ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 2:42 μ.μ. | | | Best Blogger Tips

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

|
ΟΡΓΑΝΑ ΜΕ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

   Για να κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας του οργάνου με στρεφόμενο πλαίσιο, κρεμάμε ένα ορθογώνιο πλαίσιο από πολλές λεπτές μεταλλικές ταινίες ώστε να μπορεί να περιστρέφεται γύρω από άξονα μέσα στους πόλους ενός μόνιμου πεταλοειδούς μαγνήτη.
  Στις λεπτές μεταλλικές ταινίες διαβιβάζουμε το ρεύμα που πρόκειται να μετρηθεί.Οπότε δημιουργείται ένα ζεύγος δυνάμεων που περιστρέφει το πλαίσιο.
  Φροντίζουμε ώστε το πλαίσιο να είναι προσαρτημένο σε δύο σπειροειδή ελατήρια που το επαναφέρουν στη θέση ισορροπίας,όταν διακοπεί το ρεύμα που το διαρρέει.Όταν οι ταινίες είναι πολύ λεπτές,το πλαίσιο στρέφεται ακόμα και για ρεύματα έντασης 10-7Α.Γίνεται δηλαδή πολύ ευαίσθητο.
Όργανα με στρεφόμενο πλαίσιο
  Στους πιο διαδεδομένους τύπους πάνω στον άξονα στερεώνουμε ένα μακρύ δείκτη,ώστε από την εκτροπή του,βαθμολογώντας ανάλογα μία χαρτοταινία με ρεύμα γνωστής έντασης,να παίρνουμε την τιμή της έντασης κάποιου άγνωστου ρεύματος.
   Τη στιγμή που έχει εκτραπεί ο δείκτης και ισορροπεί σε μία θέση,η δύναμη επαναφοράς του ελατηρίου είναι ίση κατά μέτρο με τη δύναμη που δημιουργείται από το ρεύμα.Χωρίς το ελατήριο, ο δείκτης του οργάνου θα απόκλινε ως το τέλος της κλίμακας ακόμα και για πολύ ασθενή ρεύματα.
   Αν τώρα αλλάξουμε φορά στο ρεύμα,θα δούμε ότι ο δείκτης θα αποκλίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση και αυτό γιατί αλλάζουν φορά οι δυνάμεις που ενεργούν στο πλαίσιο με αποτέλεσμα να το περιστρέφουν αντίθετα.Για το λόγο αυτό τα όργανα με περιστρεφόμενο πλαίσιο δεν είναι δυνατό να μετρήσουν ρεύμα η φορά του οποίου αλλάζει π.χ. εναλλασσόμενο.
   Είναι φανερό ότι,αν το πλαίσιο του οργάνου που περιγράψαμε κατασκευαστεί από κάποιο σύρμα με μεγάλη εσωτερική αντίσταση και η κλίμακά του βαθμολογηθεί σε βολτ,θα προκύψει ένα βολτόμετρο με κινητό πλαίσιο.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868