ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 7:02 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

|
ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Δεν μπορεί να οριστεί κατώτερη οριακή δόση ακτινοβολίας.Έτσι σε κάποια άτομα οι αρνητικές επιπτώσεις της ραδιενέργειας θα εκδηλωθούν ίσως μετά από δεκαετίες,ενώ σε άλλα όχι.Οι συνέπειες της κακής χρήσης της ραδιενέργειας είναι τραγικές όταν αυτή χρησιμοποιείται ως πολεμικό όπλο.Αυτό έγινε στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο,στις πυρηνικές δοκιμές σε στεριά,αέρα και θάλασσα,στον πόλεμο του Κόλπου 1989 και στο Κοσσυφοπέδιο πρόσφατα.
Οι συνέπειες της κακής χρήσης της ραδιενέργειας είναι τραγικές όταν αυτή χρησιμοποιείται ως πολεμικό όπλο
 Μεγάλη μόλυνση στο περιβάλλον προκαλείται από ατυχήματα ή διαρροές σε πυρηνικούς αντιδραστήρες (Τσερνομπίλ Ε.Σ.Σ.Δ.,Απρίλιος 1986).Επίσης τα πυρηνικά απόβλητα είναι ένας μεγάλο πρόβλημα που δεν έχει βρει τη λύση του.Όλα τα παραπάνω δημιουργούν ραδιενεργό ρύπανση του χερσαίου οικοσυστήματος και ασθένειες στον άνθρωπο.

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ

 Ο ατμοσφαιρικός αέρας είναι το πρώτο συστατικό του οικοσυστήματος που μολύνεται μετά από πυρηνική έκρηξη ή ατύχημα πυρηνικής εγκατάστασης,που έχει σαν αποτέλεσμα τη διαρροή ραδιενεργού υλικού στην ατμόσφαιρα.Η έκταση της μόλυνσης εξαρτάται από την πηγή που την προκάλεσε.Ο ατμοσφαιρικός αέρας είναι ο δρόμος με τον οποίο μεταφέρονται τα ραδιενεργά άτομα σε περιοχές μακριά από την πυρηνική έκρηξη ή ατύχημα.
Ο ατμοσφαιρικός αέρας είναι ο δρόμος με τον οποίο μεταφέρονται τα ραδιενεργά άτομα σε περιοχές μακριά από την πυρηνική έκρηξη ή ατύχημα
 Περισσότερο επικίνδυνη από τη μολυσμένη με ραδιενέργεια τροφή ή νερό είναι η εισπνοή μολυσμένου αέρα.Γιατί ενώ ο άνθρωπος πίνει δυο λίτρα νερό και ένα λίτρο τροφή το 24ωρο εισπνέει 10-20 χιλιάδες λίτρα αέρα.Έτσι συσσωρεύονται στο σώμα του ανθρώπου πολύ μεγάλες  ποσότητες ραδιενεργών ατόμων.Η μόλυνση του αέρα δεν διαρκεί πολύ γιατί τα ραδιενεργά υλικά λόγω της βαρύτητας καταλήγουν σύντομα στο έδαφος και σε ότι βρίσκεται πάνω σ’ αυτό.

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

 Το μεγαλύτερο μέρος των ραδιενεργών υλικών καταλήγει στο έδαφος.Από εκεί τα ραδιενεργά άτομα επηρεάζουν τα φυτά,τα ζώα και τον άνθρωπο.
Το μεγαλύτερο μέρος των ραδιενεργών υλικών καταλήγει στο έδαφος
 Η παραμονή των υλικών εκεί εξαρτάται από το χρόνο υποδιπλασιασμού τους (μέχρι και χιλιάδες χρόνια) και από το πόσο απορροφώνται από το έδαφος.

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

 Τα νερά σε ανοιχτούς χώρους μπορούν να μολυνθούν μετά από βροχόπτωση ή χιονόπτωση.Τα υπόγεια νερά «φιλτράρονται» όταν περνούν από ένα μεγάλο στρώμα εδάφους.Γι’ αυτό το πηγαδίσιο νερό μετά από πυρηνική έκρηξη είναι ασφαλέστερο από το επιφανειακό.
Ραδιενεργός ρύπανση του νερού
 Όταν τα μολυσμένα νερά χρησιμοποιούνται για πότισμα σε μεγάλο ποσοστό εισέρχονται στα φυτά.Στη συνέχεια τα ζώα ή ο άνθρωπος μολύνονται όταν καταναλώνουν αυτά τα φυτά.Επίσης το άφθονο νερό που χρησιμοποιούν τα πυρηνικά εργοστάσια μολύνει το περιβάλλον,όταν βγαίνει από αυτά.

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

 Τα ραδιενεργά υλικά πριν φτάσουν στο έδαφος μπορεί να συγκρατηθούν από τα φύλλα και τους καρπούς των φυτών (άμεση ρύπανση).
Όταν προσλαμβάνονται από τις ρίζες των φυτών η ρύπανση είναι έμμεση
 Όταν προσλαμβάνονται από τις ρίζες των φυτών η ρύπανση είναι έμμεση.Η ένταση και η διάρκεια μιας βροχόπτωσης μειώνει τη μόλυνση στα φυτά.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΑ ΖΩΑ

 Τα ζώα είναι εκτεθειμένα στην εξωτερική ακτινοβολία και με τη βοσκή φορτώνουν το σώμα τους με ραδιενεργά άτομα.Από το σώμα τους ένα μέρος ακτινοβολεί γύρω τους και ένα άλλο μέρος αποβάλλεται (γάλα,ούρα,κλπ.).Η μόλυνση μεταδίδεται σε σαρκοφάγα ζώα και στον άνθρωπο που θα χρησιμοποιήσουν ως τροφή το κρέας, το γάλα κ.ά. αυτών των φυτοφάγων ζώων.
Τα ζώα είναι εκτεθειμένα στην εξωτερική ακτινοβολία και με τη βοσκή φορτώνουν το σώμα τους με ραδιενεργά άτομα
 Η ακτινοβόληση μπορεί να είναι θανατηφόρος ή να προκαλέσει αρρώστιες ή στείρωση.Η ανθεκτικότητα των ζώων στις ακτινοβολίες είναι διαφορετική και μπορεί αν δημιουργηθούν διαταραχές στην οικολογική ισορροπία.Τα έντομα π.χ. είναι πιο ανθεκτικά από τα πτηνά.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

 Χωρίζονται σε δυο κατηγορίες:
α) Οι στοχαστικές (ή πιθανολογικές) είναι εκείνες που η εκδήλωσή τους έχει το χαρακτήρα του τυχαίου. 
 Η πιθανότητα εκδήλωσής τους έχει το χαρακτήρα του τυχαίου.Η πιθανότητα εκδήλωσής τους συνδέεται με τη δόση της ακτινοβολίας που απορροφάται από τον οργανισμό.Δεν υπάρχει βέβαια κατώτερη δόση ακτινοβολίας.Η εκδήλωσή τους μπορεί αν γίνει μετά από δεκαετίες.Οι στοχαστικές συνέπειες προκαλούνται από πολύ χαμηλές δόσεις ακτινοβολίας και αφορούν τη ζωή χιλιάδων ατόμων.
Οι συνέπειες στον άνθρωπο
 Οι στοχαστικές επιπτώσεις είναι:
α) Η εμφάνιση καρκίνου (λευχαιμίες, όγκοι μαστού, καρκίνος μυελού των οστών, πνεύμονα, οστών, θυρεοειδούς, ήπατος, λεπτού εντέρου και δέρματος).
β) Οι κληρονομικές ανωμαλίες.
 Οι ακτινοβολίες προκαλούν μεταλλάξεις από τοπικές βλάβες στο DNA που δεν είναι ορατές στο μικροσκόπιο και χρωματοσωμιακές ανωμαλίες που δεν επιδιορθώνονται και είναι ορατές στο μικροσκόπιο (π.χ. σύνδρομο DOWN).Όσο μικρή κι αν είναι η ποσότητα ακτινοβολίας που απορροφά ένα κύτταρο, πάντοτε δημιουργείται αυξημένη πιθανότητα μεταλλάξεων.Μια μετάλλαξη του γενετικού υλικού για να εκδηλωθεί σ’ ένα άτομο,πρέπει το άτομο αυτό να έχει προέλθει από ένα σπερματοζωάριο κι ένα ωάριο που έχουν ακριβώς την ίδια μετάλλαξη.Σε αντίθετη περίπτωση δεν εκδηλώνεται η μετάλλαξη στον απόγονο.Η κληρονομικές ανωμαλίες είναι δυσμενείς για τον άνθρωπο π.χ. η μεσογειακή αναιμία.
β) Μη στοχαστικές συνέπειες
 Αυτές παρατηρούνται σε σχετικά υψηλές δόσεις ακτινοβολίας και η πιθανότητα και ο βαθμός εκδήλωσής τους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες,όπως η ηλικία,το βάτος,η γενική κατάσταση του ατόμου αλλά και η περίθαλψη που θα έχει τις πρώτες ώρες ή μέρες.
 Οι μη στοχαστικές συνέπειες είναι:
α) Το γαστρεντερικό σύνδρομο (καταστροφή των κυττάρων που καλύπτουν το γαστρεντερικό σύστημα).
β) Η καταστροφή του μυελού των οστών.
 Η μόνη θεραπεία είναι η μεταμόσχευση του μυελού των οστών.Συνήθως όμως απορρίπτονται τα ξένα κύτταρα.Εμφανίζεται 2-3 μέρες μετά την έκθεση στην ακτινοβολία.
γ) Η ακτινική πνευμονίτις.
 Εμφανίζεται με αναπνευστικά προβλήματα και πυρετό 5-6 εβδομάδες μετά και εκτεταμένη καταστροφή των κυττάρων του πνεύμονα.Οι άνθρωποι συνήθως πεθαίνουν από καταστροφή του μυελού των οστών.
 Τα όργανα και οι ιστοί έχουν διαφορετική ευαισθησία στην ακτινοβολία.
 Ακτινοευαίσθητα είναι τα γεννητικά όργανα,ο μυελός των οστών,το επιθήλιο του εντέρου,το δέρμα και ο φακός του ματιού.
 Ακτινοάντοχα θεωρούνται το συκώτι,τα νεφρά,ο εγκέφαλος,τα οστά και οι συνδετικοί ιστοί.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868