ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 6:39 μ.μ. | | | Best Blogger Tips

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

|
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1) Πώς ορίζεται το έργο στη Φυσική,σε τι μετρείται και τι εκφράζει;Τι σημαίνει το πρόσημο για το έργο;Πότε είναι μηδέν;Αναφέρετε δυνάμεις πού το έργο τους είναι μηδέν.
2) Δείξτε ότι το έργο μιας σταθερής ή όχι δύναμης,ισούται με το εμβαδόν πού περικλείεται από τους άξονες και την καμπύλη στο διάγραμμα έργο–μετατόπιση.
3) Δείξτε ότι το έργο του βάρους ενός σώματος κατά την βολή του σε ορισμένο ύψος, ισούται με την κινητική ενέργεια πού αποκτά αυτό όταν επιστρέφει στην αρχική θέση;
4) Διατυπώστε το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας.Σε τι μας εξυπηρετεί αυτό;
5) Τι ονομάζουμε δυναμική ενέργεια ενός σώματος σε ύψος h;Τίνος είναι αποτέλεσμα και από τι εξαρτάται η τιμή της;
6) Πώς ορίζεται η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας για σώματα πού αλληλεπιδρούν;
7) Τι ονομάζουμε μηχανική ενέργεια ενός σώματος;Τι συμβαίνει με αυτή, όταν το σώμα κινείται μόνο με την επίδραση του βάρους του;Αναφέρετε ένα παράδειγμα.
8) Δείξτε ποσοτικά την διατήρηση της μηχανικής ενέργειας με την βοήθεια του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας.
9) Τι ονομάζουμε συντηρητικές (ή διατηρητικές) δυνάμεις;Δείξτε ότι το βάρος είναι μια τέτοια δύναμη.Αναφέρετε άλλες τρεις διατηρητικές δυνάμεις.Από τι εξαρτάται το έργο των συντηρητικών δυνάμεων;
10) Πώς διατυπώνεται η διατήρηση της μηχανικής ενέργειας με την χρήση διατηρητικών δυνάμεων;
11) Τι ονομάζεται ισχύς μιας μηχανής,σε τι μετρείται και τι εκφράζει;Πόση είναι η ισχύς ενός αυτοκινήτου πού κινείται με σταθερή ταχύτητα;
12) Να μελετηθεί η οριζόντια βολή 
α) με τις εξισώσεις κίνησης και 
β) με την μηχανική ενέργεια.
13) Ποιες δυνάμεις ονομάζονται μη συντηρητικές;Αναφέρετε δύο τέτοιες δυνάμεις.Τι εκφράζει το έργο των μη συντηρητικών δυνάμεων;
14) Τι συμβαίνει με την ορμή και την ενέργεια κατά την πλαστική κρούση;Τι δυνάμεις συμμετέχουν σ’ αυτή;
15) Πώς απαντάτε στην ερώτηση τι είναι η ενέργεια;Το έργο σχετίζεται με την κόπωση; 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ

1) Το έργο του βάρους  ενός υποβρυχίου,καθώς αυτό βυθίζεται κατακόρυφα είναι μηδέν.
2) Το έργο των συντηρητικών δυνάμεων είναι μηδέν.
3) Η δυναμική ενέργεια ενός σώματος,λόγω θέσεως,οφείλεται στην  αλληλεπίδρασή του με την Γη.
4) Η ισχύς μιας μηχανής εκφράζει τον ρυθμό με τον οποίο αυτή παράγει έργο.
5) Η ολική ορμή στην πλαστική κρούση δεν διατηρείται σταθερή.
6) Η μηχανική ενέργεια στην πλαστική κρούση μετατρέπεται μερικώς σε θερμότητα.
7) Οι δυνάμεις πού συγκρατούν τους δορυφόρους σε κυκλική τροχιά δεν παράγουν έργο.
8) Οι ηλεκτρικές δυνάμεις και οι δυνάμεις παραμορφωμένων ελατηρίων είναι συντηρητικές
9) Το έργο του βάρους  ενός σώματος σε μια κλειστή διαδρομή είναι μηδέν.
10) Ένα ακίνητο αντικείμενο δεν μπορεί να έχει ενέργεια.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Όταν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκείται σε ένα σώμα και η ταχύτητα είναι ομόρροπες τότε η κινητική ενέργεια του σώματος ……………………,το έργο είναι ……………………,και το σώμα ………………………ενέργεια από το περιβάλλον.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Όταν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκείται σε ένα σώμα και η ταχύτητα είναι αντίρροπες τότε η κινητική ενέργεια του σώματος ……………………, το έργο είναι ……………………,και το σώμα ………………………ενέργεια από το περιβάλλον

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Όταν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκείται σε ένα σώμα και η ταχύτητα είναι κάθετες τότε η κινητική ενέργεια του σώματος ……………………,το έργο είναι ……………………,και το σώμα ………………………ενέργεια από το περιβάλλον

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Η ισχύς ενός κινητήρα και γενικότερα οποιασδήποτε ………………. είναι το …………… του έργου πού  ……………….,προς τον ………………... μέσα στον οποίο αυτό παράγεται.Η ισχύς είναι  …………………… μέγεθος,ενώ μετρείται σε …………  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ένα κομμάτι από πηλό πέφτει από κάποιο ύψος στο έδαφος και μετά την πρόσκρουση παραμένει παραμένει κολλημένο σ’ αυτό.
Η μηχανική ενέργεια του πηλού μετά την πρόσκρουση:
α) χάθηκε.
β) μετατράπηκε σε θερμότητα.
γ) μετατράπηκε σε χημική ενέργεια.
δ) παραμένει σταθερή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Η μηχανική ενέργεια ενός σώματος  ή ενός συστήματος διατηρείται:
α) όταν οι δυνάμεις που δρουν σ’ αυτό είναι όλες συντηρητικές.
β) όταν καμία από τις δυνάμεις πού δρουν σ’ αυτό δεν είναι συντηρητική.
γ) όταν ασκούνται μόνο βαρυτικές δυνάμεις.
δ) όταν δεν ασκούνται τριβές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ένα αεροπλάνο κινείται οριζόντια σε κάποιο ύψος με σταθερή ταχύτητα.
Αν θεωρήσουμε επίπεδο δυναμικής ενέργειας μηδέν το επίπεδο του εδάφους τότε:
α) Το αεροπλάνο έχει δυναμική ενέργεια.
β) Το αεροπλάνο έχει κινητική ενέργεια.
γ) Το έργο του βάρους του αεροπλάνου είναι μηδέν.
δ) Το έργο της δύναμης της αντίστασης του αεροπλάνου είναι μηδέν.
ε) Το συνολικό έργο όλων των δυνάμεων είναι μηδέν.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Τι απέγινε η κινητική ενέργεια ενός ανελκυστήρα που κατεβαίνει μέχρι το ισόγειο:
α) Μετατράπηκε σε δυναμική.
β) Εξαφανίστηκε.
γ) Μετατράπηκε σε θερμότητα.
δ) Παρέμεινε στον ανελκυστήρα

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Όταν συσπειρώνουμε ένα ελατήριο τότε προσφέρουμε έργο σε αυτό.Τι συμβαίνει με την δυναμική ενέργεια του ελατηρίου:
α) εξαφανίζεται.
β) αλλοιώνεται.
γ) αυξάνεται.
δ) μειώνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Ποια από τις κατωτέρω μονάδες δεν είναι μονάδα μέτρησης ενέργειας;
α) Erg
β) Joule
γ) Watt
δ) Cal

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις που σχετίζονται με το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας είναι λανθασμένη;
α) Η κινητική ενέργεια ενός σώματος είναι ίση με το έργο που απαιτείται για να σταματήσει το σώμα 
β) Το έργο που καταναλώνεται σε ένα σώμα που είναι αρχικά ακίνητο,το αναγκάζει να κινηθεί με κινητική ενέργεια ίση προς το έργο που καταναλώθηκε 
γ) Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας ενός σώματος μεταξύ δύο θέσεων α και β είναι ίση με το έργο της συνολικής εξωτερικής δύναμης. 
δ) Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας ενός σώματος μεταξύ δύο θέσεων α και β είναι ίση με το έργο των δυνάμεων που έχουν ίδια διεύθυνση με τη διεύθυνση της κίνησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Δύο όμοια σώματα με μάζες m1=m2,έχουν ταχύτητες υ2=2υ1.
Το δεύτερο σώμα μπορεί να παράγει:
α) διπλάσιο έργο σε σχέση με το πρώτο σώμα.
β) τετραπλάσιο έργο σε σχέση με το πρώτο σώμα. 
γ) το ένα τέταρτο του έργου που παράγει το πρώτο σώμα.
δ) το μισό έργο που παράγει το πρώτο σώμα.


ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Το έργο ως φυσικό μέγεθος εκφράζει:
α) τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος.
β) τη μεταβολή της ταχύτητας του σώματος.
γ) την ενέργεια που μεταφέρεται από ένα σώμα σε άλλο,ή που μετατρέπεται από μια μορφή σε άλλη. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Όταν μια δύναμη είναι κάθετη στη μετατόπιση:
α) δεν κάνει έργο.
β) κάνει έργο θετικό.
γ) κάνει έργο αρνητικό. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Όταν ένα σώμα πέφτει κατακόρυφα προς τα κάτω με την επίδραση μόνο τους βάρους του
α) η κινητική και η δυναμική του ενέργεια αυξάνονται.
β) η δυναμική ενέργεια μειώνεται και η κινητική αυξάνεται.
γ) η μηχανική ενέργεια μειώνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Σε μια ομαλή κυκλική κίνηση το έργο της κεντρομόλου δύναμης που ασκείται στο σώμα είναι:
α) θετικό.
β) αρνητικό.
γ) μηδέν.   

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Σώμα ολισθαίνει σε οριζόντιο δρόμο υπό την επίδραση του βάρους της κάθετης δύναμης του δρόμου, της τριβής και μιας οριζόντια δύναμης F που το ωθεί. Το αλγεβρικό άθροισμα του έργου της F και του έργου της τριβής ισούται με
α) τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος.
β) την ενέργεια που προσφέρεται στο σώμα.
γ) την ενέργεια που αφαιρείται από το σώμα. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω μεγέθη με τις αντίστοιχες μονάδες τους στο S.I.

1.        Ενέργεια
Α.    Kgr m/s
2.        Δύναμη
Β.    Watt
3.        Έργο
Γ.    Joule
4.        Ορμή
Δ.    Ν
5.        Ισχύς
Ε.    Joule

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Εφαρμόστε το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας για να υπολογίστε την ταχύτητα με την οποία φτάνει στο έδαφος ένα σώμα,πού αφήνετε να πέσει από ύψος h=5 m,χωρίς αρχική ταχύτητα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Με τι ταχύτητα θα φτάσει στο έδαφος το παραπάνω σώμα, εάν βληθεί οριζόντια με ταχύτητα υ0=10 m/s από το ίδιο ύψος;Εφαρμόστε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας για να υπολογίστε το μέτρο της. 
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10 m/s2.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Ένα σώμα μάζας 2 kg βρίσκεται στο έδαφος (θέση Α) με μηδενική δυναμική ενέργεια. Σε μια στιγμή ασκούμε πάνω του μια κατακόρυφη δύναμη F=22 Ν με αποτέλεσμα μετά από λίγο να βρίσκεται στη θέση Γ σε ύψος h=4,5 m.
Δίνεται g=10 m/s2.  
Για την παραπάνω μετακίνηση:
Α)  Να υπολογίσετε τα έργα WF και  WΒ
Β) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
α)  Στο σώμα δόθηκε ενέργεια μέσω του έργου της  δύναμης F.
β)  Το έργο της  δύναμης εκφράζει την αύξηση της δυναμικής ενέργειας.
γ) Το έργο του βάρους ισούται με την αύξηση της δυναμικής ενέργειας του σώματος.
δ)   Η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας είναι αντίθετη του έργου του βάρους.
Γ)  Πόσο χρόνο διαρκεί η κίνηση από το Α στο Γ;
Δ) Να υπολογιστούν για την παραπάνω κίνηση:
α)  Η μέση ισχύς της δύναμης
β)  Η μέση ισχύς του βάρους.
γ)  Ο μέσος ρυθμός αύξησης της  δυναμικής ενέργειας του σώματος.
δ) Ο μέσος ρυθμός αύξησης της  κινητικής ενέργειας του σώματος.
Ε)  Για τη θέση Γ να βρεθούν:
α)  Η (στιγμιαία) ισχύς της δύναμης F.
β)  Η (στιγμιαία) ισχύς του βάρους.
γ)  Ο ρυθμός αύξησης της  δυναμικής ενέργειας του σώματος.
δ) Ο ρυθμός αύξησης της  κινητικής ενέργειας του σώματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Ένα σώμα κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και σε μια στιγμή περνά με ταχύτητα υ1 από τη θέση Α,ενώ μετά από λίγο φτάνει με ταχύτητα υ2 στη θέση Β σε απόσταση x.Στο σώμα ασκούνται δύο δυνάμεις F1,Fίσου μέτρου,όπως στο σχήμα.
 
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.
α) Το έργο της δύναμης F1 υπολογίζεται από την εξίσωση W1=F1·x.
β) Το έργο της δύναμης F2 υπολογίζεται από την εξίσωση W2=F2·x.
γ) Μέσω του έργου της δύναμης F1 προσφέρεται ενέργεια στο σώμα.
δ) Για την κινητική ενέργεια του σώματος ισχύει: ΚΑΒ.
ε) Το σώμα ασκεί δύναμη στο έδαφος ίση με το βάρος του.
στ) Το έργο της δύναμης που ασκεί το έδαφος στο σώμα είναι αρνητικό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Σ' ένα σώμα μάζας m=1 kg που ηρεμεί σε ένα τραπέζι ασκείται οριζόντια δύναμη F=20 Ν. 
α) Σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω του.
β) Να υπολογιστούν τα μέτρα των δυνάμεων.
γ) Δυνάμεις από επαφή είναι …………… ενώ από απόσταση ……………….
Ασκεί δύναμη το σώμα Σ στο τραπέζι;Αν ναι γιατί;

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Ένας άνθρωπος ακολουθεί τους παρακάτω δρόμους για να ανέβει σε ένα κτήριο:
α) με τις σκάλες.
β) με τον ανελκυστήρα.
γ) με σκοινί αναρρίχησης.
1) Σε ποια περίπτωση είναι μεγαλύτερο το έργο του βάρους του ανθρώπου;
2) Σε ποια περίπτωση είναι μεγαλύτερη η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας του ανθρώπου;

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Μία μπάλα αφήνεται από κάποιο ύψος να πέσει στο έδαφος και αναπηδά σε μικρότερο ύψος από αυτό που έπεσε.
Τι μπορεί να συμβαίνει:
α) Η μηχανική ενέργεια του σώματος είναι σταθερή.
β) Η ορμή του διατηρείται.
γ) Η δυναμική του ενέργεια είναι σταθερή.Κάποιο ποσό ενέργειας έγινε θερμότητα στην κρούση.
δ) Η κινητική ενέργεια του σώματος είναι σταθερή

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Να αναφέρετε δύο περιπτώσεις στις οποίες μία ασκείται δύναμη σε ένα σώμα αλλά δεν παράγει έργο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Από ένα παράθυρο ενός ψηλού κτηρίου αφήνουμε να πέσει μία πέτρα.Τι είδους ενέργεια έχει το σώμα;
α) όταν το αφήνουμε.
β) λίγο πριν φτάσει στο έδαφος.
γ) σε μία ενδιάμεση θέση

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Διαθέτουμε ενέργεια 2 J.Πόσο ψηλά μπορούμε να ανεβάσουμε ένα βιβλίο μάζας 0,2 Kg;

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Ποια η φυσική σημασία των παρακάτω μεγεθών: 
α) Έργο.
β) Κινητική Ενέργεια.
γ) Μεταβολή κινητικής ενέργειας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Περιγράψτε δύο φαινόμενα στα οποία να είναι μηδέν το έργο μίας μη μηδενικής δύναμης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Πόσο έργο παράγεται όταν ένας δορυφόρος εκτελέσει το 1/4 της τροχιάς του γύρω από την Γη;

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Μία σφαίρα περιφέρεται με την βοήθεια νήματος σε κυκλική τροχιά στο κατακόρυφο επίπεδο.
Να υπολογίσετε το έργο του βάρους το έργο της τάσης και το έργο της συνισταμένης για την κυκλική διαδρομή της.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Σώμα μάζας 2 Kg πέφτει από ύψος 2 m και φτάνει στο έδαφος με ταχύτητα 5 m/s.
α) Διατηρείται η μηχανική ενέργεια του σώματος κατά την κίνησή του;Να δικαιολογήσετε την άποψή σας.
β) Περιγράψτε τις ενεργειακές μεταβολές που πραγματοποιούνται κατά την πτώση του σώματος.
γ) Πόσο είναι το έργο του βάρους για την πτώση αυτή;Πόση θερμότητα αναπτύχθηκε;
δ) Ποιων σωμάτων μεταβλήθηκε η εσωτερική ενέργεια;

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Δύο σώματα ίσης μάζας Α και Β βρίσκονται στο ίδιο ύψος στην Γη και την Σελήνη αντίστοιχα.Αν αφεθούν να πέσουν σε ποιο θα μεταβληθεί περισσότερο η δυναμική του ενέργεια;Ποιο θα αποκτήσει μεγαλύτερη ταχύτητα κατά την πτώση;

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Οριζόντια δύναμη σταθερής διεύθυνσης και μεταβλητού μέτρου ασκείται σε σώμα που ισορροπεί ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο.Πως υπολογίζεται στην περίπτωση αυτή το έργο της δύναμης;

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Σε σώμα που βρίσκεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο ασκείται σταθερή δύναμη F.
Να παραστήσετε γραφικά την σχέση του έργου της δύναμης F με την ταχύτητα U που αποκτά το σώμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Νήμα χρησιμοποιείται για να κατεβάσουμε σώμα μάζας Μ κατά απόσταση ℓ με επιτάχυνση g/2.
Πόσο είναι το έργο της τάσης του νήματος;

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα υ.
Πόσο πρέπει να αυξηθεί η ισχύς του κινητήρα ώστε να διπλασιαστεί η ταχύτητά του;

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Σε δύο ελατήρια σταθερών K1<Kπροσφέρουμε το ίδιο έργο. 
α) Ποιο ελατήριο τεντώθηκε περισσότερο; 
β) Σε ποιο ασκείται μεγαλύτερη δύναμη;

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Σώμα προσδένεται στην άκρη ελατηρίου και αφήνεται σιγά–σιγά ως την θέση ισορροπίας.Τότε η επιμήκυνση είναι d.Πόση είναι η μέγιστη επιμήκυνση αν το σώμα αφεθεί ελεύθερο να κινηθεί;

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Λεία κεκλιμένα επίπεδα έχουν διάφορες κλίσεις και κοινή κορυφή.Από αυτή αφήνονται διάφορα σώματα να γλιστρήσουν.
Ποιο θα φτάσει με μεγαλύτερη ταχύτητα στο έδαφος;Παίζει ρόλο η μάζα των σωμάτων;

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Προσφέρεται καθόλου ενέργεια σε ένα αυτοκίνητο που κινείται με σταθερή ταχύτητα σε ευθύγραμμο δρόμο;

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Ποδοσφαιριστής κλωτσάει μια μπάλα κατακόρυφα προς τα πάνω και αυτή ανεβαίνει σε ένα μέγιστος ύψος και ξαναπέφτει κατακόρυφα.
Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
α) Αν η μπάλα  ξεκινάει από σημείο Α και επιστρέφει στο ίδιο σημείο το έργο του βάρους είναι συνολικά  μηδέν.
β)  Το έργο της αντίστασης του αέρα είναι αρνητικό στην άνοδο και θετικό στην κάθοδο.
γ) Η μπάλα επιστρέφει στο σημείο Α με μικρότερη κινητική ενέργεια από αυτή που ξεκίνησε.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ


ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ένας μαθητής σπρώχνει το θρανίο ασκώντας του οριζόντια δύναμη και το μετακινεί πάνω στο μη λείο δάπεδο της αίθουσας του.
Πόσες δυνάμεις παράγουν έργο;Τι εκφράζει το έργο κάθε δύναμης;

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ένας δορυφόρος περιφέρεται γύρω από τη Γη με ταχύτητα,που η τιμή της παραμένει σταθερή.
Πόσο νομίζετε ότι είναι το έργο του βάρους του (είναι η μοναδική δύναμη που ασκείται στο δορυφόρο),για μισή και πόσο για μια πλήρη περιστροφή;
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ένα αντικείμενο, που συγκρατείται ακίνητο,αφήνεται να πέσει ελεύθερα. α θεωρήσετε την αντίσταση του αέρα αμελητέα και να εξηγήσετε με λίγα λόγια,πώς εφαρμόζετε για το αντικείμενο η αρχή διατήρησης της ενέργειας.
Να κάνετε το ίδιο,αν η αντίσταση από τον αέρα δεν θεωρείται αμελητέα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Ένας αλεξιπτωτιστής πέφτει από το αεροπλάνο και αφού ανοίξει το αλεξίπτωτο,κινούμενος για κάποιο χρονικό διάστημα με σταθερή ταχύτητα,προσγειώνεται στο έδαφος.Στο χρονικό αυτό διάστημα διατηρείται ή όχι η μηχανική ενέργεια του αλεξιπτωτιστή;

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Στην εικόνα φαίνεται ένα σώμα, το οποίο τίθεται σε κίνηση στο λείο οριζόντιο επίπεδο από μια σταθερή οριζόντια δύναμη F.Μετά από μετατόπιση κατά x,2x,3x η κινητική ενέργεια του σώματος είναι Κ,2Κ,3Κ αντίστοιχα.Δηλαδή η κινητική ενέρ­γεια είναι ανάλογη της μετατόπισης.

Πώς το εξηγείτε αυτό;

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Πότε μια δύναμη ονομάζεται συντηρητική;Να δώσετε δύο παραδείγματα συντηρητικών δυνάμεων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Τι σημαίνει ότι ένας λαμπτήρας έχει ισχύ 100 W;Το κόστος λειτουργίας ενός λαμπτήρα 100 W εξαρτάται από την ισχύ του,το χρόνο που αυτός λειτουργεί,ή και από τα δύο;

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Ένα σώμα μάζας m αφήνεται να πέσει από μικρό ύψος h.Αν η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα, να σχεδιαστούν στους ίδιους άξονες ενέργεια-ύψος,η κινητική,η δυναμική και η ολική ενέργεια του σώματος κατά την πτώση του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Από ένα σημείο (Ο) που βρίσκεται σε ύψος h,ρίχνονται δύο σώματα ίδιας μάζας.Το ένα προς τα πάνω με κατακόρυφη ταχύτητα υ0 και το άλλο οριζόντια με ταχύτητα ίσου μέτρου.
Να συγκρίνετε τις ταχύτητες με τις οποίες φτάνουν τα σώματα στο οριζόντιο έδαφος και το έργο του βάρους καθ'ενός από το σημείο (Ο) εως το έδαφος.


ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Όταν ένα αυτοκίνητο κινείται επιταχυνόμενο αυξάνει την κινητική του ενέργεια καταναλώνοντας καύσιμα.Έχει κατά την άποψή σας βάση ο ισχυρισμός πως όταν το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα,δηλαδή χωρίς να αυξάνεται η κινητική του ενέργεια, δεν απαιτείται δαπάνη καυσίμων;

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις:
α) Το έργο μιας σταθερής δύναμης, είναι σταθερό.
β) Το έργο των βαρυτικών δυνάμεων είναι μηδέν.
γ) Το έργο της συνισταμένης δύναμης σε μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση είναι πάντα μηδέν
δ) Αν η τιμή μιας δύναμης, η οποία επιβραδύνει ένα σώμα ελαττώνεται,θα ελαττώνεται και το έργο της.
ε) Αν ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο το έργο του βάρους του είναι μηδέν.
στ) Το έργο της συνισταμένης δύναμης στην ομαλή κυκλική κίνηση είναι ανεξάρτητο από την ταχύτητα του σώματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις. 
α) Αν ένα σώμα ολισθαίνει σε κεκλιμένο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα, το έργο του βάρους του είναι μηδέν. 
β) Το έργο των συντηρητικών δυνάμεων είναι μηδέν. 
γ) Αν η δύναμη που επιταχύνει ένα σώμα σε μια ευθύγραμμη κίνηση μειώνεται, η κινητική ενέργεια του σώματος αυξάνεται. 
δ) Το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας και η διατήρηση της μηχανικής ενέργειας, δεν ισχύουν στην περίπτωση μη συντηρητικών δυνάμεων. 
ε) Δύο ίσες δυνάμεις ασκούνται σε δύο σώματα διαφορετικής μάζας, που κινούνται με την ίδια σταθερή ταχύτητα.Οι δυνάμεις προσφέρουν ή αφαιρούν στα σώματα ενέργεια με τον ίδιο ρυθμό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις.
α) Η ταχύτητα και η κινητική ενέργεια ενός σώματος που κινείται σε οριζόντιο επίπεδο, αναλύονται σε δύο συνιστώσες η κάθε μία. 
β) Η ταχύτητα ενός σώματος μπορεί να μεταβάλλεται,αν το έργο της συνισταμένης δύναμης που ασκείται στο σώμα είναι μηδέν.
γ) Αν η ταχύτητα ενός σώματος διπλασιαστεί,θα διπλασιαστεί η ορμή και η κινητική του ενέργεια.
δ) Η κινητική ενέργεια ενός συστήματος σωμάτων,είναι ίση με το άθροισμα των κινητικών ενεργειών των σωμάτων του συστήματος.
ε) Αν ένα σώμα αφεθεί να κινηθεί σε λείο κεκλιμένο επίπεδο μόνο με την επίδραση του βάρους του,τότε:Το έργο του βάρους,είναι ίσο με την ελάττωση της δυναμικής ενέργειας η οποία είναι ισόποση με την αύξηση της κινητικής του ενέργειας.
Να δικαιολογήσετε την ορθότητα των προτάσεων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Να συνδέσετε με μια γραμμή τους όρους μονόμετρο μέγεθος ή διανυσματικό μέγεθος με τα αντίστοιχα μεγέθη:  

μονόμετρο          μετατόπιση (x)
μέγεθος              απόσταση (s)
                         κινητική ενέργεια(Κ)
                         δύναμη (F)
διανυσματικό       έργο (W)δυναμική ενέργεια (U)
μέγεθος              δυναμική ενέργεια (U)

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Ποια ή ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
α) Το έργο βάρος ενός υποβρυχίου καθώς βυθίζεται κατακόρυφα είναι μηδέν.
β) Το έργο του βάρους σε μια κλειστή διαδρομή είναι μηδέν.
γ) Η δύναμη που ασκείται σ' ένα σώμα και το έργο της δύναμης για μια μετατόπιση είναι μεγέθη διανυσματικά.
δ) Ένα σώμα που πέφτει κατακόρυφα μπορεί να έχει δυναμική ενέργεια,κινητική ενέργεια και έργο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Η Σελήνη εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση γύρω από τη Γη με την επίδραση του βάρους της.
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
α) Η ταχύτητα της Σελήνης είναι σταθερή.
β) Η κινητική ενέργεια της Σελήνης είναι σταθερή.
γ) Η ορμή της Σελήνης είναι μηδέν.
δ) Το έργο της βαρυτικής έλξης της Γης στη Σελήνη για μια περιφορά είναι μηδέν.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Ένα σώμα μάζας m αφήνεται από το σημείο Α και κινείται κατά μήκος του λείου κεκλιμένου επιπέδου ΑΓ.Κατόπιν το σώμα κινείται στο οριζόντιο επίπεδο,όπου και τελικά σταματάει λόγω της τριβής,αφού διανύσει διαδρομή ΓΔ.

Ποια ή ποιες από τις παρακάτω προτά­σεις είναι σωστές;
α) Το έργο του βάρους από το Α έως το Γ είναι mgh. 
β) Η κινητική ενέργεια του σώματος στο σημείο Γ είναι mgh. 
γ) Το έργο της τριβής από το Γ έως το Δ είναι mgh. 
δ) Το έργο της τριβής από το Α έως το Δ είναι mgh.
ε) Το έργο του βάρους από το Α έως το Δ είναι mghημθ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Ένα σώμα είναι ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο.Ασκούμε στο σώμα οριζόντια δύναμη, που η τιμή της μεταβάλλεται,όπως φαίνεται στη γραφική παράσταση.
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και γιατί;
α) Από Ο έως x1 η κινητική ενέργεια του σώματος αυξάνεται. 
β) Από x1 έως x2 η κινητική ενέργεια του σώματος αυξάνεται. 
γ) Από Ο έως x1 στο σώμα προσφέρεται ενέργεια μέσω του έργου της δύναμης με σταθερό ρυθμό.  
δ) Από x1 έως x2 η κινητική ενέργεια του σώματος ελαττώνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Σ' ένα σώμα που ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο ασκείται οριζόντια δύναμη που η τιμή της μεταβάλλεται όπως φαίνεται στη γραφική παράσταση. 
Ποια ή ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ή σωστές και γιατί.  
α) Η κινητική ενέργεια του σώματος είναι μέγιστη στη θέση x3.
β) Από τη θέση Ο έως τη θέση x1,η κινητική ενέργεια του σώματος αυξάνεται.
γ) Η κινητική ενέργεια του σώματος στη θέση xείναι F1x1.
δ) Η κινητική ενέργεια τους σώματος στη θέση x1 είναι μικρότερη από την κινητική του ενέργεια στη θέση x2.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Η μηχανική ενέργεια ενός συστήματος διατηρείται,αν στο σύστημα ασκούνται: 
α) Μόνο εσωτερικές δυνάμεις. 
β) Μόνο εξωτερικές δυνάμεις.
γ) Μόνο συντηρητικές δυνάμεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Ένα μεταλλικό σφαιρίδιο κινείται κατακόρυφα προς τα κάτω μέσα σ' ένα υγρό έχοντας, λόγω της αντίστασης του υγρού, σταθερή ταχύτητα υ=0,05 m/s.Αν g=10 m/s2 και το σφαιρίδιο έχει μάζα 0,02 kg,η ενέργεια που χάνει μέσα στο υγρό σε κάθε δευτερόλεπτο νομίζετε ότι είναι:   
α) 0,025 mJ         
β) 1,3 mJ
γ) 10 mJ               
δ) 8,2 mJ

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη φυσικών μεγεθών αποτελείται από ένα μονόμετρο και ένα διανυσματικό μέγεθος;
α) Μετατόπιση,επιτάχυνση.
β) Δυναμική ενέργεια,έργο.
γ) Ταχύτητα,ισχύς.
δ) Κινητική ενέργεια,δύναμη.
ε) Ταχύτητα,ορμή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Ένα αυτοκίνητο ξεκινώντας από την ηρεμία, επιταχύνεται ώστε να αποκτήσει ταχύτητα 20 m/s σε χρόνο 10 s.Αν η μάζα του αυτοκινήτου είναι 1.000 kg,η μέση ισχύς που αναπτύχθηκε νομίζετε ότι είναι:
α) 2 kW               
β) 5 kW
γ) 18 kW               
δ) 20 kW

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Ένα σώμα ρίχνεται με οριζόντια ταχύτητα υ0 πάνω σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο έχει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ.
Ποιο από τα διαγράμματα της σελίδας παριστάνει την κινητική  ενέργεια του σώματος σε συνάρτηση με τη μετατόπισή του;

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
α) Ένα αντικείμενο που είναι ακίνητο δεν μπορεί να έχει ενέργεια.
β) Μια δύναμη που ασκείται σ' ένα σώμα παράγει έργο ακόμη και αν το σώμα δεν κινείται.
γ) Η βαρυτική δυναμική ενέργεια είναι το μόνο είδος δυναμικής ενέργειας που εμφανίζεται στη φύση.
δ) Ένα αντικείμενο το οποίο δεν κινείται μπορεί να έχει δυναμική ενέργεια.
ε) Μια δύναμη που ασκείται σ' ένα σώμα δεν παράγει έργο, όταν το σώμα δεν κινείται, ή όταν η γωνία μεταξύ της δύναμης και της μετατόπισης είναι 9.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Αν ένα αντικείμενο αφεθεί να πέσει ελεύθερα η βαρυτική δυναμική του ενέρ­γεια μετατρέπεται:
α) Ακαριαία σε κινητική ενέργεια. 
β) Σταδιακά σε κινητική ενέργεια. 
γ) Κατά ένα μέρος σε κινητική ενέργεια. 
δ) Τίποτα από τα παραπάνω. 
Ποια από τις προηγούμενες προτάσεις είναι σωστή;

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Ένα αντικείμενο μάζας m βρίσκεται σε ύψος h από την επιφάνεια της Γης.Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
α) Το αντικείμενο έχει δυναμική ενέργεια mgh.
β) Η Γη έχει δυναμική ενέργεια mgh.
γ) Το σύστημα Γη-αντικείμενο έχει δυναμική ενέργεια mgh.
δ) Το αντικείμενο δεν έχει δυναμική ενέργεια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Ένα κινητό έχει μάζα m και ταχύτητα υ.
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
α) Ο θεμελιώδης νόμος της δυναμικής συσχετίζει τη δύναμη που ασκείται σ' ένα σώμα με τη μεταβολή της ορμής του.
β) Το θεώρημα κινητικής ενέργειας συσχετίζει το έργο των δυνάμεων που ασκούνται σ' ένα σώμα με τη μεταβολή της κινητικής του ενέργειας.
γ) Η διατήρηση της ορμής ενός συστήματος ισχύει όταν και η ενέργεια του συστήματος διατηρείται.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868