ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 2:58 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΚΥΨΕΛΩΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

|
ΚΥΨΕΛΩΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ             
ΚΥΨΕΛΩΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ            
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Το κυψελωτό σύστημα λέγεται έτσι επειδή χωρίζει την περιοχή κάλυψης σε σχεδόν εξαγωνικά κομμάτια.Το κάθε κομμάτι έχει στο κέντρο του έναν σταθμό βάσης (κεραία).Γειτονικές κυψέλες χρησιμοποιούν διαφορετικές συχνότητες,ενώ μη γειτονικές μπορούν να χρησιμοποιούν τις ίδιες,εξασφαλίζοντας μεγάλη χωρητικότητα με ένα περιορισμένο εύρος συχνοτήτων (bandwidth).
Το κυψελωτό σύστημα λέγεται έτσι επειδή χωρίζει την περιοχή κάλυψης σε σχεδόν εξαγωνικά κομμάτια.Το κάθε κομμάτι έχει στο κέντρο του έναν σταθμό βάσης (κεραία)
 Κάθε σταθμός ελέγχου εκπέμπει την ταυτότητα του σε μία κοινή συχνότητα ελέγχου έτσι ώστε το σύστημα να ξέρει σε ποια κυψέλη βρίσκεται.Καθώς ο κινητός σταθμός κινείται μέσα στο σύστημα,επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία κάθε φορά που εντοπίζει ότι βρίσκεται σε διαφορετική κυψέλη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ   

 Όταν ο συνδρομητής δέχεται ένα τηλεφώνημα,το κέντρο στέλνει μέσω της κοινής συχνότητας εντολή στον ανάλογο κινητό σταθμό (τηλέφωνο) να χτυπήσει,αφού ξέρει σε ποια κυψέλη βρίσκεται.Το κέντρο δίνει στο σταθμό ένα συγκεκριμένο κανάλι στο οποίο γίνεται η επικοινωνία.
Όταν ο συνδρομητής δέχεται ένα τηλεφώνημα,το κέντρο στέλνει μέσω της κοινής συχνότητας εντολή στον ανάλογο κινητό σταθμό (τηλέφωνο) να χτυπήσει,αφού ξέρει σε ποια κυψέλη βρίσκεται
 Παρόμοια,όταν ο συνδρομητής θέλει να κάνει μία κλήση,στέλνει μία εντολή στο κέντρο μέσω της κοινής συχνότητας.Το κέντρο απαντάει με ένα κανάλι στο οποίο γίνεται η επικοινωνία.
Κατά τη διάρκεια ενός τηλεφωνήματος, καθώς το τηλέφωνο του συνδρομητή (κινητός σταθμός) κινείται μέσα στο σύστημα,το κέντρο ελέγχει συνεχώς την ισχύ του σήματος που λαμβάνει.Γειτονικοί σταθμοί βάσης μπορεί επίσης να λαμβάνουν το ίδιο σήμα καθώς ο κινητός σταθμός κινείται προς αυτούς
 Κατά τη διάρκεια ενός τηλεφωνήματος,καθώς το τηλέφωνο του συνδρομητή (κινητός σταθμός) κινείται μέσα στο σύστημα,το κέντρο ελέγχει συνεχώς την ισχύ του σήματος που λαμβάνει.Γειτονικοί σταθμοί βάσης μπορεί επίσης να λαμβάνουν το ίδιο σήμα καθώς ο κινητός σταθμός κινείται προς αυτούς.Όταν το σήμα εξασθενήσει αρκετά στον αρχικό σταθμό βάσης και λαμβάνεται πιο δυνατά σε έναν άλλο,το κέντρο δίνει εντολή στον κινητό σταθμό να αλλάξει κανάλι,σε ένα κανάλι που ανήκει στο νέο σταθμό βάσης.Αυτή η διαδικασία λέγεται hand-off.Όταν αλλάζει το κανάλι,ο συνδρομητής αντιλαμβάνεται μόνο μία μικρή διακοπή στη μετάδοση.Έτσι ο συνδρομητής μπορεί να συνεχίσει μια συνομιλία,ακόμη κι αν μετακινηθεί σε μεγάλες αποστάσεις.
Η λειτουργία της κυψελωτής τηλεφωνίας
 Τα πρώτα κυψελωτά συστήματα ήταν αναλογικά, δηλαδή η μετάδοση του ήχου είναι αναλογική.Τέτοια συστήματα είναι το AMPS [Advanced Mobile Phone System,(Προηγμένο Σύστημα Κινητών Τηλεφώνων)] που χρησιμοποιήθηκε κυρίως στη Βόρεια Αμερική στα 800 MHz,το ΝΜΤ 450 και 900 (Nordic Mobile Telephone στα 450 και 900 MHz) στις σκανδιναβικές χώρες και TACS [Total Access Communication System,(Σύστημα Επικοινωνίας Πλήρους Πρόσβασης)] που χρησιμοποιήθηκε σε μερικές ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες και είναι σχεδόν ίδιο με το AMPS.Το πρώτο εμπορικό σύστημα AMPS λειτούργησε στο Chicago,το 1983.Αρχικά χρησιμοποιούσε 666 κανάλια πλάτους 30 kHz,αλλά μετά επεκτάθηκε στα 832.Ο ήχος διαμορφώνεται με διαμόρφωση FM.
 Σήμερα χρησιμοποιούνται κυρίως ψηφιακά συστήματα όπως το GSM [(Global System for Mobile communications,(Παγκόσμιο Σύστημα για Κινητές Επικοινωνίες)],το IS-136 (Industry Standard 136) και το IS-95 (Industry Standard 95).

ΚΥΨΕΛΩΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 To GSM είναι το πιο δημοφιλές που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα.Υπάρχει σε εκδόσεις στα 900,1800 και 1900 MHz. 
 Στην Ελλάδα λειτουργεί στα 900 και 1800 MHz.Χρησιμοποιεί κανάλια πλάτους 100 kHz.Το κάθε κανάλι εξυπηρετεί περισσότερους από έναν συνδρομητές.Αυτό γίνεται μέσω της χρήσης TDMA [Time Division Multiple Access(Πολλαπλή Πρόσβαση Διαίρεσης Χρόνου)],που μοιράζει το κανάλι σε 8 χρονικές σχισμές.Κάθε συνδρομητής παίρνει μία από τις σχισμές και εκπέμπει μόνο κατά τη διάρκεια της,ενώ μένει σιωπηρός κατά τη διάρκεια των άλλων 7.Έτσι 8 συνδρομητές χρησιμοποιούνε το κανάλι συγχρόνως,εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη χωρητικότητα.
Λόγω της ψηφιακής μετάδοσης η ποιότητα του ήχου είναι καλύτερη και εξασφαλίζει το απόρρητο των συνδιαλέξεων
 Λόγω της ψηφιακής μετάδοσης η ποιότητα του ήχου είναι καλύτερη και εξασφαλίζει το απόρρητο των συνδιαλέξεων.Επίσης γίνονται δυνατές διάφορες προηγμένες υπηρεσίες,όπως η μετάδοση δεδομένων και η αποστολή σύντομων γραπτών μηνυμάτων.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868