ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 6:40 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΠΥΡΑΥΛΟΣ ΦΩΤΟΝΙΟΥ

|
ΠΥΡΑΥΛΟΣ ΦΩΤΟΝΙΟΥ
ΠΥΡΑΥΛΟΣ ΦΩΤΟΝΙΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Πύραυλος φωτονίου ονομάζεται ένας υποθετικός πύραυλος που χρησιμοποιεί ώθηση από τα φωτόνια που εκπέμπονται (η πίεση της ακτινοβολίας από την εκπομπή) για την προώθησή του.
Πύραυλος φωτονίου ονομάζεται ένας υποθετικός πύραυλος που χρησιμοποιεί ώθηση από τα φωτόνια που εκπέμπονται (η πίεση της ακτινοβολίας από την εκπομπή) για την προώθησή του
 Τα φωτόνια θα μπορούσαν να παραχθούν από γεννήτριες μέσα στο σκάφους.Η κλασσική περίπτωση τέτοιου είδους πυραύλου είναι η ιδανική υπόθεση όπου το σύνολο του καυσίμου μετατρέπεται σε φωτόνια,τα οποία ακτινοβολούν προς την ίδια κατεύθυνση.
Ο πύραυλος φωτονίου
 Πιο ρεαλιστικά,κάποιος λαμβάνει υπόψη του ότι η δέσμη των φωτονίων δεν είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη,ότι δεν μετατρέπονται όλα τα καύσιμα σε φωτόνια κλπ.Έτσι θα απαιτείται μεγάλη ποσότητα καυσίμου και ο πύραυλος θα ήταν ένα τεράστιο σκάφος.
Τα φωτόνια θα μπορούσαν να παραχθούν από γεννήτριες μέσα στο σκάφους
 Στην Φωτονική Laser,οι παράλληλες ακτίνες φωτονίων χρησιμοποιήθηκαν από τα κάτοπτρα,πολλαπλασιάζοντας την ισχύ με τον αριθμό των αναπηδήσεων.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΥΡΑΥΛΟΥ ΦΩΤΟΝΙΟΥ

 Η ταχύτητα την οποία θα φτάσει ένας ιδανικός πύραυλος φωτονίου,με απουσία εξωτερικών δυνάμεων,εξαρτάται από την αναλογία αρχικής με τελικής μάζας:

                                                                     υ=c · (mi/mf)2-1/(mi/mf)2+1

όπου:
mi η αρχική μάζα και
mf η τελική μάζα .
 Η ταχύτητα την οποία θα φτάσει ένας ιδανικός πύραυλος φωτονίου,με απουσία εξωτερικών δυνάμεων,εξαρτάται από την αναλογία αρχικής με τελικής μάζας
 Ο συντελεστής γ που αντιστοιχεί σ'αυτήν την ταχύτητα έχει την εξής απλή έκφραση: 

                                                                        γ=1/2(mi/mf+mf/mi)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΩΝΙΩΝ
  Από την διατήρηση του ορμής έχουμε:

                                                                       Pph=Pi-Pf

όπου:
Pi η ορμή του πυραύλου σε ακινησία,
Pf η ορμή του πυραύλου αφού έχει κάψει τα καύσιμά του,
Pph η ορμή των εκπεμπόμενων φωτονίων.
Το σύνολο του καυσίμου μετατρέπεται σε φωτόνια,τα οποία ακτινοβολούν προς την ίδια κατεύθυνση
 Τώρα λαμβάνοντας το εσωτερικό γινόμενο Lorenz και των δυο πλευρών με τον εαυτό τους και υψώνοντας στο τετράγωνο και τις δυο πλευρές έχουμε:

                                                                        P2ph=P2i+P2f-2·Pi·Pf

 Σύμφωνα με τη σχέση ενέργειας-ορμής,το τετράγωνο της ορμής ισοδυναμεί με το τετράγωνο της μάζας και P2ph=0 επειδή όλα τα φωτόνια κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.
Ένας ιδανικός πύραυλος φωτονίου
 Οπότε η παραπάνω εξίσωση μπορεί να γραφτεί και ως:

                                                                         0=m2i+m2f-2·mi·mf·γ

 Τέλος λύνοντας ως προς τον συντελεστή γ έχουμε:

                                                                         γ=1/2(mi/mf+mf/mi)


Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868