ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 7:12 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΔΥΝΑΜΗ ΒΑΡΟΒΑΘΜΙΔΑΣ

|
ΔΥΝΑΜΗ ΒΑΡΟΒΑΘΜΙΔΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ ΒΑΡΟΒΑΘΜΙΔΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Βαροβαθμίδα ονομάζεται ο λόγος της διαφοράς βαρομετρικής πίεσης ανάμεσα σε δύο τόπους προς την ευθεία απόσταση των τόπων.
 Για τον υπολογισμό της βαροβαθμίδας είναι απαραίτητο η βαρομετρική πίεση να εκφράζεται σε χιλιοστά στήλης υδραργύρου (mmHg) και η απόσταση να μετριέται σε χιλιόμετρα (Κm).
Βαροβαθμίδα ονομάζεται ο λόγος της διαφοράς βαρομετρικής πίεσης ανάμεσα σε δύο τόπους προς την ευθεία απόσταση των τόπων
 Όταν η βαροβαθμίδα μεταξύ δύο παρακείμενων τόπων έχει τιμή ίση προς το μηδέν,τότε μεταξύ των δύο αυτών τόπων επικρατεί άπνοια,δηλαδή ο αέρας παραμένει οριζόντια ακίνητος,και άνεμοι δεν παρατηρούνται.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΡΟΒΑΘΜΙΔΑΣ

 Οι ισοβαρείς καμπύλες,οι οποίες ενώνουν πάνω σ’ ένα χάρτη τα σημεία της ίδιας βαρομετρικής πίεσης,παρουσιάζονται σε τέτοια διάταξη,ώστε η μία καμπύλη περιβάλλει περιμετρικά τις άλλες,σχηματίζοντας έτσι το πλέγμα των ισοβαρών.
Όσο μεγαλύτερη η διαφορά ατμοσφαιρικής πίεσης και μικρότερη η απόσταση μεταξύ δύο τόπων τόσο σφοδρότεροι θα είναι οι άνεμοι που θα ακολουθήσουν
 Αν υποθέσουμε ότι η ισοβαρής που περνάει από τη Θεσσαλονίκη αντιστοιχεί σε βαρομετρική πίεση 750 mmHg,ενώ η ισοβαρής του Πολυγύρου αντιστοιχεί σε βαρομετρική πίεση 740 mmHg,τότε,αφού είναι γνωστή η ευθεία απόσταση των δύο πόλεων (45 χιλιόμετρα).Η απόσταση στη προκειμένη περίπτωση μετράται σε γεωγραφικές μοίρες.
Η βαροβαθμίδα θεωρείται διάνυσμα με διεύθυνση κάθετη στις ισοβαρείς καμπύλες και φορά από τις υψηλότερες προς τις χαμηλότερες ατμοσφαιρικές πιέσεις
 Η βαροβαθμίδα θεωρείται διάνυσμα με διεύθυνση κάθετη στις ισοβαρείς καμπύλες και φορά από τις υψηλότερες προς τις χαμηλότερες ατμοσφαιρικές πιέσεις.
 Η βαροβαθμίδα δίνεται από τον τύπο:

                                                                                        Β=Ρ21

όπου:
Ρ12 οι αντίστοιχες βαρομετρικές πιέσεις και 
α η απόσταση.
 Επομένως στην προηγούμενη περίπτωση έχουμε την τιμή της Β=10/45 του χιλιοστού.Η ένταση της βαροβαθμίδας αναφέρεται στον τόπο με τη μικρότερη βαρομετρική πίεση. 
Βαροβαθμίδες της τάξεως (τιμής) 1 mb/1° προξενούν ανέμους ασθενείς,ενώ της τάξεως 4 έως 5 mb/1° προξενούν ανέμους θυελλώδεις
 Βαροβαθμίδες της τάξεως (τιμής) 1 mb/1° προξενούν ανέμους ασθενείς,ενώ της τάξεως 4 έως 5 mb/1° προξενούν ανέμους θυελλώδεις.Όσο μεγαλύτερη η διαφορά ατμοσφαιρικής πίεσης και μικρότερη η απόσταση μεταξύ δύο τόπων τόσο σφοδρότεροι θα είναι οι άνεμοι που θα ακολουθήσουν.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΟΒΑΘΜΙΔΑΣ

 Στη μετεωρολογία,η γνώση της βαροβαθμίδας έχει προγνωστικό χαρακτήρα,γιατί επιτρέπει την πρόβλεψη της καιρικής κατάστασης και της πνοής των ανέμων.Μεγάλη τιμή της βαροβαθμίδας έχει ως συνέπεια την εμφάνιση μεγάλης έντασης ανέμων και κυκλώνων,ειδικά στις τροπικές περιοχές.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868