ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 5:37 μ.μ. | | | | | Best Blogger Tips

ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

|
ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ
ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Όταν ακούσουμε διαδοχικά δύο ήχους με διαφορετικές γνωστές συχνότητες,θα συμπεράνουμε ότι ο ήχος με τη μεγαλύτερη συχνότητα είναι οξύτερος,δηλαδή πιο διαπεραστικός,από τον άλλο.
Διάφοροι ήχοι που ακούει ο άνθρωπος
 Η γυναικεία φωνή είναι λεπτή(υψηλή) και η ανδρική είναι βαριά(χαμηλή),γιατί η συχνότητα της πρώτης είναι μεγαλύτερη από την συχνότητα της δεύτερης.

ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

 Επομένως:
 Ύψος του ήχου ονομάζεται το υποκειμενικό χαρακτηριστικό που εξαρτάται από την συχνότητα του ήχου και μας επιτρέπει να συμπεράνουμε αν ο ήχος είναι οξύς(υψηλός) ή βαρύς(χαμηλός).Ο υψηλός ήχος έχει μεγάλη συχνότητα και ο βαρύς μικρή.
Το ύψος του ήχου εξαρτάται από τη συχνότητα της ταλάντωσης  
 Το ύψος ήχου όπως είπαμε διακρίνεται σε οξύ και βαρύ και είναι αποτέλεσμα των κινήσεων του σώματος που παράγει τον ήχο και του ίδιου του σώματος.Μεγάλος αριθμός ταλαντώσεων παράγει υψηλές συχνότητες ενώ μικρότερος παράγει χαμηλές.Οξείς ήχοι είναι ήχοι υψηλών συχνοτήτων ενώ βαρείς ήχοι είναι αυτοί χαμηλών συχνοτήτων.Το πώς αντιλαμβανόμαστε συνεπώς ένα έγχορδο και η κατάταξη του ήχου αυτού σε οξύ ή βαρύ,εξαρτάται από το μήκος,την διάμετρο και τον αριθμό των ταλαντώσεων που κάνει.
 Το ύψος του ήχου εξαρτάται από τη συχνότητα της ταλάντωσης.Όσο πιο μικρός είναι ο αριθμός των παλμικών κινήσεων,τόσο πιο βαρύς είναι ο ήχος,ενώ όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός των παλμικών κινήσεων,τόσο πιο οξύς είναι ο παραγόμενος ήχος της ηχητικής πηγής. 

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΗΧΩΝ

 Τα όρια συχνότητας των ακουστικών ήχων διαφέρουν ελαφρά από άνθρωπο σε άνθρωπο.Για παράδειγμα,ένας νέος άνθρωπος αντιλαμβάνεται βαρύτερους και οξύτερους ήχους από ότι ένας ηλικιωμένος.
Ο τζίτζικας παράγει ήχους από 7000 Ηz ως 10000 Ηz  
 Τα όρια των ακουστικών ήχων διαφέρουν από το ένα ζώο στο άλλο.Τα περισσότερα ζώα ακούν περισσότερους ήχους από εκείνους που παράγουν.Ο τζίτζικας όμως παράγει ήχους από 7000 Ηz ως 10000 Ηz,τρίβοντας τα πόδια του πάνω στη σκληρή κοιλιά του,και ακούει ήχους από 100 Ηz ως 15000 Ηz.Ο τζίτζικας λοιπόν,ακούει ένα ελάχιστο μέρος των ήχων που παράγει.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868