ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 7:23 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

|
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ-ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΑΣΚΑΛ


ΕΡΩΤΗΣΗ 1


Συμπληρώστε τα κενά:

Ασυμπίεστο χαρακτηρίζεται ένα ρευστό στο οποίο η……………………………του δε μεταβάλλεται όταν μεταβάλλεται η……………………………….του.Στην πράξη ασυμπίεστα ρευστά θεωρούμε τα………………………………

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Για ποιο λόγο τα φράγματα στις τεχνητές λίμνες κατασκευάζονται σχετικά λεπτά στην κορυφή τους και πολύ φαρδιά στη βάση τους;

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Στο σχήμα φαίνονται τέσσερα δοχεία διαφορετικού σχήματος που οι βάσεις τους έχουν το ίδιο εμβαδόν.
α)  Ποιο δοχείο περιέχει περισσότερο υγρό;
β)  Συγκρίνατε τις πιέσεις στον πυθμένα των δοχείων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Στο σχήμα φαίνεται ένα υδραυλικό πιεστήριο (αρχή).Ασκούμε μικρό έμβολο δύναμη μέτρου F1.
1)  Η πίεση στα σημεία Α και Β του υγρού θα αυξηθεί: 
α) κατά το ίδιο  ποσό 
β) περισσότερο στο Α 
γ) περισσότερο στο Β.
2) Το μέτρο της δύναμης F2 που θα ασκήσει το υγρό στο μεγάλο  έμβολο θα είναι: 
α) ίσο με F1   
β) μεγαλύτερο από F1 
γ) μικρότερο από F1.
3) Το έργο της F2 θα είναι: 
α) ίσο με το έργο της F1 
β) μεγαλύτερο από το έργο της F1 
γ) μικρότερο από το έργο  της  F1.
Επιλέξτε τις σωστές προτάσεις.

Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Συμπληρώστε τις λέξεις που λείπουν:
Ένα ρευστό χαρακτηρίζεται ιδανικό αν δεν εμφανίζει…………………………….. τριβές και ……………………… με τα τοιχώματα του σωλήνα που το περιέχει.Επίσης πρέπει να είναι………………………

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Η φλέβα του νερού της βρύσης γίνεται στενότερη καθώς πέφτει.
Εξηγήστε γιατί συμβαίνει αυτό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Στο σχήμα δίνονται οι παροχές (σε m3/s) και οι κατευθύνσεις στις οποίες κινείται το υγρό σε ορισμένες περιοχές του σωλήνα.
Ποια είναι η παροχή του σωλήνα και η κατεύθυνση στην οποία κινείται το υγρό στην περιοχή του σημείου Α;

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Ένα ποτάμι έχει σταθερό πλάτος.Εξηγήστε γατί όπου το ποτάμι είναι ρηχό το νερό κινείται πιο γρήγορα.Η παροχή του ποταμού σε μια τέτοια περιοχή είναι μεγαλύτερη από την παροχή του σε περιοχές που το βάθος είναι μεγαλύτερο;

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Η διατομή του σωλήνα στην περιοχή Α είναι τετραπλάσια της διατομής του στην περιοχή Β.
1) Σε ένα δευτερόλεπτο από τη διατομή Α διέρχονται 8 cm3.Στον ίδιο χρόνο από τη διατομή Β διέρχονται:
α) 8 cm3 
β) 16cm3 
γ) 32 cm3 
δ) 4 cm3
ε) 2 cm3
2) Η ταχύτητα υ1 του υγρού στην περιοχή Α είναι 10 cm/s.Η ταχύτητα στην περιοχή Β είναι:
α) 2,5 cm/s 
β) 5 cm/s 
γ) 10 cm/s 
δ) 20 cm/s 
ε) 40 cm/s.
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση σε κάθε περίπτωση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Όταν θέλουμε να φτάσει μακριά το νερό που βγαίνει από το λάστιχο του ποτίσματος κλείνουμε με το δάχτυλο μας ένα μέρος της διατομής του ή πιέζουμε την άκρη του.
Πώς εξηγείται αυτό;

Η ΕΞΙΣΩΣΗ BERNOULLI

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Τα πλοία δεν επιτρέπεται να κινούνται παράλληλα,σε μικρή μεταξύ τους απόσταση,γιατί «το ρεύμα τα σπρώχνει να πλησιάσουν πιο πολύ και υπάρχει κίνδυνος να συγκρουστούν».
Πώς δικαιολογείται αυτή η πρόταση;

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Εξηγήστε γιατί η στάθμη του νερού στο σωλήνα Β είναι πιο χαμηλά από ότι στους σωλήνες Α και Γ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Γιατί οι πιλότοι προτιμούν να απογειώνουν τα αεροπλάνα αντίθετα στον άνεμο;

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Ένα αεροπλάνο που πετάει με σταθερή οριζόντια ταχύτητα σε ύψος h δέχεται δυναμική άνωση A1.Το ίδιο αεροπλάνο όταν πετάει με την ίδια ταχύτητα σε ύψος 2h δέχεται δυναμική άνωση Α2 για την οποία ισχύει:
α) Α12
β) Α12
γ) Α12
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Το σχήμα παριστάνει ένα σωλήνα μέσα στον οποίο ρέει νερό.Ταξινομήστε τα σημεία Α,Β,Γ και Δ κατά τη σειρά με την οποία:
α) αυξάνεται η ταχύτητα ροής του νερού.
β) αυξάνεται η πίεση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16 

Συμπληρώστε τις προτάσεις:
Σύμφωνα με το νόμο του Bernoulli το άθροισμα της πίεσης,τη..................................ενέργειας και.................................. ενέργειας ανά μονάδα όγκου έχει την ίδια τιμή σε κάθε σημείο κατά μήκος μιας ρευματικής γραμμής.Ο νόμος του Bernoulli είναι έκφραση της αρχής ........... ................ ..............................στα ρευστά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Μέχρι ποιο ύψος θα φτάσει ο πίδακας του νερού;
Θεωρήστε ότι η επιφάνεια του νερού στο δοχείο είναι πολύ μεγάλη και ότι η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.
Αιτιολογήστε την απάντηση σας.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868