ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 6:56 μ.μ. | | | | | Best Blogger Tips

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΟΝΙΣΜΟΥ

|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΙΟΝΙΣΜΟΥ 
ΙΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Μερικές φορές το άτομο μπορεί να απορροφήσει τόσο μεγάλη ενέργεια,ώστε είναι δυνατό το ηλεκτρόνιο του να απομακρυνθεί από τον πυρήνα,σε περιοχή που ο πυρήνας δεν ασκεί ηλεκτρική δύναμη στο ηλεκτρόνιο.Το ηλεκτρόνιο απομακρύνεται οριστικά από τον πυρήνα και το άτομο μετατρέπεται σε θετικό ιόν. 
Η απομάκρυνση ενός ηλεκτρονίου του ατόμου σε  περιοχή εκτός του ηλεκτρικού πεδίου του πυρήνα ονομάζεται ιονισμός του ατόμου
  Ιονισμός είναι το φαινόμενο της πρόσληψης ή απώλειας ηλεκτρονίων σε ένα ηλεκτρικά ουδέτερο άτομο. 
 Η απομάκρυνση ενός ηλεκτρονίου του ατόμου σε  περιοχή εκτός του ηλεκτρικού πεδίου του πυρήνα ονομάζεται ιονισμός του ατόμου.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΙΟΝΙΣΜΟΥ

 Υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά και ιδιότητες εκτός από τις αντιδράσεις που εμφανίζουν περιοδικές ιδιότητες.Μια από αυτές είναι και η ενέργεια ιονισμού.
 Ενέργεια ιονισμού ονομάζεται η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται,για να απομακρυνθεί το ηλεκτρόνιο του ατόμου από τη θεμελιώδη τροχιά σε περιοχή εκτός του ηλεκτρικού πεδίου του πυρήνα.
Ενέργεια ιονισμού ονομάζεται η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται,για να απομακρυνθεί το ηλεκτρόνιο του ατόμου από τη θεμελιώδη τροχιά σε περιοχή εκτός του ηλεκτρικού πεδίου του πυρήνα
 Η ενέργεια ιονισμού είναι ίση με:

                                                                                 Eιον.=E-E1

όπου:  
E η ενέργεια του ατόμου που αντιστοιχεί σε κατάστάση με  n→∞ και 
Ε1 η ενέργειά του στη θεμελιώδη κατάσταση.
 Επομένως:

                                                                                  Eιον.=-E1

 Για το άτομο του υδρογόνου είναι E1=-13,6eV,οπότε η ενέργεια ιονισμού είναι:

                                                                                  Eιον.=13,6 eV Ως μονάδα μέτρησης για την ενέργεια ιοντισμού χρησιμοποιείται το kJ·mol-1.   
 Η ενέργεια ιονισμού ουσιαστικά είναι το έργο που χρειάζεται να προσφερθεί για να εξουδετερωθεί η ενέργεια του ηλεκτροστατικού πεδίου που δημιουργεί ο πυρήνας και στο οποίο βρίσκεται το ηλεκτρόνιο.
Στον πίνακα φαίνονται οι ενέργειες ιονισμού για τα 20 πρώτα στοιχεία
 Η ενέργεια που προϋποτίθεται κατά τον ιονισμό μπορεί να προσφερθεί από φωτόνια ή ηλεκτρόνια ή άλλα σωματίδια.Αν η προσφερόμενη ενέργεια είναι μεγαλύτερη ή ίση με την ενέργεια ιονισμού, τότε το ηλεκτρόνιο ξεφεύγει από το άτομο και γίνεται ελεύθερο ηλεκτρόνιο με κινητική ενέργεια τόση όση η διαφορά της προσφερόμενης ενέργειας και της ενέργειας ιονισμού.Αν η προσφερόμενη ενέργεια είναι μικρότερη,τότε δεν επηρεάζεται το ηλεκτρόνιο,μπορεί ωστόσο να επηρεαστεί το άτομο συνολικά.
Στο σχήμα φαίνεται η πορεία αύξησης της ενέργειας ιονισμού στον περιοδικό πίνακα
 Το πρότυπο του Μπορ για το άτομο υπολογίζει με ικανοποιητική ακρίβεια αυτήν την ενέργεια για τα υδρογονοειδή στοιχεία,δηλαδή αυτά στα οποία υπάρχει μόνο ένα ηλεκτρόνιο στην εξωτερική στοιβάδα,γιατί το πρότυπο του Μπορ δε συνυπολογίζει την επίδραση των υπόλοιπων ηλεκτρονίων στη διαμόρφωση των στοιβάδων.
 Πειραματικά δεδομένα για τις ενέργειες ιοντισμού των στοιχείων της περιόδου 3 δίνονται στον Πίνακα.
  
Διαδοχικές τιμές για τις ενέργειες ιοντισμού,E,για τα στοιχεία της περιόδου 3 του περιοδικού πίνακα (kJ/mol)
  Στοιχείο
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
Na
496
4560

Mg
738
1450
7730
Al
578
1820
2750
11600Si
786
1580
3230
4360
16100


P
1012
1900
2910
4960
6270
22200

S
1000
2250
3360
4560
7010
8500
27100
Cl
1251
2300
3820
5160
6540
9460
11000
Ar
1521
2670
3930
5770
7240
8780
12000

Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868