ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 7:07 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ

|
Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ
Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ

 Ύστερα από αρκετά πειράματα οι φυσικοί με τη βοήθεια της έννοιας της ορμής κατέληξαν στο ακόλουθο συμπέρασμα:

 Όταν σ' ένα σύστημα σωμάτων δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις,ή,αν ασκούνται,να έχουν μηδενική συνισταμένη,τότε η η ορμή του συστήματος διατηρείται σταθερή.
Η ολική ορμή ενός μονωμένου συστήματος σωμάτων διατηρείται πάντα σταθερή
 Αυτό το συμπέρασμα λέγεται αρχή διατήρησης της ορμής και με πιο απλά λόγια διατυπώνεται ως εξής:

 Η ολική ορμή ενός μονωμένου συστήματος σωμάτων διατηρείται πάντα σταθερή.

Η αρχή διατήρησης της ορμής είναι άμεση συνέπεια του τρίτου νόμου του Νεύτωνα
 Η πρόταση αυτή είναι άμεση συνέπεια του τρίτου νόμου του Νεύτωνα σύμφωνα με τον οποίο η δράση είναι ίση με την αντίδραση.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ

 Θεωρούμε δύο σώματα μάζας m1 και m2 που κινούνται με ταχύτητα μέτρου υ1 και υ2 αντίστοιχα,όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα τα δύο σώματα αλληλεπιδρούν.
Δύο σώματα μάζας m1 και m2 που κινούνται με ταχύτητα μέτρου υ1 και υ2 αντίστοιχα
 Επειδή οι δυνάμεις που ασκούνται σ' αυτά είναι αντίθετες,θα ισχύει:


  F1=-F2                                             \Rightarrow

 m1·Δυ1Δt=-m2·Δυ2Δt
                               
 Γνωρίζουμε ότι ο χρόνος αλληλεπίδρασης Δt είναι ίδιος και για τα δύο σώματα,δηλαδή έχουμε:

Δt1=Δt2=Δt

 Άρα ισχύει:

m1·Δυ1Δt=-m2·Δυ2 Δt


m1·Δυ1=-m2·Δυ2

 Συνεπώς για τις μεταβολές της ορμής θα ισχύει:

 Δp1 =-Δp2                                    \Rightarrow

 Δp1+Δp2=0


 Όμως το άθροισμα των μεταβολών των ορμών είναι μηδέν.Συνεπώς το άθροισμα των ορμών των σωμάτων του συστήματος δεν μεταβάλλεται,διότι από την προηγούμενη σχέση προκύπτει:

 p1(τελ)+p2(τελ)=p1(αρχ)+p2(αρχ)     \Rightarrow


                                                                       pολ(τελ)=pολ(αρχ)               
         
 Άρα η ορμή του συστήματος είναι σταθερή.
 Σήμερα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την εγκυρότητά τους γιατί τα πορίσματα που προκύπτουν αν εφαρμόσουμε τη διατήρηση της ορμής για την κίνηση των σωμάτων που συγκρούονται,έχουν ελεγχθεί πειραματικά πάρα πολλές φορές.

ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ

 Στη Φυσική ισχύουν και άλλες αρχές όπως π.χ. η αρχή διατήρησης της ενέργειας,του ηλεκτρικού φορτίου, κ.τ.λ.
Η αρχή διατήρησης της ορμής είναι μια από της σπουδαιότερες αρχές διατήρησης στη φυσική
 Όμως η αρχή διατήρησης της ορμής είναι μια από της σπουδαιότερες αρχές διατήρησης στη Φυσική,γιατί βρίσκει πολλές εφαρμογές,ανεξάρτητα από το μέγεθος των σωμάτων που αποτελούν το σύστημα και τη φύση των δυνάμεων που ασκούνται μεταξύ τους.Για παράδειγμα ενώ η μηχανική ενέργεια διατηρείται μόνο,όταν οι δυνάμεις του συστήματος είναι συντηρητικές,η ορμή διατηρείται ακόμα και στην περίπτωση μη συντηρητικών δυνάμεων.
Η αρχή αρχή διατήρησης της ορμής επεκτείνεται και σε περιοχές όπως η Πυρηνική Φυσική
 Η αρχή αρχή διατήρησης της ορμής επεκτείνεται και σε περιοχές όπως η Πυρηνική Φυσική,όπου πυρήνες βομβαρδίζονται με σωμάτια όπως τα πρωτόνια ή τα νετρόνια.
 Η γενικότητά της οφείλεται στο γεγονός ότι οι δυνάμεις στη φύση εμφανίζονται κατά ζεύγη.Έτσι αν ένα σύστημα είναι μονωμένο,θα ισχύει πάντα η διατήρηση της ορμής του,είτε τα σώματα που το αποτελούν συγκρούονται είτε όχι.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868