ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 3:43 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

|
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1

Το όριο ταχύτητας σ' έναν αυτοκινητόδρομο της εθνικής οδού είναι 120 km/h.Να εκφράσετε την ταχύτητα αυτή σε μονάδες SI.

ΛΥΣΗ

Γνωρίζουμε ότι:

km=103 και 

h=3600 s

Άρα το όριο της ταχύτητας είναι:

120 km/h=120·103 m/3600 s=33,3 m/s

Άρα το όριο ταχύτητας στον αυτοκινητόδρομο της εθνικής οδού είναι 33,3 m/s.


ΑΣΚΗΣΗ 2

Η διάμετρος του ατόμου του υδρογόνου (Η) είναι 0,212 nm.Να υπολογίσετε τη διάμετρο του ατόμου σε m και σε Å.


ΛΥΣΗ

Αφού το 1 nm=10−9 m,η διάμετρος θα είναι: 

0,212·10−9m


και καθώς


1Å=10−10 m, 

δηλαδή 1m=1010Å, 


θα έχουμε: 


0,212·10−9m=0,212·10−9·1010Å, δηλαδή 0,212·10 Å=2,12 Å


Άρα η διάμετρος του ατόμου του υδρογόνου (Η) είναι 0,212·10−9m ή  2,12 Å.


ΑΣΚΗΣΗ 3

Πότε ένα κινητό κινείται πιο γρήγορα;Όταν έχει ταχύτητα μέτρου 1m/s ή όταν έχει ταχύτητα μέτρου 1km/h;

ΛΥΣΗ

Πρέπει να συγκρίνουμε τις δύο ταχύτητες.Άρα θα πρέπει αρχικά να βρίσκονται στο ίδιο σύστημα μονάδων,δηλαδή να έχουν ίδια μονάδα μέτρησης.Συνεπώς θα πρέπει να μετατρέψουμε την ταχύτητα μέτρου 1m/s σε km/h.Έτσι πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι:

1m=1/1000km

και

1s=1/3600h

Με βάση τις παραπάνω σχέσεις, η ταχύτητα μέτρου 1m/s είναι σε km/h:

1m/s=1·1/1000 km/1/3600 h=1·1000 km/1000 km=3,6km/h

Άρα ένα κινητό κινείται πιο γρήγορα όταν έχει ταχύτητα μέτρου 1m/s.

ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1

Να μετατραπούν σε m τα:
α) 9,5mm
β) 270cm
γ) 3400mm

ΑΣΚΗΣΗ 2

Να μετατραπούν σε kg τα:
α) 0,47tn
β) 0,87gr

ΑΣΚΗΣΗ 3

Η ακτίνα της γης είναι 6400 km.Να υπολογίσετε το μήκος της ακτίνας αυτής σε m και σε cm.

ΑΣΚΗΣΗ 4


Η διάμετρος ενός μορίου είναι 8 Å .Να βρείτε το μήκος της διαμέτρου αυτής σε μm,σε cm και σε m.

ΑΣΚΗΣΗ 5

H Σελήνη χρειάζεται 28 ημέρες για να συμπληρώσει μια περιφορά γύρω από τη γη.Να μετατρέψετε τον χρόνο αυτό σε h ,σε min και σε sec.

ΑΣΚΗΣΗ 6

H Μάζα της γης είναι 6×1024 kg.Να υπολογίσετε την μάζα αυτή σε tn και σε gr.

ΑΣΚΗΣΗ 7


Ένα οικόπεδο έχει εμβαδόν 6 στρέμματα.Να υπολογίσετε το εμβαδόν αυτό του οικοπέδου σε m2.

ΑΣΚΗΣΗ 8

Μια φιάλη εμφιαλωμένου νερού έχει όγκο V =1,5l.Να εκφράσετε τον όγκο αυτό σε:   
α) m3  και  
β) ml.

ΑΣΚΗΣΗ 9

Ένα κουτί μπύρα έχει όγκο 500ml. Να εκφράσετε τον όγκο του κουτιού σε l και m3

ΑΣΚΗΣΗ 10

Να μετατραπούν σε m τα: 
α) 9,8mm 
β) 530cm 
γ) 8600mm 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 1

Σε έναν άνθρωπο η επιφάνεια της μύτης του η οποία είναι ευαίσθητη στην ανίχνευση των οσμών είναι περίπου 480 mm.Να συγκρίνεις το μέγεθος της παραπάνω επιφάνειας με το αντίστοιχο της μύτης ενός κυνηγετικού σκύλου το οποίο είναι περίπου 65 cm2.

ΑΣΚΗΣΗ 2

Ο εγκέφαλος σου χρειάζεται περίπου ένα πεντακοσιοστό του δευτερολέπτου για να αναγνωρίσει ένα οικείο αντικείμενο από τη στιγμή που φως που προέρχεται από αυτό φθάνει στο μάτι σου.Να εκφράσεις το παραπάνω χρονικό διάστημα σε με και ms.

ΑΣΚΗΣΗ 3

Σε αρχαιολογική ανασκαφή βρέθηκαν τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στην πρώτη στήλη του αριστερού πίνακα.Στη δεύτερη και τρίτη στήλη αναφέρονται,αντίστοιχα,η μάζα και ο όγκος κάθε αντικειμένου.Χρησιμοποιώντας τις τιμές της πυκνότητας που περιέχονται στο δεξιό πίνακα,προσδιόρισε το είδος του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένο κάθε αντικείμενο.Γιατί με αυτή τη μέθοδο δεν μπορείς να είσαι απολύτως βέβαιος για το είδος του υλικού κατασκευής;

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
(g/cm3)
Κεραμικό
2,3
Σίδηρος
7,0
Χαλκός
8,4
Ασήμι
10,5
Χρυσός
19,3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΜΑΖΑ
ΟΓΚΟΣ
(g)
(cm3)
ΚόσμημαΑ
26
2,5
ΞίφοςΑ
40
4,8
ΚόσμημαΒ
23
1,2
Μαγειρικό σκεύος
60
25,6
ΞίφοςΒ
64
9,2
ΝόμισμαΑ
110
15,0
ΝόμισμαΒ
31
3,6
ΝόμισμαΓ
68
8,1

ΑΣΚΗΣΗ 4

Υπολόγισε την πυκνότητα κάθε υλικού αντικειμένου που παριστάνεται στη παρακάτω εικόνα:


ΑΣΚΗΣΗ 5

Συμπλήρωσε τον επόμενο πίνακα.

Είδος υλικού
Μάζα
(g)
Όγκος (cm3)
Πυκνότητα
(g/cm3)
Ξύλο
150
0,7
Γυαλί
60
24
Χάλυβας
20
8
Πολυστερίνη
7
70
Μόλυβδος
45,6
11,4


ΑΣΚΗΣΗ 6

Μια πέτρα ακανόνιστου σχήματος μάζας 50 g βυθίζεται μέσα σε σωλήνα με χρωματιστό νερό,οπότε η στάθμη του νερού ανεβαίνει όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
Να βρεις την πυκνότητα του υλικού της πέτρας.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ τομέαs ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 Email : sterpellis@gmail.com

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *