ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 3:50 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

|
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΟΜΟΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1


Ο όγκος δεδομένης ποσότητας ιδανικού αερίου διπλασιάζεται,υπό σταθερή πίεση, και κατόπιν μειώνεται η πίεση στο μισό της αρχικής της τιμής,υπό σταθερό όγκο.Η τελική θερμοκρασία του αερίου είναι:
α) διπλάσια της αρχικής.
β) τετραπλάσια της αρχικής.
γ) μισή της αρχικής.
δ) ίση με την αρχική.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Έστω ότι αρχικά η ποσότητα του αερίου βρίσκεται στην κατάσταση Α και μεταβαίνει στην κατάσταση Β, με σταθερή πίεση.Αυτό σημαίνει ότι η μεταβολή ΑΒ είναι ισοβαρής και ισχύει ο νόμος Gay-Lussac:

VA/TA=VB/TB

Επειδή ο όγκος διπλασιάζεται VΒ=2VΑ, θα έχουμε:

VA/TA=2VA/TB          ή

TΒ=2TΑ 

Κατόπιν το αέριο μεταβαίνει από την κατάσταση Β στην κατάσταση Γ  με σταθερό όγκο (ισόχωρη μεταβολή), άρα ισχύει ο νόμος του Charles:

pB/TB=pΓΓ

Όμως στην κατάσταση Γ  είναι pΓ=pΒ/2, άρα προκύπτει:

pB/TB=pΓΓ                    ή

pB/TB=pΒ/2  Γ               ή

TΒ=2TΓ 

Από τις παραπάνω σχέσεις (2) και (4) προκύπτει:

ΤΑΓ

δηλαδή σωστή απάντηση είναι η (δ).

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Για μια ποσότητα ιδανικού αερίου σε θερμοκρασία Τ=400 Κ και πίεση P =8,31 10Ν/m2 η πυκνότητα είναι ρ=1 Κgr/m3.
Να βρείτε μοριακό βάρος του αερίου.
Δίνεται R=8,31 J/moleK.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Μ.Β=4 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να εκτονώσουμε 8 gr O2 ώστε η ισόθερμη να συμπίπτει με την ισόθερμη που αντιστοιχεί σε εκτόνωση 2 gr Ησε θερμοκρασία 200 Κ;
Δίνονται ΜH2=2 gr και ΜΟ2=32 gr.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

800 Κ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1) Γιατί τα αέρια δεν έχουν δικό τους σχήμα και όγκο;Τι είδους κίνηση κάνουν τα μόριά τους μεταξύ των συγκρούσεων;Τι είναι η μέση ελεύθερη διαδρομή αυτών; Τι τάξη μεγέθους είναι η ταχύτητά τους; 
2) Πώς εξηγείται το γεγονός ότι τα στερεά έχουν δικό τους σχήμα και όγκο;Τι είδους κίνηση κάνουν τα μόρια αυτών;Τι συμβαίνει με τα αντίστοιχα μεγέθη των υγρών;
3) Ποια μελέτη λέγεται μακροσκοπική και ποια μικροσκοπική;Αναφέρετε ένα παράδειγμα.
4) Ποια μεγέθη περιγράφουν μακροσκοπικά την κατάσταση ενός αερίου;Είναι αυτά ανεξάρτητα ή συσχετίζονται μεταξύ τους;
5) Τι είναι οι νόμοι των αερίων;Προσδιορίστηκαν πειραματικά ή θεωρητικά; Διατυπώστε τους  γράφοντας και τις μαθηματικές τους εκφράσεις,ερμηνεύοντας τα σύμβολα των μεγεθών πού εμπλέκονται και αναφέροντας τις μονάδες μέτρησης αυτών.Επίσης να σχεδιάσετε τα διαγράμματά τους.
6) Να ορίσετε τις μεταβολές: 
α) ισόθερμη 
β) ισόχωρη 
γ) ισοβαρή.
7) Τι είναι απόλυτη θερμοκρασία και τι απόλυτο μηδέν;Πώς προκύπτει η θερμοκρασία σε βαθμούς Κέλβιν απ’ την θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου;
8) Πώς ορίζεται μακροσκοπικά το ιδανικό αέριο;
9) Διατυπώστε την καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων,γράψτε την μαθηματική της έκφραση,ερμηνεύστε τα σύμβολα των μεγεθών πού εμπλέκονται και αναφέρετε τις μονάδες αυτών;
10) Τι είναι η κινητική θεωρία των αερίων;Ποια υπόθεση είναι το σημείο εκκίνησής της και σε ποιες παραδοχές στηρίζεται;
11) Πώς ορίζεται η πίεση και σε τι μετρείται;Πού οφείλεται αυτή για την περίπτωση αερίου εντός δοχείου;
12) Ποια σχέση προκύπτει από την εφαρμογή των νόμων της μηχανικής και των παραδοχών της κινητικής θεωρίας,και συνδέει την πίεση ενός αερίου με τις ταχύτητες των μορίων του αερίου;Εξηγείστε τι είναι τα διάφορα σύμβολα και αναφέρετε σε τι μετρούνται τα εμπλεκόμενα μεγέθη.Ποια μορφή παίρνει εισάγοντας την πυκνότητα του αερίου;
13) Τι είναι η σταθερά Boltzman και πώς αυτή μετασχηματίζει την καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων;
14) Δείξτε ότι η μέση κινητική ενέργεια των μορίων ενός αερίου είναι ανάλογη της θερμοκρασίας.
15) Τι ονομάζεται ενεργός ταχύτης των μορίων ενός αερίου;Γράψτε την σχέση πού την συνδέει με την θερμοκρασία, την σταθερά Boltzman και την μάζα ενός μορίου.
16) Γιατί δεν έχει νόημα η ερώτηση «πόσα μόρια έχουν κάποια στιγμή μια συγκεκριμένη ταχύτητα» όταν μιλάμε για ένα αέριο;
17) Περιγράψτε το πείραμα Zartman.Τι προσδιορίζουμε μ’ αυτό;Αναπτύξτε τους συλλογισμούς και τις σχέσεις φυσικής με τις οποίες επιτυγχάνεται ο σκοπός του πειράματος. Σχεδιάστε το διάγραμμα στο οποίο φαίνεται η κατανομή των ταχυτήτων των μορίων ενός αερίου.
18) Σε τι συνίσταται η κατανομή κατά Maxwell–Boltzmann;Δώστε την γραφική της παράσταση και επισημάνατε την πιο πιθανή ταχύτητα. Ποιες άλλες ταχύτητες παρουσιάζουν ενδιαφέρον,πώς ορίζονται και πως διατάσσονται κατά σειρά αυξανομένου μεγέθους;
19) Τι εκφράζει το συνολικό εμβαδόν πού περικλείεται από τους άξονες και την καμπύλη της κατανομής Maxwell–Boltzmann;Δείξτε το χρησιμοποιώντας στοιχειώδες τμήμα του εμβαδού.
20) Πώς μετατοπίζεται η καμπύλη κατανομής Maxwell–Boltzmann όταν η θερμοκρασία του αερίου αυξάνεται; Πώς εξηγείται αυτή η μετατόπιση;
21) Πότε λέμε ότι ένα στερεό τήκεται; Τι είναι το σημείο τήξης;Τι συμβαίνει με τα μόρια του στερεού στην θερμοκρασία τήξης;
22) Οι ταχύτητες των μορίων στα υγρά ακολουθούν έστω και προσεγγιστικά την κατανομή Maxwell–Boltzmann;
23) Τι είναι το φαινόμενο της εξάτμισης και πως ερμηνεύεται με την χρήση της κατανομής Maxwell–Boltzmann η διευκόλυνσή της όταν αυξάνεται η θερμοκρασία;
24) Πώς εξηγείται η πτώση της θερμοκρασίας ενός υγρού με την εξάτμιση κάποιων μορίων του;
25) Τι είναι το φαινόμενο του βρασμού και τι ονομάζουμε σημείο ζέσεως;
26) Τι είναι η εξαερίωση ενός υγρού και με ποιες μορφές γίνεται;
27) Τι είναι η υγροποίηση των ατμών και από ποιους παράγοντες εξαρτάται η ταχύτητά της
28) Πότε οι ατμοί λέγονται κορεσμένοι;Τι συμβαίνει τότε με την εξάτμιση και την υγροποίηση;
29) Πώς η αυξημένη θερμοκρασία και η ύπαρξη ανέμου διευκολύνουν το στέγνωμα των απλωμένων ρούχων;
30) Ποιο συμπέρασμα της κινητικής θεωρίας των αερίων έχει την ευρύτερη εφαρμογή σχετικά με την ερμηνεία της συμπεριφοράς όλων των μορφών ύλης;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές;  
α) Η θερμοκρασία ενός αερίου είναι ανάλογη με τη μέση κινητική ενέργεια των μορίων του.  
β) Η πίεση ενός αερίου είναι ανάλογη με τη μέση ταχύτητα των μορίων του.  
γ) Οι ενεργές  ταχύτητες των μορίων του οξυγόνου και του αζώτου είναι ίσες, αν τα δύο αέρια βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία.  
δ) Η άτακτη κίνηση των μορίων του αέρα είναι πιο ΄΄γρήγορη ΄΄ το καλοκαίρι από ότι το χειμώνα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ποιες από τις επόμενες προτάσεις που αφορούν στην κατανομή Maxwell–Boltzmann είναι σωστές;  
α) Η κατανομή παριστάνεται γραφικά σε διάγραμμα στο οποίο ο ένας άξονας αναφέρεται στις ταχύτητες (υ) των μορίων του αερίου και ο άλλος στον αριθμό των μορίων που έχουν κάποια ταχύτητα υ.  
β) Η κατανομή Maxwell–Boltzmann δείχνει ότι υπάρχει κάποιο όριο στη μέγιστη ταχύτητα που μπορούν να έχουν τα μόρια του αερίου σε κάποια θερμοκρασία.  
γ) Τα περισσότερα μόρια έχουν ταχύτητες  μεγαλύτερες από την ταχύτητα που αντιστοιχεί στο μέγιστο της καμπύλης.  
δ) Η κατανομή των ταχυτήτων των μορίων ενός αερίου είναι ίδια για όλες τις τιμές της θερμοκρασίας του αερίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις που αναφέρονται σε μεταβολές ιδανικού αερίου σταθερής μάζας είναι σωστές,ποιες λάθος και γιατί; 
α) Αν αυξήσουμε την πίεση,υπό σταθερή θερμοκρασία,ο όγκος αυξάνεται. 
β) Αν μειώσουμε την πίεση,υπό σταθερό όγκο,η θερμοκρασία μειώνεται. 
γ) Αν αυξήσουμε τον όγκο,υπό σταθερή θερμοκρασία,η πίεση μειώνεται. 
δ) Αν αυξήσουμε τον όγκο,υπό σταθερή πίεση,η θερμοκρασία αυξάνεται. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν: 
α) Η πίεση μιας ορισμένης ποσότητας αερίου του οποίου η θερμοκρασία είναι σταθερή είναι…….. …………… με τον όγκο του.Η μεταβολή λέγεται ………………… 
β) Η πίεση μιας ορισμένης ποσότητας αερίου του οποίου ο όγκος είναι σταθερός είναι……….. με τη …………….  .Η μεταβολή λέγεται ………………… 
γ) Ο όγκος μιας ορισμένης ποσότητας αερίου,όταν η ………… μένει σταθερή είναι ανάλογη με την απόλυτη θερμοκρασία του.Η μεταβολή λέγεται ………………… 
δ) Μακροσκοπικά, ιδανικό αέριο είναι εκείνο για το οποίο ισχύει η …………… εξίσωση, σε όλες τις πιέσεις και τις θερμοκρασίες.  
ε) Η καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων είναι η ………………….

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Αν σε σταθερή ποσότητα ιδανικού αερίου τετραπλασιάσουμε τον όγκο και διπλασιάσουμε ταυτόχρονα τη θερμοκρασία τότε η πίεση: 
α) Μένει σταθερή.                   
β) Διπλασιάζεται.                    
γ) Υποδιπλασιάζεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Σε δοχείο σταθερού όγκου περιέχονται n mol ιδανικού αερίου.Για να τετραπλασιαστεί η πίεση και ταυτόχρονα να υποδιπλασιαστεί η απόλυτη θερμοκρασία πρέπει τα mol του αερίου να γίνουν με κάποιον τρόπο: 
α) 4n                
β) n/2                  
γ) 8n           
δ) 16n

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ποσότητα ιδανικού αερίου έχει απόλυτη θερμοκρασία Τ.Αν ταυτόχρονα τετραπλασιαστούν πίεση και όγκος, τότε η απόλυτη θερμοκρασία γίνεται: 
α) 4Τ                     
β) 16Τ               
γ) Τ/8              
δ) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Για δεδομένη ποσότητα ιδανικού αερίου τετραπλασιάζουμε τη πίεση υπό σταθερό όγκο,V.Για να επαναφέρουμε το αέριο στην αρχική πίεση υπό σταθερή θερμοκρασία πρέπει ο όγκος να γίνει: 
α) 4V                     
β) 16V              
γ) V/4              
δ) 2V

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

O όγκος μιας δεδομένης ποσότητας ιδανικού αερίου, αρχικής απόλυτης θερμοκρασίας, Τ, διπλασιάζεται υπό σταθερή πίεση και κατόπιν μειώνεται η πίεση στο μισό της αρχικής υπό σταθερό όγκο.
Η τελική θερμοκρασία του αερίου θα είναι: 
α) 4Τ                     
β) Τ               
γ) Τ/2              
δ) 2Τ

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Κατά την ισόχωρη ψύξη ενός ιδανικού αερίου από πίεση 4P σε πίεση P, η ενεργός ταχύτητα των μορίων: 
α) διπλασιάζεται. 
β) υποτετραπλασιάζεται. 
γ) δεν αλλάζει. 
δ) υποδιπλασιάζεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Διαθέτουμε δύο δοχεία ίσου όγκου.Το πρώτο περιέχει υδρογόνο και το δεύτερο οξυγόνο, στην ίδια θερμοκρασία.Η μέση κινητική ενέργεια των μορίων του υδρογόνου είναι:  
α) Ίση με τη μέση κινητική ενέργεια των μορίων του οξυγόνου.  
β) Η μισή της μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων του οξυγόνου.  
γ) Διπλάσια της μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων του οξυγόνου.  
δ) Τετραπλάσια της μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων του οξυγόνου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Η πίεση που ασκεί ένα αέριο δοχείο είναι ανάλογη με:
α) τη μέση τιμή των ταχυτήτων των μορίων.
β) τον όγκο του δοχείου που το περιέχει.
γ) την πυκνότητα του αερίου.
δ) την πίεση που υπάρχει έξω από το δοχείο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Αέριο συμπιέζεται ισόθερμα στο μισό του αρχικού του όγκου.Η ενεργός ταχύτητα των μορίων του: 
α) διπλασιάζεται.
β) παραμένει σταθερή.
γ) υποδιπλασιάζεται.  
δ) τα στοιχεία δεν επαρκούν για να κρίνουμε αν η ενεργός ταχύτητα μεταβάλλεται και πώς.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Πως απεικονίζεται η καταστατική εξίσωση ενός ιδανικού αερίου σε άξονες PVT.
Τι παριστάνει η κλίση της ευθείας;
  
ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση του γινομένου PV σε σχέση με την απόλυτη θερμοκρασία,Τ μιας σταθερής ποσότητας ιδανικού αερίου και να δικαιολογήσετε τη μορφή της. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Σε ποια θερμοκρασία τα μόρια του Η2 έχουν:
α) Tην ίδια μέση κινητική ενέργεια με αυτήν που έχουν τα μόρια του Ο2 στους 400 Κ,και
β) Tην ίδια ενεργό ταχύτητα
Δίνονται ΜΗ2=2 gr,MO2=32 gr

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Στο δωμάτιο μας υπάρχουν κυρίως μόρια Ο2 και Ν2 ποια από αυτά έχουν την μεγαλύτερη μέση κινητική ενέργεια και ποια την μεγαλύτερη ενεργό ταχύτητα Δικαιολογήστε. 
Δίνονται ΜN2=28 gr,MO2=32 gr

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Τι μεταβολή παθαίνει η ενεργός ταχύτητα των μορίων ενός ιδανικού αερίου στις παρακάτω μεταβολές:
α) Ισόθερμη εκτόνωση μέχρι διπλασιασμού του όγκου.
β) Ισόθερμη συμπίεση μέχρι υποδιπλασιασμού του όγκου.
γ) Ισόχωρη θέρμανση μέχρι τετραπλασιασμού της θερμοκρασίας.
δ) Ισοβαρής συμπίεση μέχρι υποενιαπλασιασμού του όγκου.
ε) Αδιαβατική εκτόνωση μέχρι οκταπλασισμού του όγκου ( γ=5/3 ).

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Για μια ποσότητα ιδανικού αερίου σε θερμοκρασία Τ=300 Κ και πίεση P=4 10Ν/m2 η πυκνότητα του είναι ρ=0,3 Κgr/m3.
Να βρείτε την ενεργό ταχύτητα των μορίων του αερίου σε θερμοκρασία Τ΄=1200 Κ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Τι είδους μεταβολή έχουμε σε κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις τα έμβολα στα σήματα ( α ) και ( γ ) έχουν μάζα mκαι μπορούν να κινούνται χωρίς τριβές

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Ένα αέριο βρίσκεται στην κατάσταση ( P0, V0, T0) και εκτονώνεται αντιστρεπτά και ισόθερμα μέχρι διπλασιασμού του όγκου του.
Να παρασταθεί η παραπάνω μεταβολή σε άξονες
P-V,P–T,V–T,P–p,p–T,P–U,V-U

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

2 gr H2 και 2 gr N2 εκτονώνονται στους 300 Κ ποια από τις παρακάτω ισόθερμες αντιστοιχεί σε κάθε μια από τις μεταβολές και γιατί ;

ΜΗ2 = 2 gr , MN2 = 28 gr

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΝΟΜΟΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί 
α) σε ισοβαρή, και 
β) σε ισόθερμη μεταβολή;

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Η μεταβολή ΑΒΓΔ που παριστάνεται στο παρακάτω διάγραμμα αποτελείται:
α) Από δύο ισόχωρες και δύο ισόθερμες μεταβολές.
β) Από δύο ισοβαρείς και δύο ισόθερμες μεταβολές.
γ) Από δύο ισοβαρείς και δύο ισόχωρες μεταβολές.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Να αντιστοιχίσετε τις μεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις της δεξιάς στήλης:  
1) Ισόθερμη μεταβολή        α)  p/v = σταθ.  
2) Ισόθερμη μεταβολή        β)  p/t = σταθ.  
3) Ισόθερμη μεταβολή        γ)  v/t = σταθ.      
                                      δ)  pV = σταθ.    

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Ποσότητα αερίου θερμαίνεται με σταθερό όγκο.Η πυκνότητά του 
α) Αυξάνεται.
β) Μειώνεται.
γ) Μένει σταθερή.
Ποια απάντηση είναι σωστή;    

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Στο διάγραμμα p-V του σχήματος 1.19 οι καμπύλες (1) και (2) που αναφέρονται σε ισόθερμη μεταβολή δύο αερίων αντιστοιχούν στην ίδια θερμοκρασία. 
Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι 
α) Δεν ισχύει στη περίπτωση μας ο νόμος του Boyle.
β) Τα αέρια έχουν διαφορετικό αριθμό mol.
γ) Τα αέρια έχουν διαφορετική μοριακή μάζα.
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση και δικαιολογήστε την.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές;
α) Η καταστατική εξίσωση ισχύει μόνο αν το αέριο αποτελείται από ένα είδος μορίων.
β) Τα αέρια για τα οποία ισχύει η καταστατική εξίσωση ονομάζονται ιδανικά.
γ) Σε ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου η παράσταση pV/T παραμένει σταθερή.
δ) Η καταστατική εξίσωση ισχύει μόνο στα μονοατομικά αέρια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Ποιο από τα επόμενα διαγράμματα παριστάνει το γινόμενο  ορισμένης ποσότητας αερίου σε συνάρτηση με την απόλυτη θερμοκρασία του;


ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Δύο ποσότητες αερίων με αριθμό γραμμομορίων n1 και n2 εκτελούν ισοβαρή μεταβολή στην ίδια πίεση.
Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα είναι το σωστό; (n1>n2).

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ


ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Πώς ορίζεται το ιδανικό αέριο 
α) μακροσκοπικά και 
β) μικροσκοπικά;  

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές; 
α) Η θερμοκρασία ενός αερίου είναι ανάλογη με τη μέση κινητική ενέργεια των μορίων του. 
β) Η πίεση ενός αερίου είναι ανάλογη με τη μέση ταχύτητα των μορίων του. 
γ) Οι ενεργές  ταχύτητες των μορίων του οξυγόνου και του αζώτου είναι ίσες,αν τα δύο αέρια βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία. 
δ) Η άτακτη κίνηση των μορίων του αέρα είναι πιο ΄΄γρήγορη ΄΄ το καλοκαίρι από ότι το χειμώνα.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Διαθέτουμε δύο δοχεία ίσου όγκου.Το πρώτο περιέχει υδρογόνο και το δεύτερο οξυγόνο, στην ίδια θερμοκρασία.Η μέση κινητική ενέργεια των μορίων του υδρογόνου είναι: 
α) Ίση με τη μέση κινητική ενέργεια των μορίων του οξυγόνου. 
β) Η μισή της μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων του οξυγόνου. 
γ) Διπλάσια της μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων του οξυγόνου. 
δ) Τετραπλάσια της μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων του οξυγόνου.
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Η πίεση που ασκεί ένα αέριο δοχείο είναι ανάλογη με:
α)  τη μέση τιμή των ταχυτήτων των μορίων.
β) τον όγκο του δοχείου που το περιέχει.
γ) την πυκνότητα του αερίου.
δ) την πίεση που υπάρχει έξω από το δοχείο.
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Αέριο συμπιέζεται ισόθερμα στο μισό του αρχικού του όγκου.Η ενεργός ταχύτητα των μορίων του 
α) διπλασιάζεται.
β) παραμένει σταθερή.
γ) υποδιπλασιάζεται. 
δ) τα στοιχεία δεν επαρκούν για να κρίνουμε αν η ενεργός ταχύτητα μεταβάλλεται και πώς.             
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Ποιες από τις επόμενες προτάσεις που αφορούν στην κατανομή Maxwell–Boltzmann είναι σωστές; 
α) Η κατανομή παριστάνεται γραφικά σε διάγραμμα στο οποίο ο ένας άξονας αναφέρεται στις ταχύτητες (υ) των μορίων του αερίου και ο άλλος στον αριθμό των μορίων που έχουν κάποια ταχύτητα υ. 
β) Η κατανομή Maxwell–Boltzmann δείχνει ότι υπάρχει κάποιο όριο στη μέγιστη ταχύτητα που μπορούν να έχουν τα μόρια του αερίου σε κάποια θερμοκρασία. 
γ) Τα περισσότερα μόρια έχουν ταχύτητες  μεγαλύτερες από την ταχύτητα που αντιστοιχεί στο μέγιστο της καμπύλης. 
δ) Η κατανομή των ταχυτήτων των μορίων ενός αερίου είναι ίδια για όλες τις τιμές της θερμοκρασίας του αερίου.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Πως ερμηνεύεται η ελάττωση της θερμοκρασίας όταν ένα υγρό εξατμίζεται;
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868