ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 6:05 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

|
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Για την μελέτη της θερμοδυναμικής θα πρέπει να χρησιμοποιούμε συχνά τον όρο θερμοδυναμικό σύστημα.
Σύστημα ονομάζεται κάποιο κομμάτι ύλης,το οποίο απομονώνουμε νοερά από το εξωτερικό περιβάλλον με πραγματικά ή νοητά τοιχώματα
 Σύστημα ονομάζεται κάποιο κομμάτι ύλης,το οποίο απομονώνουμε νοερά από το εξωτερικό περιβάλλον με πραγματικά ή νοητά τοιχώματα.Ο υπόλοιπος φυσικός κόσμος αποτελεί το περιβάλλον του συστήματος.
Το σύστημα και το περιβάλλον του συστήματος
 Περιβάλλον του συστήματος ονομάζεται οτιδήποτε έξω από το σύστημα,το οποίο μπορεί να έχει άμεση επίδραση πάνω στη συμπεριφορά του συστήματος.
Σύστημα μπορεί να είναι το αέριο που περιέχεται σ' ένα κυλινδρικό δοχείο και περιβάλλον ένα κινητό έμβολο
 Για παράδειγμα,σύστημα μπορεί να είναι το αέριο που περιέχεται σ' ένα κυλινδρικό δοχείο και περιβάλλον ένα κινητό έμβολο και ένας λύχνος Bunsen.

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 Μηχανικό σύστημα ονομάζεται το σύστημα το οποίο για την μελέτη ενός συστήματος που θέλουμε να περιγράψουμε χρησιμοποιούμε μόνο μεγέθη της μηχανικής.
Μηχανικό σύστημα ονομάζεται το σύστημα το οποίο για την μελέτη ενός συστήματος που θέλουμε να περιγράψουμε χρησιμοποιούμε μόνο μεγέθη της μηχανικής
 Για παράδειγμα μεγέθη μηχανικής είναι η δύναμη,η ταχύτητα,η επιτάχυνση,η ορμή κ.λ.π..

ΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 Στην περίπτωση που για την περιγραφή του χρησιμοποιούνται και θερμοδυναμικά μεγέθη,όπως θερμότητα, θερμοκρασία, έργο, εσωτερική ενέργεια κ.λ.π.,το σύστημα χαρακτηρίζεται θερμοδυναμικό.
Θερμοδυναμικό σύστημα ονομάζεται το σύστημα που,όταν αλληλεπιδρά με το περιβάλλον,ανταλλάσσει με αυτό ενέργεια μέσω έργου και μέσω ροής θερμότητας
 Θερμοδυναμικό σύστημα ονομάζεται το σύστημα που,όταν αλληλεπιδρά με το περιβάλλον,ανταλλάσσει με αυτό ενέργεια μέσω έργου και μέσω ροής θερμότητας.
Διάφορα θερμοδυναμικά συστήματα
 Το θερμοδυναμικό σύστημα χαρακτηρίζεται και προσδιορίζεται από τις θερμοδυναμικές παραμέτρους.
Παράδειγμα θερμοδυναμικού συστήματος είναι μια ποσότητα αερίου που βρίσκεται σ' ένα δοχείο όγκου V
 Παράδειγμα θερμοδυναμικού συστήματος είναι μια ποσότητα αερίου που βρίσκεται σ' ένα δοχείο όγκου V.Άλλο παράδειγμα είναι ένα στερεό σώμα π.χ. ένας κρύσταλλος ή ένας μαγνήτης κ.α.

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 Θερμοδυναμικές μεταβλητές συστήματος ονομάζονται οι κατάλληλες παρατηρήσιμες ποσότητες οι οποίες πρέπει να επιλέξουμε για να περιγράψουμε την κατάσταση ενός θερμοδυναμικού συστήματος.
Θερμοδυναμικές μεταβλητές συστήματος ονομάζονται οι κατάλληλες παρατηρήσιμες ποσότητες οι οποίες πρέπει να επιλέξουμε για να περιγράψουμε την κατάσταση ενός θερμοδυναμικού συστήματος
 Ο αριθμός των θερμοδυναμικών μεταβλητών εξαρτάται από την φύση του συστήματος.Έτσι η κατάσταση ενός αερίου μπορεί να περιγραφεί πλήρως με τις θερμοδυναμικές μεταβλητές  πίεση,όγκο,θερμοκρασία και μάζα.

ΑΠΛΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 Για να έχουμε πιο εύκολα αποτελέσματα θα πρέπει ασχοληθούμε με τα απλούστερα θερμοδυναμικά συστήματα,δηλαδή αέρια που βρίσκονται μέσα σε δοχεία στο εσωτερικό των οποίων δε γίνονται χημικές αντιδράσεις.
Θερμικά  μονωμένο ή απλά μονωμένο σύστημα ονομάζεται το σύστημα στο οποίο τα τοιχώματα του δοχείου δεν επιτρέπουν τη μεταφορά θερμότητας από το αέριο προς το περιβάλλον ή αντίστροφα
 Θερμικά  μονωμένο ή απλά μονωμένο σύστημα ονομάζεται το σύστημα στο οποίο τα τοιχώματα του δοχείου δεν επιτρέπουν τη μεταφορά θερμότητας από το αέριο προς το περιβάλλον ή αντίστροφα.
Αδιαβατικό σύστημα ονομάζεται το σύστημα στο οποίο δεν παρατηρείται θερμική ανταλλαγή μεταξύ συστήματος και περιβάλλοντος
 Αδιαβατικό σύστημα ονομάζεται το σύστημα στο οποίο δεν παρατηρείται θερμική ανταλλαγή μεταξύ συστήματος και περιβάλλοντος.
Μηχανικά μονωμένο σύστημα ονομάζεται το σύστημα στο οποίο παρατηρείται ανταλλαγή θερμικής ενέργειας
 Μηχανικά μονωμένο σύστημα ονομάζεται το σύστημα στο οποίο παρατηρείται ανταλλαγή θερμικής ενέργειας.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868