ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 6:21 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

|
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Δύο  μαραθωνοδρόμοι κινούνται σε μια ευθεία της διαδρομής τους με σταθερές ταχύτητες υ1=4m/sec και υ2=5m/sec αντίστοιχα.Αν αυτός που έχει τη μεγαλύτερη ταχύτητα περάσει από ένα σημείο με αναψυκτικά 20sec αργότερα από την στιγμή που πέρασε ο άλλος σε πόση απόσταση από το σημείο αυτό θα συναντηθούν και  μετά από πόσο χρόνο από  την στιγμή που  πέρασε ο πρώτος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

400m, 
80sec

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Πυροβόλο όπλο απέχει 1600m από  το  στόχο και βάλλει ένα βλήμα με ταχύτητα 800m/sec.Να βρεθεί σε ποιο σημείο της ευθείας που ενώνει το  πυροβόλο με το  στόχο,  πρέπει να σταθεί  ακίνητος παρατηρητής για να ακούσει ταυτόχρονα τον ήχο που  παράγεται κατά την εκπυρσοκρότηση του  πυροβόλου και τον ήχο που παράγεται από το χτύπημα του βλήματος στο στόχο. Η ταχύτητα του ήχου είναι 340m/sec.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

460m


ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ένα κινητό κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με επιτάχυνση α=6m/sec².To κινητό διανύει συνολικά διάστημα S=1200m. Αν θεωρήσουμε ότι 8sec μετά το ξεκίνημα, η ταχύτητα του κινητού μηδενίζεται ακαριαία,και το κινητό συνεχίζει να κινείται με αντίθετη κατεύθυνση, πόση θα είναι η μετατόπιση του , όταν θα έχει διανύσει το παραπάνω διάστημα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Χ=-240m


ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Συγκρίνετε τις μέσες ταχύτητες σας στις δύο ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Περπατάτε 240m με ταχύτητα 4.0  m/sec και ακολούθως τρέχετε 240m με ταχύτητα 10m/sec πάνω σε ευθύ δρόμο. 
β) Περπατάτε για 1.0min με ταχύτητα 4.0 m/sec και ακολούθως τρέχετε για 1.0min με 10m/sec πάνω σε ευθύ δρόμο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

uβ>uα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1) Τι είναι η κίνηση; Αναφέρετε παραδείγματα εκδήλωσης της κίνησης στον μικρόκοσμο και στον μακρόκοσμο.
2) Γιατί λέμε ότι η κίνηση είναι έννοια σχετική; Τι είναι η τροχιά ενός κινούμενου σώματος και ποια είδη κίνησης με βάση αυτή διακρίνουμε; 
3) Τι είναι σωμάτιο (ή σημειακό αντικείμενο) και τι οδήγησε στην επινόηση του; 
4)  Πώς προσδιορίζεται η θέση ενός σωματίου σε ευθεία γραμμή; Τι είναι το σημείο αναφοράς; 
5) Πώς προσδιορίζεται η θέση ενός σωματίου στο επίπεδο; Τι είναι το Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων; 
6) Ορίστε τις έννοιες «χρονική στιγμή», «συμβάν» (ή «γεγονός») και «χρονική διάρκεια» με παραδείγματα. 
7) Πώς ορίζεται η μετατόπιση ενός σωματίου; Είναι μέγεθος μονόμετρο ή διανυσματικό; Σε τι διαφέρει το διανυόμενο διάστημα (απόσταση) από την μετατόπιση, κατά την κίνηση ενός σωματίου; 
8) Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη ομαλή; Πώς ορίζεται η ταχύτητα ενός σώματος και σε τι μετρείται στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.) για την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση; 
9) Τι είναι η εξίσωση κίνησης. Απεικονίστε την γραφικά σε διάγραμμα αξόνων μετατόπισης – χρόνου. Τι εκφράζει η κλίση; 
10) Να γίνει το διάγραμμα της ταχύτητας συναρτήσει του χρόνου για την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.Τι εκφράζει το περικλειόμενο από τους άξονες και την καμπύλη εμβαδόν; 
11) Τι είναι η μέση ταχύτητα και γιατί επινοήθηκε; Είναι διανυσματικό ή μονόμετρο μέγεθος; Σε τι μετρείται στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.) και τι εκφράζει; 
12) Ποια κίνηση ονομάζεται γενικά μεταβαλλόμενη κίνηση;Τι είναι η στιγμιαία ταχύτητα; 
13) Τι είναι η επιτάχυνση ενός σώματος;Σε τι μετρείται στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.) και τι εκφράζει; 
14) Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη; Σε ποιες περιπτώσεις διακρίνεται;Να γίνει το διάγραμμα της επιτάχυνσης γι αυτή την κίνηση σε άξονες επιτάχυνση-χρόνος.  
15) Να εξαχθεί η εξίσωση της ταχύτητας για την ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση και να απεικονισθεί γραφικά σε άξονες ταχύτητας - χρόνου για τρεις περιπτώσεις. Τι εκφράζει η κλίση της ευθείας;  
16) Τι εκφράζει το εμβαδόν πού περικλείεται από τους άξονες και την γραμμή της επιτάχυνσης στο διάγραμμα επιτάχυνσης–χρόνου για την ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση;  
17) Τι είναι η εξίσωση κίνησης για την ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση;Να εξαχθεί η εξίσωση αυτή. 
18) Να απεικονισθεί γραφικά η εξίσωση κίνησης σε άξονες διαστήματος-χρόνου για ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με αρχική και χωρίς αρχική ταχύτητα και για επιβραδυνόμενη κίνηση.Τι εκφράζει η κλίση της ευθείας πού εφάπτεται σε κάθε σημείο της καμπύλης για οποιαδήποτε χρονική στιγμή;  
19) Πώς σχετίζονται τα διανύσματα αρχικής ταχύτητας, ταχύτητας, μεταβολής ταχύτητας και επιτάχυνσης, ως προς την φορά, στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη και στην ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση; 
20) Τι είναι η απόσταση ασφαλείας, σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και από τι εξαρτάται; Τι είναι το διάστημα αντίδρασης και τι το διάστημα πέδησης; Τι είναι ο χρόνος αντίδρασης tα και από τι εξαρτάται;
21) Υπολογίστε και απεικονίστε γραφικά το διάστημα πού διανύει ένα αυτοκίνητο, από την στιγμή πού ο οδηγός του αντιλαμβάνεται ένα εμπόδιο και φρενάρει, μέχρι πού σταματά. Υποθέστε ταχύτητα πριν το φρενάρισμα υ0 και επιβράδυνση α,ενώ ο χρόνος αντίδρασης είναι tα
22) Σε ποια κίνηση αναφέρεται και πώς διατυπώνεται το θεώρημα της μέσης ταχύτητας (Merton);

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, η επιτάχυνση του κινητού: 
α) Είναι ανάλογη του χρόνου κίνησης.

β) Είναι διάφορη του μηδενός και σταθερή. 
γ) Είναι ίση με μηδέν. 
δ) Είναι ανάλογη προς το τετράγωνο του χρόνου κίνησης.


ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση: 
α) η ταχύτητα είναι σταθερή. 
β) η επιτάχυνση είναι σταθερή. 
γ) το μέτρο της επιτάχυνσης είναι σταθερό. 
δ) ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας είναι σταθερός. 
ε) ο ρυθμός μεταβολής της θέσης είναι σταθερός.


ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

1) Η ταχύτητα είναι μονόμετρο και θεμελιώδες μέγεθος.
2) Ο χρόνος είναι θεμελιώδες μονόμετρο μέγεθος.
3) Η μετατόπιση είναι μονόμετρο μέγεθος και το διανυόμενο διάστημα  διανυσματικό.
4) Η επιτάχυνση είναι παράγωγο διανυσματικό μέγεθος.
5) Η επιτάχυνση είναι διανύσμα πάντα ομόρροπο στην φορά της κίνησης.
6) Ένα σώμα κινείται προς την θετική φορά επιταχυνόμενο με αρχική ταχύτητα. Τότε ισχύει  υ=υ0+at.
7) Ένα σώμα  κινείται κατα την αρνητική φορά, επιταχυνόμενο με αρχική ταχύτητα. Τότε ισχύει  υ=-υ0-at
8) Η µέση και η στιγµιαία ταχύτητα δεν ταυτίζονται ποτέ. 
9) Η µετατόπιση ενός κινητού είναι διανυσµατικό µέγεθος, ενώ το διάστηµα µονόµετρο. 
10) Το ταχύµετρο ενός αυτοκινήτου δείχνει την τιµή της στιγµιαίας ταχύτητας.
11) Στην ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση ενός σώµατος,  τα διανύσµατα της επιτάχυνσης α και της αρχικής ταχύτητας υ0 έχουν τη ίδια κατεύθυνση. 
12) Αν η αλγεβρική τιµή της µετατόπισης ενός σώµατος είναι αρνητική τότε το σώµα κινείται στον αρνητικό ηµιάξονα. 
13) H κίνηση είναι έννοια σχετική
14) Σημείο αναφοράς είναι η θέση ενός κινητού ανά πάσα χρονική στιγμή
15) Η μετατόπιση είναι διανυσματικό μέγεθος
16) Το διανυόμενο διάστημα είναι διανυσματικό  μέγεθος
17) Το διανυόμενο διάστημα ταυτίζεται με την μετατόπιση πάντοτε

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση εκτελεί ένα κινητό, όταν η τροχιά που διαγράφει  είναι …………… και το διάνυσμα της ................................. μένει σταθερό ως προς την τιμή και την  .................... 
Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η μέση ταχύτητα είναι .......................... με την τιμή της στιγμιαίας ταχύτητας. Η επιτάχυνση ενός κινητού είναι μέγεθος ............................................ και η μονάδα της στο S.I. είναι το ..........................     

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Δύο σώματα κινούνται πάνω στο ίδιο επίπεδο από το σημείο Α ως το σημείο Β. 

Η τροχιά του πρώτου σώματος σημειώνεται με τη συνεχή γραμμή και η τροχιά του δεύτερου με τη διακεκομμένη. 
α) Η μετατόπιση του πρώτου σώματος είναι μικρότερη από αυτή του δεύτερου. 
β) Η μετατόπιση του πρώτου σώματος είναι μεγαλύτερη από αυτή του δεύτερου. 
γ) Τα σώματα έχουν την ίδια μετατόπιση. 
δ) Οι μετατοπίσεις τους δεν συγκρίνονται γιατί οι τροχιές τους είναι διαφορετικές.


ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ένα σώμα κινείται στον παρακάτω άξονα εκτελώντας τη διαδρομή ΓΛ. 

Η Αλγεβρική τιμή της μετατόπισης του είναι ίση με: 
α) 1m 
β) 5m 
γ) -5m 
δ) -1m 


ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Η μετατόπιση ενός σώματος που κινείται πάνω σε άξονα είναι ίση με Δx =-7m. Το αρνητικό πρόσημο σημαίνει: 
α) το σώμα κινείται προς την θετική φορά του άξονα. 
β) το σώμα κινείται προς την αρνητική φορά του άξονα. 
γ) το αποτέλεσμα είναι λάθος γιατί η μετατόπιση πρέπει να είναι πάντα θετικός.


ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Η μετατόπιση ενός σώματος που κινείται πάνω σε άξονα: 
α) ταυτίζεται με την τροχιά του σώματος. 
β) εξαρτάται από το μήκος του δρόμου που διανύει το σώμα. 
γ) εξαρτάται από την αρχική και την τελική θέση του σώματος.


ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Mία μοτοσικλέτα κινείται με σταθερή ταχύτητα 15m/s και προσπερνά ένα αυτοκίνητο (Α) που εκείνη ακριβώς τη στιγμή ξεκινά από την ηρεμία με επιτάχυνση 3m/s².

Ποιο από τα διαγράμματα περιγράφει την κίνηση των δύο κινητών;
α) Το διάγραμμα 1.
β) Το διάγραμμα 2. 
γ) Το διάγραμμα 3. 
δ) Το διάγραμμα 4.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Ποια από τα επόμενα διαγράμματα αναφέρονται σε σώμα που κινείται σε ευθεία γραμμή με σταθερή ταχύτητα: 

α) Το 4 μόνο. 
β) Το 4 και το 5 μόνο. 
γ) Το 1, 3 και το 4 μόνο. 
δ) Το 1 και το 4 μόνο. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Ένα σώμα κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή, μη μηδενική επιτάχυνση. Το διάγραμμα της ταχύτητάς του σε συνάρτηση με το χρόνο μπορεί να είναι: 
α) Το διάγραμμα 3 μόνο. 
β) Το διάγραμμα 1 μόνο. 
γ) Κάποιο από τα διαγράμματα 2, 3, 4. 
δ) Κάποιο από τα διαγράμματα 5, 6. ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Το παρακάτω διάγραμμα υ-t περιγράφει την κίνηση ενός αυτοκινήτου σε ευθύ δρόμο.Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
α) Το αυτοκίνητο αρχικά επιταχύνεται, σταματά και αντιστρέφει την πορεία του.
β) Το αυτοκίνητο μετατοπίζεται κατά 100m μέσα σε χρονικό διάστημα 14s.
γ) Tο αυτοκίνητο επιστρέφει στην αρχική του θέση την χρονική στιγμή t=14s.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση: 
α) η ταχύτητα είναι σταθερή. 
β) ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας είναι σταθερός. 
γ) ο ρυθμός μεταβολής της θέσης είναι σταθερός. 
δ) η μετατόπιση είναι ανάλογη του χρόνου κίνησης. 


ΕΡΩΤΗΣΗ 10

H επιτάχυνση ενός κινητού εκφράζει το: 
α) πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η θέση του. 
β) πηλίκο της μετατόπισης δια του χρόνου. 
γ) πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η ταχύτητα. 
δ) πόσο γρήγορα κινείται ένα κινητό. 


ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Mια διαφορά μεταξύ ταχύτητας και επιτάχυνσης είναι ότι: 

α) το ένα μέγεθος είναι μονόμετρο ενώ το άλλο διανυσματικό. 
β) έχουν πάντα διαφορετική φορά. 
γ) το ένα εκφράζει το πόσο γρήγορα αλλάζει η θέση,ενώ το άλλο,πόσο γρήγορα αλλάζει η ταχύτητα. 
δ) η ταχύτητα είναι δύναμη ενώ η επιτάχυνση δεν είναι. 
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Η ταχύτητα ενός οχήµατος που κινείται ευθύγραµµα και οµαλά είναι 108Km/h.Εποµένως κάθε δύο δευτερόλεπτα που κινείται διανύει:
απόσταση
α) 30m   
β) 60m   
γ) 108m   
δ) 216m 

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Η έκφραση «2m/s²» σηµαίνει ότι: 
α) η θέση του κινητού µεταβάλλεται κατά 2m ανά 1s. 
β) η ταχύτητα του κινητού µεταβάλλεται κατά 1m/s ανά 2s.
γ) η ταχύτητα του κινητού µεταβάλλεται κατά 2m/s ανά 1s.
δ) η θέση του κινητού µεταβάλλεται κατά 1m ανά 2s. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση ενός σώµατος: 
α) η ταχύτητα του σώµατος µεταβάλλεται ανάλογα µε το χρόνο.     
β) η ταχύτητα του σώµατος είναι µηδενική.
γ)  το µέτρο της µετατόπισης του σώµατος ισούται µε το διάστηµα που διανύει.  
δ) το µέτρο της επιτάχυνσης του σώµατος είναι διάφορο του µηδενός.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Ποιο από τα παρακάτω µεγέθη είναι διανυσµατικό; 
α) Η επιτάχυνση.  
β) Η µάζα.
γ) Η ένταση του ρεύµατος.
δ) To µήκος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Ένα κινητό ξεκινάει από την ηρεμία και επιταχύνεται  για 4 sec μέχρι να  αποκτήσει ταχύτητα 10m/sec. Ακαριαία μηδενίζει ταχύτητα και με την ίδια επιτάχυνση , επιταχύνεται για άλλα 6sec. H  ταχύτητα που θα αποκτήσει είναι : 
α) 20 
β) 15 
γ) 40m/sec.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Ένα όχηµα ξεκινά από την ηρεµία και αρχίζει τη χρονική στιγµή to = 0 να επιταχύνεται οµαλά µε α = 4m/s² σε ευθύγραµµο δρόµο. Μέχρι τη χρονική στιγµή t = 2s έχει µετατοπιστεί κατά ∆x. 
Η µέση ταχύτητα υµ της κίνησης του οχήµατος είναι: 
α) υµ = 2m/s   
β) υµ = 4m/s    
γ) υµ = 8m/s 

ΕΡΩΤΗΣΗ 18


Η κλίση της ευθείας στα διαγράμματα υ→t  για την ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.
α) εκφράζει την ταχύτητα και όσο μεγαλύτερη είναι αυτή τόσο μεγαλύτερη είναι και η ταχύτητα.
β) εκφράζει την ταχύτητα και όσο μεγαλύτερη είναι αυτή τόσο μικρότερη είναι και η ταχύτητα.
γ) εκφράζει την επιτάχυνση και όσο μεγαλύτερη είναι αυτή τόσο μεγαλύτερη είναι και η επιτάχυνση.
δ) εκφράζει την επιτάχυνση και όσο μεγαλύτερη είναι αυτή τόσο μικρότερη είναι και η επιτάχυνση.
ε) εκφράζει το διανυόμενο διάστημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Το διανυόμενο διάστημα ταυτίζεται με την μετατόπιση.
α) πάντοτε.
β) εφ’ όσον το κινητό δεν αλλάζει φορά κατά την κίνησή του.
γ) όταν αυτό κινείται ευθύγραμμα.
δ) στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.
ε) στην μεταβαλλόμενη κίνηση.


ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Ένα κινητό έχει εξίσωση κίνησης : 
x = 5t + 3
α) για t=0 βρίσκεται στο +3.
β) σε ίσους χρόνους διανύει ίσα διαστήματα.
γ) η επιτάχυνσή του είναι : α=5/3 m/sec²

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Η εξίσωση της ταχύτητα ενός κινητού είναι: 
υ=2t+4.
α) το κινητό κάνει ομαλή κίνηση.
β) η κίνηση είναι επιταχυνόμενη χωρίς αρχική ταχύτητα.
γ) η επιτάχυνσή του είναι α=4m/sec²

ΕΡΩΤΗΣΗ 22


Ένας ποδηλάτης οδηγεί το ποδήλατό του σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα.Παρατηρώντας το φως του ποδηλάτου του, λέει ότι είναι ακίνητο.Ένας παρατηρητής που παρακολουθεί από το πεζοδρόμιο λέει ότι το φως του ποδηλάτου εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. 
α) δίκιο έχει ο ποδηλάτης γιατί αυτός είναι οδηγός πάνω στο ποδήλατο. 
β) δίκιο έχει ο παρατηρητής γιατί από τη θέση του μπορεί να παρακολουθεί ποδηλάτη και φως ταυτόχρονα.
γ) και οι δύο δίνουν σωστές απαντήσεις, έχουν ωστόσο διαφορετικό σύστημα αναφοράς. 
δ) κανείς από τους δυο δεν απαντά σωστά.


ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Δύο κινητά ξεκινούν από τα σημεία Α και Β, που απέχουν 10m και κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση με φορά από το Α προς το Β.Τα δύο κινητά έχουν σταθερές ταχύτητες  υ1=2m/sec  και  υ2=4m/sec. Μετά από κάποιο χρόνο τα κινητά συναντιόνται.
α) Το κινητό που ξεκινάει από το Α έχει ταχύτητα υ=2m/sec.
β)  Η συνάντηση θα γίνει σε χρόνο μεγαλύτερο από 4 sec.
γ) Το κινητό Α την στιγμή της συνάντησης θα έχει κάνει τριπλάσιο διάστημα από το Β.
δ) Για το κινητό Α η μετατόπιση του συμπίπτει με το διανυόμενο διάστημα, ενώ  για το κινητό Β όχι.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ένα σώμα κινείται στον άξονα χ΄χ. Η θέση του σώματος σε συνάρτηση με τον χρόνο αποδίδεται στο διάγραμμα του σχήματος. 
Το διάστημα που έχει διανύσει το σώμα μέσα σε δύο δευτερόλεπτα, είναι:
α) 0m                
β) 10m           
γ) 30m

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Από το παρακάτω διάγραμμα να υπολογίσετε την μετατόπιση x και το διάστημα s.


image0017.png
ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Συσχετίστε συνδέοντας με γραμμές τα στοιχεία της αριστερής στήλης με αυτά της δεξιάς (α > 0): 

υ = υ0 + α.t..............      • ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. 
x = υ0t + 1/2 α t² .....      •ευθύγραμμη κίνηση στην οποία τα διανύσματα α 
x= υt ..........................  και υ είναι ομόρροπα. 
υ = υ0 -αt ..................    • ευθύγραμμη κίνηση στην οποία τα διανύσματα α
x = υ0t - ½ αt² ...........  και υ είναι αντίρροπα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Να βάλετε μέσα στις παρενθέσεις που υπάρχουν δίπλα από τα παρακάτω διαγράμ­μα­τα,το γράμμα που αντιστοιχεί στην κίνηση που εκφράζει το κα­θέ­να.
α) ευθύγραμμη ομαλή.
β) ακινησία.
γ) ευθύγραμμη κίνηση, στην οποία το μέτρο της ταχύτητας του κινητού αυξάνετε με σταθερό ρυθμό.
δ) ευθύγραμμη κίνηση, στην οποία το μέτρο της ταχύτητας του κινητού μειώνεται με σταθερό ρυθμό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

H εξίσωση κίνησης στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση είναι x = x0t.Συνδέστε με γραμμές τα σύμβολα της αριστερής στήλης με τις εξηγήσεις τους της δεξιάς στήλης.
x ..................χρόνος
x0............. ...ταχύτητα
υ ................ αρχική θέση
t................. .θέση

....................μετατόπιση

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Δύο κινητά ξεκινούν από το ίδιο σημείο Ο, και κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση , επιταχυνόμενα, το ένα με αρχική ταχύτητα, το άλλο χωρίς. Αποκλείεται να συναντηθούν.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Δύο κινητά περνούν από τα σημεία Α και Β μιας ευθείας κινούμενα αντίθετα με ταχύτητες υ01 και υ02. Την στιγμή που περνούν από τα σημεία Α και Β επιβραδύνονται. Σίγουρα τα δύο κινητά σε κάποιο σημείο θα συναντηθούν.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Ένα κινητό βρίσκεται στον άξονα x΄x, στη θέση (1) µε x1 = +2m. Αρχικά µετατοπίζεται από τη θέση (1) στη θέση (2) µε x2 = +4m και στη συνέχεια από τη θέση (2) στη θέση (3) µε x3 = –2m. 
Α) H συνολική µετατόπιση ∆x1→2→3 του κινητού είναι: 
α) −4m    
β) +2m    
γ) +4m    
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
Β) Το διάστηµα που διήνυσε το κινητό είναι ίσο µε: 
α) 8m    
β) 2m    
γ) 4m  
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Ένα αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα υ0 =10m/s και ο οδηγός κάνοντας χρήση των φρένων προκαλεί στο αυτοκίνητο σταθερή επιβράδυνση α=2m/
α) Μετά από πόσο χρόνο η ταχύτητα του αυτοκινήτου θα υποδιπλασιαστεί και πόσο διάστημα θα έχει διανύσει στο χρόνο αυτό; 
β) Για πόσο χρόνο θα κινηθεί το αυτοκίνητο με τη σταθερή αυτή επιβράδυνση και πόσο διάστημα θα διανύσει;  


ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω μεγέθη με τις αντίστοιχες μονάδες τους στο S. I.

1.        Επιτάχυνση
Α.  m/sec
2.        Μετατόπιση
Β.  m
3.        Διάστημα
Γ.  m/sec2
4.        Χρόνος
Δ.  m
5.        Ταχύτητα
Ε.  sec

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Να αναφέρετε ποια από τα σώματα που φαίνονται στην εικόνα κινούνται 

α)  Ως προς τη Γη 
β) Ως προς το αυτοκίνητο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; Πως διακρίνονται οι κινήσεις με κριτήριο τη μορφή της τροχιάς του κινητού;

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Να προσδιοριστεί η θέση των σημείων Μκαι Μ2 της εικόνας.
ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Να προσδιοριστεί η θέση των σημείων Μ1 και Μ2 της εικόνας.
ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Ένα κινητό μετατοπίζεται από τη θέση Μ1 στη θέση Μ2. Να σχεδιάσετε το διάνυσμα της μετατόπισήςτου και να βρείτε την τιμή της. 

Πόσο είναι το διάστημα που διάνυσε το κινητό στη διαδρομή αυτή;

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Το κινητό της προηγούμενης ερώτησης κάνει τη διαδρομή Μ123. Να σχεδιάσετε το διάνυσμα της μετατόπισης του κινητού και να βρείτε την τιμή της. Υπολογίστε το διάστημα που διάνυσε το κινητό στη διαδρομή αυτή. Να συγκρίνετε τη μετατόπιση με το διάστημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Πότε χαρακτηρίζεται η κίνηση ενός σώματος ως ευθύγραμμη ομαλή; Από το διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, ποιο μέγεθος μπορεί να υπολογιστεί;

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Ένας ποδηλάτης λέει σε ένα φίλο του: “Πήγα από την τοποθεσία Α στην τοποθε­σία Β και διέτρεξα μια απόσταση ίση με την μετατόπισή μου”. Τι μπορούμε να συ­μπεράνουμε για το είδος της τροχιάς του ποδηλάτη;

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Να συγκρίνετε τις ταχύτητες 10m/s και 36km/h.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Σε ποια κίνηση ταυτίζονται η τιμή της μέσης και της στιγμιαίας ταχύτητας;

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Πώς γίνεται ο υπολογισμός της επιτάχυνσης ενός κινητού, το οποίο κινείται ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενα, από το διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου;

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Ένας σκιέρ κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντια πίστακαι το διάγραμμα της θέσης του με το χρόνο φαίνεται στην εικόνα.

Μπορούμε από το διάγραμμα να συμπερά­νουμε ότι η ταχύτητατου σκιέρ αυξάνεται;

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Δύο μαθητές Α και Β συζητούν για ένα θέμα Φυσικής. Ο μαθητή Α ρωτά τον Β. “Στην εικόνα της επόμενης σελίδαςφαίνεται το διάγραμμα της ταχύτητας ενός κινητού σε συνάρτηση με το χρόνο. Μπορούμε να υπολογίσουμε το διάστημα που διέτρεξε το κινητό, μέχρι να σταματήσει;”.

Ο μαθητής Β αφού σκέφτηκε λίγο είπε: “Το διάστημα που διέτρεξε το κινητό είναι 25m.” Να εξετάσετε την ορθότητα της απάντησης του μαθητή Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Στην εικόνα φαίνεται πώς μεταβάλλεται η ταχύτητα δύο κινητών, που κινούνται ευθύγραμμα, σε συνάρτηση με το χρόνο.

Α) Να συγκρίνετε τις επιταχύνσεις των δυο κινητών.
Β) Ποιο απόσταση στον ίδιο χρόνο κίνησης;
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις:
Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση εκτελεί ένα κινητό, όταν η τροχιά που διαγράφει είναι .......................... και το διάνυσμά της .......................... μένει σταθερό ως προς την τιμή και .............................
Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η μέση ταχύτητα είναι ................ .............. με την τιμή της στιγμιαίας ταχύτητας
Η επιτάχυνση ενός κινητού είναι μέγεθος..................... και η μονάδα της στο S.I. είναι το..........................

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Ένα όχημα κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Να συμπληρωθεί ο πίνακας της επόμενης σελίδας.

t(s)        υ(m/s)         s(m)0           0                 01           2                                      4               8 ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Για τρία οχήματα που κάνουν ευθύγραμμη κίνηση, ομαλή ή ομαλά επιταχυνόμενη δίνεται ο παρακάτω πίνακας:

t(s)      A υ(m/s)        B υ(m/s)          Γ s(m)

0         4                   2                    0

1         4                   4                    5

2         4                   6                   10

3         4                   8                   25

4         4                  10                  20
Τι είδους κίνηση κάνει το κάθε όχημα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Η θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν:
α) Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου.
β) Είναι γνωστό το διάστημα που διάνυσε το κινητό.
γ) Είναι γνωστή η μέση ταχύτητα του κινητού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Μία κίνηση λέγεται ευθύγραμμη ομαλή όταν:
α) Το κινητό κινείται σε ευθεία γραμμή.
β) Η επιτάχυνση του κινητού είναι σταθερή.
γ) Το κινητό σε ίσους χρόνους διανύει ίσα διαστήματα.
δ) Το κινητό κινείται σε ευθεία γραμμή και η ταχύτητά του είναι σταθερή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Η έκφραση 1m/ δηλώνει ότι:
α) Η απόσταση του κινητού μεταβάλλεται κατά 1m σε κάθε ένα δευτερόλεπτο.
β) Το διάστημα του κινητού μεταβάλλεται κατά 1m σε κάθε ένα δευτερόλεπτο.
γ) Η ταχύτητα του κινητού μεταβάλλεται κατά 1m/s σε κάθε ένα δευτερόλεπτο.
δ) Τίποτα από τα παραπάνω.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Στην εικόνα φαίνεται πως μεταβάλλεται η ταχύτητα ενός κινητού σε συνάρτηση με το χρόνο, σε μια ευθύγραμμη κίνηση.

Η κίνηση που κάνει το σώμα είναι:
α) Ευθύγραμμη ομαλή.
β) Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.
γ) Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη.
δ) Τίποτα από τα παραπάνω.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Το διάστημα που διανύει ένα σώμα, αυξάνεται ανάλογα με το τετράγωνο του χρόνου.
Η κίνηση που κάνει το σώμα είναι:
α) Ευθύγραμμη ομαλή.
β) Ευθύγραμμη  ομαλά επιταχυνόμενη χωρίς αρχική ταχύτητα.
γ) Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη.
δ) Τίποτα από τα παραπάνω.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Η ταχύτητα ενός κινητού που κάνει ευθύγραμμη κίνηση ελαττώνεται μέχρι να μηδενιστεί. Μετά το κινητό συνεχίζει την κίνησή του σε αντίθετη κατεύθυνση.
Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λάθος προτάσεις.
α) Το διάστημα που διανύει το κινητό συνέχεια αυξάνεται.
β) Το διάστημα που διανύει το κινητό αυξάνεται και όταν γυρίσει προς τα πίσω αρχίζει να μειώνεται.
γ) Η μετατόπιση του κινητού συνέχεια αυξάνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Στην εικόνα της επόμενης σελίδας δίνεται το διάγραμμα επιτάχυνση - χρόνος, ενός οχήματος που ξεκινά από την ηρεμία και κινείται ευθύγραμμα για χρόνο t = 6s.

Να συμπληρωθούν τα κενά στις επόμενες προτάσεις με έναν από τους όρους:
"ευθύγραμμη ομαλή""ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη"."ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη".
α) Στο χρονικό διάστημα από 0-2s η κίνηση είναι....................................... ......................
β) Στο χρονικό διάστημα από 2s-4s η κίνηση είναι .................................... .....................
γ) Στο χρονικό διάστημα από 4s-6s η κίνηση είναι .................................. .......................

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Να συμπληρωθούν τα κενά στις επόμενες προτάσεις:
Σε διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου για ένα κινητό, από το ............. ....................... του τμήματος μεταξύ γραφικής παράστασης και άξονα χρόνου, υπολογίζουμε τη θέση του κινητού.
Σε ένα διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου για ένα κινητό από την ........................ της γραφικής παράστασης υπολογίζουμε την τιμή της επιτάχυνσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Στο διάγραμμα της εικόνας φαίνεται η γραφική παράσταση διαστήματος - χρόνου για δύο κινητά Α και Β. 

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
α) Το κινητό Α έχει μεγαλύτερη ταχύτητα από το Β.
β) Το κινητό Β έχει μεγαλύτερη ταχύτητα από το Α.
γ) Τα κινητά έχουν την ίδια ταχύτητα.
δ) Τα κινητά δεν έχουν ταχύτητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Ένα αυτοκίνητο κάνει ευθύγραμμη κίνηση και η ταχύτητά του μεταβάλλεται όπως φαίνεται στην εικόνα.

Να δικαιολογήσετε γιατί η κίνηση δεν είναι ομαλά επιταχυνόμενη. Σε ποια από τις χρονικές στιγμές tκαι tη επιτάχυνση του αυτοκινήτου είναι μεγαλύτερη;

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Ένα κινητό κάνει ευθύγραμμη κίνηση και το διάστημα που διανύει μεταβάλλεται όπως στην εικόνα.


Σε ποια από τις χρονικές στιγμές t1 και t2 η ταχύτητα του κινητού είναι μεγαλύτερη;
Να δικαιολογήσετε γιατί η κίνησή του δεν είναι ομαλή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Ποιο από τα διαγράμματα της εικόνας ανταποκρίνεται σε ευθύγραμμη επιταχυνόμενη κίνηση;


ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Στην εικόνα φαίνεται το διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου, ενός αυτοκινήτου. Το εμβαδόν του τραπεζίου αντιπροσωπεύει.

α) Την ταχύτητα του αυτοκινήτου.
β) Την επιτάχυνση του αυτοκινήτου.
γ) To διανυόμενο διάστημα.
δ) Δεν αντιπροσωπεύει τίποτα από αυτά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Στην εικόνα φαίνονται τα διαγράμματα ταχύτητας - χρόνου για δύο δρομείς που κινούνται ευθύγραμμα

Με ποια από τις παρακάτω προτάσεις συμφωνείτε;
α) Οι δύο δρομείς κινούνται με την ίδια επιτάχυνση.
β) Οι δύο δρομείς κινούνται με την ίδια ταχύτητα.
γ) Οι δύο δρομείς κινούνται ο ένας δίπλα στον άλλο.
δ) Στον ίδιο χρόνο διανύουν ίσες αποστάσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Στην εικόνα φαίνονται τα διαγράμματα διαστήματος - χρόνου για τρία σώματα Α, Β και Γ που κινούνται ευθύγραμμα. 

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή;
α) Το σώμα Α κινείται με σταθερή επι­τάχυνση, το σώμα Β κινείται με σταθερή ταχύτητα και το Γ είναι σταματημένο.
β) Το σώμα Α κινείται με σταθερή ταχύτητα, το σώμα Β με σταθερή επιτάχυνση και το σώμα Γ είναι σταματημένο.
γ) Το σώμα Α κινείται με σταθερή επιτάχυνση το σώμα Β είναι σταματημένο και το σώμα Γ με σταθερή ταχύτητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Το ταχύμετρο ενός αυτοκινήτου δείχνει:
α) Την τιμή της στιγμιαίας ταχύτητας.
β) Την τιμή της μέσης ταχύτητας.
γ) Την ταχύτητα του αυτοκινήτου σε τιμή και κατεύθυνση.
δ) Τίποτα από τα παραπάνω.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Ο χιλιομετρητής ενός αυτοκινήτου δείχνει 24.532km. Η ένδειξη αυτή αντιπροσωπεύει:
α) Τη συνολική μετατόπιση του αυτοκινήτου.
β) Το συνολικό διάστημα που έχει διανύσει το αυτοκίνητο.
γ) Κατά μέσο όρο τη μετατόπιση του αυτοκινήτου.
δ) Τίποτα από τα παραπάνω.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Να αντιστοιχίσετε τα φυσικά μεγέθη με τις μονάδες τους:

χρόνος                   m/

ταχύτητα                 s

μετατόπιση              m/s

επιτάχυνση              m

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Να κατατάξετε τα παρακάτω φυσικά μεγέθη σε μονόμετρα και διανυσματικά.Χρόνος, ταχύτητα, μετατόπιση, επιτάχυνση, διάστημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Να αντιστοιχίσετε τα είδη κινήσεων με τα διαγράμματα της επόμενης σελίδας.


ευθύγραμμη ομαλή ........................................
ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη ............................
ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη .........................

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Ένα αυτοκίνητο προσπερνά ένα άλλο. Τη χρονική στιγμή κατά την οποία τα δύο αυτοκίνητα βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο:
α) Η ταχύτητα του ενός είναι ίση με την ταχύτητα του άλλου.
β) Οι ταχύτητες τους είναι διαφορετικές. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου φρενά­ρει όταν βλέπει να ανάβει το πορτοκαλί φως στο σηματοδότη ενός δρόμου:
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις εί­ναι σωστές;
α) Η επιτάχυνση και η ταχύτητα έχουν αντίθετη φορά.
β) Η επιτάχυνση και η ταχύτητα έχουν την ίδια φορά.
γ) Η επιτάχυνση έχει ίδια φορά με τη μεταβολή της ταχύτητας.
δ) Η επιτάχυνση έχει αντίθετη φορά με τη μεταβολή της ταχύτητας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις αν είναι σωστές (Σ), ή λανθασμένες (Λ).
α) Τη χρονική στιγμή που ξεκινά ένα ποδήλατο η ταχύτητά του είναι μηδέν.
β) Τη χρονική στιγμή που ξεκινά ένα ποδήλατο η επιτάχυνσή του είναι μηδέν.
γ) Η ταχύτητα και η επιτάχυνση έχουν την ίδια διεύθυνση στην ευθύγραμμη κίνηση.
δ) Η ταχύτητα και η επιτάχυνση έχουν πάντοτε την ίδια φορά στην ευθύγραμμη κίνηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Να περιγράψετε ένα τουλάχιστον τρόπο, με τον οποίο μπορείτε να διαπιστώσετε το είδος της κίνησης ενός ποδηλάτου. 
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868