ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 6:26 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

|
ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Υγρομετρία ονομάζεται το σύνολο των μέσων και των ενεργειών που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της περιεκτικότητας της ατμόσφαιρας σε υδρατμούς.
Υγρομετρία ονομάζεται το σύνολο των μέσων και των ενεργειών που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της περιεκτικότητας της ατμόσφαιρας σε υδρατμούς
 Η υγρομετρία είναι αντικείμενο της μετεωρολογίας.Η εξάτμιση λόγω θερμότητας των νερών των θαλασσών,των λιμνών,των ελών κτλ. έχει ως αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό του ατμοσφαιρικού αέρα με υδρατμούς,των οποίων η ποσότητα είναι συνάρτηση ορισμένων παραγόντων.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

 Η ποσότητα των υδρατμών δεν μπορεί μόνη της να είναι κριτήριο της υγρομετρικής κατάστασης του ατμοσφαιρικού αέρα.Ως σημείο αναφοράς χρησιμοποιείται η ποσότητα των υδρατμών,η οποία είναι απαραίτητη,ώστε ο αέρας να κορεστεί από υδρατμούς.Αυτό φυσικά εξαρτάται κυρίως από τη θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού αέρα και από την ύπαρξη ή όχι ανέμου.Έτσι για τη θερμοκρασία 15°C ο κορεσμένος αέρας περιέχει 12,78 γραμμάρια υδρατμών σε κάθε κυβικό μέτρο.Αν στην ίδια θερμοκρασία ο αέρας περιέχει 6,39 γραμμάρια στο κυβικό μέτρο,τότε ο λόγος αν εκφραστεί σε % θα δώσει τη σχετική υγρασία του αέρα,δηλαδή αυτή θα είναι 50%.
Σχετική υγρασία του αέρα ονομάζεται ο λόγος της μάζας των υδρατμών που υπάρχουν σε ορισμένο όγκο αέρα προς τη μάζα των υδρατμών που χρειάζονται,ώστε ο αέρας να γίνει κορεσμένος στην ίδια θερμοκρασία
 Σχετική υγρασία του αέρα ονομάζεται ο λόγος της μάζας των υδρατμών που υπάρχουν σε ορισμένο όγκο αέρα προς τη μάζα των υδρατμών που χρειάζονται,ώστε ο αέρας να γίνει κορεσμένος στην ίδια θερμοκρασία. 
 Η σχετική υγρασία εκφράζεται επί τοις %.
 Έτσι έχουμε το τύπο: 

                                                                           Συ=Β΄/Β Χ100 

όπου:
Β΄η ποσότητα υπαρχόντων υδρατμών και
Β η ποσότητα που καθιστά τον αέρα κεκορεσμένο ή μέγιστη τάση υδρατμών.
 Ο κεκορεσμένος αέρας έχει σχετική υγρασία 100%,ενώ ο τελείως ξηρός αέρας έχει υγρασία 0%.
 Η σχετική υγρασία παρουσιάζει τόσο ημερήσια όσο και ετήσια κύμανση,ενώ μεταβάλλεται ανάλογα με το ύψος και το γεωγραφικό πλάτος.
  Η γνώση της σχετικής υγρασίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι είναι εκείνη που πληροφορεί για τα υδάτινα ή ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα καθώς και για τις συνθήκες πάγου που κρίνονται επικίνδυνες στις αερομεταφορές.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

 Όταν επικρατεί ομίχλη ο αέρας είναι συνήθως κεκορεσμένος.Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι:όταν η θερμοκρασία αέρος,που περιέχει ορισμένη ποσότητα υδρατμών ελαττώνεται,η σχετική υγρασία του αυξάνει και αντίστροφα.Πολύ συχνά τα Δελτία καιρού αναφέρουν και το στοιχείο της "σχετικής υγρασίας" σε ποσοστό επί τοις 100,π.χ. 50%,60% κ.λπ.Όταν η σχετική υγρασία είναι 100% τότε η ατμόσφαιρα είναι κεκορεσμένη δηλαδή πλήρης υδρατμών μη δυνάμενη να συγκρατήσει άλλους.Αντίθετα όταν είναι π.χ. 50% και η θερμοκρασία αέρος 20° C για τον Χειμωνα,και 26° C για το Καλοκαίρι,τότε αισθανόμαστε ευχάριστα.
Απόλυτη υγρασία του αέρα λέγεται το ποσό των υδρατμών σε γραμμάρια(gr),το οποίο περιέχεται σ’ ένα κυβικό μέτρο (1 m3) ατμοσφαιρικού αέρα
 Απόλυτη υγρασία του αέρα λέγεται το ποσό των υδρατμών σε γραμμάρια(gr),το οποίο περιέχεται σ’ ένα κυβικό μέτρο (1 m3) ατμοσφαιρικού αέρα.
 Από τον ορισμό καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για την πυκνότητα του αέρα σε υδρατμούς.
 Υπολογίζεται από τον τύπο:
                                                                                          a=m/V
 Η ικανότητα του αέρα να συγκρατεί μικρή ή μεγάλη ποσότητα υδρατμών είναι ανάλογη προς την θερμοκρασία του.Σε μία συγκεκριμένη θερμοκρασία η ποσότητα των υδρατμών που μπορεί να συγκρατήσει η ατμόσφαιρά έχει μια μέγιστη τιμή.Την τιμή αυτή μπορούμε να την υπολογίσουμε από την εξίσωση των Magnus-Tetens,όπου θ η θερμοκρασία που έχει η ατμόσφαιρα μετρούμενη σε βαθμούς Κελσίου (οC).

ΕΙΔΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

 Ειδική υγρασία του αέρα λέγεται το βάρος των υδρατμών σε γραμμάρια που περιέχεται σε 1 κιλό μείγματος ξηρού αέρα και υδρατμών.
Ειδική υγρασία του αέρα λέγεται το βάρος των υδρατμών σε γραμμάρια που περιέχεται σε 1 κιλό μείγματος ξηρού αέρα και υδρατμών
 Ειδική υγρασία του αέρα q ονομάζεται το πηλίκο της μάζας των υδρατμών Μv προς τη μάζα του υγρού αέρα Μv+Md που τους περιέχει.

                                                                                          q=Μv/Μv+Md

 Η ειδική υγρασία είναι μια εξαιρετική χρήσιμη ποσότητα στη μετεωρολογία.Για παράδειγμα,η ταχύτητα εξάτμισης του νερού από οποιαδήποτε επιφάνεια είναι ευθέως ανάλογη με τη συγκεκριμένη διαφορά υγρασίας μεταξύ της επιφάνειας και του αέρα.
 Επιπλέον,η ειδική υγρασία δεν μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία ή τη πίεση του σώματος.Αυτή η σταθερότητα της συγκεκριμένης υγρασίας τη καθιστά χρήσιμη σαν αναγνωριστική ιδιότητα μιας κινούμενης μάζας αέρα.Η ειδική υγρασία του κορεσμένου αέρα αυξάνει ταχέως με την αύξηση της θερμοκρασίας.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ τομέαs ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 ------------ Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού 117/946964-81

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού 117/946964-81