ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 9:25 π.μ. | | | | | Best Blogger Tips

ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ

|
ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Πρισματικός αστρολάβος είναι ένα αστρονομικό όργανο που χρησιμεύει για τον ακριβή προσδιορισμό του ύψους ενός ουράνιου σώματος στην ουράνια σφαίρα.
 Με το όργανο αυτό επιτυγχάνεται ακρίβεια μετρήσεων παρόμοια με εκείνη που παρέχουν τα μεσημβρινά τηλεσκόπια.
Πρισματικός αστρολάβος είναι ένα αστρονομικό όργανο που χρησιμεύει για τον ακριβή προσδιορισμό του ύψους ενός ουράνιου σώματος στην ουράνια σφαίρα
 Πρισματικός αστρολάβος είναι και ένα ναυτιλιακό καθώς επίσης και τοπογραφικό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΥ

 Το όργανο αποτελείται από ένα ισόπλευρο πρίσμα,από έναν δίσκο υδράργυρου που χρησιμεύσει ως τεχνητός ορίζοντας,από μια μαγνητική πυξίδα,από ένα αζιμούθιο κύκλο,από βίδες ρύθμισης,από φακό πηγής ενέργειας και από ένα ροοστάτη για τον έλεγχο της έντασης του φωτισμού.
Το όργανο αποτελείται από ένα ισόπλευρο πρίσμα,από έναν δίσκο υδράργυρου που χρησιμεύσει ως τεχνητός ορίζοντας,από μια μαγνητική πυξίδα,από ένα αζιμούθιο κύκλο,από βίδες ρύθμισης,από φακό πηγής ενέργειας και από ένα ροοστάτη για τον έλεγχο της έντασης του φωτισμού
 Το ισόπλευρο πρίσμα βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τον αντικειμενικό φακό του αστρολάβου και πάνω από ένα οριζόντιο κάτοπτρο, που σχηματίζεται από έναν δίσκο υδράργυρου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΥ

 Η εικόνα του ουράνιου αντικειμένου καθώς και η αντανάκλαση του στο κάτοπτρο αντανακλώνται στην εσωτερική επιφάνεια του πρίσματος.Οι δυο εικόνες που δημιουργούνται συγκλίνουν όταν η γωνιώδης απόσταση του αντικειμένου από το ζενίθ (ζενίθια απόσταση) σχηματίζει γωνία ίση με το μισό της γωνίας της άκρης του πρίσματος.
Οι δυο εικόνες που δημιουργούνται συγκλίνουν όταν η γωνιώδης απόσταση του αντικειμένου από το ζενίθ (ζενίθια απόσταση) σχηματίζει γωνία ίση με το μισό της γωνίας της άκρης του πρίσματος
 Με τη χρήση του σταθερού πρίσμα,το όργανο μετράει ένα σταθερό υψόμετρο,συνήθως 45 °.Κατά το καθιερωμένο υψόμετρο οι ακτίνες παράγουν εικόνες στο κέντρο του οπτικού πεδίου.Ένα σταθερό υψόμετρο χρησιμοποιείται για την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων που οφείλονται στις διακυμάνσεις από την κανονική ατμοσφαιρική διάθλαση.Κάθε χρονική στιγμή η παρατήρηση παρέχει μια γραμμή θέσης. 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΥ

 Με το όργανο αυτό επιτυγχάνεται ακρίβεια μετρήσεων παρόμοια με εκείνη που παρέχουν τα μεσημβρινά τηλεσκόπια.Όμως το όργανο αυτό ο "πρισματικός αστρολάβος" είναι γεγονός ότι πλεονεκτεί του μεσημβρινού τηλεσκοπίου κατά το ότι δεν απαιτεί μόνιμη εγκατάσταση.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ

 Ως ναυτιλιακό ή τοπογραφικό όργανο χρησιμοποιείται στον καθορισμό γεωγραφικών συντεταγμένων ενός τόπου καθώς επίσης και της ακριβούς ώρας και των συντεταγμένων των αστέρων.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868