ΛΕΞΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗΣ--ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ ΦΥΣΙΚΗΣ--ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ--ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ--MHXANIKH--ΚΥΜΑΤΙΚΗ--ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ--ΟΠΤΙΚΗ-- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ--ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ--ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ--ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ--ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ--ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ--ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ--ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΦΥΣΙΚΩΝ--ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ--ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ--ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ--ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ--ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 5:44 μ.μ. | | | Best Blogger Tips

ΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2014-15

|
ΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 -15
ΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 -15         
Από το βιβλίο «Φυσική» Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου( των Βλάχου Ι., Γραμματικάκη Ι. κ.ά. και Αλεξάκη Ν., Αμπατζή Στ. κ.ά. όπως προσαρμόστηκε στην έκδοση 2011) και σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Α’ Τάξης Γενικού Λυκείου (ΦΕΚ 1213) και το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα Α’ Τάξης Γενικού Λυκείου (ΥΑ 115478/21-08-2014).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

(Προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας: 2 )
  
Οι ώρες διδασκαλίας προτείνεται να διατεθούν στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων S.I. και τα θεμελιώδη μεγέθη του, σε δραστηριότητες μέτρησης μήκους, χρόνου και μάζας, καθώς και σε γνώσεις που κρίνει ο εκπαιδευτικός προαπαιτούμενες για τις ενότητες που θα ακολουθήσουν.

Α.Οι έννοιες (Σελ. 14 - 15)

Β. Μονόμετρα και διανυσματικά μεγέθη. (Σελ. 15-16)

Γ. Το διεθνές σύστημα μονάδων S.I. (Σελ. 16-19)

Δ. Διαστάσεις. (Σελ.19)

Ε. Η έννοια του χρόνου.  (Σελ. 19-21)

ΣΤ. Το μέγεθος των αντικειμένων και οι μονάδες μέτρησής τους . (Σελ. 23 -25)

Ζ. Η μάζα και η πυκνότητα. (Σελ.26-28)

Η. Η μεταβολή και ο ρυθμός μεταβολής. (Σελ. 29 -30)

Θ. Γραφικές παραστάσεις. (Σελ. 30-31)

Εργαστηριακή δραστηριότητα.
1η  Εργαστηριακή Άσκηση :Μέτρηση μήκους, χρόνου, μάζας και δύναμης  ή ανάλογη δραστηριότητα. 

1.1. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

(Προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας  10)

1.1.1 Ύλη και κίνηση. (Σελ. 35-36)

1.1.2 Ο προσδιορισμός της θέσης ενός σωματίου. (Σελ. 36-38)

1.1.3 Οι έννοιες της χρονικής στιγμής, του συμβάντος και της χρονικής διάρκειας. (Σελ. 38-40)

1.1.4 Η μετατόπιση σωματίου πάνω σε άξονα. (Σελ. 40-42)

1.1.5 Η έννοια της ταχύτητας στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Σελ. (42-48)

1.1.6 Η έννοια της μέσης ταχύτητας. (Σελ. 48-49)

1.1.7 Η έννοια της στιγμιαίας ταχύτητας. (Σελ. 49-50)

1.1.8 Η έννοια της επιτάχυνσης στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. (Σελ. 50-52)

1.1.9 Οι εξισώσεις προσδιορισμού της ταχύτητας και της θέσης ενός κινητού στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. (Σελ. 52-59)

Ένθετο: Το θεώρημα MERTON. Σελ. 59-60

Εργαστηριακή δραστηριότητα. 

Εργαστηριακή άσκηση 2.

Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης 

Ερωτήσεις, Ασκήσεις - Προβλήματα. Σελ. 63-71

1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

(Προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας 12)

1.2.1 Η έννοια της δύναμης. (Σελ. 75-76)

Ένθετο: Ελαστική παραμόρφωση. (Σελ. 76-77)

1.2.2 Σύνθεση συγγραμικών δυνάμεων. (Σελ. 77-82)

1.2.3 Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα. (Σελ. 82-84)

1.2.4 Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα ή Θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής. (Σελ. 84-87)

1.2.5 Η έννοια του βάρους. (Σελ. 87)

1.2.6 Η έννοια της μάζας. (Σελ. 87-89)

Ένθετο: Η αδρανειακή μάζα αλλάζει. (Σελ. 89)

1.2.7 Η ελεύθερη πτώση των σωμάτων. (Σελ. 89-91)
1.2.8 Σύγχρονοι τρόποι μελέτης των κινήσεων(Σελ.91-92)

Ένθετο: Η πειραματική μέθοδος. (Σελ. 93-94)

Ένθετο: Μήκος φρεναρίσματος και απόσταση ασφαλείας. (Σελ. 94-96)

Ένθετο: Οι ζώνες ασφαλείας και οι αερόσακοι. (Σελ. 96-101)

Ερωτήσεις, Ασκήσεις – Προβλήματα . (Σελ. 101-108)
Όχι ερωτήσεις,  ασκήσεις ή επιμέρους  ερωτήματα  τα οποία αναφέρονται  σε ύλη που έχει αφαιρεθεί.

1.3 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

(Προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας  8)

1.3.1 Τρίτος νόμος του Νεύτωνα. Νόμος Δράσης – Αντίδρασης. (Σελ. 111)

1.3.2 Δυνάμεις από επαφή και από απόσταση. (Σελ. 112-113)

1.3.3 Σύνθεση δυνάμεων στο επίπεδο. (Σελ. 114-115)

1.3.4 Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες. (Σελ. 115-116)

1.3.7 Ο νόμος της τριβής. (Σελ. 120-123)

Ένθετο: Από τον Αριστοτέλη στο Νεύτωνα. (Σελ. 141-146)

Ερωτήσεις Ασκήσεις σελ. (151-159)

Όχι ερωτήσεις,  ασκήσεις ή επιμέρους  ερωτήματα  τα οποία αναφέρονται  σε ύλη που έχει αφαιρεθεί. 
Πρέπει να μην διδαχτούν:
-Οι ερωτήσεις 11-13,15-16,19-24,28,31-33,35-36,38-42,51-52
-Οι ασκήσεις 2,4,5,14-21
Σημείωση: Οι δραστηριότητες, ερωτήσεις, και ασκήσεις-προβλήματα που αντιστοιχούν σε υποενότητες που δεν θα διδαχθούν, δεν αποτελούν αντικείμενο διδασκαλίας και αξιολόγησης.

2.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(Προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας  10)

2.1.1 Η έννοια του έργου. (Σελ. 163-166)

2.1.2 Έργο βάρους και μεταβολή της κινητικής ενέργειας.(Σελ.166-169)

2.1.3 Η δυναμική ενέργεια. (Σελ. 169-172)εκτός από τη σελίδα 170 «Η δυναμική ενέργεια U …» έως τη σελίδα 172 «…διαφορές των δυναμικών ενεργειών»

2.1.4 Η μηχανική ενέργεια. (Σελ. 172-175)εκτός από τη σελίδα 174 «Ποσοτικά η διατήρηση …» έως τη σχέση (3),

2.2.6 Η ισχύς. (Σελ. 178-179)

Ένθετο:Τι είναι ενέργεια;(Σελ.183-186)

Εργαστηριακή δραστηριότητα. 
Εργαστηριακή άσκηση 9:Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση

Ερωτήσεις,Ασκήσεις - Προβλήματα(Σελ.189-195)

Όχι ερωτήσεις,  ασκήσεις ή επιμέρους  ερωτήματα  τα οποία αναφέρονται  σε ύλη που έχει αφαιρεθεί. 
Πρέπει να μην διδαχτούν:
-Οι ερωτήσεις  6,11ΣΤ, 12Β,Δ ,13Γ,15Β,16,20,28
-Οι ασκήσεις 13Β,1Β
Σημείωση: Οι δραστηριότητες, ερωτήσεις, και ασκήσεις-προβλήματα που αντιστοιχούν σε υποενότητες που δε θα διδαχθούν, δεν αποτελούν αντικείμενο διδασκαλίας και αξιολόγησης.


2.2 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(Προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας  12)

Ας θυμηθούμε ότι ......(Σελ.199-202)

2.2.1 Η κινητική θεωρία της ύλης και η  θερμότητα(Σελ.203-205)

2.2.2 Ιδιότητες των αερίων(Σελ. 205-208)
Ένθετο: Νόμος του Boyle

2.2.3 Εσωτερική ενέργεια(Σελ.209-210)

2.2.4 Θερμότητα και διατήρηση της ολικής ενέργειας(Σελ.210-212)

2.2.5 Η θερμότητα και η μηχανική ενέργεια(Σελ.212-213)

2.2.6 Μηχανές και ενέργεια(Σελ.214)
Ένθετο: Ο κινητήρας του αυτοκινήτου

2.2.7 Απόδοση μηχανής(Σελ.216-217)

2.2.8 Υποβάθμιση της ενέργειας(Σελ.218-219)

Ένθετο: Αεικίνητο (Σελ.20-221)

Ένθετο: Η εσωτερική ενέργεια της ατμόσφαιρας και ο καιρός(Σελ.222-225)

Εργαστηριακή δραστηριότητα. 
Εργαστηριακή άσκηση:Μελέτη μετατροπής του μηχανικού έργου σε θερμότητα

Εργαστηριακή άσκηση:Μελέτη θερμικών καταστάσεων με την βοήθεια μακροσκοπικών μοντέλων στον Η/Υ


Ερωτήσεις,Ασκήσεις - Προβλήματα(Σελ.27-230)

3.1 ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

(Να μην διδαχτεί)Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ είναι πτυχιούχος του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ του τομέα ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ και μέλος τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 Email : sterpellis@gmail.com
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ------------------------------------------------------------------------------------------ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ---------------- --------------------------------------------------------- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ----------------------------------------------------------------------------------- ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.--------------------------------------------------------------------------- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Τηλέφωνο κινητό : 6974662001---------------------------------------------------------------------------- ------------------- Τηλέφωνο οικίας :210 7560725------------------ ----------------------------------------------------------------------------------- Email : sterpellis@gmail.com

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *