ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 5:55 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

|
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Παιδιά  τραβούν με σκοινιά έναν κρίκο.
Παιδιά  τραβούν με σκοινιά έναν κρίκο
  Συνεπώς μπορούμε να πούμε ότι ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα αποτελεί και τη διατύπωση της  συνθήκης για την ισορροπία ενός υλικού σημείου.

ΣΥΝΘΗΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

 Ένα σώμα,που θεωρείται υλικό σημείο,ισορροπεί όταν είναι ακίνητο ή κινείται με σταθερή ταχύτητα.

 Άρα σύμφωνα με τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα,η συνισταμένη όλων των δυνάμεων που ασκούνται σε αυτό είναι ίση με το μηδέν.
Ένα σώμα,που θεωρείται υλικό σημείο,ισορροπεί όταν είναι ακίνητο ή κινείται με σταθερή ταχύτητα

     Η συνθήκη ισορροπίας υλικού σημείου γράφεται:

                                                                                              Fολ=0

  Ένα σώμα ισορροπεί όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.Το σώμα ισορροπεί γιατί σε αυτό ασκούνται δυο αντίθετες δυνάμεις.Το βάρος,η δύναμη που ασκεί η γη από απόσταση και η δύναμη που ασκεί το δυναμόμετρο.
Η συνθήκη ισορροπίας υλικού σημείου γράφεται Fολ=0
 Όταν ένα σώμα ισορροπεί,μπορούμε να εφαρμόσουμε τη συνθήκη ισορροπίας και να υπολογίσουμε κάποιες από τις άγνωστες δυνάμεις που ασκούνται σ' αυτό.
Ένα σώμα ισορροπεί  
   Το σώμα ισορροπεί πάνω στο τραπέζι όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.Η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε αυτή είναι ίση με το μηδέν.Στο σώμα ασκούνται το βάρος (mg) της και η κάθετη δύναμη (Ν) από το τραπέζι.
Το σώμα ισορροπεί πάνω στο τραπέζι όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.Στο σώμα ασκούνται το βάρος (mg) της και η κάθετη δύναμη (Ν) από το τραπέζι
 Το βάρος της σφαίρας είναι μια κατακόρυφη δύναμη με φορά προς τα κάτω.Όμως επειδή η σφαίρα ισορροπεί,της ασκείται μια δύναμη επαφής από το τραπέζι που είναι αντίθετη με το βάρος.Δηλαδή,είναι κατακόρυφη με φορά προς τα πάνω και έχει μέτρο ίσο με το μέτρο του βάρους.Επομένως για τα μέτρα των δυνάμεων ισχύει mg=N. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

   Κατά την εφαρμογή της συνθήκης ισορροπίας είναι πιο εύκολο να αναλύσουμε κάποιες δυνάμεις σε δυο κάθετες συνιστώσες κατά τις διευθύνσεις x,y.
Κατά την εφαρμογή της συνθήκης ισορροπίας είναι πιο εύκολο να αναλύσουμε κάποιες δυνάμεις σε δυο κάθετες συνιστώσες κατά τις διευθύνσεις x,y
  Τότε,η συνθήκη ισορροπίας ισχύει χωριστά για κάθε διεύθυνση.Άρα σ'αυτήν την περίπτωση μπορούμε να γράψουμε:

                                                                                  ΣFολx=0  
                                                                ΣFολ=0           
                                                                                  ΣFoλy=0

   Η επιλογή των διευθύνσεων γίνεται με κριτήριο να απαιτηθεί η ανάλυση όσο το δυνατόν λιγότερων δυνάμεων.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868