|
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 10:16 π.μ. | | | | | | Best Blogger Tips

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Όλοι έχουμε αυξομειώσει την ένταση του ήχου ενός ραδιοφώνου χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο κουμπί.Το κουμπί αυτό ρυθμίζει τη λειτουργία μιας ρυθμιστικής αντίστασης.
Η ρυθμιστική αντίσταση είναι ένας τύπος ωμικής αντίστασης,που μπορεί να μεταβάλλεται μέσα σ' ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών
 Η ρυθμιστική αντίσταση είναι ένας τύπος ωμικής αντίστασης,που μπορεί να μεταβάλλεται μέσα σ' ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών.
Ροοστάτης
 Η ρυθμιστική αντίσταση,που συνήθως χρησιμοποιούν στο σχολικό εργαστήριο,κατασκευάζεται από ισοπαχές ομογενές σύρμα τυλιγμένο ομοιόμορφα πάνω σε κύλινδρο από μονωτικό υλικό.Επειδή η αντίσταση αυτού του σύρματος είναι ανάλογη του μήκους του,η αντίσταση που παρεμβάλλεται μεταξύ του δρομέα Δ και του ενός άκρου Α της συσκευής είναι ανάλογη με την απόσταση του δρομέα από το άκρο αυτό.
Ρυθμιστική (μεταβλητή) αντίσταση
 Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα η θέση του δρομέα μας δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε οποιαδήποτε τιμή αντίστασης μεταξύ 0 και 200 Ω.
Η θέση του δρομέα μας δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε οποιαδήποτε τιμή αντίστασης μεταξύ 0 και 200 Ω
 Ανάλογα με τον τρόπο που παρεμβάλλεται στο κύκλωμα η ρυθμιστική αντίσταση,λειτουργεί είτε ως ρυθμιστής της τάσης και λέγεται ποτενσιόμετρο,είτε ως ρυθμιστής της έντασης του ρεύματος και λέγεται ροοστάτης.

ΠΟΤΕΝΣΤΙΜΕΤΡΟ

 Ο τρόπος σύνδεσης της ρυθμιστικής αντίστασης RAB ως ποτενσιόμετρο φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.Η κινητή επαφή Δ,που λέγεται δρομέας,μπορεί να μετακινείται από το Α μέχρι το Β.
Ο τρόπος σύνδεσης της ρυθμιστικής αντίστασης RAB ως ποτενσιόμετρο
 Αν το κύκλωμα ΑΑ′Δ′Δ είναι ανοικτό,δηλαδή το ρεύμα I δε διακλαδίζεται,τότε ισχύουν:

VΑΔ = I·RΑΔ
και
VΑΒ = I·RΑΒ
Άρα:

VΑΔVΑΒ = RΑΔRΑΒ
και επειδή:

RΑΔRΑΒ = ρ ΑΔ/sρ ΑΒ/s = ΑΔΑΒ
έχουμε:

VΑΔVΑΒ = ΑΔΑΒ ⇒ 

VΑΔ = VΑΒΑΔΑΒ

 Δηλαδή,μετακινώντας το δρομέα Δ από το A μέχρι το B μπορούμε να πάρουμε τιμές τάσης από 0 έως VAB.

ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ

 Ο τρόπος σύνδεσης της ρυθμιστικής αντίστασης RAB ως ροοστάτη φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.Η κινητή επαφή Δ,που λέγεται δρομέας μπορεί να μετακινείται από το Α μέχρι το Β.
Ο τρόπος σύνδεσης της ρυθμιστικής αντίστασης RAB ως ροοστάτη
 Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα είναι:

                                                                                 I=V/RΑΔ+RΛ

 Μετακινώντας το δρομέα Δ από το A μέχρι το B,μεταβάλλουμε την αντίσταση RAΔ που παρεμβάλλεται στο κύκλωμα,άρα και την ένταση του ρεύματος που το διαρρέει.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ τομέαs ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 ------------ Email : sterpellis@gmail.com

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 Email : sterpellis@gmail.com