ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 5:31 μ.μ. | | | | | | Best Blogger Tips

ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗ

|
ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Όταν ο αέρας που εκπνέουμε έρθει σε επαφή με μία ψυχρή γυάλινη επιφάνεια,σχηματίζονται πάνω σ'αυτή σταγονίδια νερού.
Όταν ο αέρας που εκπνέουμε έρθει σε επαφή με μία ψυχρή γυάλινη επιφάνεια,σχηματίζονται πάνω σ'αυτή σταγονίδια νερού
 Αυτό συμβαίνει γιατί οι υδρατμοί,που βρίσκονται στον αέρα που εκπνέουμε, ψύχονται στη γυάλινη επιφάνεια και μετατρέπονται σε νερό.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

 Το φαινόμενο αυτό,που είναι αντίστροφο της εξαέρωσης,λέγεται υγροποίηση.
 Επομένως:
 Υγροποίηση ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο ένα αέριο ή ατμός μετατρέπεται σε υγρό.
Υγροποίηση ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο ένα αέριο ή ατμός μετατρέπεται σε υγρό
 Οι υδρατμοί υγροποιούνται στους 100 °C,δηλαδή σε θερμοκρασία ίση με τη θερμοκρασία βρασμού.   
 Η υγροποίηση ενός αερίου,ανάλογα με τη φύση του,μπορεί να πραγματοποιηθεί με ψύξη, συμπίεση ή με συνδυασμένη ψύξη και συμπίεση.
α) Με ψύξη.
 Η υγροποίηση αερίου με απλή ψύξη πετυχαίνεται σε ατμούς πτητικών υγρών τα οποία σε κανονική ατμοσφαιρική πίεση μπορούν να υγροποιηθούν.Εφαρμογή της μεθόδου αυτής έχουμε στην απόσταξη.
β) Με συμπίεση.
 Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται κυρίως σε αέρια που υγροποιούνται σε συνηθισμένες θερμοκρασίες και υψηλές πιέσεις.
γ) Με συνδυασμένη ψύξη και συμπίεση.
  Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται στα αέρια που δεν υγροποιούνται μόνο με ψύξη ή μόνο με συμπίεση,όπως π.χ. το υδρογόνο,το οξυγόνο,το άζωτο κλπ.

ΑΠΟΣΤΑΞΗ

 Υπάρχουν όμως και μερικά φυσικά αέρια,όπως για παράδειγμα το οξυγόνο και το άζωτο,που υγροποιούνται δύσκολα,γιατί χρειάζονται συμπίεση και ψύξη συγχρόνως.Η υγροποίηση των ατμών με ψύξη βρίσκει εφαρμογή στην απόσταξη.
 Απόσταξη ονομάζεται η μέθοδος με την οποία απομονώνεται ένα υγρό συγκεκριμένου σημείου βρασμού από ένα μίγμα.
Η υγροποίηση των ατμών με ψύξη βρίσκει εφαρμογή στην απόσταξη  
 Κατά την υγροποίηση των αερίων υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά μεγέθη για κάθε αέριο,που ονομάζονται κρίσιμες σταθερές του αερίου.Οι κρίσιμες σταθερές του είναι η κρίσιμη θερμοκρασία,η κρίσιμη πίεση,ο κρίσιμος όγκος και η κρίσιμη πυκνότητα.
 Κρίσιμη θερμοκρασία ενός σώματος ονομάζεται η χαρακτηριστική του θερμοκρασία,πάνω από την οποία το αέριο υπάρχει πάντοτε σε αέρια κατάσταση.Στην κρίσιμη θερμοκρασία είναι δυνατή η υγροποίηση του,όταν η πίεση και ο όγκος του πάρουν τις κρίσιμες τιμές.Κάτω από την κρίσιμη θερμοκρασία η υγροποίηση του αερίου είναι δυνατή και μόνο με συμπίεση.Η κρίσιμη λοιπόν θερμοκρασία είναι ένα διαχωριστικό όριο μεταξύ αερίου και υγρού.
 Η υγροποίηση είναι αποτέλεσμα της αύξησης των δυνάμεων συνοχής μεταξύ των μορίων του αέριου λόγω συμπίεσης και της ελάττωσης της κινητικότητας τους λόγω ψύξης.Η υγροποίηση συνοδεύεται από έκλυση θερμότητας.
 Κατά την τήξη,την πήξη,το βρασμό και την υγροποίηση η κατάσταση των σωμάτων αλλάζει.Αυτές οι αλλαγές ονομάζονται αλλαγές κατάστασης.Θερμότητα τήξης και βρασμού
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ τομέαs ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 ------------ Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού 117/946964-81

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού 117/946964-81