ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 7:21 μ.μ. | | | | | | | Best Blogger Tips

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΡΜΗ

|
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΡΜΗ

  Μετά από μία τροχιά, ο Ερμής έχει περιστραφεί 1,5 φορές, έτσι ώστε μετά από δύο πλήρεις περιφορές το ίδιο ημισφαίριο είναι και πάλι φωτίζεται.
Παρατηρήσεις ραντάρ το 1965 απέδειξε ότι ο πλανήτης έχει 3:02 σπιν-τροχιάς απήχηση, εκ περιτροπής τρεις φορές για κάθε δύο στροφές γύρω από τον Ήλιο.
  Για πολλά χρόνια πίστευαν ότι ο Ερμής ήταν συγχρονισμένα παλιρροιακά κλειδωμένος με τον Ήλιο, εκ περιτροπής μία φορά για κάθε τροχιά και πάντα με το ίδιο πρόσωπο κατευθύνεται προς τον Ήλιο, με τον ίδιο τρόπο που η ίδια πλευρά της Σελήνης βλέπει πάντα τη Γη. Παρατηρήσεις ραντάρ το 1965 απέδειξε ότι ο πλανήτης έχει 3:02 σπιν-τροχιάς απήχηση, εκ περιτροπής τρεις φορές για κάθε δύο στροφές γύρω από τον Ήλιο.Η εκκεντρότητα της τροχιάς του Ερμή κάνει αυτή την απήχηση σταθερό-στο περιήλιο, όταν το ηλιακό ρεύμα είναι ισχυρότερη, η Ήλιος είναι σχεδόν ακόμα σε ουρανό Ερμή.   Ο αρχικός λόγος που οι αστρονόμοι πίστευαν ότι ήταν συγχρονισμένα κλειδωμένη ήταν ότι, κάθε φορά που ο Ερμής ήταν σε καλύτερη θέση για την παρατήρηση, ήταν σχεδόν πάντα στο ίδιο σημείο στις 3:02 απήχηση της, ως εκ τούτου, δείχνοντας το ίδιο πρόσωπο.Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, κατά σύμπτωση, η περίοδος περιστροφής του Ερμή είναι σχεδόν ακριβώς στη μέση της συνοδικής περιόδου του σε σχέση με τη Γη. Λόγω του συντονισμού 3:02 Ερμή σπιν-τροχιάς, μια ηλιακή ημέρα (το μήκος μεταξύ δύο μεσημβρινό διελεύσεις του Ήλιου), διαρκεί περίπου 176 ημέρες Γης.Μια αστρική ημέρα (η περίοδος περιστροφής) διαρκεί περίπου 58,7 ημέρες Γης.
Παρατηρήσεις ραντάρ το 1965 απέδειξε ότι ο πλανήτης έχει 3:02 σπιν-τροχιάς απήχηση, εκ περιτροπής τρεις φορές για κάθε δύο στροφές γύρω από τον Ήλιο.
  Προσομοιώσεις δείχνουν ότι η τροχιακή εκκεντρότητα του Ερμή διαφέρει χαοτικά από σχεδόν μηδενική (κυκλική) σε περισσότερες από το 0,45 μετά από εκατομμύρια χρόνια,λόγω διαταραχές από τους άλλους πλανήτες.Αριθμητικές προσομοιώσεις δείχνουν ότι μια ηχηρή τροχιακό αλληλεπίδραση με τον Δία μπορεί να προκαλέσει η εκκεντρότητα της τροχιάς του Ερμή να αυξηθεί σε το σημείο όπου υπάρχει 1% πιθανότητα ότι ο πλανήτης μπορεί να συγκρουστεί με την Αφροδίτη μέσα στα επόμενα πέντε δισεκατομμύρια χρόνια.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ τομέαs ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 ------------ Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού 117/946964-81

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού 117/946964-81