ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 5:06 μ.μ. | | | Best Blogger Tips

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

|
ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
                  ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ - ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων:με  ή 

Νόμος του Boyle (ισόθερμη μεταβολή):

Αν n = σταθ και Τ = σταθ τότε

 ή 

Νόμος του Charles (ισόχωρη μεταβολή):

Αν n = σταθ και V = σταθ τότε
 ή 

Νόμος του Gay - Lussac (ισοβαρής μεταβολή):

Αν n = σταθ και P = σταθ τότε
 ή 

Νόμος του Poisson (αδιαβατική μεταβολή):

Αν n = σταθ και Q = 0 τότε
 ή 

Εναλλακτικές μορφές του νόμου Poisson:


 ή 

 ή 

Πυκνότητα αερίου σε κάποιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης:


Πυκνότητα αερίου (γενικά):Σχέση πίεσης αερίου με τις ταχύτητες των μορίων του:


 ή 

Σταθερά του Boltzmann:Μέση κινητική ενέργεια των μορίων ενός ιδανικού αερίου:


 ή 

Σχέση μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων με τη θερμοκρασία:Ενεργός ταχύτητα των μορίων ενός αερίου:


Σχέση ενεργούς ταχύτητας με τη θερμοκρασία:


 ή 

Έργο αερίου σε απειροστή εκτόνωση ή απειροστή συμπίεση:


Εσωτερική ενέργεια αερίου (γενικά):
Εσωτερική ενέργεια μονοατομικού αερίου:


Μεταβολή εσωτερικής ενέργειας αερίου (γενικά):


Πρώτος θερμοδυναμικός νόμος:


Ισόθερμη μεταβολή:Ισόχωρη μεταβολή:


22. Ισοβαρής μεταβολή:Αδιαβατική μεταβολή:Κυκλική μεταβολή:


Γραμμομοριακή θερμοχωρητικότητα υπό σταθερό όγκο:


μονοατομικό αέριο 
διατομικό αέριο ισχυρής σύνδεσης 
διατομικό αέριο χαλαρής σύνδεσης 

Γραμμομοριακή θερμοχωρητικότητα υπό σταθερή πίεση:


μονοατομικό αέριο 
διατομικό αέριο ισχυρής σύνδεσης 
διατομικό αέριο χαλαρής σύνδεσης 

Σχέση CP και CV:


Σταθερά γ αερίου:


 με 

Συντελεστής απόδοσης θερμικής μηχανής:


Ισχύς θερμικής μηχανής:


όπου f = η συχνότητα της μηχανής

Συντελεστής απόδοσης θερμικής μηχανής Carnot:


Σχέση θερμοτήτων σε μηχανή Carnot:ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Δυναμική ηλεκτρική ενέργεια συστήματος 2 ηλεκτρικών φορτίων (σημειακών ή σφαιρικών):Δυναμική ηλεκτρική ενέργεια συστήματος 3 ηλεκτρικών φορτίων (σημειακών ή σφαιρικών):Επιτάχυνση φορτισμένου σωματιδίου μέσα σε ΟΗΠ:όπου V = η τάση μεταξύ των οπλισμών και
d = η απόσταση ανάμεσά τους

Κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα μέσα σε ΟΗΠ:

Κίνηση με αρχική ταχύτητα υ0 // στις ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές:
Κίνηση με αρχική ταχύτητα υ0 κάθετη στις ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές:
Αξονας Οx
Αξονας Οy

Κίνηση με αρχική ταχύτητα υ0 κάθετη στις ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές (συνέχεια):


χρόνος παραμονής στο πεδίο 
κατακόρυφη απόκλιση 
ταχύτητα εξόδου από το πεδίο 
με 
εξίσωση τροχιάς 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Δύναμη Lorentz σε κινούμενο φορτισμένο σωματίδιο μέσα σε ΟΜΠ:


ή
 όταν 
Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε ΟΜΠ με αρχική ταχύτητα υ0 κάθετη στις μαγνητικές δυναμικές γραμμές:

ομαλή κυκλική με:
ακτίνα  και
περίοδο 

Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε ΟΜΠ με αρχική ταχύτητα υ0 που σχηματίζει τυχαία γωνία φ με τις μαγνητικές δυναμικές γραμμές:


ελικοειδής κίνηση με:
σταθερή ακτίνα 

σταθερή περίοδο 

σταθερό βήμα 


ΕΠΑΓΩΓΗ - ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ

Νόμος της επαγωγής (ή νόμος του Faraday):


Επαγωγική ΗΕΔ σε ευθύγραμμο αγωγό που κινείται μεταφορικά με ταχύτητα υ μέσα σε ΟΜΠ:όταν
 και 

Επαγωγική ΗΕΔ σε ευθύγραμμο αγωγό που κινείται περιστροφικά με γωνιακή ταχύτητα ω μέσα σε ΟΜΠ:όταν  και
Β//άξονα και ο άξονας το ένα άκρο του αγωγού
Επαγωγική ΗΕΔ σε αγώγιμο δίσκο ακτίνας r που κινείται περιστροφικά με γωνιακή ταχύτητα ω μέσα σε ΟΜΠ:όταν  και
Β//άξονα και ο άξονας στο κέντρο του δίσκου

Επαγωγική ΗΕΔ σε στρεφόμενο πλαίσιο μέσα σε ΟΜΠ (αρμονική εναλλασσόμενη τάση):ή 
Πλάτος αρμονικής εναλλασσόμενης τάσης:Περίοδος, συχνότητα και κυκλική συχνότητα αρμονικής εναλλασσόμενης τάσης:

Εξίσωση αρμονικής εναλλασσόμενης τάσης:Εξίσωση αρμονικού εναλλασσομένου ρεύματος:Νόμος του Ohm στο εναλλασσόμενο ρεύμα:

Ενεργός τάση:Ενεργός ένταση:Θερμότητα Joule στο εναλλασσόμενο ρεύμα:


Στιγμαία ισχύς εναλλασσομένου ρεύματος:Μέση ισχύς εναλλασσομένου ρεύματος:Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868