ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 7:40 μ.μ. | | | Best Blogger Tips

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

|
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1) Τι ονομάζεται φαινόμενα γενικά; Μπορείς να δώσεις λίγα παραδείγματα;
2) Να αναφέρεις μερικές φυσικές επιστήμες. Με τι ασχολούνται γενικά αυτές;
3) Γιατί νομίζεις πως οι φυσικές επιστήμες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ανθρώπινου πολιτισμού;Εξυπηρετούν τις ανάγκες της ανθρώπινης κοινωνίας;Επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης;
4) Γιατί είναι χρήσιμη η μελέτη της φυσικής και των νόμων της; Είναι χρήσιμη η φυσική σε άλλες επιστήμες;
5)Πως θα μπορούσες να περιγράψεις γενικά τον «τρόπο εργασίας» των φυσικών;Μπορείς να αναφέρεις δύο πολύ βασικές έννοιες της φυσικής; Η σύγχρονη αντίληψη για τη μικροσκοπική δομή της ύλης είναι βασική για την επιστήμη της φυσικής;
6) Μπορείτε να δώσετε μια γενική περιγραφή της χρήσης της έννοιας ‘ενέργεια’ στη φυσική;
7) Όσον αφορά γενικά τη μικροσκοπική δομή της ύλης ποια είναι τα κύρια ερωτήματα στα οποία οι ερευνητές φυσικοί προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις;
8) Πως θα ορίζατε γενικά την επιστήμη της φυσικής;
9) Τα πειράματα είναι σημαντικά για τη μεθοδολογία της φυσικής; Γιατί; Τι έχετε να πείτε για τη σημασία των μαθηματικών (εξισώσεις, γραφικές παραστάσεις κλπ);
10) Ποια είναι η σχέση μεταξύ των βασικών εννοιών της φυσικής και τω νόμων της φυσικής;
11) Μπορείτε να σχολιάσετε τη σχέση μεταξύ τεχνολογίας και φυσικών επιστημών;

ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1) Τι ονομάζουμε μέγεθος;Τι ονομάζουμε μέτρηση ενός μεγέθους; Τι ονομάζουμε γενικά φυσικά μεγέθη; Μπορείτε να δώσετε παραδείγματα;
2) Τι ονομάζουμε μονάδα μέτρησης; Να δώσετε παραδείγματα.
3) Η διαδικασία της μέτρησης ενός μεγέθους είναι πάντοτε απλή διαδικασία; 
4) Ποια φυσικά μεγέθη ονομάζονται θεμελιώδη και γιατί;Να αναφέρεις τρία από αυτά.
5) Τι είναι οι θεμελιώδεις μονάδες μέτρησης; Ποιες είναι οι θεμελιώδεις μονάδες της Μηχανικής;
6) Ποιες μονάδες γνωρίζεις για τη μέτρηση του μήκους και ποια είναι η σχέση μεταξύ τους;
7) Ποιες μονάδες γνωρίζεις για τη μέτρηση του χρόνου και ποια είναι η σχέση μεταξύ τους;
8) Με τι συνδέεται η μάζα ενός σώματος; Τι θα ονομάζατε μάζα ενός σώματος και τι μπορεί να μας «δείξει» για το σώμα;Ποιες μονάδες γνωρίζεις για τη μέτρηση της μάζας και ποια είναι η σχέση μεταξύ τους;
9) Ποια μεγέθη ονομάζονται παράγωγα και ποιες μονάδες μέτρησης ονομάζονται παράγωγες; Δώσε παραδείγματα παράγωγων μεγεθών και παράγωγων μονάδων.
10) Τι ονομάζουμε εμβαδόν μιας επιφάνειας; Ποιες μονάδες μέτρησης του εμβαδού γνωρίζεις και ποια είναι η σχέση μεταξύ τους;
11) Τι ονομάζουμε όγκο ενός στερεού; Ποιες μονάδες γνωρίζεις για τη μέτρηση του όγκου και ποια είναι η σχέση μεταξύ τους;
12) Τι ονομάζουμε (μέση) πυκνότητα ενός σώματος; Τι εκφράζει αυτή; Χαρακτηρίζει το σώμα ή το υλικό από το οποίο αποτελείται το σώμα;Ποιες μονάδες γνωρίζεις για τη μέτρηση της πυκνότητας και ποια είναι η σχέση μεταξύ τους;
13) Η μονάδα μέτρησης ενός παράγωγου μεγέθους μπορεί να εκφραστεί ως συνάρτηση των μονάδων μέτρησης των θεμελιωδών μεγεθών;
14) Τι είναι το Διεθνές Σύστημα Μονάδων; (S.I.) Μπορείτε να αναφέρετε τα βασικά θεμελιώδη και παράγωγα μεγέθη του S.I. και τις αντίστοιχες μονάδες τους;
15) Να μελετήσετε την κλίμακα μηκών, χρονικών διαστημάτων και μαζών (του κόσμου μας) καθώς και των αντίστοιχων οργάνων με τα οποία αντιλαμβανόμαστε τα μεγέθη αυτά στις κλίμακες τους.
16) Τι είναι οι πρότυπες μονάδες μέτρησης και ποια είναι η ανάγκη της ύπαρξής τους;
17) Ποια είναι τα προθέματα που χρησιμοποιούμε για τη δήλωση των πολλαπλάσιων και των υποπολλαπλάσιων των μονάδων μέτρησης και τι σημαίνει το κάθε ένα από αυτά;
18) Φροντίστε να επαναλάβετε και να χρησιμοποιείτε σωστά τις ιδιότητες των δυνάμεων και ιδιαιτέρως των δυνάμεων του 10 οι οποίες χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στη φυσική.
19) Πότε δύο ποσά θα λέγονται ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα; Φροντίσετε να επαναλάβετε τις βασικές αυτές έννοιες των μαθηματικών.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Η πυκνότητα ενός υλικού ορίζεται ως το ………………… που  έχει ………………….. την………………. του σώματος από αυτό το υλικό και ……………….. τον ……………. του.  Δηλαδή ρ=    





Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868