ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 8:30 π.μ. | | | | | Best Blogger Tips

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΠΑΓΩΓΗ

|
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΠΑΓΩΓΗ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΠΑΓΩΓΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Γνωρίζουμε,σύμφωνα με το νόμο του Faraday ότι σ’ ένα ακίνητο κύκλωμα επάγεται μια ηλεκτρεγερτική δύναμη εάν μεταβάλλεται η μαγνητική ροή που διέρχεται από το κύκλωμα. 
Ένας άλλος τρόπος για τη μεταβολή της μαγνητικής ροής είναι η βοήθεια ενός δεύτερου κυκλώματος αν μεταβάλλουμε την ένταση του ρεύματος.Σε αυτή την περίπτωση λέμε ότι τα δύο κυκλώματα βρίσκονται σε επαγωγική σύζευξη
 Ένας άλλος τρόπος για τη μεταβολή της μαγνητικής ροής είναι η βοήθεια ενός δεύτερου κυκλώματος.Σ' αυτό το δεύτερο κύκλωμα μεταβάλλουμε την ένταση του ρεύματος.Σε αυτή την περίπτωση λέμε ότι τα δύο κυκλώματα βρίσκονται σε επαγωγική σύζευξη.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ

 Αμοιβαία επαγωγή ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο αναπτύσσεται επαγωγική ηλεκτρεγερτική δύναμη,σαν αποτέλεσμα της μεταβολής της έντασης του ρεύματος σε γειτονικό κύκλωμα.
Αμοιβαία επαγωγή ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο αναπτύσσεται επαγωγική ηλεκτρεγερτική δύναμη,σαν αποτέλεσμα της μεταβολής της έντασης του ρεύματος σε γειτονικό κύκλωμα
 Αυτή η επαγωγική ηλεκτρεγερτική δύναμη ονομάζεται ηλεκτρεγερτική δύναμη από αμοιβαία επαγωγή(ΕΑΥΤ).
 Γνωρίζουμε ότι ο νόμος της επαγωγής δίνεται από την σχέση:

                                                                                ΕΕΠ=·ΔΦ/Δt

 Τώρα στην περίπτωση της αμοιβαίας επαγωγής ο νόμος της επαγωγής παίρνει τη μορφή:


                                                                                ΕΑΥΤ=-M·Δi/Δt


όπου:
Μ ο συντελεστής αμοιβαίας επαγωγής των κυκλωμάτων.
Το πηνίο Α διαρρέεται από ρεύμα μεταβλητής έντασης.Το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί το πηνίο Α μεταβάλλεται,με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται η μαγνητική ροή που διέρχεται από το πηνίο Β και να δημιουργείται σ΄αυτό ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή
 Ο συντελεστής αμοιβαίας επαγωγής δύο πηνίων εξαρτάται από τα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά,τη σχετική τους θέση και το υλικό του πυρήνα τους.
Η λειτουργία του μετασχηματιστή στηρίζεται στο φαινόμενο της αμοιβαίας επαγωγής.Η τάση που εφαρμόζεται στο ένα πηνίο μετασχηματίζεται σε μια άλλη τάση διαφορετικού πλάτους στο δεύτερο πηνίο
 Η μονάδα μέτρησης του συντελεστή αμοιβαίας επαγωγής είναι το Henry (1 Η).
 Ισχύει:

                                                                                      1 H=V·s/A

ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ

 Από την σχέση ΕΑΥΤ=-M·Δi/Δt μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:
 Η ηλεκτρεγερτική δύναμη από αμοιβαία επαγωγή που αναπτύσσεται σε ένα κύκλωμα Β εξαιτίας μεταβολής της έντασης του ρεύματος σε ένα κύκλωμα Α,είναι ανάλογη του ρυθμού με τον οποίο μεταβάλλεται το ρεύμα στο κύκλωμα Α.
Τα δύο πηνία έχουν κοινό άξονα
 Το φαινόμενο της αμοιβαίας επαγωγής είναι έντονο στην περίπτωση δύο πηνίων με κοινό άξονα.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868