ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 11:51 π.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

|
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποια είναι η εξίσωση µε την οποία υπολογίζουµε τη θερµότητα που µεταφέρεται σ’ ένα σώµα (ή αφαιρείται από ένα σώµα);Τι εκφράζει κάθε σύµβολο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η εξίσωση µε την οποία υπολογίζουµε τη θερµότητα που µεταφέρεται σ’ ένα σώµα (ή αφαιρείται από ένα σώµα) είναι :

Q=m·Δθ·c

όπου:  
Q είναι το ποσό θερµότητας που µεταφέρεται από το σώµα, 
m είναι η µάζα του σώµατος από το οποίο µεταφέρεται η θερµότητα, 
∆θ είναι η µεταβολή της θερµοκρασίας του σώµατος, 
c είναι η ειδική θερµότητα του σώµατος.


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ

1) Όλα τα θερµόµετρα πρέπει να έχουν µια κλίµακα µέτρησης.
2) Όλα τα θερµόµετρα µπορούν να µετρήσουν µια οποιαδήποτε θερµοκρασία. 
3) Στην κλίµακα Κέλβιν δεν υπάρχουν αρνητικές θερµοκρασίες.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

α) Η θερμοκρασία είναι ένα φυσικό μέγεθος που εκφράζει το πόσο …………………..ή…………………..είναι ένα σώμα. 
β) …………………….λέμε τα όργανα με τα οποία μετράμε με ακρίβεια τη θερμοκρασία ενός σώματος. 
γ) Τα ιατρικά θερμόμετρα έχουν σχεδιαστεί για να μετρούν τη …………………………….. του………………………σώματος.   

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Η θερμότητα που απαιτείται για να ανυψωθεί η θερμοκρασία ενός σώματος: 
α) είναι ανάλογη με τη μεταβολή της………………………………………..του, 
β) είναι …………………………………..με τη μάζα του, 
γ) εξαρτάται από το……………………………του σώματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Θερµότητα ονοµάζεται η ……..που µεταφέρεται από σώµα ……..θερµοκρασίας σε σώµα ……… ………..Όταν οι θερµοκρασίες των δυο σωµάτων ……..τότε η……... ενέργειας ……...Οι θερµοκρασίες των σωµάτων είναι …….Τότε λέµε ότι τα σώµατα βρίσκονται σε ……… .ισορροπία.


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Φέραμε σε επαφή δύο μεταλλικά σώματα Α και Β,από τα οποία το Α βρισκόταν σε μεγαλύτερη θερμοκρασία   σε σχέση με το Β.  
α) Μεταφέρθηκε ενέργεια από το Α στο Β. 
β) Μεταφέρθηκε θερμοκρασία από το Α στο Β. 
γ) Μεταφέρθηκε και θερμοκρασία και θερμότητα από το Α στο Β. 
δ) Η θερμοκρασία του Α αυξήθηκε,ενώ του Β μειώθηκε. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Αναμιγνύουμε, σε ένα ποτήρι, νερό από τη βρύση θερμοκρασίας περίπου 100 °C με ίση ποσότητα νερού θερμοκρασίας 600 °C .Όταν αποκατασταθεί θερμική ισορροπία στις ποσότητες του νερού,τότε η κοινή θερμοκρασία θα είναι: 
α) 500 °C        
β) 700 °C
γ) 120 °C        
δ) 350 °C   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Τα ιατρικά θερμόμετρα έχουν κλίμακα από 350 °C  έως 420 °C.Ποια είναι  η κλίμακα τους σε θερμοκρασία Kelvin; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ένα Κέλβιν έχει μεγαλύτερο,ίδιο ή μικρότερο μέγεθος από έναν βαθμό Κελσίου; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Να μετατρέψετε σε βαθμούς Κέλβιν τις παρακάτω θερμοκρασίες : 
α) θ1=27 °C           
β) θ2=-23 °C 
γ) θ3=527 °C            
δ) θ4=-273 °C 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Κατά την επαφή δύο σωμάτων Α και Β,το Α θερμαίνεται  και το Β ψύχεται.Ποιο από τα δύο σώματα βρισκόταν σε μεγαλύτερη θερμοκρασία πριν έρθουν σε επαφή; 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Να σχηματίσεις προτάσεις χρησιμοποιώντας τις επόμενες έννοιες:Θερμοκρασία,βαθμονόμηση,κλίμακα Κελσίου,απόλυτο μηδέν,θερμόμετρο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Να συμπληρώσεις τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές: 9 (στην επόμενη σελίδα) Τα θερμόμετρα είναι τα κατάλληλα ………………………… για τη μέτρηση της …………………………Τα θερμόμετρα είναι ………………………………… δηλαδή έχουν κλίμακα ……………………… Η πιο συνηθισμένη είναι η κλίμακα …………………… υπάρχει και η κλίμακα ………………… καθώς και ………………… κλίμακα,που χρησιμοποιείται από τους επιστήμονες. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις το περιεχόμενο των οποίων είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές των οποίων είναι επιστημονικά λανθασμένο. 
α) Όλα τα θερμόμετρα πρέπει να έχουν μια κλίμακα μέτρησης. 
β) Όλα τα θερμόμετρα μπορούν να μετρήσουν μια οποιαδήποτε θερμοκρασία. 
γ) Στην κλίμακα Κέλβιν δεν υπάρχουν αρνητικές θερμοκρασίες. 
δ) Κάθε μεταβολή θερμοκρασίας στην κλίμακα Κελσίου αντιστοιχεί στην ίδια μεταβολή στην κλίμακα Κέλβιν. 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ:ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Να σχηματίσεις προτάσεις χρησιμοποιώντας τις επόμενες έννοιες: θερμότητα, ενέργεια, θερμοκρασία,θερμική ισορροπία,θερμική επαφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Να συμπληρώσεις τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές: 
α) Θερμότητα ονομάζεται η …………………………… που μεταφέρεται από σώμα ……………………………………… θερμοκρασίας σε σώμα …………………………… Όταν οι θερμοκρασίες των δυο σωμάτων ………………………… τότε η ……………………… ενέργειας ……………………… Οι θερμοκρασίες των σωμάτων είναι ……………………… Τότε λέμε ότι τα σώματα βρίσκονται σε ………………… ισορροπία. 
β) Η ποσότητα της …………………… που χρειάζεται για να μεταβληθεί η θερμοκρασία 1 kg κάποιου υλικού κατά 1°C ονομάζεται ………………………………… θερμότητα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Ποια από τα παρακάτω φαινόμενα είναι δυνατόν να περιγραφούν με μεταφορά θερμότητας: 
α) ένα ποτήρι ζεστό γάλα κρυώνει πάνω στο τραπέζι. 
β) παγάκια λιώνουν μέσα σε ένα ποτήρι με νερό. 
γ) ζεσταίνουμε τα χέρια μας τρίβοντάς τα μεταξύ τους. 
δ) αναμειγνύουμε ζεστό με κρύο νερό. 
ε) σβήνουμε με τη γομολάστιχα και η γομολάστιχα ζεσταίνεται. Να δικαιολογήσεις την απάντησή σου.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ,ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Να σχηματίσεις προτάσεις χρησιμοποιώντας τις επόμενες έννοιες:δομικός λίθος,μόριο,κίνηση μορίων αερίου και όγκος αερίου,κίνηση δομικών λίθων υγρού και σχήμα υγρού,εσωτερική ενέργεια,κίνηση δομικών λίθων στερεού

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Να συμπληρώσεις τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές: 
α) Δυο σώματα βρίσκονται σε θερμική …………………… όταν έχουν ίσες ………………………… Τότε οι δομικοί λίθοι του ενός έχουν ίδια ………………………… ενέργεια με τους δομικούς λίθους του άλλου και η μεταφορά ………………………… σταματά. 
β) Η συνολική κινητική ενέργεια που έχουν οι δομικοί λίθοι ενός σώματος λόγω της άτακτης κίνησής τους ονομάζεται ……………………… ενέργεια. Η θερμοκρασία ενός σώματος εξαρτάται μόνο από την …………………… ενέργεια των δομικών του λίθων. 
γ) Η κινητική και η δυναμική ………………………… που έχουν συνολικά οι δομικοί λίθοι επειδή κινούνται …………………… και επειδή ασκούνται ………………… μεταξύ τους ονομάζεται …………………………… ενέργεια του σώματος. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Στις προτάσεις που ακολουθούν να κυκλώσεις το γράμμα/γράμματα που αντιστοιχούν στη σωστή/σωστές απαντήσεις.Τεκμηρίωσε τις επιλογές σου.Η θερμική ενέργεια ενός σώματος: 
α) εξαρτάται μόνο από τη μάζα του σώματος. 
β) εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία του σώματος. 
γ) εξαρτάται τόσο από τη μάζα όσο και από τη θερμοκρασία του σώματος. 
δ) δεν εξαρτάται ούτε από τη μάζα, ούτε από τη θερμοκρασία του σώματος. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις το περιεχόμενο των οποίων είναι επιστημονικά σωστό και με Λ αυτές των οποίων είναι επιστημονικά λανθασμένο: 
α) Η θερμοκρασία ενός σώματος δεν εξαρτάται από τη μάζα του. 
β) Η θερμική ενέργεια ενός σώματος δεν εξαρτάται από τη μάζα του. 
γ) Ένα σώμα χαμηλής θερμοκρασίας είναι δυνατόν να περικλείει περισσότερη θερμική ενέργεια από ένα άλλο υψηλότερης. 
δ) Η θερμότητα μεταφέρεται πάντοτε από ένα σώμα μεγαλύτερης θερμικής ενέργειας προς ένα σώμα μικρότερης. 
ε) Ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος εκφράζει την αρχή διατήρησης της ενέργειας. 
στ) Μια θερμική μηχανή μετατρέπει τη μηχανική ενέργεια σε θερμότητα. 
ζ) Μεταξύ δυο σωμάτων αυτό που έχει τη μεγαλύτερη θερμοκρασία έχει και τη μεγαλύτερη θερμική ενέργεια. 
η) Η μεταφορά θερμότητας σ' ένα σώμα προκαλεί γενικά αύξηση της εσωτερικής του ενέργειας.

ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΟΛΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Να σχηματίσεις προτάσεις χρησιμοποιώντας τις επόμενες έννοιες:θερμική διαστολή,θερμική συστολή,γραμμική διαστολή,διαστολή όγκου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Να συμπληρώσεις τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές: Όλα σχεδόν τα σώματα όταν θερμαίνονται ………………, δηλαδή ο όγκος τους ………………………… ενώ όταν ψύχονται …………………… δηλαδή ……………………… ο όγκος τους. Τα υγρά διαστέλλονται …………………… από τα στερεά. Το νερό όταν θερμαίνεται μεταξύ των 0 °C και των 4°C …………………………… 

Εφάρμοσε τις γνώσεις σου και γράψε τεκμηριωμένες απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Με δεδομένο ότι οι θερμοκρασίες ψύξης του οινοπνεύματος είναι -114 °C και του υδραργύρου -39 °C και ότι υπάρχουν ηλεκτρικά θερμόμετρα που μετρούν θερμοκρασίες από -260 °C μέχρι 1.600 °C,τι είδους θερμόμετρο θα χρησιμοποιήσεις για να μετρήσεις: 
α) τη θερμοκρασία του εσωτερικού του ψυγείου 
β) τη θερμοκρασία του σώματος σου 
γ) τη θερμοκρασία της φλόγας ενός σπίρτου 
δ) τη θερμοκρασία στο Β. Πόλο 
ε) τη θερμοκρασία σ' έναν κλίβανο

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ο/Η καθηγητής/τρια ανέφερε στην τάξη ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό του Ήλιου είναι 20.000.000 βαθμοί. 
α) Ο Σάββας ρωτάει αν η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε κλίμακα Κελσίου ή Κέλβιν. Ποια είναι η απάντηση του καθηγητή; 
β) Θα είχε σημασία αν η τιμή αντιστοιχούσε σε κλίμακα Κελσίου ή Φαρενάιτ;

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Μια ημέρα, στις 12 το μεσημέρι, η θερμοκρασία στην Πάτρα ήταν 310 Κ,στο Βόλο 35 °C και στην Ερμούπολη της Σύρου -10 F.Σε ποια πόλη η θερμοκρασία ήταν υψηλότερη και σε ποια χαμηλότερη; Να δικαιολογήσεις την απάντησή σου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Γιατί στην κλίμακα Κέλβιν δεν υπάρχουν αρνητικές τιμές θερμοκρασιών;

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Ποια είναι η μικρότερη τιμή της κλίμακας Κελσίου,ποια της Φαρενάιτ και ποια της κλίμακας Κέλβιν;

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ:ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις το περιεχόμενο των οποίων είναι επιστημονικά σωστό και με Λ αυτές των οποίων είναι επιστημονικά λανθασμένο:Η θερμότητα που απαιτείται για τη μεταβολή της θερμοκρασίας ενός σώματος εξαρτάται από: 
α) την αρχική θερμοκρασία του σώματος, 
β) τη μεταβολή της θερμοκρασίας του σώματος, 
γ) το είδος του υλικού του σώματος, 
δ) τον τρόπο θέρμανσης. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Από τις μετρήσεις της θερμοκρασίας δυο σωμάτων, τα οποία φέραμε σε θερμική επαφή, κατασκευάσαμε το παρακάτω διάγραμμα , που δείχνει την εξέλιξη της θερμοκρασίας κάθε σώματος. 

Σε ποιο χρονικό διάστημα έχουμε μεταφορά θερμότητας;Από ποιο σώμα μεταφέρεται θερμότητα σε ποιο;

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ,ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Ποιες διαφορές παρουσιάζουν τα στερεά, υγρά και αέρια σε σχέση με το σχήμα και τον όγκο τους σε ορισμένη θερμοκρασία; Πώς συνδέονται αυτές οι διαφορές με τον τρόπο κίνησης των δομικών λίθων σε κάθε κατάσταση της ύλης;

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Είναι δυνατόν η θερμική ενέργεια μιας ποσότητας ζεστού νερού να είναι μικρότερη από τη θερμική ενέργεια μιας άλλης ποσότητας κρύου νερού;Να αιτιολογήσεις την άποψή σου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Σε ποια κατάσταση βρίσκεται ένα σώμα όταν οι δομικοί λίθοι του κινούνται: 
α) Ελεύθερα. 
β) Γλιστρούν ο ένας πάνω στον άλλο. 
γ) Ταλαντώνονται γύρω από συγκεκριμένη θέση.

ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΟΛΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις το περιεχόμενο των οποίων είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές των οποίων είναι επιστημονικά λανθασμένο. 
i) Κατά τη θερμική διαστολή ενός σώματος οι δομικοί λίθοι του: 
α) Κινούνται όλο και πιο έντονα. 
β) Απομακρύνονται μεταξύ τους. 
γ) Διαστέλλονται. 
δ) Πλησιάζουν μεταξύ τους. 
ii) Κατά τη θερμική διαστολή ενός στερεού ή υγρού σώματος η μεταβολή του όγκου του: 
α) Εξαρτάται μόνο από τη μεταβολή της θερμοκρασίας. 
β) Είναι ανάλογη με τον αρχικό όγκο του σώματος. 
γ) Εξαρτάται από το υλικό του σώματος. 
iii) α) Όλα τα σώματα όταν θερμανθούν διαστέλλονται. 
β) Δύο μεταλλικές ράβδοι που έχουν ίσα μήκη σε κάποια θερμοκρασία θ,θα εξακολουθούν να έχουν ίσα μήκη και σε οποιαδήποτε άλλη θερμοκρασία. 
γ) Οι κοιλότητες ή οι οπές ενός σώματος δε διαστέλλονται όταν αυτό θερμαίνεται. 
δ) Γενικά, ένα υγρό διαστέλλεται περισσότερο από το δοχείο που το περιέχει. 
ε) Δύο υγρά που έχουν ίσους όγκους σε κάποια θερμοκρασία θ,θα έχουν ίσους όγκους και σε οποιαδήποτε άλλη θερμοκρασία. 
στ) Η μάζα ενός υγρού αυξάνεται όταν το υγρό διαστέλλεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Μια μεταλλική μετροταινία βαθμονομήθηκε όταν η θερμοκρασία της ήταν 20 °C.Αν χρησιμοποιηθεί για μέτρηση μήκους σε άλλη θερμοκρασία,το αποτέλεσμα της μέτρησης δεν είναι ακριβές. Γιατί;

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Τοποθετούμε διαδοχικά σε μια ζυγαριά 2 λίτρα νερού θερμοκρασίας 4 °C και 2 λίτρα νερού 0 °C.Σε ποια περίπτωση η ένδειξη της ζυγαριάς είναι μεγαλύτερη και γιατί;

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Πώς μεταβάλλεται ο όγκος μιας ορισμένης μάζας νερού, όταν η θερμοκρασία του αυξάνεται από τους 0 °C έως τους 4 °C;Ποια είναι η συνέπεια του φαινομένου αυτού στη μεταβολή της πυκνότητας του νερού;Τεκμηρίωσε την άποψή σου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Μια μεταλλική σφαίρα μόλις που μπορεί να διέρχεται μέσα από ένα μεταλλικό δακτύλιο.Τι θα συμβεί αν: 
α) θερμάνουμε τη σφαίρα, 
β) θερμάνουμε το δακτύλιο, 
γ) θερμάνουμε εξίσου και τα δύο;
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ τομέαs ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 ------------ Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού 117/946964-81

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού 117/946964-81