ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 11:18 π.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

|
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Tι προκαλούν οι δυνάµεις πάνω στα σώµατα που ασκούνται ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι δυνάµεις προκαλούν: 
α) µεταβολή στην ταχύτητα των σωµάτων
β) παραµόρφωση των σωµάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Με ποια όργανα µετράµε τις δυνάµεις;Ποια είναι η µονάδα µέτρησης της δύναµης; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τις δυνάµεις τις µετράµε µε τα δυναµόµετρα. 
Η µονάδα µέτρησης της δύναµης στο S.I. είναι το 1N. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

1) Αντιλαμβανόμαστε τις ίδιες τις δυνάμεις ή τα αποτελέσματά τους;
2) Ποια είναι η απλούστερη αντίληψη που έχουμε για τη δύναμη από την καθημερινή μας ζωή;
3) Ποια μπορούν να είναι τα αποτελέσματα μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα;Να δώσετε παραδείγματα.Μπορεί μια δύναμη να προκαλεί και τα δύο αποτελέσματα ταυτόχρονα;
4) Υπάρχουν σώματα που μόνο ασκούν δυνάμεις ή που μόνο δέχονται δυνάμεις;
5) Όταν δύο σώματα αλληλεπιδρούν τότε οι δυνάμεις εμφανίζονται πάντοτε ανά δύο μεταξύ των σωμάτων;
6) Τι εννοούμε λέγοντας δυνάμεις επαφής;(να δώσετε παραδείγματα)
7) Τι εννοούμε λέγοντας δυνάμεις από απόσταση;(να δώσετε παραδείγματα)
8) Πως μπορούμε να μετρήσουμε και να συγκρίνουμε δυνάμεις;
9) Να διατυπώσετε το νόμο του Hook;
10) Τι είναι τα δυναμόμετρα;Πως κατασκευάζονται;(και πως λειτουργούν γενικά;)
11) Ποια είναι η μονάδα μέτρησης των δυνάμεων στο SI;
12) Η δύναμη είναι μέγεθος μονόμετρο ή διανυσματικό;
13) Το αποτέλεσμα μιας δύναμης εξαρτάται μόνο από το μέτρο της ή και από την κατεύθυνσή της;Δώσετε παραδείγματα.
14) Πως παριστάνουμε μια δύναμη;Τι είναι το σημείο εφαρμογής μιας δύναμης;

ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1) Αφήνεις ένα σώμα ελεύθερο να πέσει από ορισμένο ύψος.Πως γνωρίζουμε ότι στο σώμα αυτό ασκείται κάποια δύναμη (κατά τη διάρκεια της πτώσης του;)
2) Τι ονομάζουμε βάρος ενός σώματος και ποια η μονάδα μέτρησής του;(στο SI)
3) Οι βαρυτικές δυνάμεις είναι πάντοτε ελκτικές;
4) Οι βαρυτικές δυνάμεις ασκούνται μονάχα στη Γη ή ασκούνται μεταξύ όλων των σωμάτων στο σύμπαν;
5) Τι ονομάζουμε κατακόρυφο ενός τόπου;Πως αισθητοποιούμε την κατακόρυφο ενός τόπου;
6) Σε ένα τόπο τι κατεύθυνση (διεύθυνση και φορά) έχει το διάνυσμα του βάρους ενός σώματος;
7) Όσο αυξάνεται το ύψος στο οποίο βρίσκεται ένα σώμα (από την επιφάνεια του εδάφους) πως μεταβάλλεται το βάρος του σώματος;
8) Σε ύψος ίσο με την ακτίνα της γης, πόσο έχει ελαττωθεί περίπου το βάρος ενός σώματος σε σχέση με το βάρος του στην επιφάνεια της γης;
9) Ποια είναι (περίπου) η σχέση μεταξύ του «σεληνιακού» και του «γήινου» βάρους ενός σώματος;
10) Καθώς απομακρύνουμε ένα σώμα από το κέντρο της γης,τι συμβαίνει με το μέτρο του βάρους του;
11) Καθώς ένα σώμα μετακινείται (στην επιφάνεια της θάλασσας–ή σε ορισμένο σταθερό ύψος) από τον Ισημερινό προς τους Πόλους,τι συμβαίνει με το βάρος του σώματος;
12) Τι ονομάζουμε γενικά τριβή;Ποια είναι η διεύθυνση και η φορά της;
13) Που οφείλεται η τριβή;Ποιος είναι ο διπλός ρόλος της τριβής στη ζωή μας;
14) Μπορεί η τριβή να είναι η δύναμη που προκαλεί την κίνηση ενός σώματος; Δώστε παράδειγμα.
15) Μπορεί να εμφανίζεται τριβή ακόμα και στην περίπτωση που ένα σώμα δεν έχει αρχίσει να ολισθαίνει σε σχέση με ένα άλλο σώμα με το οποίο βρίσκεται σε επαφή;
16) Ποια πορεία ακολουθούμε για να σχεδιάσουμε όλες τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα;
17) Στην περίπτωση που ένα σώμα βρίσκεται σε επαφή με μια επιφάνεια,τότε τι δυνάμεις ασκεί η επιφάνεια στο σώμα στην περίπτωση που η επιφάνεια είναι λεία ή τραχιά;
18) Τι δύναμη ασκεί ένα νήμα (ή ένα σύρμα) σε ένα σώμα με το οποίο βρίσκεται σε επαφή;
19) Τι δύναμη ασκεί ένα ελατήριο προσαρτημένο σε ένα σώμα;

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1) Τι ονομάζουμε συνισταμένη δύναμη (ή συνολική δύναμη) των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα;
2) Τι εννοούμε γενικά με τον όρο σύνθεση δυνάμεων;
3) Πότε δύο δυνάμεις θα λέγονται αντίθετες;
4) Πότε δύο δυνάμεις θα λέγονται ίσες;
5) Πότε δύο δυνάμεις θα λέγονται ομόρροπες;
6) Πότε δύο δυνάμεις θα λέγονται αντίρροπες;
7) Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ομόρροπων δυνάμεων που έχουν το ίδιο σημείο εφαρμογής;
8) Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο αντίρροπων δυνάμεων που έχουν το ίδιο σημείο εφαρμογής;
9) Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο κάθετων δυνάμεων που έχουν το ίδιο σημείο εφαρμογής;
10) Να εξηγήσετε τον κανόνα του παραλληλογράμμου.Πως υπολογίζουμε τη συνισταμένη δύο (τυχαίων) δυνάμεων που έχουν το ίδιο σημείο εφαρμογής;
11) Πως υπολογίζουμε τη συνολική δύναμη που ασκείται από μια τραχιά επιφάνεια πάνω σε ένα σώμα που κινείται ή τείνει να κινηθεί πάνω της;
12) Τι ονομάζουμε γενικά ανάλυση μιας δύναμης (σε συνιστώσες);
13) Τι ονομάζουμε συνιστώσες μιας δύναμεις;
14) Να βρείτε με γραφικό τρόπο (χρησιμοποιώντας κατάλληλη κλίμακα) τη συνισταμένη δύο δυνάμεων με το ίδιο σημείο εφαρμογής.
15) Να αναλύσετε με γραφικό τρόπο μια δύναμη σε δύο συνιστώσες με κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις (χρησιμοποιώντας κατάλληλη κλίμακα) (πχ. Κατά την κατακόρυφη και την οριζόντια διεύθυνση) (πχ. Σε μια διεύθυνση κάθετη και μια παράλληλη σε κεκλιμένο επίπεδο)

ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1) Να διατυπώσετε τον ισχυρισμό του Γαλιλαίου (για την κίνηση λείων αντικειμένων σε λείες επιφάνειες)
2) Να διατυπώσετε τον 1ο νόμο του Νεύτωνα (ή νόμο του Γαλιλαίου) (ή αρχή της αδράνειας της ύλης)
3) Τι ονομάζουμε αδράνεια της ύλης;

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Πότε λέµε ότι δυο δυνάµεις ισορροπούν και πότε ένα σώµα ισορροπεί; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όταν η συνισταµένη δυο ή περισσοτέρων δυνάµεων είνα ίση µε το µηδέν,λέµε ότι οι δυνάµεις ισορροπούν.Ένα σώµα ισορροπεί όταν η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται σε αυτό είναι ίση µε το µηδέν. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1) Πότε θα λέμε ότι ένα υλικό σημείο θα ισορροπεί;
2) Να διατυπώσετε τη συνθήκη ισορροπίας ενός υλικού σημείου.
3) Πως διατυπώνεται η συνθήκη ισορροπίας υλικού σημείου για την περίπτωση που οι δυνάμεις που ασκούνται στο υλικό σημείο έχουν αναλυθεί σε δύο κάθετες συνιστώσες κατά τις διευθύνσεις χ,ψ;

ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1) Με ποιο τρόπο συνδέεται η δύναμη με τη μεταβολή της ταχύτητας που προκαλεί σε ένα σώμα;
2) Ποιο είναι το αντικείμενο του 2ου Νόμου του Νεύτωνα;
3) Από τι εξαρτάται η μεταβολή της ταχύτητας ενός σώματος και με ποιο τρόπο;
4) Ποιο είναι το μέτρο της αδράνειας ενός σώματος;Εξηγείστε
5) Η μέτρηση της μάζας ενός σώματος μπορεί να γίνει μέσω του βάρους του;
6) Η μονάδα «κιλό» χρησιμοποιείται και για τη μάζα και για το βάρος;
7) Ποιες είναι οι διαφορές μάζας και βάρους;
8) Πως συνδέονται το βάρος και η μάζα ενός σώματος;
9) Τι ονομάζουμε επιτάχυνση της βαρύτητας (ενός τόπου);Ποια είναι (περίπου) η τιμή της στην επιφάνεια της γης;

ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1) Να διατυπώσετε τον 3ο Νόμο του Νεύτωνα (ή Αρχή Δράσης-Αντίδρασης)
2) Οι δυνάμεις δράση–αντίδραση ασκούνται στο ίδιο σώμα;
3) Γιατί η βαρυτική αλληλεπίδραση μεταξύ της γης και ενός μήλου δεν προκαλεί την κίνηση της γης;
4) Να αναφέρετε μερικές σπουδαίες εφαρμογές της αρχής δράσης–αντίδρασης.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ-ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Συμπλήρωσε τις λέξεις (με κεφαλαία γράμματα) που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:
Α) Οι δυνάμεις προκαλούν 
α) μεταβολή στην.....   των σωμάτων 
β) την ......τους.
Β) Όλες οι δυνάμεις που εμφανίζονται στη φύση έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό:εμφανίζονται πάντα ως .....  μεταξύ δυο σωμάτων:λέμε ότι τα σώματα ...... Η δύναμη είναι... ... μέγεθος και παριστάνεται ως  ...... 
Γ) Για να μελετήσουμε τις δυνάμεις,τις κατατάσσουμε σε δυο κατηγορίες. Δυνάμεις που ασκούνται κατά την ......  δύο σωμάτων και δυνάμεις που ασκούνται από ...... 
Δ) Η επιμήκυνση του ελατηρίου είναι ...... με τη δύναμη που ασκείται σ' αυτό. Την παραπάνω ιδιότητα των ελατηρίων την εκμεταλλευόμαστε στηνκατασκευή οργάνων μέτρησης.......των......Η μονάδα δύναμης στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.) ονομάζεται......
Ε) Η.......είναι η δύναμη που ασκείται από ένα σώμα σε ένα άλλο όταν βρίσκονται σε...... και το ένα κινείται ή τείνει να κινηθεί σε σχέση με το άλλο.Η διεύθυνση της τριβής είναι...... προς τις επιφάνειες που εφάπτονται και έχει φορά τέτοια ώστε να ...... στην ολίσθηση της μιας επιφάνειας πάνω στην άλλη.
ΣΤ) Η βαρυτική δύναμη που ασκεί η γη σ' ένα σώμα ονομάζεται (γήινο) ...... του σώματος.Οι βαρυτικές δυνάμεις είναι πάντοτε ......        

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ - ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενο τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.
Α) Η κασετίνα της εικόνας 3.27 ισορροπεί ενώ σ' αυτή ασκούνται τρεις δυνάμεις F1=5 Ν,F2=3 Ν και Fολ=5 Ν.       
Β) Ένα υλικό σημείο ισορροπεί με την επίδραση τριών δυνάμεων όταν:
α) Η συνισταμένη των δυο δυνά­μεων είναι αντίθετη της τρίτης, 
β) Η συνισταμένη των δυο δυνάμεων είναι ίση με την τρίτη. 
γ) Η συνισταμένη των δυο δυνάμεων έχει μέτρο διπλάσιο της τρίτης. 
δ) Η συνισταμένη όλων των δυνά­μεων είναι μηδέν. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:Στην εικόνα 3.27 η συνισταμένη των δυνάμεων 4 Ν και 3 Ν:              
α) είναι ίση με το βάρος w της κασετίνας;
β)  Είναι αντίθετη με το βάρος w της κασετίνας
γ)  Έχει μέτρο διπλάσιο του βάρους w της κασετίνας;
δ)  Τίποτε από τα παραπάνω.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Συμπλήρωσε (με κεφαλαία γράμματα) τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές.
Η τάση των σωμάτων να αντιστέκονται σε οποιαδήποτε μεταβολή της κινητικής τους κατάστασης λέγεται ......[Ένα σώμα συνεχίζει να παραμένει ......ή να κινείται ευθύγραμμα και...... εφόσον η συνολική δύναμη που ασκείται επάνω του είναι μηδενική].Η μάζα είναι το μέτρο της ......  ενός σώματος.

ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ.ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα ή τα γράμματα που αντιστοιχούν στις σωστές απαντήσεις:
α) Η δράση και η αντίδραση έχουν ίσο μέτρο και αντίθετη φορά.
β) Η δράση και η αντίδραση ασκού­νται στο ίδιο σώμα.Σε κάθε δράση αντιστοιχεί πάντα μια αντίδραση.Σε δυο σώματα στα οποία ασκούνται η δράση και η αντίδραση,αντίστοιχα,η ταχύτητα τους μεταβάλλεται με τον ίδιο τρόπο.

Εφάρμοσε τις γνώσεις σου και γράψε τεκμηριωμένες απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν: 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ-ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποια είναι η κοινή αιτία που προκαλεί την πτώση ενός αντικειμένου προς τη γη και την κίνηση της σελήνης γύρω από τη γη;

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ένας συμμαθητής σου εκφράζει την άποψη:«Ένα σώμα έχει βάρος μόνο όταν βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια της γης, ενώ δεν έχει όταν βρίσκεται στην επιφάνεια της σελήνης».Συμφωνείς με την άποψη του;Να εξηγήσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Να αναφέρεις τρία παραδείγματα εμφάνισης της δύναμης της τριβής σε κινήσεις που παρατηρούνται στην καθημερινή ζωή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Μια γόμα βρίσκεται ακίνητη πάνω στο θρανίο σου.Να σχεδιάσεις τις δυνάμεις που ασκούνται στη γόμα και να αναφέρεις από ποιο σώμα ασκείται η κάθε μια.Να τις κατατάξεις σε δυνάμεις από επαφή και από απόσταση.Να κάνεις το ίδιο στην περίπτωση που κινείς τη γόμα προς μια κατεύθυνση πάνω στη σελίδα του τετραδίου σου προκειμένου να σβήσεις μια πρόταση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Δυο δυνάμεις με διαφορετικά μέτρα ασκούνται σ' ένα κιβώτιο.Είναι δυνατόν να προκύψει συνισταμένη δύναμη της οποίας το μέτρο να είναι ίσο με το μηδέν;Να δικαιολογήσεις την άποψη σου με ένα σχήμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Δυο παιδιά σπρώχνουν ένα μπαούλο.Το ένα ασκεί δύναμη 400 Ν και το άλλο δύναμη 300 Ν.Η συνισταμένη δύναμη που προκύπτει είναι ίση με 500 Ν.Εξήγησε πώς μπορεί να συμβεί αυτό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Στην προηγούμενη ερώτηση,ποια είναι η μέγιστη τιμή της συνισταμένης δύναμης που μπορεί να εξασκηθεί από τα παιδιά στο μπαούλο;Ποια είναι η ελάχιστη τιμή της συνισταμένης δύναμης;

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Να αναφέρεις τέσσερις βασικές διαφορές ανάμεσα στη μάζα και το βάρος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Στις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν οι πρώτες διαστημικές αποι­κίες.Οι τιμές των αγαθών πρέπει να συνδέονται με τη μάζα ή με το βάρος τους;Να αιτιολογήσεις την απάντηση σου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Εξήγησε τα παρακάτω φαινόμενα εφαρμόζοντας τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα:
α) Όταν ένα αεροπλάνο απογειώνεται,τα σώματα των επιβατών «πέφτουν προς τα πίσω».
β) Όταν ο οδηγός ενός λεωφορείου φρενάρει απότομα,ένας όρθιος επιβάτης «πέφτει μπροστά».
γ) Τινάζοντας τα βρεγμένα χέρια μας απομακρύνουμε τις σταγόνες από αυτά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Τι εννοούμε λέγοντας ότι η ισορροπία είναι ισοδύναμη με την κίνηση με σταθερή ταχύτητα;

ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ.ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Με βάση τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα να ερμηνεύσεις την κίνηση: 
α) ενός πλοίου 
β) ενός ελικοπτέρου 
γ) ενός αεριωθούμενου αεροπλάνου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Σύμφωνα με το μύθο, ένα άλογο γνώριζε τους νόμους του Νεύτωνα.Όταν του είπαν να σύρει ένα κάρο, αρνήθηκε απαντώντας:«εάν ασκήσω δύναμη στο κάρο προς τα εμπρός,τότε σύμφωνα με τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα και το κάρο θα ασκήσει δύναμη ίσου μέτρου προς τα πίσω.Συνεπώς,η συνολική δύναμη θα είναι ίση με το μηδέν και σύμφωνα με τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα το κάρο θα παραμείνει ακίνητο».Τι θα απαντούσες σ' αυτό το μάλλον περίεργο άλογο;

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Πώς εξηγείς το γεγονός ότι οι αθλητές των αλμάτων πατούν γερά στο έδαφος πριν από την πραγματοποίηση τους;

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Ένα συμμαθητής σου στέκεται στο πάτωμα.Ποιες δυνάμεις του ασκούνται;Έχουν αυτές οι δυνάμεις ίσα μέτρα και αντίθετες κατευθύνσεις;Αποτελούν ζεύγος δράση-αντίδραση;Να αιτιολογήσεις την απάντηση σου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Ένα μήλο ισορροπεί πάνω σε ένα οριζόντιο τραπέζι.Ποιες δυνάμεις ασκούνται στο μήλο;Ποια είναι τα ζεύγη των δυνάμεων δράση-αντίδραση;

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Ένα μεγάλο φορτηγό και ένα μικρό IX αυτοκίνητο συγκρούονται μετωπικά. 
α) Να συγκρίνεις τις δυνάμεις που ασκούνται στα δυο οχήματα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, 
β) Σε ποιο όχημα παρατηρείται μεγαλύτερη μεταβολή της ταχύτητας;Να αιτιολογήσεις τις απαντήσεις σου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Ένας μαθητής συνδέει δύο δυναμόμετρα και κάνει το πείραμα που φαί­νεται στη παραπάνω εικόνα.Από τις ενδείξεις των δυναμόμετρων και από τις κατευθύνσεις των δυνάμεων συμπεραίνει ότι ισχύει ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα.Είναι σωστός ο συλλογισμός του;Ναι ή όχι και γιατί; 
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ τομέαs ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 ------------ Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού 117/946964-81

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού 117/946964-81