ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 4:17 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

|
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ


1) Τι πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες (ο Λεύκιππος, ο Δημόκριτος κι ο Επίκουρος) για την σύσταση της ύλης; Γιατί περιέπεσαν σε αφάνεια μέχρι τον 19ο αιώνα, και ποιος επανέφερε στο προσκήνιο τις θεωρίες τους;
2) Τι αποτέλεσε σταθμό στην εξέλιξη των ιδεών για την σύσταση της ύλης; Περιγράψτε τα ατομικά πρότυπα του Thomson και τού Rutherford.
3) Πώς ο  Rutherford οδηγήθηκε στο δικό του ατομικό πρότυπο;
4) Τι είναι το γραμμικό φάσμα εκπομπής ενός αερίου και σε τι συνίσταται η αξία του;
5) Τι σημαίνουν οι όροι : φάσμα εκπομπής – φάσμα απορρόφησης και γραμμικό φάσμα εκπομπής- συνεχές φάσμα εκπομπής ; 
6) Τι είναι το συνεχές φάσμα του λευκού φωτός και τι το γραμμικό φάσμα απορρόφησης ενός αερίου; Πώς σχετίζεται το τελευταίο με το γραμμικό φάσμα εκπομπής του ιδίου αερίου;
7) Τι δεν μπορούσε να εξηγήσει το πρότυπο του Rutherford ; Ποιες είναι οι γ και δ παραδοχές του Bohr ; 
8) Γιατί το πρότυπο του Rutherford αδυνατεί να ερμηνεύσει τα γραμμικά φάσματα των αερίων;
9) Γιατί ο Bohr οδηγήθηκε σε νέο ατομικό πρότυπο; Ποιες είναι οι παραδοχές στις οποίες στηρίζεται το πρότυπό του;
10) Ποιο είναι το πρότυπο του Thomson για το άτομο και ποιο του Rutherford ;
11) Αναφέρετε δύο ομοιότητες και δύο διαφορές μεταξύ των ατομικών προτύπων Rutherford και Bohr.
12) Υπολογίστε την ολική ενέργεια του ηλεκτρονίου του ατόμου του υδρογόνου σε συνάρτηση με την ακτίνα της τροχιάς του. Πού οφείλεται η ενέργεια αυτή και ποια είναι η φυσική σημασία του αρνητικού προσήμου;
13) Τι είναι η ακτίνα του Bohr και τι ο κύριος κβαντικός αριθμός; Πώς συνδέεται αυτός με τις τροχιές και με την ολική ενέργεια του ηλεκτρονίου σε κάθε μία από αυτές;
14) Ποια είναι η μέγιστη τιμή της ολικής ενέργειας του ηλεκτρονίου; Σε ποια τιμή του κβαντικού αριθμού αντιστοιχεί,  σε ποια επιτρεπόμενη τροχιά και ποια κατάσταση περιγράφει;
15) Ποιοι τύποι δίνουν την ακτίνα μιας τροχιάς του ηλεκτρονίου και την ενέργεια που έχει το ηλεκτρόνιο σε κάθε τροχιά ( rn – En) ; 
16) Ορίστε τις έννοιες : ενεργειακές στάθμες – ενεργειακές καταστάσεις – θεμελιώδης κατάσταση – διεγερμένες καταστάσεις ενός ατόμου.
17) Τι είναι το διάγραμμα ενεργειακών σταθμών; Σχεδιάστε το για την περίπτωση του ατόμου του υδρογόνου.
18) Τι είναι το διάγραμμα ενεργειακών σταθμών του υδρογόνου ; 
19) Πως εξηγείται ότι οι γραμμές στο φάσμα εκπομπής και απορρόφησης του υδρογόνου είναι οι ίδιες ; 
20) Τι είναι το ηλεκτρονιοβόλτ (eV);
21)  Τι είναι η διέγερση ενός ατόμου και τι ονομάζουμε ενέργεια διέγερσης; Τι είναι η αποδιέγερση και πώς γίνεται;
22) Ποια κατάσταση ονομάζεται θεμελιώδης και ποιες διεγερμένες ; 
23) Αν το ηλεκτρόνιο του υδρογόνου βρίσκεται σε μια διεγερμένη κατάσταση, πως δείχνουμε με βελάκια τις πιθανές μεταβάσεις του ηλεκτρονίου ; 
24) Καταλαβαίνουμε πόσα είδη φωτονίων περιμένουμε και πόσες γραμμές στο φάσμα εκπομπής των διεγερμένων ατόμων ; 
25) Με ποιους τρόπους γίνεται διέγερση του ατόμου ; 
26) Τι είναι ο ιονισμός ενός ατόμου και τι ονομάζουμε ενέργεια ιονισμού; Τι σχέση έχει η τελευταία με την ενέργεια της θεμελιώδους κατάστασης;
27) Περιγράψτε δύο μηχανισμούς παραγωγής φωτονίων. Πώς εξηγείται η ταυτότητα των θέσεων φωτεινών και σκοτεινών γραμμών στα φάσματα εκπομπής και απορρόφησης;
28) Δείξτε πώς το πρότυπο του Bohr περιγράφει τα γραμμικά φάσματα του υδρογόνου αλλά και των υδρογονοειδών ιόντων. Ποια είναι η αδυναμία του προτύπου αυτού;
29) Τι περιγράφει η κβαντομηχανική θεωρία;
30) Πώς ο Roentgen ανακάλυψε τις ομώνυμες ακτίνες και πώς τις ονόμασε;
31) Περιγράψτε διάταξη παραγωγής ακτίνων Χ. Ποια είναι η φύση αυτών;
32) Τι γνωρίζετε για το φάσμα των ακτίνων Χ;
33) Πως παράγονται οι ακτίνες Χ, ποια είναι τα 2 είδη φασμάτων τους και με ποιο μηχανισμό παράγεται κάθε είδος και από τι εξαρτάται η απορρόφησή τους από ένα υλικό.
34) Υπολογίστε το μικρότερο μήκος κύματος πού μπορεί να έχει ένα φωτόνιο κατά την εκπομπή του από επιβραδυνόμενο ηλεκτρόνιο λόγω της κρούσης του με την άνοδο, εντός της συσκευής παραγωγής ακτίνων Χ. Από τι εξαρτάται αυτό;
35) Τι γνωρίζετε για την απορρόφηση των ακτίνων Χ, από ποιους παράγοντες εξαρτάται αυτή και πώς; Ποιες ακτίνες λέγονται σκληρές και ποιες μαλακές;
36 ) Αναφέρετε τις χρήσεις των ακτίνων Χ στην Ιατρική και στην βιομηχανία. Σε ποια ιδιότητα των ακτίνων Χ στηρίζονται;
37) Ποιες βιολογικές βλάβες προκαλούν οι ακτίνες Χ;
38) Ερευνητής χειρίζεται συσκευή παραγωγής ακτίνων Χ  και επιθυμεί να αυξήσει τη διεισδυτικότητά τους. Πώς θα πρέπει να μεταβάλλει την τάση μεταξύ ανόδου – καθόδου της συσκευής; Να την αυξήσει ή να την ελαττώσει; (Πανελλήνιες 2003).
39) Σε συσκευή παραγωγής ακτίνων Χ, η ισχύς της ηλεκτρονικής δέσμης είναι P και το ελάχιστο μήκος κύματος των εκπεμπομένων φωτονίων του συνεχούς φάσματος είναι λmin. Αν υποδιπλασιάσομε την ισχύ της ηλεκτρονικής δέσμης διατηρώντας σταθερή την ένταση του ρεύματος, τότε, πόσο γίνεται το νέο ελάχιστο μήκος κύματος λ΄min ; (Πανελλήνιες Ιουλίου 2005)
40) Το σχήμα δείχνει το διάγραμμα των ενεργειακών σταθμών του ατόμου του υδρογόνου. 
Τα μήκη κύματος λ123 είναι μήκη κύματος της ακτινοβολίας πού εκπέμπεται κατά τις μεταβάσεις του ηλεκτρονίου μεταξύ των ενεργειακών σταθμών, όπως δείχνουν τά βέλη. Να βρεθεί η σχέση πού συνδέει αυτά τα μήκη κύματος (Πανελλήνιες 2004).

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ

1) Η ύλη είναι ηλεκτρικά ουδέτερη.
2) Αν ήταν σωστό το πρότυπο του Thomson στο πείραμα της σκέδασης των σωματίων α από λεπτό φύλλο χρυσού, τα σωμάτια α έπρεπε νααποκλίνουν κατά μεγάλη γωνία.
3) Το πλανητικό πρότυπο του Rutherford δεν είναι αποδεκτό γιατί το ηλεκτρόνιο επιταχύνεται και εκπέμπει Η/Μ με αποτέλεσμα να πέφτει στο πυρήνα.
4) Στο πρότυπο του Rutherford η δύναμη Coulomb συγκρατεί το ηλεκτρόνιο σε κυκλική τροχιά
5) Δυο διαφορετικά αέρια έχουν πάντα διαφορετικό φάσμα απορρόφησης.
6) Οι γραμμές του φάσματος εκπομπής συμπίπτουν με τις γραμμές του φάσματος απορρόφησης του ίδιου αερίου.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Όταν το ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου μεταπηδά από μια επιτρεπτή τροχιά σε άλλη με μικρότερη ενέργεια, η στροφορμή του:
α) αυξάνεται.
β) μειώνεται.
γ) παραμένει σταθερή.
δ) αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με την ενεργειακή διαφορά των δύο τροχιών.


ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Σύμφωνα με το πρότυπο του Thomson: 
α) το άτομο αποτελείται από μια σφαίρα θετικού φορτίου, ομοιόμορφα κατανεμημένου,μέσα στο οποίο είναι ενσωματωμένα τα ηλεκτρόνια.
β) το άτομο αποτελείται από ένα θετικό πυρήνα γύρω από τον οποίο περιφέρονται τα ηλεκτρόνια.
γ) τα ηλεκτρόνια του ατόμου περιφέρονται γύρω από τον πυρήνα σε καθορισμένες τροχιές.
δ) τα ηλεκτρόνια εκπέμπουν Η/Μ ακτινοβολία κατά την περιφορά τους γύρω από τον πυρήνα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Πραγματοποιώντας πειράματα σκέδασης σωματίων α από λεπτό φύλλο χρυσού, οRutherford διατύπωσε την άποψη ότι στο άτομο υπάρχει θετικός πυρήνας, διότι μόνον έτσι είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί το ότι:
α) η ύλη είναι ηλεκτρικά ουδέτερη.
β) τα περισσότερα από τα σωμάτια α διέρχονται από το στόχο σχεδόν ανεπηρέαστα.
γ) ορισμένα από τα σωμάτια α αποκλίνουν κατά μεγάλες γωνίες
δ) τα ηλεκτρόνια εκπέμπουν Η/Μ κατά την περιφορά τους γύρω από τον πυρήνα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Σύμφωνα με το πρότυπο του Rutherford
α) το φάσμα του υδρογόνου πρέπει να είναι γραμμικό
β) το φάσμα του υδρογόνου πρέπει να είναι συνεχές
γ) το ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου περιφέρεται γύρω από τον πυρήνα αλλά σε καθορισμένες τροχιές.
δ) η στροφορμή του ηλεκτρονίου είναι κβαντωμένη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Το ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου βρίσκεται στη θεμελιώδη του κατάσταση, όπου έχει ολική ενέργεια Ε1=–13,6eV. Για να μεταβεί σε περιοχή εκτός του πεδίου του πυρήνα, πρέπει να του προσφέρουμε ενέργεια:
α) μεγαλύτερη από 13,6eV.
β) μικρότερη από 13,6eV.
γ) τουλάχιστον ίση με 13,6eV.
δ) ακριβώς ίση με 13,6eV.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Άτομο υδρογόνου είναι διεγερμένο στην στάθμη με n=4. Ένα από τα φωτόνια, που θα εκπέμψει κατά την αποδιέγερσή του στη θεμελιώδη κατάσταση, θα ανήκει σίγουρα στην περιοχή:
α) των ακτίνων Χ.
β) του υπεριώδους.
γ) του ορατού.
δ) του υπερύθρου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Οι συχνότητες του γραμμικού φάσματος των ακτίνων Χ εξαρτώνται από
α) την τάση ανόδου-καθόδου.
β) την τάση θέρμανσης της καθόδου.
γ) το υλικό της ανόδου.
δ) το υλικό της καθόδου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Το γραμμικό φάσμα του ατόμου του υδρογόνου ερμηνεύεται με
α) το ατομικό πρότυπο του Τhomson.
β) το ατομικό πρότυπο του Rutherford.
γ) το ατομικό πρότυπο του Bohr.
δ) όλα τα παραπάνω ατομικά πρότυπα.


ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Όταν το ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου μεταπηδά από μια επιτρεπτή τροχιά σε άλλη με μικρότερη ενέργεια, η στροφορμή του:
α) αυξάνεται.
β) μειώνεται.
γ) παραμένει σταθερή.
δ) αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με την ενεργειακή διαφορά των δύο τροχιών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Το ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου βρίσκεται στη θεμελιώδη του κατάσταση, όπου έχει ολική ενέργεια Ε1=–13,6eV. Για να μεταβεί σε περιοχή εκτός του πεδίου του πυρήνα, πρέπει να του προσφέρουμε ενέργεια:
α) μεγαλύτερη από 13,6eV.
β) μικρότερη από 13,6eV.
γ) τουλάχιστον ίση με 13,6eV.
δ) ακριβώς ίση με 13,6eV.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Άτομο υδρογόνου είναι διεγερμένο στην στάθμη με n=4. Ένα από τα φωτόνια, που θα εκπέμψει κατά την αποδιέγερσή του στη θεμελιώδη κατάσταση, θα ανήκει σίγουρα στην περιοχή:
α) των ακτίνων Χ.
β) του υπεριώδους.
γ) του ορατού.
δ) του υπερύθρου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Οι συχνότητες του γραμμικού φάσματος των ακτίνων Χ εξαρτώνται από:
α) την τάση ανόδου-καθόδου.
β) την τάση θέρμανσης της καθόδου.
γ) το υλικό της ανόδου.
δ) το υλικό της καθόδου.


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1


Τα φάσματα εκπομπής των διαφόρων πηγών διακρίνονται σε .......................... και σε.......................Το γραμμικό φάσμα εκπομπής ενός αερίου είναι ................................. για κάθε αέριο.Αποτελείται από μια σειρά .....................................Στα γραμμικά φάσματα εκπομπής κάθε ................. αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη τιμή................ της ακτινοβολίας.Το φάσμα εκπομπής ενός αερίου σε χαμηλή πίεση είναι .................. φάσμα. Ο διάπυροςσίδηρος έχει ........... φάσμα εκπομπής.Το φάσμα ....................... ενός αερίου παρουσιάζει σκοτεινές γραμμές στη θέση των φωτεινών γραμμών του φάσματος εκπομπής του αερίου αυτού

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποιο είναι το πρότυπο του Thomson για το άτομο; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ποιο είναι το πρότυπο του  Rutherford για το άτομο; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Όταν μία δέσμη σωματίων α κατευθύνεται σε λεπτό μεταλλικό φύλλο στόχου, τότε παρατηρούμε ότι: 
I. τα περισσότερα σωμάτια α περνάνε ανεπηρέαστα μέσα από το στόχο, 
II. αρκετά σωμάτια α αποκλίνουν σε διάφορες γωνίες, ενώ λίγα αποκλίνουν κατά 180°. 
Ποια από τις παραπάνω παρατηρήσεις δείχνει ότι: 
α) Ο χώρος μέσα στο άτομο είναι σχεδόν κενός. 
β) Το θετικό φορτίο του ατόμου είναι συγκεντρωμένο στο κέντρο του ατόμου. γ. Το κέντρο του ατόμου είναι θετικά φορτισμένο. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Να εξηγήσετε γιατί το πρότυπο του Rutherford αδυνατεί να ερμηνεύσει τα γραμμικά φάσματα των αερίων. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Να διατυπώσετε το πρότυπο του Bohr για το άτομο του υδρογόνου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Να υπολογίσετε την κινητική, τη δυναμική και την ολική ενέργεια του ηλεκτρονίου του ατόμου του υδρογόνου σε συνάρτηση με την ακτίνα της τροχιάς του. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Να σχεδιάσετε το διάγραμμα των ενεργειακών σταθμών για το άτομο του υδρογόνου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Τι ονομάζεται: 
α) διέγερση, 
β) ιονισμός, 
γ) ενέργεια διέγερσης και 
δ) ενέργεια ιονισμού; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Να περιγράψετε το μηχανισμό διέγερσης του ατόμου: 
α) λόγω κρούσης και 
β) λόγω απορρόφησης ακτινοβολίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Ποια γραμμικά φάσματα μπορεί να ερμηνεύσει το πρότυπο του Bohr και ποια δεν μπορεί; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Πώς παράγονται οι ακτίνες Χ; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Πώς ερμηνεύεται το γραμμικό φάσμα των ακτινών Χ και πώς το συνεχές φάσμα; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Να υπολογιστεί το ελάχιστο μήκος κύματος των ακτίνων Χ. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η απορρόφηση των ακτίνων Χ και με ποιο τρόπο; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Ποια είναι η φύση των ακτίνων Χ; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Πού χρησιμοποιούνται οι ακτίνες Χ; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Ποιες είναι οι βιολογικές βλάβες που προκαλούν οι ακτίνες Χ; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Πώς επηρεάζονται οι ακτίνες Χ: 
α) από τη θερμοκρασία της καθόδου. 
β) από την τάση που εφαρμόζεται μεταξύ της ανό-δου και της καθόδου, 
γ) από το υλικό της ανόδου; 

(Στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που ακολουθούν να κυκλώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου, το οποίο βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση: 
α) έχει απομακρυνθεί από το άτομο. 
β) ηρεμεί. 
γ) είναι σε τροχιά με τη χαμηλότερη ενέργεια. 
δ) είναι σε τροχιά με την υψηλότερη ενέργεια. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Ένα άτομο εκπέμπει ένα φωτόνιο, όταν ένα από τα ηλεκτρόνιά του: 
α) απομακρύνεται από το άτομο, 
β) μεταβαίνει σε τροχιά μικρότερης ενέργειας, 
γ) μεταβαίνει σε τροχιά μεγαλύτερης ενέργειας, 
δ) περιφέρεται σε επιτρεπόμενη τροχιά. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Το γραμμικό φάσμα εκπομπής αερίου περιέχει μήκη κύματος που είναι: 
α) ίδια για όλα τα στοιχεία. 
β) χαρακτηριστικά του στοιχείου που το εκπέμπει, 
γ) διαφορετικά από τα μήκη κύματος του φάσματος απορρόφησης του ίδιου στοιχείου, 
δ) στην περιοχή του ορατού. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Ποιο από τα παρακάτω πειραματικά δεδομένα δείχνει την ύπαρξη διακριτών ενεργειακών σταθμών στα άτομα; 
α) Το φάσμα εκπομπής ενός στοιχείου περιέχει φωτεινότερες γραμμές σε μεγαλύτερη θερμοκρασία, 
β) Το φάσμα απορρόφησης ενός στοιχείου έχει σκοτεινές γραμμές στις θέσεις που αντιστοιχούν στις φωτεινές γραμμές του φάσματος εκπομπής, 
γ) Το φάσμα των ακτίνων Χ παρουσιάζει ένα ελάχιστο μήκος κύματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; 
α) Η ενέργεια ιονισμού είναι μικρότερη από την ενέργεια διέγερσης, 
β) Η ενέργεια ενός φωτονίου είναι hλ, όπου λ είναι το μήκος κύματος της ακτινοβολίας. 
γ)  Ένα ηλεκτρόνιο που βρίσκεται σε διεγερμένη ενεργειακή στάθμη ακτινοβολεί συνεχώς ενέργεια, 
δ) Η θεμελιώδης κατάσταση του ατόμου του υδρογόνου είναι η κατάσταση στην οποία το ηλεκτρόνιο βρίσκεται στη χαμηλότερη επιτρεπτή ενεργειακή στάθμη. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Το σχήμα δείχνει το διάγραμμα των ενεργειακών σταθμών του ατόμου του υδρογόνου. 
Εικόνα
Τα μήκη κύματος λ1, λ2, λ3 είναι τα μήκη κύματος της ακτινοβολίας που εκπέμπεται κατά τις μεταβάσεις του ηλεκτρονίου μεταξύ των ενεργειακοί σταθμών, όπως δείχνουν τα βέλη. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; 
α) λ212
β) λ23
γ) f2=f1+f3
δ) f2=f1f3/f1+f3

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Το φάσμα απορρόφησης ενός αερίου εμφανίζει μια συνεχή χρωματιστή ταινία που διακόπτεται από σκοτεινές γραμμές: 
α) Οι θέσεις των σκοτεινών γραμμών είναι χαρακτηριστικές του στοιχείου, 
β) Μπορεί δύο διαφορετικά στοιχεία να έχουν το ίδιο φάσμα απορρόφησης, 
γ) Οι σκοτεινές γραμμές δημιουργούνται, γιατί το λευκό φως απορροφά την ακτινοβολία που εκπέμπει το αέριο. 
δ) Οι θέσεις των σκοτεινών γραμμών εξαρτώνται από τη θερμοκρασία του αερίου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 26. 

Το γραμμικό φάσμα των ακτίνων Χ αποτελείται από δύο γραμμές που αντιστοιχούν σε μήκη κύματος λ1 και λ2 αντίστοιχα. Οι γραμμές αυτές θα μετατοπιστούν, αν αλλάξουμε: 
α) το υλικό της ανόδου. 
β) την τάση μεταξύ της ανόδου και της καθόδου, 
γ) τη θερμοκρασία της καθόδου, 
δ) τη θερμοκρασία της ανόδου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Το ελάχιστο μήκος κύματος λmin του συνεχούς φάσματος των ακτίνων Χ θα μεταβληθεί, αν μεταβάλλουμε: 
α) το υλικό της ανόδου. 
β) τη θερμοκρασία της καθόδου. 
γ) τη διαφορά δυναμικού μεταξύ της ανόδου και της καθόδου, 
δ) τη θερμοκρασία της ανόδου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Σύμφωνα με το πρότυπο του Bohr για το άτομο του υδρογόνου: 
α) το ηλεκτρόνιο εκπέμπει συνεχώς ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. 
β) η στροφορμή του ηλεκτρονίου μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή. 
γ) το άτομο αποτελείται από μία σφαίρα θετικού φορτίου ομοιόμορφα κατανεμημένου, 
δ) το ηλεκτρόνιο κινείται μόνο σε επιτρεπτές τροχιές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; 
α) Σύμφωνα με το πρότυπο του Rutherford τα άτομα θα έπρεπε να εκπέμπουν συνεχές και όχι γραμμικό φάσμα. 
β) Ο Thomson πρότεινε το λεγόμενο πλανητικό μοντέλο για το άτομο, 
γ) Σύμφωνα με το πρότυπο του Bohr, το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου, εκπέμπει ακτινοβολία όταν κινείται σε επιτρεπόμενη τροχιά. 
δ) Το σωμάτιο α είναι ένας πυρήνας ηλίου 

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; Στο πρότυπο του Bohr για το άτομο του υδρογόνου: 
α) Η ακτίνα της νιοστής τροχιάς του ηλεκτρονίου είναι ανάλογη του n2. 
β) Η ολική ενέργεια του ηλεκτρονίου στη νιοστή τροχιά είναι αντιστρόφως ανάλογη του κύριου κβαντικού αριθμού n. 
γ) Η στροφορμή του ηλεκτρονίου είναι ακέ ραιο πολλαπλάσιο του h/2π. 
δ) Το μέτρο της δυναμικής ενέργειας του ηλεκτρονίου σε μια τροχιά είναι μεγαλύτερο από την κινητική του ενέργεια. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Στο πρότυπο του Bohr για το άτομο του υδρογόνου ο λόγος της κινητικής ενέργειας του ηλεκτρονίου σε μια τροχιά προς την ολική ενέργεια, είναι: 
α) -1  
β) 1  
γ) 1/2  
δ) 2 

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Η ενέργεια ιονισμού του ατόμου του υδρογόνου είναι 13,6eV. Η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται για να διεγερθεί το άτομο του υδρογόνου από τη θεμελιώδη κατάσταση είναι: 
α) 3,4eV  
β) 13,6eV 
γ) -13,6eV  
δ) 10,2eV

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Το ελάχιστο μήκος κύματος των ακτίνων Χ εξαρτάται: 
α) από την ένταση του ρεύματος, 
β) από την τάση που εφαρμόζεται μεταξύ της ανόδου και της καθόδου, 
γ) από τη φύση του αερίου που περιέχεται στο σωλήνα παραγωγής των ακτίνων Χ. 
δ) από το υλικό της ανόδου.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868