ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 3:30 μ.μ. | | | | | Best Blogger Tips

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΧΟ

|
ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΧΟ
ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΧΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Ταχύτητα του ήχου ονομάζεται η ταχύτητα με την οποία διαδίδονται τα ηχητικά κύματα σε ένα μέσο.
Ταχύτητα του ήχου ονομάζεται η ταχύτητα με την οποία διαδίδονται τα ηχητικά κύματα σε ένα μέσο
 Η ταχύτητα διάδοσης των ηχητικών κυμάτων εξαρτάται από το υλικό μέσο,στο οποίο διαδίδεται ο ήχος.Αποδεικνύεται  ότι η ταχύτητα διάδοσης των ηχητικών κυμάτων είναι μεγαλύτερη στα στερεά από ότι στα υγρά και στα υγρά μεγαλύτερη απ’ ότι στα αέρια.

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΧΟ

 Για τα ηχητικά κύματα όπως και για τα άλλα είδη κυμάτων η σχέση που συνδέει τη ταχύτητα διάδοσης υ,το μήκος κύματος λ (απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών πυκνωμάτων ή αραιωμάτων) και τη συχνότητα f είναι:

                                                                              υ=λ·f

όπου:
υ η ταχύτητα διάδοσης του ήχου,
λ το μήκος κύματος του ήχου,
f η συχνότητα του ήχου.
Η ταχύτητα διάδοσης των ηχητικών κυμάτων εξαρτάται από την ελαστικότητα και τη πυκνότητα του μέσου στο οποίο διαδίδονται
 Αυτή η εξίσωση ονομάζεται θεμελιώδης νόμος της κυματικής για τον ήχο.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

 Η ταχύτητα διάδοσης των ηχητικών κυμάτων εξαρτάται από την ελαστικότητα και τη πυκνότητα του μέσου στο οποίο διαδίδονται.Γι' αυτό και ταχύτητα διάδοσης του ήχου είναι μεγαλύτερη στα στερεά από ότι στα υγρά ενώ στα αέρια είναι μικρότερη σε σχέση με τα υγρά.
Η ταχύτητα του ήχου σε ατμοσφαιρικό ξηρό αέρα στους 20 °C είναι 343 m/s (1235 km/h)
 Η ταχύτητα του ήχου σε ατμοσφαιρικό ξηρό αέρα στους 20 °C είναι:

                                                                               υηχ=343 m/s (1235 km/h)

 Γενικά δεν είναι σταθερή,αλλά εξαρτάται από τις καταστατικές μεταβλητές του συστήματος,δηλαδή από την πίεση και την θερμοκρασία.Η ταχύτητα τους αυξάνεται όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του μέσου μέσα στο οποίο διαδίδονται,όχι όμως ανάλογα.

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου

 Η ταχύτητα διάδοσης των ηχητικών κυμάτων σε ένα αέριο εξαρτάται:
α) από τη θερμοκρασία,
β) από την υγρασία και
γ) από την ατμοσφαιρική πίεση.
 Ο παρακάτω πίνακας μας δείχνει την ταχύτητα διάδοσης του ήχου σε διαφορετικά υλικά:
Η ΤΑΧYΤΗΤΑ ΤΟY ΗΧΟY ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ YΛΙΚΑ ΣΕ m/s
Αέρια
Αέρας (20 oC)344
Ήλιο (20 oC)999
Yδρογόνο (20 oC)1.330
Υγρά
Yγρό ήλιο (269 oC)211
Yδράργυρος (20 oC)1.451
Νερό (0 oC)1.402
Νερό (20 oC)1.482
Νερό (100 oC)1.543
Στερεά
Κόκαλο3.445
Ορείχαλκος3.480
Γυαλί pyrex5.170
Χάλυβας

Αλουμίνιο

Σίδηρος

Μάρμαρο

Ξύλο
5.790

5.000

5.120

3810

3850
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ τομέαs ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 ------------ Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού 117/946964-81

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού 117/946964-81