ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 11:46 π.μ. | | | Best Blogger Tips

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

|

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Ελαστικότητα είναι η ιδιότητα υλικών σωμάτων να επανέρχονται στο αρχικό τους σχήμα μετά από άσκηση εξωτερικής τάσης.
 Ελαστικότητα είναι η ιδιότητα υλικών σωμάτων να επανέρχονται στο αρχικό τους σχήμα μετά από άσκηση εξωτερικής τάσης 
 Ελαστικά είναι τα σώματα στα οποία αποκαθίσταται το αρχικό τους σχήμα όταν μηδενίζεται η τάση που εφαρμόζεται σ' αυτά ενώ πλαστικά είναι τα σώματα που η παραμόρφωση που έχουν δεχτεί παραμένει μόνιμα.
Ελαστικά είναι τα σώματα στα οποία αποκαθίσταται το αρχικό τους σχήμα όταν μηδενίζεται η τάση που εφαρμόζεται σ' αυτά ενώ πλαστικά είναι τα σώματα που η παραμόρφωση που έχουν δεχτεί παραμένει μόνιμα
 Η ελαστικότητα των σωμάτων χαρακτηρίζεται από ένα φυσικό μέγεθος,γνωστό ως μέτρο ελαστικότητας.

ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 Κάθε υλικό σώμα με την άσκηση τάσης,δηλαδή δύναμης ανά μονάδα διατομής,παραμορφώνεται.Για μικρές τάσεις η παραμόρφωση είναι ανάλογη της τάσης που εφαρμόζεται.

Τυπικό σχεδιάγραμμα δύναμης-παραμόρφωσης,που δείχνει τη συμπεριφορά του σύρματος όταν εφαρμόζουμε μια δύναμη.Το διάγραμμα δείχνει ότι όσο αυξάνεται η δύναμη,τόσο περισσότερο παραμορφώνεται το σύρμα,έως το σημείο θραύσεως
 Ο λόγος της τάσης προς την παραμόρφωση σε κάθε σώμα είναι σταθερός και ονομάζεται μέτρο ελαστικότητας.Το μέτρο ελαστικότητας εξαρτάται από το υλικό που παραμορφώνεται και την φύση της παραμόρφωσης.
Όταν εφαρμόζουμε μια δύναμη στην ελαστική περιοχή (πράσινη),το σύρμα κάμπτεται,αλλά με την αφαίρεση της δύναμης,το σύρμα επανέρχεται στο αρχικό σχήμα.Προσέξτε ότι η περιοχή αυτή δεν είναι απαραίτητα γραμμική,δηλαδή,η παραμόρφωση δεν είναι πάντα ανάλογη με τη δύναμη.Γενικά ισχύει ότι όσο μεγαλώνει η δύναμη που εφαρμόζουμε,τόσο αυξάνεται και η παραμόρφωση του σύρματος.Υπάρχουν,όμως,και υλικά που μπορεί να παρουσιάζουν σχεδόν επίπεδη καμπύλη,δηλαδή η δύναμη να είναι σταθερή για μεγάλο εύρος παραμόρφωσης
 Υπάρχουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες παραμόρφωσης που χαρακτηρίζονται από διαφορετικά μέτρα ελαστικότητας.
Η πλαστική περιοχή (πορτοκαλιά) είναι εκείνη,όπου επέρχεται μόνιμη παραμόρφωση.Αν αφαιρέσουμε τη δύναμη,το σύρμα δεν θα επανέλθει στην αρχική του κατάσταση.Η καμπύλη θα ακολουθήσει άλλη πορεία απενεργοποίησης και θα παραμείνει κάποια μόνιμη παραμόρφωση ακόμη και αν αφαιρεθεί τελείως η αρχική δύναμη.Όταν κάμπτουμε ορθοδοντικά σύρματα εφαρμόζουμε αρκετά μεγάλη δύναμη ώστε να φτάσουμε στην πλαστική περιοχή
 Η γραμμική παραμόρφωση που χαρακτηρίζεται από το μέτρο ελαστικότητας Young,η παραμόρφωση σχήματος που χαρακτηρίζεται από το μέτρο ελαστικότητας σχήματος και η παραμόρφωση όγκου που χαρακτηρίζεται από το μέτρο ελαστικότητας όγκου.

ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ YOUNG


 Το μέτρο ελαστικότητας Young εκφράζει την παραμόρφωση ενός μονοδιάστατου σώματος,πρακτικά ενός σώματος με μεγάλο μήκος και μικρή διατομή,όπως μία μακριά ράβδος.
Το μέτρο ελαστικότητας Young εκφράζει την παραμόρφωση ενός μονοδιάστατου σώματος,πρακτικά ενός σώματος με μεγάλο μήκος και μικρή διατομή,όπως μία μακριά ράβδος
 Το μέτρο ελαστικότητας Young ισούται με την τάση που εφαρμόζεται στο σώμα και το παραμορφώνει κατά μήκος προς την μεταβολή του μήκους του,δηλαδή:

                                                                         Y=F/A0/ΔL/L0

ΜΕΤΡΟ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ

 Το μέτρο διάτμησης χαρακτηρίζει τρισδιάστατα υλικά σώματα που παραμορφώνεται το σχήμα τους χωρίς να μεταβάλλεται ο όγκος του.
Το μέτρο διάτμησης χαρακτηρίζει τρισδιάστατα υλικά σώματα που παραμορφώνεται το σχήμα τους χωρίς να μεταβάλλεται ο όγκος του
 Ισούται με την τάση που εφαρμόζεται στο σώμα και το παραμορφώνει προς την διατμητική παραμόρφωση,δηλαδή την μεταβολή του μήκους της μίας του πλευράς στην οποία ασκείται η τάση προς το μήκος της πλευράς στην οποία δεν εφαρμόζεται τάση.
 Περιγράφεται από την μαθηματική σχέση:

                                                                         S=F/A0/Δx/h

ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΓΚΟΥ
  
 Το μέτρο ελαστικότητας όγκου χαρακτηρίζει τρισδιάστατα υλικά σώματα που κατά την παραμόρφωσή τους μεταβάλλεται ο όγκος τους. 
Το μέτρο ελαστικότητας όγκου χαρακτηρίζει τρισδιάστατα υλικά σώματα που κατά την παραμόρφωσή τους μεταβάλλεται ο όγκος τους
 Ισούται με την τάση που εφαρμόζεται στο σώμα και το παραμορφώνει προς την μεταβολή του όγκου του σώματος.
 Δίνεται από την σχέση:

                                                                         B=F/A0/ΔV/V0

Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868