ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 6:53 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΦΑΚΟΙ

|
ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΦΑΚΟΙ
ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΦΑΚΟΙ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Οι φακοί έχουν ταξινομηθεί από την καμπυλότητα των δύο οπτικών επιφανειών.Όπως είπαμε ο φακός διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:
α) Στους συγκλίνοντες ή συγκεντρωτικούς  και 

β) Στους αποκλίνοντες ή αποκεντρωτικούς φακούς.
Σε έναν συγκλίνοντα φακό τοποθετούμε κάθετα τις ηλιακές
ακτίνες.
Παρατηρούμε πως οι ακτίνες που περνούν από το φακό συγκεντρώνονται σ' ένα σημείο
 Οι συγκλίνοντες φακοί είναι λεπτότεροι στα άκρα και παχύτεροι στο μέσο και μετατρέπουν μια δέσμη παράλληλων ακτίνων σε συγκλίνουσα.
 Οι αποκλίνοντες φακοί είναι παχύτεροι στα άκρα και λεπτότεροι στο μέσο και μετατρέπουν μία παράλληλη δέσμη σε αποκλίνουσα.

ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΦΑΚΟΙ

 Αν τοποθετήσουμε έναν αμφίκοιλο φακό κάθετα στις ηλιακές ακτίνες,θα παρατηρήσουμε πως οι ακτίνες που περνούν το φακό δε συγκεντρώνονται σ' ένα σημείο,δηλαδή δε συγκλίνουν,όπως στην περίπτωση των συγκεντρωτικών φακών αλλά αντίθετα,απομακρύνονται η μία από την άλλη,δηλαδή αποκλίνουν.
 Αν θεωρήσουμε δύο παράλληλες ακτίνες,που περνούν το φακό και αποκλίνουν,θα παρατηρήσουμε πως οι προεκτάσεις τους από την αντίθετη πλευρά συγκλίνουν σ' ένα σημείο στο οποίο είναι η κύρια εστία του φακού. 
 Το συμμετρικό του σημείο είναι και η άλλη κύρια εστία του φακού με τη διαφορά ότι οι κυρίες αυτές εστίες είναι φανταστικές και όχι πραγματικές,όπως στους αμφίκυρτους φακούς.

Αποκλίνοντας φακός
 Αν πίσω από έναν αμφίκοιλο φακό τοποθετήσουμε σε οποιαδήποτε απόσταση από αυτόν ένα μικρό αντικείμενο,θα παρατηρήσουμε πως θα σχηματιστεί στην ίδια πλευρά ένα είδωλο του αντικειμένου φανταστικό,όρθιο και πάντοτε μικρότερο. 
 Οι παρατηρήσεις αυτές μας οδηγούν στα συμπεράσματα:
α) Οι αμφίκοιλοι φακοί έχουν δύο κύριες εστίες φανταστικές,μία από κάθε πλευρά και σε ίση απόσταση από αυτούς.
β) Ένα αντικείμενο,όταν τοποθετηθεί πίσω από αμφίκοιλο φακό,δίνει πάντοτε στην ίδια πλευρά του το είδωλο όρθιο,φανταστικό και μικρότερο του αντικειμένου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΩΝ ΦΑΚΩΝ

 Πολλές είναι οι εφαρμογές των φακών,αλλά οι σπουδαιότερες είναι τα γυαλιά.Το μάτι του ανθρώπου είναι ένας κρυσταλλώδης αμφίκυρτος φακός,που έχει την ικανότητα να συγκεντρώνει τις φωτεινές ακτίνες και να σχηματίζει φωτεινό είδωλα πάνω στον αμφιβληστροειδή χιτώνα,ανεξάρτητα αν το αντικείμενο βρίσκεται κοντά ή μακριά.Αν τώρα ο φακός του ματιού,εξαιτίας μιας αρρώστιας,χαλάσει,τότε τοποθετούμε έξω από το μάτι ένα φακό,που βοηθάει να σχηματίζεται το είδωλο πάντα πάνω στον αμφιβληστροειδή και όχι μπροστά ή πίσω από αυτόν.
Η μυωπία διορθώνεται με αποκλίνοντες φακούς
 Η μυωπία διορθώνεται με αποκλίνοντες φακούς,ενώ η πρεσβυωπία με συγκλίνοντες φακούς.Επίσης άλλη εφαρμογή των φακών είναι το μικροσκόπιο.Σ' αυτό διάφορα συστήματα φακών μας βοηθούν να πετυχαίνουμε πολλές μεγάλες μεγεθύνσεις.Το μικροσκόπιο χρησιμοποιείται για τη μελέτη μικροοργανισμών.
Η  πρεσβυωπία διορθώνεται   με συγκλίνοντες φακούς
 Το τηλεσκόπιο είναι μια άλλη εφαρμογή των φακών και μας βοηθά να μελετούμε τα ουράνια σώματα ή αντικείμενα,που είναι τοποθετημένα πολύ μακριά από εμάς,και που με το γυμνό μάτι θα ήταν αδύνατο να τα παρατηρήσουμε.Επίσης με τη βοήθεια των φακών στις φωτογραφικές μηχανές κατορθώνουμε να έχουμε πιστά αντίγραφα των διάφορων αντικειμένων στις φωτογραφίες.Άλλη εφαρμογή είναι ο κινηματογραφικός προβολέας.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868