόπους ηλέκτρισης όλη τη διαδικασία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Ένας φοιτητής στο εργαστήριο της βιολογίας ισχυρίστηκε ότι:«Το φορτίο ενός φορτισμένου μορίου μετά από μέτρηση προέκυψε ότι είναι 4x10−19 C».Μπορείς να αποδείξεις ότι η πρόταση αυτή δεν μπορεί να είναι αληθής;

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Με βάση το γεγονός ότι η φόρτιση των σωμάτων οφείλεται σε μετακίνηση ηλεκτρονίων πώς θα ερμηνεύσεις 
α) τη διατήρηση και 
β) την κβάντωση του ηλεκτρικού φορτίου;

Ο Νόμος του Κουλόμπ και το ηλεκτρικό πεδίο

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Με ποιο τρόπο μπορείς να συμπεράνεις αν σ’ ένα χώρο υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο όταν διαθέτεις ένα ηλεκτρικό εκκρεμές του οποίου το σφαιρίδιο είναι ηλεκτρικά φορτισμένο;

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Να σχεδιάσεις ποιοτικά τις δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται στο χώρο μεταξύ δύο αντίθετα φορτισμένων παράλληλων μεταλλικών πλακών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Στο ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται γύρω από ένα φορτισμένο σώμα αποθηκεύεται ενέργεια.Ποια είναι η προέλευση αυτής της ενέργειας;

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Φέρνεις σε επαφή το σφαιρίδιο ενός ηλεκτρικού εκκρεμούς με τον ένα πόλο μιας μηχανής Wimshurst (εικόνα 1.42).Παρατηρείς ότι το σφαιρίδιο κινείται από τον ένα πόλο της μηχανής στον άλλο.Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;Να τεκμηριώσεις την επιλογή σου.
α) Το σφαιρίδιο είναι φορτισμένο και βρίσκεται μέσα στο ηλεκτρικό πεδίο που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των πόλων της μηχανής.
β) Η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια του σφαιριδίου μετατρέπεται σε κινητική.
γ) Το σφαιρίδιο κινείται γιατί πάνω του ασκείται το βάρος του και η δύναμη από το νήμα του εκκρεμούς (τάση του νήματος).
δ) Η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια του σφαιριδίου είναι ίση με το έργο της δύναμης που ασκείται στο σφαιρίδιο για να πλησιάσει στον όμοια φορτισμένο πόλο της μηχανής.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868